Görüntü
İleri Yaşlarda Diş Teli Kullanmak Mümkün Mü?
İleri Yaşlarda Diş Teli Kullanmak Mümkün Mü?

Ortodonti tedavisi, bireylerin süreç değerlendirmelerine katkı sağlamakta, ağız ve diş sağlığını korumak ve geliştirmek için önemli olmaktadır.  Peki “her yaş döneminde diş teli kullanmak mümkün müdür? “

Çocukluk ve gençlik dönemlerinde kullanımının artış gösterdiği gözlemlenen diş teli tedavisinde son yıllarda yetişkinlerin kullanımında da artışlar gözlemlenmiştir. Ortodonti tedavisinde önemli olan adım bireysel değerlendirmelerin kurulması ve sürece uygun müdahale yöntemlerin şekillendirilmesidir.  Seçilecek durumların analizi ile diş teli fiyatları da belirlenmektedir.

Diş Teli Tedavisi Nasıl İlerlemektedir?

Toplumumuzda genel olarak ortodonti tedavisinin yetişkinlere uygulanamayacağına yönelik ifadeler bulunmaktadır. Alpdent ile sağlıklı gülüşler yakalamak mümkündür. Diş teli tedavi sürecinde gelişmeler gösterilmesi ile süreç içerisinde pek çok yenilenmeler yaşanmış, bu yenilenmeler de yetişkinlerin diş teli tedavi sürecine başvurmalarına destek sunmuştur.

Bireysel muayenelerin gerçekleştirilmesi ile temel tablo ortaya konulmaktadır. Var olabilecek olan problem durumları, diş eti problemleri belirlenerek ek müdahalelerin neler olabileceği üzerinde durulur. Diş etlerinin durumu, diş köklerini çevreleyecek olan kemik yapısı, var olan / varsa ek müdahaleler (dolgu, köprü, kaplama, kanal tedavisi vb) bireyin tedaviye uygun olup olmadığını ortaya koymaktadır. Bu noktada ortaya konulan her durum diş teli fiyatları üzerinde de etki sahibi olmaktadır. Diş teli fiyatları bireysel değerlendirmelerin yapılması ile şekillenerek sürece katkı sağlamaktadır. 

Braketleri Nasıl Seçmeliyim?

Süreç içerisindeki en önemli adımlardan biri braket seçimidir. Braketlerin önemi tedavi sürecinin ilerlemesinde kaçınılmazdır. İstek ve ihtiyaca uygun bir seçimin gerçekleştirilmesi ile sağlıklı tedavi sürecinin ilerletilmesi mümkündür. Diş teli fiyatları da seçilen braket türünden etkilenmektedir. 

Metal, lingual ve şeffaf türde olan braketler ile istediğiniz sağlıklı ağız yapısına kavuşmanız mümkündür.

Süreç Uzun Sürer Mi?

Erişkin hastaların en çok kaygılandığı nokta sürecin uzun süreceğini düşünerek tedaviyi geri plana atmalarıdır. Her bireyin problem durumu değerlendirilerek işlem aşamaları ortaya konulmaktadır. Bu işlemlerde süreç değişkenlik gösterecektir.

Diş Teli Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Diş teli fiyatları belirlenmesinde bireyin getirdiği problem durumunun niteliği önem taşımaktadır. Bireyin problem durumunun hangi müdahale planlarının uygulanmasının gerektireceği sorusuna verilecek cevaplar fiyatların şekillenmesinde önemlidir.

 

 


Share:


Sıkça Sorulan Sorular

- Diş teli takma işlemi ağrılı bir işlem midir?

Diş teli takma işlemi tamamen ağrısız ve acısız toplamda yaklaşık 15-20 dakika süren basit bir işlemdir.

- Diş teli tedavisinde ağrılar ne kadar sürer?

Tedavi sırasında belli periyotlarda yaptığımız sıkma işlemleri ortalama 1 ile 3 gün arasında azalarak kaybolmaktadır. İşlem sırasında sıkma kuvvetine göre bazı zamanlar bir kaç dakika içerisinde tamamen geçer.

- Diş teli tedavisi ortalama ne kadar sürer?

Diş teli tedavisi kişinin ihtiyacına göre tek çene ve çift çene olarak ikiye ayrılır. Tek çene tedavilerde dişlerdeki bozukluk durumuna göre ortalama 6-8 ay, çift çene tedavilerde ortalama 12-18 ay sürebilmektedir. İstenilen estetik sonuca ulaşıldığında tedavi sonlandırılır.

- Diş teli tedavisinde kişisel bakımın önemi nedir?

Diş teli tedavisinde diş temizliği için uygun olan ortodontik fırçalarla birlikte dişlerin düzenli olarak fırçalanması, plak oluşumundan kaçınılması son derece önemlidir. Ağız hijyeni hem kişinin sağlığı hem de tel tedavisinde önemli bir etkendir.

- Şeffaf braketler tedavi süresini uzatır mi?

Şeffaf braketlerde kullanılan malzeme önemlidir. Bazı şeffaf braketler sert plastik gibi malzemelerden oluştuğu için tedavi süresini uzatabilme durumu var. Ancak kliniğimizde porselen braketler kullanılmaktadır.

- Şeffaf braketler daha çabuk mu sararır?

Şeffaf braketlerin sararması durumu tamamen kişisel bakımla ilgilidir. Kliniğimizde 3 haftalık aralıklarla muayene çağırdığımız hastalar arasında sanki yeni takılmış gibi bakımına özen gösteren hastalar mevcut.

- Diş telleri ağızda yaralar yaptığında ne yapılmalıdır?

Diş telleri zaman zaman yanak ve dudakların iç kısımlarında tahrişler yapabilir. Bu durumda tahrişe sebep olan bölgeyi kurulayarak bal mumu yapıştırdığınızda hissedilen acı seviyesini en aza indirebilirsiniz.

- Diş teli çıkartma işlemi ağrılı bir işlem midir?

Tel çıkartma işlemi herhangi bir şekilde uyuşturma işlemine ihtiyaç duymadan yapılan yaklaşık 30 dakika süren basit bir işlemdir

- Tedavi bittikten sonra dişler tekrar bozulur mu?

Tel tedavisi bittikten sonra pekiştirme tedavisi başlamaktadır. Pekiştirme tedavisi dişlerin yeni konumuna adapte olabilmesi için dişlerin iç kısmına koruyucu tellerin takılması ve hastaya pekiştirme plaklarının verilmesidir. Pekiştirme plaklarının tavsiye edildiği şekilde takılmadığı durumlarda ve periyodik kontrollere gelinmediği durumlarda dişler tekrar bozulabilir. Bu noktada hastanın tedavi bittiğinde de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi önemlidir. Aksi takdirde dişlerin tekrar bozulması kaçınılmaz olur.