Görüntü
Diş Teli Ağız ve Diş Sağlığı Arasındaki İlişki
diş sağlığı

İnsan yaşamında iletişimin önemi yadsınamaz bir gerçektir. İletişim kurmaya etki eden pek çok sebep bulunmaktadır. Bunların başında tel tedavisi gelmektedir. Tedavi süreci pek çok avantajı  süreç içinde barındırmaktadır. Bu çerçeve doğrultusunda diğer sebeplerin diş teli kullanımındaki önemine, şeffaf diş teli veya görünmez diş telinin kişilerce tercih sebeplerine, diş teli fiyatları 2019 yılı düzenlemelerine bir göz atarak süreci tanımlayalım. Diş sağlığına olumlu yönde katkıları olan tellerimizin gerek estetik gerek sağlık gerek iletişim alanında pek çok katkısı bulunmaktadır. Çapraşık dişlerin ara kısımlarında biriken besin artıkları zamanla çürük oluşumlarına, ağızda kokuya ve daha çok diş eti hastalıklarının oluşumuna neden olabilmektedir. Dişlerin kök kısımlarında ve kemiğinde meydana gelen erimeler dişlerin çekimine kadar ciddi problemlere sebep olabilmektedir. Dişlerin düşmesi sonucunda yüz yapımızda değişmeler ortaya çıkabilir. Oluşan değişmeler psikolojik yönden de kişinin kendini daha mutsuz hissedebilmesine sebep olabilmektedir. Özgüveninin düşmesi ve bunun sonucunda da kendini olumsuz yönde algılamasına yol açabilir.Diş teli diş sağlığının korunup gelişimine katkı sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. Dişlerin şimdiki dayanıklılık seviyesinin istenen düzeyde olması adına gerekli temizliği sağlamakta ve diş taşlarının oluşumuna da  engel olmaktadır. Taşlar diş kaybını ortaya koyabilen önemli bir faktördür. Bu durumdan dolayı dişlerin temizletilmesi, doktor kontrollerinin düzenlenen aralıklarda ilerletilmesi gerekmektedir. Çene kaslarında oluşan meydana gelen gerginliklerin sonucunda kaslarda, omuz bölgelerinde ağrılar meydana gelebilmektedir. Bu nedenle de baş ağrıları ortaya çıkabilmektedir. Çapraşık dişler ve çene sorunları istenen durumlara getirildiğinde yüz estetiğiniz ve profilinizde olumlu yönde değişmeler meydana gelebilecektir. Alt çenesi üst çeneye oranla daha önde duran hastalar tedavi sürecinden sonra baktığında alt üst arası dengenin sağlandığını rahatça görebilmektedirler.

Çeşitli etmenlerin etkisi ile oluşan diş yapılarında bozulmalar mevcuttur. Genetik yapı, çocukluk döneminden bu yana gözlenen alışkanlıklar, parmak emme, emzik- biberon kullanım sürecindeki yanlışlıklar, tırnak yeme gibi davranışlar diş yapılarında önem arz eden değişimleri meydana getirmektedir. Biyolojik ve psikolojik pek çok problem durumlarının çözüme kavuşturulabilmesi adına ortodontik tedavi sürecinde olduğunuz dönemde tedaviye acilen başlamak ve düzenli bir şekilde gerekli olanları uygulamak sizi istenen amaca en sağlıklı ve kolay yoldan ulaştıracaktır. Ortodontik tedavinin kişiye kazandırdığı en önemli avantajlardan bir tanesi de doğal işlemlerden geçerek istenen sonuca ulaştırması olarak adlandırılabilmektedir. Kendi diş yapılarınız sağlamlaştırılarak korunmuş olmaktadır. Diğer müdahale işlemlerinde diş minelerine, yapılarına hasar veren pek çok etmenle karşı karşıya kalınabilir, bu tedavi yönteminde bireyin dişleri kendi dişleridir. Estetik ve fonksiyonel bakımdan işlevselliği korurken ve  konumlarını sağlamlaştırma işlemlerinin yerine getirilmesi amaçlanır. Yaşam süresince kendi dişinizi kullandırmak asıl amaçlardan biri olmaktadır. Hekiminiz ile eşgüdüm içerisinde tüm etmenler göz önüne alındığında hangi tel çeşidinin seçilmesinin önemli olduğu üzerinde durulmaktadır.  Sürecin aşamalarını ayrıntılı olarak ele alalım; öncelik olarak ortodonti süreci için etkili muayene sürecinin uygulanması önem arz eder. Muayene içerisinde çürümeler ve diş eti hastalıkları saptanarak gerekli faktörler üzerinde durulur. Yapılması gerekli olan müdahaleler sağlanılır. Uzmanlar hem dişlerin uygun konumlarına doğru hareketini kolaylaştıracak hem de onlara hasar vermeyecek hafif kuvvet uygulanarak dişlerin çene kemiğinin üzerinde hareketini sağlamak için gereklidir. Dişlerin hasar görmeden, kaplama yapılmadan düzeltilmesi kişiyi sağlıklı süreç kazandıracaktır. Hijyenik ortam kurulmadan diş teli takma uygulaması olumsuz sonuçlanacaktır.

Dudakların yan tarafa itilerek gerekli işlemlerin uygulanması adımını da rahat biçimde gerçekleştirmek adına “ekartör” isimli bir alet kolaylık sağlamaktadır. 20 dakika kadar kısa bir süreç içerisinde tüm uygulamalar yerine getirilmeye çalışılır. Uygulamaların yapılmasının ardından birkaç gün içinde ağızda farklı bir his meydana gelebilir. Yanak ve dilde sorunlar gözlense de oryantasyon süreci ile kısa sürede istenen duruma gelinmesi muhtemeldir. Eğer beklenenden fazla ağrı veya kanama durumu meydana gelirse bu problem durumlarının temeli başka bir faktörden kaynaklanmaktadır. Diş teli fiyatları, ortodonti fiyatları da bu problem durumlarından etkilenerek çeşitlendirilmektedir. Diş teli fiyatları 2019 yılı değerlendirmelerine göre ödeme kolaylıkları mevcuttur. Diş teli süresi boyunca dikkat edilmesi gerekli olan durumlardan bir diğerleri ise; ağız bakımına özen vermek, özel aletlerle diş temizliğini sağlamak, muayenelere zamanında gitmek, süreci istenen düzeyde ilerletmek olarak ifade edilebilir. Ortodonti tedavi süreci içindeki bireyler diş tellerine zarar vermemek için mutlaka yumuşak uçlu, küçük başlı ve düz diş fırçası kullanmalıdır. Günde en az 2-3 kez diş fırçalama alışkanlığının kazandırılması gereklidir. Kullanılan genel diş fırçalarından ayrı olarak diş aralarını da etkili  bir şekilde temizleyebilmek adına diş arası (ara yüz fırçası) fırçaları süreçte tercih edilir. Dişlere bakım yapıldığından emin olmak için muayene sürecinde gerekli adımları doktorunuz ile paylaşmalısınız. Braket takılı dişlerin temizlenme aşamaları normal dişlere oranla daha uzun süre olabilmektedir. Temizliğe ve gelişmeye katkı vermek adına bazı besinlerin tüketilmemesi önemli olmaktadır. Bazı sert yapılı besin maddelerinin tüketimi sırasında meydana gelen hatalı hareketler braketlere zararlı etkiler verebilir. Dişlerin üst bölümlerinde lekeler görülmemesi için boyayabilme imkanı olabilen besin çeşitlerinden uzak kalmak süreç için olumlu nitelikler içermektedir. Tel tedavi süreci bireyin zarar göreceği  bir süreç değildir. Gerekli bakım ve temizlik sağlandığında sorunlar ortadan kalkacaktır. Öncelikle çocuklar bu konuda ön plana çıkmaktadır. Çocuklara temizlik süresince yardımcı olmak gerekmekte, onlarda bu bilinci oluşmak sürecin gidişatını büyük ölçüde etkilemektedir.

Her öğünden sonra dişlerin temizlenmesine özen verilmelidir. Temizleme süreci çocuklarda takıp çıkarılan plaklar yardımı ile daha sorunsuz ilerler. Diş teli fiyatları 2019 yılında çeşitli etmenlerce değişmektedir. Tedavi sürecinin ne kadar süreyi kapsayabileceği her hastanın tedavi aşamalarında gerçekleştirdiği aşamalara, gelinen noktaya ve adımalrda gelişim göstermesine göre farklılaşmalar içerir. Tedavi süresi 8 aydan 30 aya değişen süreçler içerisinde olmaktadır. Bir kişinin tel takma süreci ortalama olarak 18–24 ay gibi bir süreç içerisinde oluşabilmektedir. Diş teli fiyatları 2019 yılı düzenlemelerinde dişlerde bulunan hasar boyutu fiyatların şekillenmesinde önemli bir yer tutmaktadır.

Şimdi diş teli nasıl takılır ve diş teli fiyatları, ortodonti fiyatları üzerindeki etmenlere de değinelim. Diş teli nasıl takılır sorusuna ayrıntılı cevap vermek gerekirse braket adı verilen ve diş üzerinde bulunarak telleri birbirine tutturan küçük yapıcıkların dişlere özel yapıştırıcılar ile tek tek yapıştırılması ile teller takılmaktadır. Önemli olan durum diş teli nasıl takılır sorusunun yanında hangi braket türünün tercih edilmesi gerektiğidir. Şeffaf diş teli veya görünmez diş teli gibi türler süreç içerisinde kişinin isteği doğrultusunda kullanılabilmektedir. Diş teli fiyatları / ortodonti fiyatları bu tercih ile şekillenerek kişilere uygulanmaktadır. Görünmez diş teli veya şeffaf diş teli yetişkin bireyler ve ergenlede daha fazladır. Diş teli fiyatları / ortodonti fiyatları da bu bağlamda artışlar içermektedir. Doktorunuz ile diş teli fiyatları (ortodonti fiyatları) üzerinde anlaşma kurmalısınız. Kişiler diş teli fiyatları sebebiyle süreçten kaçınma gösterebilmektedir. Diş teli fiyatları 2019 yılı değerlendirmelerini doktorunuz ile uzlaşarak süreci planlamalısınız.

 

 

 

 

 

 


Share: