Görüntü
Diş Teli Sürecinin Bireye Kazandırdıkları
diş teli süreci

Ortodonti süreci kişiye her yönden kazanç vermektedir. Bu yönleri ifade edelim;

  • Etkili gülümseme sunar.

Psikolojik ve fizyolojik sağlık açısından bireye katkı sunan tel tedavi sürecinin önemli avantajlarından biri de kişilere içten bir gülümseme sunmasıdır. Öncelikle bireyler süreç içinde kendilerini rahat hissettikleri için kaybettikleri özgüvenli ortama kavuşmuş olurlar.

  • Sağlıklı ağız yapısına kavuşturma

Kişilerde bulunan konum bozuklukları küçük yaşlardan itibaren belirtilerini gösterebilir. Küçük yaşlarda kullanılan ek aparatlar ile dişler istenen noktaya adım adım ilerler. Bazı süt dişlerinin erken düşmesi kişilerin sağlığına etki edebilir. Uzun süre düşen dişin yerinin boş kalması öteki dişlerin buraya doğru kaymasına neden olabilir. Bu bir konum bozukluğuna neden olabilir. Eğer dişler dökülmez veya geç dökülürse de bu sefer alttan gelen diş kendine ait olmayan bir konumda yer etmeye çalışacaktır. Çıkan dişimiz de kendi konumunda olamadığı için estetiksel olarak problem durumları ortaya konulur. Yetişkinlik döneminde ise tel tedavisi ile konumlarda değişmeler olabilmektedir.  Gerekli süre ve gerekli emek ile istenilen sonuca erişim mümkün olmaktadır.

  • Kişiye uygun tedavi planı sunması

Doktor muayenesi ile kişinin sorunları net bir biçimde belirlenmeye çalışılır. Sürece başvurmadan önce tedaviyi aksatabilme ihtimali olan noktalar var ise onlar ortaya konulur ve ilk olarak onların çözümlenmeye çalışılması gerekir. Daha sonra bu aşamaların tedavisi ve müdahaleleri gerçekleştirilerek sürece başvurulur. Kişiler tel türlerinden hangilerini tercih edebilecekler konusunda özgürdürler. Dikkat edilecek olan durum doktoru ile işbirliğinde içerisinde hem kendi isteklerini hem de tedavi sürecinin uygunluğu adına yapılması gerekli olan seçimleri aynı doğrultuda tutmaya özen göstermektir. Tel türlerine değinmemiz gerekirse; metal, şeffaf ve görünmez teller olarak genel bir biçimde ifade etmek mümkündür. Ayrıca şeffaf plaklar da süreç içinde kullanılmaktadır. Şimdi bu türlerin nasıl özelliklere sahip olduğuna ayrıntılı olarak bakalım:

Metal teller genellikle en çok kullanılan tel türü olarak karşımıza çıkmaktadır. En çok gözlenen türdür. Dayanıklıdır ve çocuklarda gözlemlemek mümkündür. Yetişkinlerde özellikle iş yaşamlarında olanlarda daha çok gözlenemeyen bu türü tercih etme eğilimi gözlemlenir. Bu sebep ile metal tellerden kaçma durumları da mevcuttur fakat gene de en çok karşımıza çıkan teller kategorisinde yer alınır.

Şeffaf teller metal diş teline oranla daha az gözlemlenebilirler. Bu neden ile sıklıkla tercih edilen ortodontik tedavi şekli olmaktadır. Metal braketlere kıyas ile daha az belirgin olduğu için tedavi süresince daha estetik bir görünüm kazanmaya çalışılır. Şeffaf braketler olarak da ifade edilebilir. Metal braketlere göre daha hassas yapılardırlar. Gerekli bakımı yaptığında kullanımı da uygun olacaktır.

Görünmez lingual teller ise dişlerin iç kısımlara yapıştırılarak kullanılır. Böylelikle görünmezler ve tercih oranı bu etmen ile artış gösterecektir. Sadece burada dikkat edilmesi gerekli olan bir durum vardır. İç kesimlere yapıştırıldığı vakit; dil sürekli o noktaya değer. Bu nedenle de yaraların oluşumu gözlenebilir. Bu noktaya dikkat edenler süreç içerisinde lingual diş telini etmekten kaçınabilirler. Ancak gene de tercih oranları yüksektir.         

Şeffaf plaklar da telsiz ortodonti olarak da ifade edilen bir diğer yöntemdir. Hastalara kolay ve estetik olarak uygun bir görüntü elde etmeyi amaçlamaktadırlar. Diş telinin takılıp çıkartılması son derece kolaydır. Doktorumuzun ağız yapımıza uygun olan kalıplarını birkaç haftada bir değiştirerek kullanmalıyız. Dişler bu süreç içinde yavaş yavaş istenen yönde hareket halinde olmaktadır. Plakların gözle görünmesi güç olduğu için yetişkinlerce daha fazla tercih edilir. Diş teli fiyatları 2019 yılında daha artış gösterse de ödeme olanakları da mevcuttur. Tedavi sürecinde muayene süreçleri yapılarak gidişatın kontrol edilmesi gerekir. Doktorunuzun verdiği tarihlerde muayene yapılmalıdır. Muayene adımlarında teller sıkılır, gerekli müdahaleler varsa yapılır.

  • Temizliğinin yapılması yapının sağlamlılığını arttırır

Yeterince iyi temizlenmeyen, bakımının sağlanamadığı zaman diş telinin aralarında besin artıkları kaldığı gözlenir. Bu durumda çürük oluşumları da meydana gelir. Sürecin uzaması ve karışıklıkların gözlenmesi durumu da ortaya çıkabilir. Braketlerin alt kısımları dişe direkt yapıştığından ötürü çürük oluşumu meydana gelmez fakat kenar kısımları bakteri üretmede üst düzeydedir. Bu kısımların bu neden ile sık sık temizlenmesine özen vermek gereklidir. Bazen diş kenarlarında beyaz renkte oluşumların olduğu da görülebilir. Bu etkili temizliğin yapılmadığının da bir kanıtıdır. Bazen bu renkler daha da koyulaşabilir. Bu durum da çürüklerin oluştuğunun işaretidir hemen müdahale edilmesi gerekmektedir. Eğer kişi bu bilinçte değilse tedaviye başlamayı bir kez daha düşünerek hareket etmelidir. Çünkü süreci ilerleten ve etkili sonuca ulaşmayı sağlayan aşamaların başında; ağız sağlığına gerekli özenin verilmesi ve temizliğin etkili yapılması gelir. Eğer siz süreç boyunca gerekli noktaları yerine getiremiyorsanız ilerleme olacağına gerilemeler de gözleyebilirsiniz. İstemediğiniz pek çok durumla karşı karşıya kalma olasılığınız da mevcuttur. Sağlıklı bir ağız yapısı tüm bedene etki eder. Gösterdiği etkilerin olumlu olması hem bizi motivasyonel olarak olumlu düzeyde arttıracak hem de sağlıklı birey olmamızda katkı verecektir. Diş teli fiyatları 2019’da da diğer yıllarda da maaliyeti yüksektir ancak temizliği ve özeni ile ömrü uzundur.

  • Ödeme koşullarında kolaylıklar sağlanır

Diş teli fiyatları 2019 yılındaki sonuçlara bakarsak fiyatların artması ya da azalmasınn yanında ödeme kolaylıklarının sağlanması tercihi fazlalaştırmıştır. Kliniklerin, alanda çalışan doktorların, kullanılan malzemelerin çeşitliliğinin artması durumunda seçenekler çoğalır ve kişilerin ürünlere, hizmete ulaşması da kolaylaşmış olmaktadır. Diş teli nasıl takılır ve diş teli fiyatları, ortodonti fiyatları üzerindeki etmenler nelerdir bu noktalara dikkat ederek diş teli fiyatları, ortodonti fiyatları üstündeki artışların sebeplerine, diş teli fiyatları 2019 yılı değişmelerine de değinilmesi gerekir.

  • Her bireye özgü tedavi seçeneği mevcuttur

Küçük yaşlardan itibaren gözlenen sorunlar ve yetişkinlik döneminde gözlenen sorunlar karşısında aynı amaca hizmet eden farklı tedavi yöntemleri geliştirilip, bireyin tercihine sunulmuştur.

Diş teli nasıl takılır sorusu da süreç başında bilinmeyenler arasındadır. Braket olarak adlandırılan ve dişlerin üst kısımlarına yerleştirilen telleri birbirleriyle tutabilen kare yapıların dişinize uygun olan ürünler ile özenle yapıştırılması ile tel takım işlemi gerçekleştirilmiş olur. Diş teli nasıl takılır sorusunun yanında hangi braket türünün kullanılması gerektiği sorusuna da uygun cevabı vermek gerekir. Şeffaf diş teli veya görünmez diş teli tercihi fazla gözlenen türler arasındadır. Diş teli fiyatları / ortodonti fiyatları bu tercih içerisinde meydana gelerek düzenlenir. Görünmez diş teli veya şeffaf diş teli yetişkinlerce daha çok kullanım gösterilen, tercih edilen türlerdendir. Ortodonti fiyatları da bu tercihler içerisinde artışlar içerir. Doktorunuz ile diş teli fiyatları (ortodonti fiyatları) üzerinde uyumu etkili bir biçimde kurmanız süreç açısından gerekli ve etkili sonuçlar elde etmenizi katkı sağlayacaktır. Kişiler diş teli fiyatlarının yüksek olması nedeni ile tedaviyi erteleme davranışında bulunabilirler. Diş teli fiyatları 2019 yılı faktörleri sonucunda meydana gelen fiyatları doktorunuz ile ele almalısnız. Şeffaf diş teli veya görünmez diş teli tedavinizi tercih etmenizde fiyat önemli bir yere sahiptir. Diş teli fiyatları 2019 yılında bu tedavi türlerindeki artışı uygun ödeme koşulları ile ortodonti sürecinde dengelemeye özen gösterilir.

 


Share: