Görüntü
Diş Teli tedavisi Adımları
şeffaf diş teli

Diş Teli Tedavisi Adımları

Günümüzde tel sürecini benimsemek, anlamlandırmak ve uygulamak için gerekli olan bilgilendirmelere sahip olmalı ve adımları benimseyerek sürece bu şekilde başvurmak gerekmektedir. Ortodonti, dişlerde mevcut bulunan konumlanma sorunlarını, çene kemiklerinin birbirlerine ve kafa kemikleriyle olan etkileşim düzenini kurmayı hedeflemektedir. Bu neden ile birlikte ele alınması gerekli olacak olan problemlerin ortaya konularak ne olduğunun anlamlandırılmasına yardımcı olacak olan özel alandır. Ortodontik tedavi e bu durumda meydana gelen sorunları tedavi etme şeklidir. Günümüzde tercih edilebilirliği fazla olmasına karşın tedavi süreci hakkında olumsuz ve bilinmeyen yargılar ortaya koyabilen kişi sayısı da mevcuttur. Bu sebeplerden dolayı da biraz bu faktörleri ifade etmek önem arz edecektir. Bunun yanı sıra diş teli nasıl takılır, diş teli fiyatları (ortodonti fiyatları) üzerinde olan faktörlere de bakarak değerlendirmelerin yapılması gerekmektedir; Diş teli adımlarında istenilen durumlara bir bakalım. Her birey diğerlerinden farklı olacak şekilde diş konumlanmalarına sahip olmaktadır. Çene kemiklerinini uzunluk ve kısalığı, yapısında olan değişmeler ve konumların farklı olması tedavi adımlarının da farklı olmasına neden olacaktır. Diş telinin amaçlarından bir tanesi de bu konum sorunlarını düzene koyma çabasıdır. Bu amaç ile birlikte kullanım sağlanan diş telinde diş teli fiyatları (ortodonti fiyatları) diş teli fiyatları 2020 yılı faktörlerine göre düzeltilmelerle ele alınmalıdır. İlk olarak şeffaf diş teli veya görünmez diş telinde diş teli fiyatları (ortodonti fiyatları) oldukça önem gerektiren  bir nokta olarak karşımıza çıkacaktır. Doktorunuz ile diş teli fiyatları 2020 yılı düzenlemelerine uygun bir plan kurmalısınız. Ortodonti tedavi süreçlerinde uzlaşmalar oldukça süreç istenen noktaya daha kolay gelebilmektedir. Diş teli nasıl takılır sorusunun ardından açıklanacak her durum doktorunuz ile iletişim süreciyle etkileşim halinde ilerlemektedir. Konumlanma problemlerinin meydana gelmesinin çeşitli etkileri de mevcuttur. Ortodontik sorunların meydana geliş sebeplerine değinmek gerekirse genetik problem durumlarının süreçte rolü etkilli olduğu gibi çevresel etmenler de bu durumda ön plana çıkmaktadır. Çocukluk döneminde meydana gelecek olan problem durumları da olursa plaklar aracılığı ile kısa zamanda bu problem durumları ortadan kalkacaktır. Ayrıca ağız ve diş temizliğinin diş yapılarına olan avantajları da oldukça fazladır. Diş ve ağız temizliğine gerekli düzeyde dikkat edilmediğinde süt dişlerinde çürümeler meydana gelir. Zamanından önce süt dişi kaybının meydana gelmesi de olası olacak durumlar arasında yer alır. O bölgede boşlukların oluşmasına neden olabilir. Bu boşluğa süreç içinde yakın çevredeki diğer dişler de kayarak alanı kapatabilirler. Geç süt dişi kaybı olduğu zaman asıl çıkma zamanı gelmiş olan dişlerin yeri süt dişi ile kaplı olduğundan ötürü de gelmesi gerekli olan diş kendi yolunu bulamaz ve çapraşmaların meydana gelmesine sebebiyet verebilir. Elde edilen tüm bulgular, müdahaleler planlarak diş teli fiyatları 2020 verilerince düzelenmektedir.

Solunum yolu sorunları da ağız ve diş sağlığımıza etki etmekredir. Parmak emmek de damak yapısına zarar veren ve diş yapı sistmeine olumsuz etkileri olan davranışlar arasında yer almaktadır. Dudak veya dil emmek, tırnakları ısırmak, kalem ısırmak, uzun süre biberon ve emzik kullanmak gibi alışkanlıkların yıllardır devam etmesi durumu da kalıcı iskeletsel problem durumlarının  meydana gelmesine katkı vemrektedir. Bu durumda ailelerin çocuklarını iyi gözlemlemesi ve önlemlerini alması gereklidir.  Diş teli tedavisi aşamasında dişlerimiz sürekli hareket halinde olmaktadır. Böylece konumlarını doğru bulmak mümkün olmaktadır. Tedavi sürecinin ne kadar zaman alacağına dair açıklama yapılması da gerekli olursa; hastanın yaşı, getirdiği problem durumu, istediği ve ona göre düzenlenmiş olan müdahale türü, kullanılan malzemeler gibi etmenler bir araya getirilerek değerlendirmelerin yapılması gerekmektedir. Gerekli koşullar meydana getirilip muayane sonuçlarına ve düzelme sürecindeki önemli adımlara da yer vererek planlama kurulması gerekmektedir. 1,5- 2 yıl gibi bir zaman içinde gerekli olan noktaya gelmesi adına gerekli müdahale yöntemleri oluşturulur. Tedaviye adım atmadan önce hatırlatılması gerekli olacak olan önemli bir nokta da doktor muayenelerinin de sürecin önemli bir parçası haline geldiğini unutulmamasıdır. Muayene adımlarında doktor sizden bazı noktalara daha fazla önem göstermenizi müdahale durumuna göre talep edebilecektir. Gerekli müdahaleleri de sağladıktan sonra uygulama göstererek sürece katkı sağlanması gerekmektedir. Gerekli görüldüğünde diş çekimleri de gerçekleştirilir. Dikkat edilmesi gereken en önemli husus doğru teşhisi kurabilmek olmalıdır. Diş teli takma sürecinde acı çekeceğinden korkan bireyler vardır. Dişlerin üst kısımlarında küçük kare yapılar mevcuttur. Bu kare yapılara braket adı verilmektedir. Braketler dişlere özel bir yapıştırıcı yardımıyla konumlandırılırlar. İlk takıldıkları birkaç gün boyunca dudak ve yanakta bazı yumuşak doku zedelenmeleri meydana gelmesi de beklenmektedir. Ancak kısa sürede çözüme kavuşulacaktır ve sağlıklı ağız yapısı korunmuş olacaktır.

Tedavi süreci  boyunca dikkatle üzerinde durulması gerekecek olan bir diğer durum da temizlik adımlarıdır. Braketlerin alt kısımlarında çürük oluşumu meydana gelmemektedir. Bu durumun bir diğer nedeni direkt dişin üzerinde yapışık olma ihtimalinden kaynaklanmaktadır. Diş ve ağız sağlığı adına kenar kısımlarının iyice temizlenmesi gereklidir. Çünkü kenar kısımlarında bakteri oluşum durumu oldukça fazla olarak meydana gelmektedir. Çürümelerin oluşması da kaçınılmaz olmaktadır. Doktorunuzun size uygun olarak gösterdiği temizlik aparatlarını kullanmalısınız. Siz de gerekli özeni göstererek sürecin ilerlemesine katkı sağlamanız önerilmektedir. Bazı etmenlerce tellerinin gözükmesini istemeyen bireylerin sayısı da oldukça fazla olmaktadır. Braketlerin birbirinden farklı çeşitleri de bulunmaktadır. Bunlar;

  • Metal
  • Plastik
  • Porselen çeşitte olan türlerdendir.

Ayrıca dişlerin iç kısımlarında yer alan braketler de mevcuttur. Bunun yanına ek olarak takılıp çıkarılan şeffaf plaklarla da tedavi istenen noktaya getirilmelidir.  Özellikle erken çocukluk döneminde çeşitli aletler de tecih edilerek tel takılmadan dişlerde bulunan konum sorunları çalışmaları yapılmalıdır.

Ailelerin çocuklarında var olan motivasyonu arttırarak geliştirmesi adına onlara örnek olması önem bir rol model olması sürecin sağlıklı ilerlemesi açısından önem arz edecektir. Diğer arttıracak düzeyde olan faktörlere de (yiyecek, içecek) dikkat ederek bu etmenleri ortadan kaldırmaya çalışmak açısından önem arz eder. İlk olarak düzenli bir diş kontrolü muayene sürecinin kurulması gereklidir. Muayene sürecine önem vermek ve sürecin gidişatını değerlendirmek önemlidir. Dişlere uygulanan işlemlerin ardından eşit aralıklarla flor takibi ve sürekli azı dişlerine koruyucu uygulanması esastır. Ayrıca gerekli süreden daha erken sürede diş çekimi de meydana geldiyse o bölgenin korunması şarttır. Çapraşıklığın oluşumunu engellemek adına bu adım önem taşımaktadır.

Çocuklarda oldukça sık olarak ortaya çıkabilen ve ağız yapısına zarar veren tüm etmenler müdahale altına alınmalı ve düzeltilmesi adına süreç planlanmalıdır. Parmak emmek, uzun süreli biberon kullanmak, ağız solunumu yapmak gibi çocuklarda sıkça rastlanan ve sorunlara yol açan alışkanlıklar ile çözüm yolları  arayarak çocukları bu alanlarda bilinçlendirme işlemlerini sağlamamız önem arz edecektir. Bu bilinci kurmak adına ailelerin çocuklarına örnek olması süreç açısından oldukça kıymetlidir.

 

Anlatılanlar ışığında varılacak sonuçları özetlersek; diş teli fiyatları (ortodonti fiyatları) diş teli nasıl takılır sorusundan başlayarak pek çok faktör ile eşzamanlı şekillenerek, tüm adımlar gözden geçirerek belirlemek önemlidir. Diş teli fiyatları (ortodonti fiyatları) üzerinde çeşitli etmenler yer almaktadır. Bu etmenler diş teli fiyatları 2020 verilerince düzenlenerek toparlanılmaktadır. Şeffaf diş teli veya görünmez diş teli fiyatları da bu bağlamda değerlendirilerek düzenlenmektedir. Diş teli fiyatları 2020 yılında ödeme imkanlarını geliştirmiştir.  Şeffaf diş teli / görünmez diş telini tercih etme oranları daha yüksek olacaktır.

 


Share: