Görüntü
İleri Yaşlarda Tel Tedavi Süreci
yetişkinlikte diş teli

 

 

Yetişkinler günümüzde ortodonti tedavisi ile tedavi sürecine sıkça başvurmaktadır. Tedavi süreci boyunca dikkat edilmesi gereken noktalar mevcuttur ve bilinmesi şarttır. Kişinin ilk olarak hangi problem durumu ile sürece başlamak istediğine bakılması gereklidir. Diş konum problemlerinden kaynaklı bir sorun mu yoksa çene kemiğinde gözlenen problemler nedeni ile mi sürece başlamak isteniyor? 18 yaşının altında olan hastalar için gelişim evrelerindeki değişme ve gelişmeler göz önüne alınırsa ona uygun bir plan hazılanırken yetişkinlik dönemine gelindiğinde bu durumu sağlamak pek mümkün gözükmemektedir. Ortognatik-cerrahi adı veirlen bir müdahale yöntemi ile sorunlar çözümlenmeye çalışılmaktadır. Ortodonti sürecinde dikkat edilmesi gerekli olan durum hangi bireye hangi tedavi yönteminin sağlanması gerektiğinin tespit edilmesidir. Yetişkinler pek çok tel çeşidinin arasından hangisinin kendilerine uygun diye düşünerek seçimlerini yapmaya özen gösterirler. Tellerinin bazı nitelikleri de kapsaması süreç içerisinde önem arz eden durumlar arasındadır.. Öncelik olarak tedavi almak isteyen bireylere; sürecin önemi ve süreç içerisinde gerekli olan bakım yapmanın öneminden bahsederek süreci ifade etmek gereklidir. Yetişkinler ile bu aşamayı sağlamlaştırmak daha kolay olmaktadır. Tel kullanma durumunun hem fizyolojik hem de görünümsel bağlamda katkılarının olması yetişkinlerin sürece katılmasına olumlu katkılar kazandırmaktadır. Braketler telleri tutan küçük kare yapılardandır. Özel yapıştırıcılar ile dişlere monte edilirler. Bu braketlerin farklı yapıda ve renkte olanları da mevcuttur. Tedavi türlerinden olan tellerdeki türlerin artış göstermesi bireylerin ihtiyaca yönelik seçim yapmalarında da oranların yükselmesine katkı sağlayacaktır. Yetişkinler görünümsel anlamda kaygılanmalarından ötürü diş teli sürecinden kaçınma davranışı sergileyebilirler. Bu hastaların da bir çoğu çapraşık dişleri olmasından ötürü müdahale faktöründe yer edinmezlerdi. Ortodonti sürecinde diş yapılarına gerekli özen gösterilerek ilerletilen aşamaların olması ve gerekli müdahalelerin eksiksiz tamamlanmasından ötürü tercih alanları da genişlemektedir. Kişinin en çok tercih etmesine neden olan etmen de kendi dişlerine güçlendirme çalışmalarının yapılması ve bu durumun da doğal aşamalarla ilerletilerek yapıların sağlamlaşmasına katkı sağlamasıdır. Bu nokta sürece başlayıp ilerletme durumunda da oldukça büyük önem sahibidir. Ortodonti tedavisini alan bireylere  de sorulduğu zaman ilk olarak görüntü problemlerinin meydana geleceğinden (tel gözükmesi) ötürü istemediklerini ve canlarının acıyacağını düşündükleri için süreci erteleyebildiklerini, kaçtıklarını ifade etmişlerdir.

 

Braket kullanma konusunda çekinceleri olan bireyler de görünmeyen braketleri tercih etmeye çalışmaktadırlar. Bu durumun nedeni ise bu yöntemin daha az dikkat çekmesi ve estetistiksel anlamda kişilere büyük avantajlar kazandırmasından ötürüdür. Bu süreç sonucunda istedikleri konuma gelindiğini bilmek ve olumlu örnekleri de görebilmek motivasyonu kazandıran önemli noktalardır. Pek çok müdahale yönteminin ve tekniklerin gelişimi de sürecin iyileşmesi ve gelişiminin sağlanması adına önemli bir adım haline gelmiştir. Diş teli fiyatları 2019 yılında tüm alanlara göz atıldığında kullanılan ürünün maliyeti fiyatların düzenlenmesinde büyük önem sahibidir. Bir diğer tedavi yöntemlerine de bakarsak “Lingual Tedavi” yeni ve gelişmekte olan bir tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkmıştır. İç kısımlara yapıştırılarak uygulanan bu türde; estetik kaygının en aza inmesine olanak sağlansa da bazı zorluklar da beraberinde gelebilmektedir. Örneğin diş telinin dişlerin iç kısımlarına yapıştırılmış olması durumunda; dil hep bu alanlara değebilir. Bu durum da yaralanmaların gözlenmesine neden olabilmektedir.  Şeffaf plakların tercih edildiği durumlar da mevcut olmaktadır. Bazı hastalar da plaklar yardımı ile süreci iletletmektedir. İki üç haftada bir değişim durumunun yapılması gerekir ancak doktorun size gerekli süreyi belitmesi süreç için gereklidir. Bireyler günde yaklaşık 20 saat bu aparatı kullanarak sürece katkı vermelidirler.  “Ortognatik Cerrahi Tedavi” daha estetik bir görünüm kazanmak için tercih edilecek olan yöntemlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkmılştır. Diş teli tedavi yöntemleri aracılığı ile dişlerin istenilen konumlarına götürülmesi mevcuttur. Fakat çene kemikleri ile ilgili sorunlarınız mevcut değil ve yaşınız da 18-20 nin altında ise ilk olarak yapılması gerekli olan şey doktorunuzla ilk adım olarak muayene sürecini planlanmasıdır. Doktorunuz muayene yaptıktan sonra size gerekli bilgileri vererek ne nasıl yapılması gerektiği konusunda bilgilendirerek süreci kolaylaştırmaktadır. Cerrahi müdahalenin yapılması gerekli olan durumlarda da ilk olarak yapılması gerekli olan adımların sağlanması gereklidir. Ameliyatın gerekli olduğu durumlar için anestezi ile süreç yürütülürek acı hissiyatı ortadan kaldırılır. Ameliyat aşamaalarında braketler çıkartılmaz. İyileşme sürecinde ise braketlere takılan elastikler aracılığı ile çenelerin sabitlenmesi gereklidir. Daha kısa bir süre içerisinde gelişme ile ilgili sonuçlar elde edilerek estetik başarı ile sonuçlanmaları görebilirsiniz. Yapılan çalışmalara da dikkat edersek; günümüzde ortognatik cerrahi git gide yaygınlaşma içerisindedir. Braketlerin kopması durumu çok nadir karşımıza çıkan bir durumdur fakat bu durumlarda braketlerde kopmalar, hasarlar da gözlenebilir. Braketlerin kopması çok zor olarak karşımıza çıkan durumdur fakat böyle bir durum oluşumu gözlenebiliyorsa da bazı kurallar yeterince önem gösterilmeden uygulanmış olduğunu anlayabiliriz. Süreç içinde bazı besin maddelerinin tüketimi durumunda dikkat etmeniz gereken noktalar mevcuttur. Tüketimi yapıldığında hemen ardından temizleme aşamalarının da sağlanması gereklidir. Diş teli fiyatları 2019’da temizliğin fiyat üzerindeki etkilerini ortaya koymuştur. Ağız ve diş sağlığına oldukça büyük ve olumsuz etki yapabilen sigara ve alkol tüketimine sınırlamaların getirilmesi gerekmektedir. Bu neden ile diş teli temizliğine önem göstermek kaçınılmazdır. Diş teli nasıl takılır ve diş teli fiyatları, ortodonti fiyatlarındaki kriterler nedir gerekli noktalara dikkat ederek diş teli fiyatları, ortodonti fiyatları üzerindeki artışların nedenlerine, diş teli fiyatları 2019 yılı değişimlerinin nedenlerine de bakılmalıdır.

 

Ayrıca tel tedavisi sürecinde önemli olacak olan diğer noktalara da değinerek açıklamakta yarar vardır. Diş teli nasıl takılır sorusuna net bir cevap veremeeycek olan bireyler süreçte belirsizlikten ötürü kaygı, korku hissedebilmektedir. Braket adı verilen ve dişlerin üst kısımalarında konumlanan telleri birbirleriyle tutabilen kare yapıların, dişinize göre hazırlanacak olan ürünler ile özenle yapıştırılması sonucunda teller rahatça diş üzerinde konumlandırılmış olacaktır. Diş teli nasıl takılır sorusuna ek olarak hangi braket türünün tercih edilmesi gerektiği sorusuna da uygun cevabı bulabilmek bireyler için süreç içerisinde rahatlatıcı bir etmendir. Şeffaf diş teli veya görünmez diş teli çok fazla tercih edilen yöntemler arasında yer almaktadır. Diş teli fiyatları / ortodonti fiyatları bu tercih sonucunda şekillenmektedir. Görünmez diş teli yetişkinlerin tercihleri arasında yüksek oranda yer almaktadır.

Diş teli fiyatları, ortodonti fiyatları da bu tercihlerde artışları bulunan türlerdendir. Doktorunuz ile diş teli fiyatları (ortodonti fiyatları) durumları üzerinde dengeyi istenen düzeyde tutmanız süreç içerisinde etkili sonuçlar elde etmenize katkılar kazandıracaktır. Diş teli fiyatlarının görülen düzenden daha yüksek olabilmesi durumu da kişilerin süreci ertelemesine neden olan etmenler arasında yer alabilir. Diş teli fiyatları 2019 yılı faktörler sonucunda düzenlenen fiyatları doktorunuz ile görüşerek düzene oturtmalısınız. Görünmez diş teli veya şeffaf diş teli türlerini tercih etmenizde fiyat önemli bir yer tutmaktadır. Diş teli fiyatları 2019 yılında bu tedavi türlerindeki fiyat artışını uygun ödeme koşulları ile kurmaya çalışmaktadır. Şeffaf diş teli kişilerin tercihinde fazlaca yer alsa da bazı durumları göz önüne alarak tekrar değerlendirme yapmaları, artı ve eksileri değerlendirmeleri doktor tarafından yönlendirilmeleri gereklidir.

 

 


Share:


Sıkça Sorulan Sorular

- Diş teli takma işlemi ağrılı bir işlem midir?

Diş teli takma işlemi tamamen ağrısız ve acısız toplamda yaklaşık 15-20 dakika süren basit bir işlemdir.

- Diş teli tedavisinde ağrılar ne kadar sürer?

Tedavi sırasında belli periyotlarda yaptığımız sıkma işlemleri ortalama 1 ile 3 gün arasında azalarak kaybolmaktadır. İşlem sırasında sıkma kuvvetine göre bazı zamanlar bir kaç dakika içerisinde tamamen geçer.

- Diş teli tedavisi ortalama ne kadar sürer?

Diş teli tedavisi kişinin ihtiyacına göre tek çene ve çift çene olarak ikiye ayrılır. Tek çene tedavilerde dişlerdeki bozukluk durumuna göre ortalama 6-8 ay, çift çene tedavilerde ortalama 12-18 ay sürebilmektedir. İstenilen estetik sonuca ulaşıldığında tedavi sonlandırılır.

- Diş teli tedavisinde kişisel bakımın önemi nedir?

Diş teli tedavisinde diş temizliği için uygun olan ortodontik fırçalarla birlikte dişlerin düzenli olarak fırçalanması, plak oluşumundan kaçınılması son derece önemlidir. Ağız hijyeni hem kişinin sağlığı hem de tel tedavisinde önemli bir etkendir.

- Şeffaf braketler tedavi süresini uzatır mi?

Şeffaf braketlerde kullanılan malzeme önemlidir. Bazı şeffaf braketler sert plastik gibi malzemelerden oluştuğu için tedavi süresini uzatabilme durumu var. Ancak kliniğimizde porselen braketler kullanılmaktadır.

- Şeffaf braketler daha çabuk mu sararır?

Şeffaf braketlerin sararması durumu tamamen kişisel bakımla ilgilidir. Kliniğimizde 3 haftalık aralıklarla muayene çağırdığımız hastalar arasında sanki yeni takılmış gibi bakımına özen gösteren hastalar mevcut.

- Diş telleri ağızda yaralar yaptığında ne yapılmalıdır?

Diş telleri zaman zaman yanak ve dudakların iç kısımlarında tahrişler yapabilir. Bu durumda tahrişe sebep olan bölgeyi kurulayarak bal mumu yapıştırdığınızda hissedilen acı seviyesini en aza indirebilirsiniz.

- Diş teli çıkartma işlemi ağrılı bir işlem midir?

Tel çıkartma işlemi herhangi bir şekilde uyuşturma işlemine ihtiyaç duymadan yapılan yaklaşık 30 dakika süren basit bir işlemdir

- Tedavi bittikten sonra dişler tekrar bozulur mu?

Tel tedavisi bittikten sonra pekiştirme tedavisi başlamaktadır. Pekiştirme tedavisi dişlerin yeni konumuna adapte olabilmesi için dişlerin iç kısmına koruyucu tellerin takılması ve hastaya pekiştirme plaklarının verilmesidir. Pekiştirme plaklarının tavsiye edildiği şekilde takılmadığı durumlarda ve periyodik kontrollere gelinmediği durumlarda dişler tekrar bozulabilir. Bu noktada hastanın tedavi bittiğinde de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi önemlidir. Aksi takdirde dişlerin tekrar bozulması kaçınılmaz olur.