Görüntü
Diş Teli Sürecinde Braketin Yeri
Size özel fiyat alın, tedavi süresini öğrenin , Soru sorun, önceki cevapları okuyun.
dis-teli-fiyatlari

Ortodonti tedavisinin beklenen tatmin düzeyi ile sonuçlandırılabilmesi için önemli olan faktörlerden biri tanesi de tedavi süresince önemli olan faktör braketlerin yapısı ve özelliklerinin ne derece istenen düzeye katkı sağladığıdır. Diş teli tedavisinde, önem arz edecek  etmen, braket seçiminin de istenen sonuçlar oluşturabilmesi için öncelikle hangi braket türünün tercih edilmesi gerektiğini bilmek gerekmektedir. Tedavi sürecine başlayacaklara ilk olarak diş teli tedavisi işlemlerinin hangi etmenlerce ilerleyeceği ifade edilerek sürece başlamak gerekmektedir.

İlk olarak doktorla iletişime geçilerek tanışılmalıdır. Her adımın beraber atılacağı süreçte iki taraf arası iletişimin kurulması oldukça önemlidir. Tanışma sürecinin diğer bir önemli aşaması muayenedir. İlk olarak iletişimle başlayacak olan süreç daha sonra diş teli için muayane sürecinin devamı ile ilerler. İlk aşamalarda varolan problemler tespit edilerek sürece başlamadan önleyici çalışmaların yapılması sağlanır. Bu amaçlar için röntgen çekilerek sorunların tespiti kolaylaştırılmalıdır. Muayenede belli olamayabilecek net olmayan bulgular süreç içerisinde röntgenler ile ortaya çıkarılabilmektedir.

Hangi adımların takip edilerek sürece başlanacağı kişiye ifade edilmelidir. Böylece planlı ve programlı ilerlemelerin oluşması sağlanır. Doktor ve hasta karşılıklı olarak tüm adımları analiz ederek aşamalandırırlar. Bu aşamada hangi braketlerin nasıl olacağını da değerlendirilerek tür seçimleri sağlanır. Diş teli fiyatları 2019 yılı sonuçları göz önüne alındığında süreçte önemli olan etmenin seçilecek braket türün ne olduğu ile ilgilidir. Hangi braket tiplerinin sizi istenen duruma ulaştıracağını öğrenmek için ilk olarak hangi türlerin olduğuna değinmek gerekmektedir.

  • Metal braketler ilk çıkan braket türlerindendir. Ancak görüntü olarak kaygılı bireylerce tercihi daha sınırlandırılmıştır. Bu durum kullanım alanının biraz daha azaltılmasında önemli olmaktadır. Şeffaf teller üretilince estetik kaygısı fazla kişiler bu tellere yönelmeye başladılar. Diş teli fiyatları 2019 yılında şeffaflarda daha fazladır.Böylece şeffaf telleri tercih alanına alacak olan kişilerin de sayısı fazlaca artış göstermiştir. Braket dişlerin üzerine özel aparatlar yardımı ile yapışması sağlanan kare biçimindeki küçük parçalar olarak adlandırılmaktadır. Şeffaf yapıda üretimler sayesinde metal görüntü yerini renksiz yapılara bırakmıştır. Ağızda en az belli olan türdür ve çokça tercih edilmektedir.

Ortodonti tedavisi dişlerin yapısına zarar vermeyecek olan özel maddelerle yapıştırılan braketler sayesinde dişlerdeki konumlanma bozukluklarını düzeltmeye yardımcı olmaktadır. Braketlerin pek çok türü günümüzde mevcuttur. Bu türlerden birincisi metal braketlerdir. Tedavi sürecinde tercih edilen bu türün popüleritesi devam etse de yeni türler çıkınca tercih alanı daralmıştır. Metal braketlerin sürtünme kuvveti azdır. Bu nedenden ötürü yeterli kuvveti çok az bir kayıpla dişe yöneltmektedir. Bu özelliği tedavinin daha da kısa sürede tamamlanabilmesine katkı sağlar. Görüntü etmeninden dolayı kaygılanmalar yaşayanlar genelde daha renk seçenekleri olan lastikleri ve kişisel süslemeleri tercih ederek görüntü bakımından kendilerini  tatmin edebilecek olan görüntüyü oluşturmaya çalışırlar.

 

Seramik braketler de metal braketlerin estetik problemini çözmek için üretilmiştir. Seramik braketlerin üst kısımlarındaki sürtünme kuvveti metal braketlere göre daha fazladır. Bu durum fırçalama alışkanlığının yeterli yapılamadığı bireylerin ağızlarında tedavi hızını olan durumdan daha yavaş ilerlemesine sebep olabilmektedir. Ayrıca fırçalamanın etkili yapılamadığı durumlarda lekelenmeler de ortaya çıkabilmektedir. Süreçte temizlik faktörüne en ön planda yer verilmesi önemlidir. Kişiler için kritik olan ve tercih edilmesinin önüne geçebilecek düzeyde olan dezavantajlarından birisi de dişlerde oluşabilecek lekeleri daha fazla belli edebilmesi durumudur. Renginin çok açık olması durumu lekelerin görülmesini ve oluşabilmesini daha çok etkilemektedir. Bu durumda temizliğin önemi daha da önem plana çıkmaktadır.

 

Safir braketler de seramik braketlere benzer yapılara sahip avantaj ve dezavantajlara sahiptir. Bu türün bakımında da ağız ve diş temizliğine, braketlerin kenar temizliğine dikkat etmek süreç için oldukça önem taşımaktadır. Belirli periyorlarda belirli maddelerle dişlerin, diş aralarının, braket kenarlarının temizlenmesi sürecin ilerlemesi adına önemlidir. Sert plastik braketler uygun maliyetli braketler arasında bulunmaktadır. Sert plastik braketler şeffaf braketlerin yüksek olan fiyatlarını daha uygun etmene getirmek amacıyla üretilmiş olan türlerden biridir. Daha esnek yapıya sahip olması nedeniyle dişlerin istenilen düzeyde iyileşmelerine engel olabilir. Dişler istenen konuma ve şekle beklenen süreden daha geç gelme durumunda kalabilirler.

 

Self ligating braketler yapısı neticesiyle kendileri kilitli braketler anlamına gelmektedir. Üst kısımlarında açılıp kapanma özelliğine sahip olan kapaklar vardır. Bildiğimiz braketler ark telerine tek tek lastikler aracılığı ile veya telle tutturulurken self ligating braketler ark tellerine kapakları yardımıyla bağlanırlar. Metal ve seramik türleri mevcuttur. Sürtünme kuvvetleri az olduğu için daha hızlı düzenleme olanağı vardır.

 

Damon braketler bir diğer braket türüdür. Bu tür braketler Self ligatinglere fazlaca benzeyen yapılardan oluşmuştur. Braketlerin üzerinde yer alan açılar self ligatingkinlerden farklı özellik göstermektedir. Yer açma ve genişletme gibi özellikleri de bulunmaktadır. Ağız içinde yer darlığının olduğu hastalarda yer açmak amacıyla kullanılan türleri de mevcuttur. Maliyeti diğer türlere oranla daha yüksek olanlar arasındadır. Bazı durumlarda hastanın dişini çekmek gerektiği halde bu tür ile işlemi gerçekleştirmeden sonuca erişmek olası durumlardandır. Bu türün seçilmesi veya seçilmemesi muayene aşamalarında ortaya çıkacaktır. Muayene sürecinde yapılacak müdahaleler belirlenir ve diş teli fiyatları 2019 yılı düzenlemeleri yapılır. Diş estetiği uygulamaları da oldukça fazla başvurulan yöntemler arasındadır. İstenen görüntüye kazandırma durumu daha fazla olsa da maliyetlerinin yüksekliği yanında diş yapılarına zarar verici özelliği olduğunu da söylemek gerekmektedir. Doğal bir yöntem yerine tıraşlama, küçültme, kaplama gibi yapay yöntemlerin kullanılması yapılara hasar verir. Aslında ortodontik tedavide dişin kendi yapısı dikkate alınarak daha da iyileşme kazandırılmalıdır.

 

Süreç sonuna gelindiğind diş teli nasıl takılır ve diş teli fiyatları, ortodonti fiyatları üzerinde ne gibi faktörler etkilidir bu noktalara değinerek diş teli fiyatları (ortodonti fiyatları) üzerindeki artmaların veya azalmaların sebeplerine de değinerek ilerlemekte fayda var. Diş teli nasıl takılır sorusunu açıklarsak; braket olarak isimlendirilen ve dişlerin üzerinde bulunan telleri tutan küçük karelerin dişlere uygun olan aletler ve yardımcı aparatlar ile dikkatle yerleştirilmesi ile tellerin takılması gerçekleştirilmiş olur. Süreç için oldukça kritik olan bir diğer etmen ise diş teli nasıl takılır sorusunun yanında hangi braket çeşidinin kullanılması gerektiği sorusuna da uygun cevabı vererek süreci ilerletmektir. Şeffaf diş teli veya görünmez diş teli gibi çeşitler tercih edilebilir niteliktedir. Diş teli fiyatları / ortodonti fiyatları bu tercih ile meydana gelmektedir.

Görünmez diş teli veya şeffaf diş teli yetişkin bireylerce daha çok tercih edilmektedir. Diş teli fiyatları, ortodonti fiyatları da bu isteklerin artması sonucunda artış gösterir.

Doktorunuz  ile diş teli fiyatları (ortodonti fiyatları) üzerinde uyumu iyi kurmanız süreç açısından önem arz eder. Kişiler diş teli fiyatları sebebiyle tedaviyi erteleme ya da hiç başlamama eğilimi gösterebilmektedir. Kendi dişlerinizi uzun soluklu olarak kullanabilceğimizin farkında olmanız sizi bir kere daha diş teli tedavisine başvurmaya daha istekli hale getirecektir. Diş teli fiyatları 2019 yılı değerlendirmelerini doktorunuz ile konuşarak çözüme vurmanız gerekmektedir.

Şeffaf diş teli veya görünmez diş teli tedavinizi tercih etmenizde önemli bir paya sahiptir. Diş teli fiyatları 2019 yılında bu ortodonti tedavi türlerindeki artışı uygun ödeme koşulları ile dengelemeye çalışmaktadır.

 


Share:


Yorum Bırakın

En geç 3 gün içerisinde sorunuza cevap verilecektir.