Görüntü
Ağız ve Diş Sağlığı
ağız ve diş

Yazımızda kişinin günlük yaşantısına yön verecek olan diş sağlığı etmenine değinmemiz gerekiyor. Diş teli tedavisini ele alarak sürece başlayalım. Diş teli süresi nelerden etkilenir? Diş teli fiyatları nelerden etkilenir? Diş teli fiyatları neye göre belirlenir? Diş teli nasıl takılır? Gibi sorulara cevap aramak süreç açısından olumlu sonuçlar oluşturmaktadır. İnsan ilişkilerinde sıcak bir tebessüm, etkili yüz ifadeleri, samimiyet olmazsa olmaz etmenlerdendir. Ancak bu durumun sağlanması için ağız ve diş sağlığına gereken önemi vermek gerekmektedir. Peki ağız sağlığımızı korumak adına neler yapmalıyız? Diş teli fiyatlarını ney etkiler? Diş teli nasıl takılır?

Öncelik  olarak rutin aralıklarla ağız bakımı yaptırılmalıdır. Ağız bakımına gerekli bakımı yapmazsak pek cok diş ve diş eti hastalıklarına sebebiyet vermiş olmaktayız. Sindirim sisteminin sağlıklı ilerlemesi de ağız yapımız ile oldukça ilişki içerisindedir. Çiğneme problemleri yeterince öğütülemeyerek bazı problem durumunlarına yol açabilir. Bu durumun sonucunda midemiz hasar görerek, ağrılara neden olabilecektir. Sağlıklı bir bedene sahip olmanın en önemli kuralı sağlıklı bir diş ve diş eti yapısından geçmektedir. Dişlerin arasında kalan besin artıkları zamanla çürümelere, ağızda kokuya ve pek çok diş eti hastalıklarına neden olabilecektir. Bu durumda ufak bir müdahale ile çözüme kavuşturacağımız tedavimizi daha zorlatmış olacağız. Meydana gelen ciddi problemler diş köklerine etki ederek diş kayıplarının ortaya çıkmasına neden oldu. Diş teli fiyatları bazen sürece başlamama veya uzak kalma ihtimalimize neden olsa da üzerinde durmak gerekir. Erken dönem tedavi süreçlerine başvurmak sürecin ilerlemesi açısından önemlidir. Çocukluktan yetişkinliğe değin ilerlerken, diş yapısıyla ilgili bir problem ile karşı karşıya kalındığında tedavi sürecinde çene operasyonları aktif bir rol almaya başlar. Bu etmen erken yaşta tedavi aşamalarının gerçekleştirilmesinde gereklilik arz eder. Tedavi süreçleri ile daha sonraki dönemlerde meydana gelebilecek problem durumlarının önlenmesi için çalışmalar yapılabilir. Bu durumun başarı ile de sonuçlanması da muhtemel sonuçtur. Hayatın ilk gelişim dönemlerinden başlanarak aileler iyi birer gözlemci olmalıdır. Çocuklarına ağız ve diş sağlığına bakımın önemini vererek onların sağlığına yararda bulunmalıdır. Düzenli dönemlerde doktor kontrollerin yapıması esastır. Sağlıklı dişlerin korunması ve kaybının önlemesinde diş telinin yeri ve önemi oldukça fazlaıdr. Dişlerin sıralanma zincirinin uygun olması etkili temizliği sağlamaktadır. Diş taşının oluşmasına engel olmaktadır. Taşlar diş kayıplarına sebep olan önemli ve riskli bir etmendir. Bu sebeple de düzenli olarak dişlerin temizletilmesi, doktor muayenelerinin düzenli aralıklar ile tamamlanması gerekir. Teleffuzun düzgün meydana gelmemesinde ağız yapılarının önemli bir konumu mevcuttur. Böylece ağrılar git gide artış gösterecektir. Birbirine uygun olmayan çene kapanışları çenelerimizdeki kaslarına hasar verir. Baş ağrılarının şiddetinin de arttırılmasına neden olmaktadır. Diş teli fiyatları 2019 verilerine göre yani ortodonti fiyatlarında malzemeler kontrol edilir. Birbirinden farklı faktörlerin etkileşimi ile diş yapılarında sorunlar gözlemlenebilir. Genetik yapımız, çocukluk döneminden gelen alışkanlıklar, parmak emme, emzik- biberon kullanımındaki sorunlar, tırnak yeme gibi faktörler bu sürecin gelişmesi ve tel tedavisinde  etki arz etmektedir. Bu nedenle yalnızca tek bir sebep üzerinde odak sağlamak yerine diğer faktörler üzerinde de uğraşmak, gözlemlemek önemlidir. Ortodontik tedavinin tercih edilmesindeki en önemli avantajı planlı ve istenen sonuca etkin bir biçimde götüren bir süreç olması etmeninden kaynaklanır. Diğer tedavi aşamalarında dişlerin yapısına zarar verebilecek, onlarda hasar bırakabilecek pek çok etmene maruz kalınabilirken bu tedavi yönteminde bireyin dişleri kendi ağzında kalır. Estetik ve fonksiyonel açıdan düzenleme yapılması amaçlanmaktadır. Yaşam boyu kendi dişlerinizi kullanmak amaçlanır.

Doktor muayene sürecine gittimizde eğer bir ortodontik sürecin ilerletilmesinin önemi belirtiyorsa, bu süreci planlayarak hemen işe koyulmak gerekir. Süreç ne kadar erken başlarsa o kadar çabuk ilerlemiş olur. İlk önce süreçte gerekli muayenenin yapılması sağlanmalıdır. Muayenede çürükler ve diş eti hastalıkları tespit edilir. Yapılması gereken müdahalelerin gerçekleştirilmesine olanak verilmelidir. Uzmanlar hem dişlerin hareket kolaylığını sağlayacak hem de onlara hasar vermeyecek kuvvetler uygulanarak dişleri çene kemiği içerisinde hareket ettirilir. Dişler kesilmeden, kaplama yapılmadan düzeltilebilmesine olanak sağlanmalıdır. Hijyenik ortam sağlandıktan sonra teli takma işlemi ilerletilmelidir. Gerekli aletlerle tüm dişlerin görünmesine kolaylık sağlama imkanı sağlanır. Ağzın genişletilerek gerekli alanın oluşturulmasına yardımcı olunmalıdır. Bu sırada ağrıların oluşması zordur. Fakat yapılan müdahaleler sonucu ile fazlaca meydana gelen bir ağrı söz konusu olursa buradaki sorun çıkaran etmenin iyi incelenmesi gereklidir. Diş teli çok etmenli bir süreçtir. Diş teli fiyatları da bu bağlamda ele alınır. Diş teli fiyatları 2019 düzenlemesi yapılmalıdır. Ortodonti fiyatları ele iyice alınarak ileletilmelidir.

Tedavi süresince dikkate değer pek çok etmen bulunmaktadır. Bu etmenler;

  • ağız bakımına özen göstermek
  • özel aletlerle diş temizliği yapmak
  • randevulara zamanında gitmek
  • süreci aksatmamak olarak ifade edilebilir.

Ortodonti tedavisi alan bireyler diş tellerine zarar vermemek adına mutlaka sert olmayan daha yumuşak yapıda olan, ufak başlı ve düz diş fırçası kullanmaya dikkat etmeye özen göstermelidir. Elektrikli diş fırçaları da orta hızda kullanıldığında diş telleri için güvenilir bir temizlik aracı olmaya katkı sağlamaktadır. Yalnızca kullandığımız fırçaların sert kısımlarının braketlere çarpmamasına önem vermek gerekmektedir. Günde en az 2-3 defa dişlerin fırçalanması üzerinde önemle durulmalıdır. Sabah ve yatmadan önce yemeklerden sonra dişlerin fırçalanması temizliği adına bir kural olmaktadır. Kullanılan fırçaların maaliyeti de diş teli fiyatları 2019  yani ortodonti fiyatları da verilerini etkiler. Doktorun önerdiği aletlerle gerekli temizliğin yapılmasına özen gösterilmelidir. Temizliğinden tatmin olmak için ortodontist ile iletişiminizi ilerletin. Braket takılı dişlerin temizliği kendi dişlerimize oranla daha uzun süre almaktadır. Bazı besin türlerinin tedavi sürecinde tüketilmemesi, yeniyorsa da iyice temizlenmesi önemli bir konu olarak ele alınmalıdır. Temizliğe ve gelişmeye yarar sağlamak için bazı besinlerin tüketimine dikkat etmek süreç için gereklidir. Her yaşta tedavinin ve bakımın süreç için ayrılmaz bir parça olduğunu unutmamak gerekir. Özellikle çocuklarda erken tanı ve teşhisin sonraki yaşamındaki önemi inkar edilemez bir gerçektir. Çocuklar gün içerisinde ve hatta gün sonunda dişlerine gerekli bakımı yapmalıdır. Diş doktoru muayenelerine gereken düzenlerde götürülmesi süreç için gereklidir. Çocuklara yönelik kendilerinin çıkarıp takabildiği plakların da yaptırılması onların tedavisinde kolaylık sağlayan etmenler arasındadır. Takıp çıkarılması bakımından tercih edilenler arasında olan bu plakların temizliği de oldukça kolay bir şekilde işlemektedir. Çocuklar hem temizliğini kendi yaparlar hem de süreçlerini aksatmadan istenen noktaya gelebilecek sorumluluğu üstlenmiş olmaktadırlar. Her kişinin tedavi süreci her bireyin problem sorununa göre farklılık içerebilmektedir. Tedavi süreci genel olarak 8 aydan 30 ay gibi süreçleri içerebilmektedir. Bir kişinin tel kullanma süreci ortalama 18–24 ay olarak ifade edilebilmektedir. Ortodonti fiyatlarında bu süreç içerisinde değişme göstermektedir. Özellikle görünmez diş teli yani şeffaf diş teli maliyet bakımından farkındalık ortaya koymaktadır.

Diş teli fiyatlarını etkileyen etmenleri genel olarak ifade etmiş olduk. Diş teli fiyatları 2019 etmenlerince uygun hazırlanmalar sağlanmalıdır. Diş teli fiyatları 2019 yılına özgü yeni düzenlemeler ortaya konmaktadır. Ortodonti fiyatları da süreçte çeşitli kriterler ile ele alınarak incelenmelidir. Diş teli nasıl takılır sorusunda da gerekli ürünün kullanım şeklinin önem arz ettiğine değindik. Bi değinmemiz gereken nokta da görünmez diş telidir. Görünmez diş teli en çok tercih edilen türler arasındadır. Şeffaf diş teli olarak da ifade edilebilmektedir. Şeffaf diş teli olduğu için çok yetişkin bireylece tercih edilir.

 

 

 


Share:


Sıkça Sorulan Sorular

- Diş teli takma işlemi ağrılı bir işlem midir?

Diş teli takma işlemi tamamen ağrısız ve acısız toplamda yaklaşık 15-20 dakika süren basit bir işlemdir.

- Diş teli tedavisinde ağrılar ne kadar sürer?

Tedavi sırasında belli periyotlarda yaptığımız sıkma işlemleri ortalama 1 ile 3 gün arasında azalarak kaybolmaktadır. İşlem sırasında sıkma kuvvetine göre bazı zamanlar bir kaç dakika içerisinde tamamen geçer.

- Diş teli tedavisi ortalama ne kadar sürer?

Diş teli tedavisi kişinin ihtiyacına göre tek çene ve çift çene olarak ikiye ayrılır. Tek çene tedavilerde dişlerdeki bozukluk durumuna göre ortalama 6-8 ay, çift çene tedavilerde ortalama 12-18 ay sürebilmektedir. İstenilen estetik sonuca ulaşıldığında tedavi sonlandırılır.

- Diş teli tedavisinde kişisel bakımın önemi nedir?

Diş teli tedavisinde diş temizliği için uygun olan ortodontik fırçalarla birlikte dişlerin düzenli olarak fırçalanması, plak oluşumundan kaçınılması son derece önemlidir. Ağız hijyeni hem kişinin sağlığı hem de tel tedavisinde önemli bir etkendir.

- Şeffaf braketler tedavi süresini uzatır mi?

Şeffaf braketlerde kullanılan malzeme önemlidir. Bazı şeffaf braketler sert plastik gibi malzemelerden oluştuğu için tedavi süresini uzatabilme durumu var. Ancak kliniğimizde porselen braketler kullanılmaktadır.

- Şeffaf braketler daha çabuk mu sararır?

Şeffaf braketlerin sararması durumu tamamen kişisel bakımla ilgilidir. Kliniğimizde 3 haftalık aralıklarla muayene çağırdığımız hastalar arasında sanki yeni takılmış gibi bakımına özen gösteren hastalar mevcut.

- Diş telleri ağızda yaralar yaptığında ne yapılmalıdır?

Diş telleri zaman zaman yanak ve dudakların iç kısımlarında tahrişler yapabilir. Bu durumda tahrişe sebep olan bölgeyi kurulayarak bal mumu yapıştırdığınızda hissedilen acı seviyesini en aza indirebilirsiniz.

- Diş teli çıkartma işlemi ağrılı bir işlem midir?

Tel çıkartma işlemi herhangi bir şekilde uyuşturma işlemine ihtiyaç duymadan yapılan yaklaşık 30 dakika süren basit bir işlemdir

- Tedavi bittikten sonra dişler tekrar bozulur mu?

Tel tedavisi bittikten sonra pekiştirme tedavisi başlamaktadır. Pekiştirme tedavisi dişlerin yeni konumuna adapte olabilmesi için dişlerin iç kısmına koruyucu tellerin takılması ve hastaya pekiştirme plaklarının verilmesidir. Pekiştirme plaklarının tavsiye edildiği şekilde takılmadığı durumlarda ve periyodik kontrollere gelinmediği durumlarda dişler tekrar bozulabilir. Bu noktada hastanın tedavi bittiğinde de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi önemlidir. Aksi takdirde dişlerin tekrar bozulması kaçınılmaz olur.