Görüntü
Alpdent ile Diş Teli Tedavisi
Alpdent ile Diş Teli Tedavisi

Alpdent olarak diş teli tedavisi ile tüm hastalarımızın sorunlarına çözüm bulmaya özen göstermekteyiz. Öncelikle süreç içerisinde ön plana çıkan temel durumları ifade ederek başlayalım. Diş teli nedir? Görünmez diş telinin avantajları nedir? Braket türü nedir? Diş teli nasıl takılır? Diş teli fiyatları nasıl belirlenir? Gibi soruları cevaplandırmak gereklidir.

Diş Teli Nedir?

Konumlanma problemlerine yardımcı olmak için üretimi sağlanan tedavi türüdür. Diş teli fiyatları süreç içerisinde uygun tedavi türü ve kullanılan malzemeye göre şekillenmektedir. Dişlerin fazla ayrık veya bitişik olması, uygun konumlarda yer almaması gibi durumlarda kullanılacağı gibi doktor gerekliliği ile de süreç düzenlenmektedir.

Ortodonti Sürecinde Tedavi Adımları Nasıl Yapılır?

Ortodonti sürecinde tedavi süreçlerinde bireysel planlamaların yapılması esastır. Süreçte gerekli adımların takibinin doktorca yapılması gerekmektedir. İlk olarak gerekli muayane adımlarının kontrol edilmesi gerekmektedir. Gerekli adımların analizlerinin yapılması diş teli fiyatları için bizlere düzenleme sürecinde yardımcı olacaktır.

Kişinin ağız yapısının incelenmesi gerekmektedir. Bu  incelemede varsa varolan diğer problemler ön plana alınır. Örneğin bireyin dişlerinde çürümeler var mı, dolgular yapılmalı mı veya düştü mü, yaralar mevcut mu, apse-iltihaplar var mı gibi soruların cevaplandırılmasıdır.

Diş Teli Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Diş teli fiyatlarının belirlenmesi için öncelikle muayane sürecinin olması gerekmektedir. Klinik muayene ile çok boyutlu olarak süreçteki tüm etmenlerin ele alınarak değerlendirilmesi şarttır. Bu muayenede dişlere rahatsızlık veren başka diğer etmenler de saptanmaktadır. Saptanan durumlar atlanmadan ele alınarak o alana yönelik çözüm önerileri de alınmaktadır.

Tek veya çift çeneye uygulanması durumu da diş teli fiyatları üzerinde etki sahibi olmaktadır. Dişlerde yer alan bozuklukların da kontrol edilmesi şarttır.

Braket Türünün Diş Teli Fiyatları Üzerindeki Etkileri Nedir?

Braket türleri diş teli fiyatları şekillenmesinde önemli bir yere sahiptir. Braketler dişlerin üzerinde yer alarak, telleri bir arada tutan yapılardır. Bu yapılar süreç içerisinde çok önemlidir. Etkili bir şekilde temizlenmesi gerekmekte ve süreç için önemli bir konuma sahip olmaktadır. Temizliğinin yapılmadığı durumlarda kenarlarda kahverengi birikmelere sebebiyet verebilmektedir. Bu birikmeler ile çürümeler olabilmekte süreç daha karmaşık bir hal alabilmektedir.

Seçilen braket türü şeffaf, metal, lingual yapıda olabilmektedir. Seçilen türün getirdiği özellikler bireysel çerçevede ele alınarak oluşturulmalıdır. Metal görünümler zamanla genç yetişkinlerce reddedilmekte ve şeffaf türe geçiş yapıldığı gözlenmektedir. Her tür kendi içinde avantaj ve dezavantajları barındırmaktadır. Hangi braket bana uygun diye düşünen bireyler uzman kadromuzca gerekli bilgileri elde edebilmektedir.

Süreçte En Önemli Adım: Temizlik

Ağız ve diş sağlığını korumak hem süreç boyunca hem de genel anlamda çok büyük önem taşımaktadır. Bireylerin süreçlerinin istenen düzeyde ilerlemesi için gerekli adımlara dikkat etmesi ve doktoru tarafından yönlendirilmesi oldukça önem taşır.


Share:


Sıkça Sorulan Sorular

- Diş teli takma işlemi ağrılı bir işlem midir?

Diş teli takma işlemi tamamen ağrısız ve acısız toplamda yaklaşık 15-20 dakika süren basit bir işlemdir.

- Diş teli tedavisinde ağrılar ne kadar sürer?

Tedavi sırasında belli periyotlarda yaptığımız sıkma işlemleri ortalama 1 ile 3 gün arasında azalarak kaybolmaktadır. İşlem sırasında sıkma kuvvetine göre bazı zamanlar bir kaç dakika içerisinde tamamen geçer.

- Diş teli tedavisi ortalama ne kadar sürer?

Diş teli tedavisi kişinin ihtiyacına göre tek çene ve çift çene olarak ikiye ayrılır. Tek çene tedavilerde dişlerdeki bozukluk durumuna göre ortalama 6-8 ay, çift çene tedavilerde ortalama 12-18 ay sürebilmektedir. İstenilen estetik sonuca ulaşıldığında tedavi sonlandırılır.

- Diş teli tedavisinde kişisel bakımın önemi nedir?

Diş teli tedavisinde diş temizliği için uygun olan ortodontik fırçalarla birlikte dişlerin düzenli olarak fırçalanması, plak oluşumundan kaçınılması son derece önemlidir. Ağız hijyeni hem kişinin sağlığı hem de tel tedavisinde önemli bir etkendir.

- Şeffaf braketler tedavi süresini uzatır mi?

Şeffaf braketlerde kullanılan malzeme önemlidir. Bazı şeffaf braketler sert plastik gibi malzemelerden oluştuğu için tedavi süresini uzatabilme durumu var. Ancak kliniğimizde porselen braketler kullanılmaktadır.

- Şeffaf braketler daha çabuk mu sararır?

Şeffaf braketlerin sararması durumu tamamen kişisel bakımla ilgilidir. Kliniğimizde 3 haftalık aralıklarla muayene çağırdığımız hastalar arasında sanki yeni takılmış gibi bakımına özen gösteren hastalar mevcut.

- Diş telleri ağızda yaralar yaptığında ne yapılmalıdır?

Diş telleri zaman zaman yanak ve dudakların iç kısımlarında tahrişler yapabilir. Bu durumda tahrişe sebep olan bölgeyi kurulayarak bal mumu yapıştırdığınızda hissedilen acı seviyesini en aza indirebilirsiniz.

- Diş teli çıkartma işlemi ağrılı bir işlem midir?

Tel çıkartma işlemi herhangi bir şekilde uyuşturma işlemine ihtiyaç duymadan yapılan yaklaşık 30 dakika süren basit bir işlemdir

- Tedavi bittikten sonra dişler tekrar bozulur mu?

Tel tedavisi bittikten sonra pekiştirme tedavisi başlamaktadır. Pekiştirme tedavisi dişlerin yeni konumuna adapte olabilmesi için dişlerin iç kısmına koruyucu tellerin takılması ve hastaya pekiştirme plaklarının verilmesidir. Pekiştirme plaklarının tavsiye edildiği şekilde takılmadığı durumlarda ve periyodik kontrollere gelinmediği durumlarda dişler tekrar bozulabilir. Bu noktada hastanın tedavi bittiğinde de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi önemlidir. Aksi takdirde dişlerin tekrar bozulması kaçınılmaz olur.