Görüntü
İleri Yaşlarda Diş Teli Kullanmak Mümkün Mü?
İleri Yaşlarda Diş Teli Kullanmak Mümkün Mü?

Ortodonti tedavisi, bireylerin süreç değerlendirmelerine katkı sağlamakta, ağız ve diş sağlığını korumak ve geliştirmek için önemli olmaktadır.  Peki “her yaş döneminde diş teli kullanmak mümkün müdür? “

Çocukluk ve gençlik dönemlerinde kullanımının artış gösterdiği gözlemlenen diş teli tedavisinde son yıllarda yetişkinlerin kullanımında da artışlar gözlemlenmiştir. Ortodonti tedavisinde önemli olan adım bireysel değerlendirmelerin kurulması ve sürece uygun müdahale yöntemlerin şekillendirilmesidir.  Seçilecek durumların analizi ile diş teli fiyatları da belirlenmektedir.

Diş Teli Tedavisi Nasıl İlerlemektedir?

Toplumumuzda genel olarak ortodonti tedavisinin yetişkinlere uygulanamayacağına yönelik ifadeler bulunmaktadır. Alpdent ile sağlıklı gülüşler yakalamak mümkündür. Diş teli tedavi sürecinde gelişmeler gösterilmesi ile süreç içerisinde pek çok yenilenmeler yaşanmış, bu yenilenmeler de yetişkinlerin diş teli tedavi sürecine başvurmalarına destek sunmuştur.

Bireysel muayenelerin gerçekleştirilmesi ile temel tablo ortaya konulmaktadır. Var olabilecek olan problem durumları, diş eti problemleri belirlenerek ek müdahalelerin neler olabileceği üzerinde durulur. Diş etlerinin durumu, diş köklerini çevreleyecek olan kemik yapısı, var olan / varsa ek müdahaleler (dolgu, köprü, kaplama, kanal tedavisi vb) bireyin tedaviye uygun olup olmadığını ortaya koymaktadır. Bu noktada ortaya konulan her durum diş teli fiyatları üzerinde de etki sahibi olmaktadır. Diş teli fiyatları bireysel değerlendirmelerin yapılması ile şekillenerek sürece katkı sağlamaktadır. 

Braketleri Nasıl Seçmeliyim?

Süreç içerisindeki en önemli adımlardan biri braket seçimidir. Braketlerin önemi tedavi sürecinin ilerlemesinde kaçınılmazdır. İstek ve ihtiyaca uygun bir seçimin gerçekleştirilmesi ile sağlıklı tedavi sürecinin ilerletilmesi mümkündür. Diş teli fiyatları da seçilen braket türünden etkilenmektedir. 

Metal, lingual ve şeffaf türde olan braketler ile istediğiniz sağlıklı ağız yapısına kavuşmanız mümkündür.

Süreç Uzun Sürer Mi?

Erişkin hastaların en çok kaygılandığı nokta sürecin uzun süreceğini düşünerek tedaviyi geri plana atmalarıdır. Her bireyin problem durumu değerlendirilerek işlem aşamaları ortaya konulmaktadır. Bu işlemlerde süreç değişkenlik gösterecektir.

Diş Teli Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Diş teli fiyatları belirlenmesinde bireyin getirdiği problem durumunun niteliği önem taşımaktadır. Bireyin problem durumunun hangi müdahale planlarının uygulanmasının gerektireceği sorusuna verilecek cevaplar fiyatların şekillenmesinde önemlidir.

 

 


Share: