Görüntü
Diş teli fiyatı neye göre belirlenir
dişteli fiyat kriterleri

  Diş teli tedavisi dişlerin üzerine braket adı verilen diş tellerinin yapıştırılmasıyla, dişlerdeki eğriliklerin belirli bir sistem içerisinde düzeltildiği uzun süren bir tedavidir.
  Diş teli tedavisinde alt ve üst dişlerin birbirleri ile ilişkisi ve fonksiyonel olarak konforlu kullanılması en az dişlerin estetik olarak güzel görünmesi kadar önemlidir. Diş teli fiyatı aldığınız tedavide dişlerin düzeltilerek düzgün görünmesinin sağlanmasıyla birlikte alt ve üst dişlerinde birbirleri ile ilişkisinin düzeltilmesi gerekir. Çünkü sadece dişlerin düzeltildiği diş teli tedavisi hem kısa sürelidir hemde daha ucuzdur. Ama bu tedavide diş telleri çıkarıldıktan sonra dişleri yeni konumlarında kalmasını sağlayacak bir sistem yoktur bu sebeple doğru bir uygulama değildir. Aldığınız diş teli fiyatı yukarıda anlattığımız sebeplerden dolayı tam bir diş teli tedavisinin fiyatı olmalıdır.
  Diş teli fiyatı kullanılan malzemenin kalitesine de bağlıdır. Şöyleki; piyasada aynı amaç için kullanılan 400 dolara satılan bir braket varken 12 dolara çın mallarıda satılmaktadır. Ve siz bu iki sistemin farkını fark edemezsiniz. Yalnız kullanılan braketin kalitesi sizin tedavinizin kalitesini etkileyen önemli faktörlerden birisidir.
  Diğer nokta kullanılan diş telinin özellikleri diş teli fiyatını etkiler. Örneğin aynı marka ve aynı kalitede metalik diş telleri ile seramik diş tellerinin fiyatı aynı değildir.
  Diş teli tedavisinin süresi diş teli fiyatını etkiler. Örneğin 10 ay gibi bir zamanda bitecek bir tedavi ile 30 ay sürecek bir tedavinin fiyatı sizde takdir edersiniz ki aynı değildir. Diş telinin dişlerinizi süreç içerisinde nasıl düelttiğini merak ediyorsanız makalemizde sizin için hazırladığımız videoyu izleyebilirsiniz.
Diş teli fiyatlarında önemli noktalardan birisi de diş teli tedavisinden sonra dişlerin bozulmaması gereken ve kontrol edilmesi gereken dönemi de kapsamasıdır. Diş teli tedavisi iki kısımdan oluşur bumlardan birincisi aktif ortodontik tedavi diğeri pasif ortodontik tedavidir. Pasif ortodontik tedavi diş telleri çıkarıldıktan sonra dişlerin bozulmasına engel olan bir tedavidir. Yani diş telleriniz çıktığında dahi diş doktorunuzla işiniz bitmez. Kliniğimizde diş telleriniz çıktıktan sonra bir yıl boyunca 2 ayda bir, sonrasındaki 3 yıl boyunca da 6 ayda bir yapılan kontrollerle dişlerin bozulmasının önüne geçmek amaçlanır.

Share:


Sıkça Sorulan Sorular

- Diş teli takma işlemi ağrılı bir işlem midir?

Diş teli takma işlemi tamamen ağrısız ve acısız toplamda yaklaşık 15-20 dakika süren basit bir işlemdir.

- Diş teli tedavisinde ağrılar ne kadar sürer?

Tedavi sırasında belli periyotlarda yaptığımız sıkma işlemleri ortalama 1 ile 3 gün arasında azalarak kaybolmaktadır. İşlem sırasında sıkma kuvvetine göre bazı zamanlar bir kaç dakika içerisinde tamamen geçer.

- Diş teli tedavisi ortalama ne kadar sürer?

Diş teli tedavisi kişinin ihtiyacına göre tek çene ve çift çene olarak ikiye ayrılır. Tek çene tedavilerde dişlerdeki bozukluk durumuna göre ortalama 6-8 ay, çift çene tedavilerde ortalama 12-18 ay sürebilmektedir. İstenilen estetik sonuca ulaşıldığında tedavi sonlandırılır.

- Diş teli tedavisinde kişisel bakımın önemi nedir?

Diş teli tedavisinde diş temizliği için uygun olan ortodontik fırçalarla birlikte dişlerin düzenli olarak fırçalanması, plak oluşumundan kaçınılması son derece önemlidir. Ağız hijyeni hem kişinin sağlığı hem de tel tedavisinde önemli bir etkendir.

- Şeffaf braketler tedavi süresini uzatır mi?

Şeffaf braketlerde kullanılan malzeme önemlidir. Bazı şeffaf braketler sert plastik gibi malzemelerden oluştuğu için tedavi süresini uzatabilme durumu var. Ancak kliniğimizde porselen braketler kullanılmaktadır.

- Şeffaf braketler daha çabuk mu sararır?

Şeffaf braketlerin sararması durumu tamamen kişisel bakımla ilgilidir. Kliniğimizde 3 haftalık aralıklarla muayene çağırdığımız hastalar arasında sanki yeni takılmış gibi bakımına özen gösteren hastalar mevcut.

- Diş telleri ağızda yaralar yaptığında ne yapılmalıdır?

Diş telleri zaman zaman yanak ve dudakların iç kısımlarında tahrişler yapabilir. Bu durumda tahrişe sebep olan bölgeyi kurulayarak bal mumu yapıştırdığınızda hissedilen acı seviyesini en aza indirebilirsiniz.

- Diş teli çıkartma işlemi ağrılı bir işlem midir?

Tel çıkartma işlemi herhangi bir şekilde uyuşturma işlemine ihtiyaç duymadan yapılan yaklaşık 30 dakika süren basit bir işlemdir

- Tedavi bittikten sonra dişler tekrar bozulur mu?

Tel tedavisi bittikten sonra pekiştirme tedavisi başlamaktadır. Pekiştirme tedavisi dişlerin yeni konumuna adapte olabilmesi için dişlerin iç kısmına koruyucu tellerin takılması ve hastaya pekiştirme plaklarının verilmesidir. Pekiştirme plaklarının tavsiye edildiği şekilde takılmadığı durumlarda ve periyodik kontrollere gelinmediği durumlarda dişler tekrar bozulabilir. Bu noktada hastanın tedavi bittiğinde de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi önemlidir. Aksi takdirde dişlerin tekrar bozulması kaçınılmaz olur.