Görüntü
Braket Türünün Tedavi Sürecindeki Etkileri Nedir?
Braket Türünün Tedavi Sürecindeki Etkileri Nedir?

Diş teli tedavi sürecinde pek çok etmen ön plana alınarak ilerleme sağlanmaktadır. Bu adımların önemli bir kısmını da tedavi sürecinde kullanılan braket türleri oluşturmaktadır. Braketler bireylerin konumlanma problemlerine yardımcı olan, sağlıklı ve düzenli bir ağız görünümü kurmak için ihtiyaç duydukları aparatlar olarak karşımıza çıkabilmektedir.

Tedavi sürecinde en önemli adım etkili bir plan yapmak ve bu plan doğrultusunda bireyi değerlendirmektir. Birey değerlendirilirken hangi ürünün kullanıp kullanmayacağı, diş teli tedavi planı, şeffaf diş teli veya görünmez diş teli tercihinin ne olduğu durumları diş teli fiyatları 2021 yılı düzenlemelerine etki edecektir. Diş teli fiyatları 2021 düzenlemelerine katkı sağlamak adına bireysel planın kurulması önem taşımaktadır.

Bireye Özgü Ortodonti Planı Diş Teli Fiyatları 2021 Düzenlemelerini Etkiler Mi?

Alpdent olarak alanında uzman kadromuz ile sizlere gerekli hizmeti sunmaktayız. Bu hizmetler içerisinde bireyin tanınarak tedavi planının oluşturulması yer almaktadır. Tedavi planını oluştururken ilk olarak etkili bir muayene yapılması, her adımın kontrol edilmesi gerekmektedir. Yapılacak kontroller ile süreç ilerletilmektedir.

Öncelikle ağız içi yapının incelenmesi var ise gerekli müdahalelerin ortodonti sürecine başlamadan yapılması gerekmektedir. Bu yapılar diş çürümeleri, taşları veya yaralar olabilmektedir. Ağız röntgeni çekilecek yapı ele alınmalı ve gerekli noktaların tedavisi yapılmalıdır.

Süreçte karşılaşılacak tüm sorunlar değerlendirilmelidir. Diş teli fiyatları, sürecin ne kadar süreceği, hangi ürünlerin kullanılması gerektiği, kullanılacak ek aparatlar gibi pek çok durum ele alınmalıdır. Doktor ve hasta arası kontak etkili bir şekilde kurulmalıdır. Süreç ilerledikçe birlikte hareket edecek olan iki taraf arasında tüm soru cevap durumlarının aydınlatılması gerekmektedir.

Hangi braket türünün kişi tarafından tercih edileceği, bu türün getireceği mali yükümlülük de diş teli fiyatları 2021 düzenlemelerine göre ele alınacaktır.

Diş Teli Fiyatları 2021 Düzenlemelerinde Etkili Olan Etmenler Nedir?

Diş teli fiyatları 2021 yılında pek çok adım içerisinde etkilenmektedir.

  • Seçilen braket türü (şeffat, metal, lingual)
  • Kullanılan ek malzemeler
  • Süreçte kullanılan temizlik ürünleri (diş ipleri, fırçalar, gargara vs)
  • Süreçte kullanılacak ürünlerin ithal durumu

Gibi pek çok etmen ön plandadır. Bir diğer etmen ise ödeme türüdür. Merkeziniz ile size uygun ödeme planlamasını yapmalı ve gerekli adımları ilerletmelisiniz.

 


Share: