Görüntü
Diş Teli Tedavi Süreci
dişteli tedavisi

Tedavi süreci, kişiye özel ve planlı bir biçimde gerçekleştirilerek amacın sağlıklı konumlanma sorunlarını çözme olmasına özen gösterilerek sürdürülmektedir. Bireyler süreç hakkında gerekli bilgileri de alarak ilerleme göstermelidirler. Gerekli adımlara açıklama yapmak gerekmektedir. Bu yazımızda diş teli nasıl takılır, şeffaf diş teli nedir, görünmez diş teli nedir, diş teli fiyatları 2019 verilerinin etkilendiği faktörler nelerdir, ortodonti fiyatları ve diş teli fiyatları başlıklarını açıklamaya çalışacağız. Diş teli, alanın özel bir tedavi biçimi olarak ortodontide tedavinin başlıca tercih edilen malzemelerden biri olarak açıklanabilmektedir. Sağlıklı ve estetik bir görünüm kazandırmak bu tedavi sürecinin en büyük avantajlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. İlk adım olarak detaylı bir muayene süreci kazandırılmalıdır. Röntgenlerin incelenmesinin ardından çeşitli yöntemler kullanılmasına karar verilerek süreç aşamalandırılmalıdır. Çapraşık dişlerin diş teli ile gerekli olacak olan konumlara getirilmesi adına tercih edilen bu tedavi çeşidi pek çok avantajlara kapı aralarken en önemli noktası; kişinin yaşam standartlarını ve kendine olan özgüven düzenini arttırmada etkili olabilmesidir. Tedavi adımlarının bireye kazadırdığı pek çok farklı kazanç bulunmaktadır. Sağlık anlamında midenin kendi yapısını koruması için besinlerin iyi öğütülmesine katkı verilmesi gereklidir. Bu katkının da iyi öğütme ile sağlamlaştırılması gerekir. Diğer bir katkısı ise konuşma yapılarına destek olabilmesidir. Bir diğer kazancı ise diş aralıklarında bulunan besin artıklarının çapraşıklık sorunları çözülünce daha etkili  temizleme kazandırmasıdır. Diş temizlik adımlarında bu sorunlar aynı zamanda diş eti sorunlarının da temelini kurmaktadır. Temizleme aparatları aracılığıyla diş teli fiyatları 2019 yılında tekrar ele alınacaktır. Bu nedenle diş taşı temizlik aşamalarına daha fazla zaman ayırmak sağlıklı bir ağız yapısını kurmak için önem gerektirecektir. Ayrıca bu aksamalar peredontal adı verilen çok ciddi bir öneme sahip olan diş eti ve kemik hastalıklarının oluşmasına da neden olabilecektir. Ortodontik tedavi yapılması aracılığı ile vücutta meydana gelebilecek olan pek çok sorunun çözümü kurulabilecektir. Diğer faktörlere de göz gezdirirsek estetik etmenler de kişinin sürece başvurmasında önemli bir yer sahibidir. Beş adımda gerçekleşmesi muhtemel olan bu tedavi ilk olarak muayene aşaması ile başlanmaktadır. Hastanın kendisi ile görüşme kurulmalıdır. Gerekli adımların takibi ve hazırlıkların yapılması sağlanmalıdır. Hazırlıkların yapılmaması diş teli fiyatları 2019 düzenlemelerine göre artış gösterecektir. Şimdi diş teli nasıl takılır sorumuza daha ayrıntılı cevap vermeye çalışalım;

Tedavi sürecinden önce ağız yapısının dayanıklılığının ortaya çıkması için bütün çürük dişlerin tedavisinin düzenlenmesi gerçekleştirilmelidir. Eğer diş etinde sorunlar da bulunuyorsa bu durum ortadan kaldırılmadan tel aşamasına geçilmemelidir. Yapılan her müdahale adımlarından sonra işlemler kayıt altına alınarak not edilmelidir. Planlama yapılması adına gerekli ölçü ve analiz çalışmaları oturtulmalıdır. Tedavi planının eksiksiz ve muazzam bir biçimde yürütülmesine katkı vermek için tedaviden önce hastanın tüm kayıtlarının incelenmesi gereklidir.

Hastanın önceki tedavi süreçleri ile beraber röntgenler ve fotoğrafları da değerlendirmeye alınmalıdır. Fotoğraflar yardımı ile tedavi öncesi ve sonrasında sürece katkı verebilecek olan yüz ağız ve dişlerin yapılarının ne derece sağlam olduğu durumu kontrol edilmiş olmaktadır. Bu adımda tedavi ve teşhis için gerekli olabilecek olan çene ölçüleri için modeller kullanılır. Teşhis ve planlama aşamasına da gelindiği sırada uzman doktor bu zamana değin yapılmış olacak olan tüm çalışmalara bakarak tedavi planını kurmalıdır. Hastadaki ortodonti süreci de dişlerde meydana gelen sorunların derecelerine göre her bireye özgü tedavi süreci farklılık içermektedir. Hasta ve doktor ortak noktada buluşarak seçimini kurmalıdır. Örnek olarak; şeffaf plak, yüz maskesi vb. gibi çeşitli materyaller yardımıyla tedavi süreci ilerletilmelidir. Tedavi adımlarında diş çekimi önemli yer kazanma yollarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yol aracılığı ile boş konumda bulunan diş bölgesine komşu olan dişlerin hareketi engellenmiş olmaktadır. İstenmeyen diş hareketlerinin önüne geçilmeye çaba sarfedilmektedir. Böylelikle dişlerin arasında hiçbir şekilde boşluk bulunmamaktadır. Eğer hastanın dişlerinde bir bozukluk meydana gelirse yani çene önde veya geri konumda ise yine bu bozukluğun büyüklüğüne ve derecesine bağlı olarak uzmanlarca cerrahi yola başvurularak tedavi planı kurulmaya çalışılabilir. Üretime konulan yeni faktörler diş teli fiyatları ve ortodonti fiyatları üzerinde ek etkiler oluşturmaktadır. Diş teli fiyatları 2019 yılında değişiklikler göstermiş, ortodonti tedavisinde ödeme kolaylıkları da kurulmuştur. Diş teli tedavi süresince tedavi planı kurulup hasta ile ortak kararlara varılmasının ardından sıra diş tellerinin takımı aşamasına gelinir. Öncelik olarak dişler hijyenik ve kuru bir ortamda tutulmaya çalışılır. İşlem yapılırken ön ve arka bölgedeki dişlerin iyice gözlenmesine yardımcı olmak için aparatlar kullanılır. Bu aparata ek olarak işlem süresi boyunca ağızdaki kuruluğu istenen düzeyde tutabilmek adına tükürüğü izole edecek aletler de tercih edilir. Dişlere braket adı verilen farklı ürünlerden meydana gelen veya şeffaf olup görünüm anlamında diğerlerine göre daha belli olan türleri de bulunur. Bu materyali sabitleme işlemi iki yolla kurulur. Birinci yöntem, geleneksel olan yöntemdir. Bu yöntem sayesinde materyal dişlere özenle tek tek özel bir yapıştırıcı ile yerleştirilir. Işınla sertleştirme işlemi gerçekleştirilerek etrafa sızan yapıştırıcı fazlılıkları alınarak temizlenme işlemi tamamlanmış olunur. Diş teli tedavi türlerine göre sabitleme sürecinde lastikler de tercih edilebilir. İkinci yöntem indirekt yöntemi olarak adlandırılmaktadır. Bu yöntemde dolaylı yapıştırma yöntemi tercih edildiği için daha etkili ve teknolojik türdür. İlk olarak hastaya özel kalıp hazırlanır, bu kalıp da hastanın diş kalıbı modelini temsil eder. Tedavinin başlamasından itibaren doktorunuz ile muayene planlarını kurmanız, gerekli adımları takip ederek süreç içerisinde çözümlenmeniz gereken noktaları da onunla paylaşarak daha etkili bir tedavi sürecini oluşturmaya olanak sağlamanız gerekmektedir. Tedavinin gidişatına göre yapılacak müdahale yöntemlerinde değişik adımlar da tercih edilebilir. Tedavi sürecinde olası aksaklıkların engellenmesi amacıyla tüm kontrollerin düzenlenmesi ve tarihlerine uyulması büyük önem taşımaktadır.

Sona doğru yaklaşıldığıda tedavi sonrası pekiştirme tedavisi uygulanmaktadır. Uzun süredir telli olan dişler istenen konuma gelmiştir ve artık bu konumların korunması gereklidir. Böylelikle dişlerin tedavi öncesi haline geri dönmesi de engellenmiş olunur. Pekiştirme aletlerinin pek çok türleri mevcuttur. Bunlar sabit ve çıkarılabilir nitelikte olan türlerdir. Tedavi sona erdiğinde güzel bir diş yapısına sahip olarak tedavinizi sonuçlandırabilmektesiniz. Fakat dişlerden tellerin çıkmasının ardından dişler eski konumuna dönme eğiliminde olabilmektedirler. Pekiştirme aletleri aracılığı ile dişlerin yeni konumlarında tutulması gereklidir. Bu aparatlar tercih edilmez ise, süreç içinde atlanırsa dişler tedavi öncesi kendilerine ait olmayan konumlara geri dönme ihtimalini taşırlar. Bu etmen de tedavinin başa dönmesine neden olmaktadır. Diş teli nasıl takılır  sorusunun ardından tedavi sürecini etkileyen önemli etmenlerden bir tanesi olacak olan fiyatlardan bahsedelim. Diş teli fiyatları, ortodonti fiyatları çeşitli kriterlerce biçimlenmektedir. Diş teli fiyatları, ortodonti fiyatları üzerinde diş teli 2019 yılı verilerinin önemli etkileri yer almaktadır. Diş teli fiyatları, ortodonti fiyatları şeffaf diş teli ve görünmez diş teli diş teli fiyatları 2019 yılı düzenlemelerinden etkilenerek oluşturulur. Şeffaf diş teli ve görünmez diş teli yetişkinlerce günümüzde çok tercih edilen türler arasındadır.


Share:
Sıkça Sorulan Sorular
- Diş teli takma işlemi ağrılı bir işlem midir?

Diş teli takma işlemi tamamen ağrısız ve acısız toplamda yaklaşık 15-20 dakika süren basit bir işlemdir.

- Diş teli tedavisinde ağrılar ne kadar sürer?

Tedavi sırasında belli periyotlarda yaptığımız sıkma işlemleri ortalama 1 ile 3 gün arasında azalarak kaybolmaktadır. İşlem sırasında sıkma kuvvetine göre bazı zamanlar bir kaç dakika içerisinde tamamen geçer.

- Diş teli tedavisi ortalama ne kadar sürer?

Diş teli tedavisi kişinin ihtiyacına göre tek çene ve çift çene olarak ikiye ayrılır. Tek çene tedavilerde dişlerdeki bozukluk durumuna göre ortalama 6-8 ay, çift çene tedavilerde ortalama 12-18 ay sürebilmektedir. İstenilen estetik sonuca ulaşıldığında tedavi sonlandırılır.

- Diş teli tedavisinde kişisel bakımın önemi nedir?

Diş teli tedavisinde diş temizliği için uygun olan ortodontik fırçalarla birlikte dişlerin düzenli olarak fırçalanması, plak oluşumundan kaçınılması son derece önemlidir. Ağız hijyeni hem kişinin sağlığı hem de tel tedavisinde önemli bir etkendir.

- Şeffaf braketler tedavi süresini uzatır mi?

Şeffaf braketlerde kullanılan malzeme önemlidir. Bazı şeffaf braketler sert plastik gibi malzemelerden oluştuğu için tedavi süresini uzatabilme durumu var. Ancak kliniğimizde porselen braketler kullanılmaktadır.

- Şeffaf braketler daha çabuk mu sararır?

Şeffaf braketlerin sararması durumu tamamen kişisel bakımla ilgilidir. Kliniğimizde 3 haftalık aralıklarla muayene çağırdığımız hastalar arasında sanki yeni takılmış gibi bakımına özen gösteren hastalar mevcut.

- Diş telleri ağızda yaralar yaptığında ne yapılmalıdır?

Diş telleri zaman zaman yanak ve dudakların iç kısımlarında tahrişler yapabilir. Bu durumda tahrişe sebep olan bölgeyi kurulayarak bal mumu yapıştırdığınızda hissedilen acı seviyesini en aza indirebilirsiniz.

- Diş teli çıkartma işlemi ağrılı bir işlem midir?

Tel çıkartma işlemi herhangi bir şekilde uyuşturma işlemine ihtiyaç duymadan yapılan yaklaşık 30 dakika süren basit bir işlemdir

- Tedavi bittikten sonra dişler tekrar bozulur mu?

Tel tedavisi bittikten sonra pekiştirme tedavisi başlamaktadır. Pekiştirme tedavisi dişlerin yeni konumuna adapte olabilmesi için dişlerin iç kısmına koruyucu tellerin takılması ve hastaya pekiştirme plaklarının verilmesidir. Pekiştirme plaklarının tavsiye edildiği şekilde takılmadığı durumlarda ve periyodik kontrollere gelinmediği durumlarda dişler tekrar bozulabilir. Bu noktada hastanın tedavi bittiğinde de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi önemlidir. Aksi takdirde dişlerin tekrar bozulması kaçınılmaz olur.

Yorum Bırakın
En geç 3 gün içerisinde sorunuza cevap verilecektir.