Görüntü
Diş Teli Tedavisine Başlamadan Önce Neleri Bilmeliyiz?
dis-teli-fiyatlari-2019

 

                  Sağlığın her alanında olduğu gibi diş yapısı ve tedavisi de kişiye özeldir. Her insanın ağız, çene ve diş yapısı farklı olduğu gibi ortodonti uygulamaları da kişiye ve ihtiyaca göre şekillenir. Diş teli tedavisi estetik ihtiyaçtan ya da ağrı gibi nedenlerden doğabilir. En az ağız hijyeni kadar önemli olan diş yapısının doğru ve doğal oluşumunu destekleyen ortodonti tedavileri, bu ihtiyaçlara hitap eder ve hastayı konforlu, kendine güvenli bir hayata yeniden kazandırır.

                   Ortodonttedavisi gerektiren durumların başında, çapraşık dişler, dişleklik, ayrık dişler, yirmilik dişlerin zamanla oluşturduğu yer değiştirmeler gibi rahatsızlıklar yer alır. Bu durumlardan herhangi birini yaşayan kişiler, gülümsemek, yemek yemek gibi gündelik işlevlerde konfor kaybı yaşamanın yanı sıra ağrı ve acı hissi de yaşayabilirler.

                  Fiziksel ve psikolojik yönden olumsuzluk yaratan diş problemleri, günümüzün gelişen teknolojisi ile her yaş gurubuna hitap eden tedavi yöntemleri sunuyor. Artık her yaş grubu için uygun bir diş teli tedavisi bulunmakta.Diş teli fiyatları 2019 yılında nasıl olacak, diş teli nasıl takılır soruları ve ortodonti tedavisinde son teknolojik gelişmeler, tedavi ihtiyacındaki kişiler için bilinmesi gereken unsurları barındırıyor.

 Diş Teli Çeşitleri Nelerdir?

                  Diş yapısındaki problemlerin düzeltilmesinde metal ve porselen diş telleri yani braketler kullanılır. Bu braketler dişlerin ön yüzeyine ya da arka yüzeyine takılabilir. Estetik kaygıları nedeniyle diş telinin diş yüzeyinin arkasına uygulanmasını talep eden kişiler için uygun bir alternatif de şeffaf diş teli adı verilen porselen braketlerdir.

                  Tedavide her diş teli çeşidi olumlu sonuç vermekle birlikte, seçilecek materyale ve uygulama yüzeyine bağlı olarak tedavi süresi değişebilir. Hastanın yaşı ve diş probleminin düzeyi de tedavi süresini etkileyen faktörlerdir. Ortalama bir ortodonti tedavisi 1.5 - 2.5 yıl kadar sürer. Görünmez diş teli çeşitleri ise 3 çeşittir. Lingual ortodonti, şeffaf diş teli ve şaffaf plaklar görünmez diş teli çeşitleridir. 

 Görünmez Diş Teli Çeşitleri

                  Metal diş tellerine göre daha sık tercih edilen görünmez, şeffaf diş teli, estetik açıdan avantaj sağlar. Metal braketlere göre çok daha hassas yapıdaki bu diş telleri, daha özenli bir bakım gerektirir. Diğer bir görünmez diş teli çeşidi ise lingual braketlerdir. Lingual braket, dişlerin arka yüzeylerine uygulanır ve dışarıdan bakıldığında görünmezler. Diğer diş teli uygulamalarından farklı olarak neredeyse hiç görünmeyen görünmez diş teli çeşidi ise şeffaf plaklardır.

                   Lingual braketler gibi şeffaf braketler de kullanım kolaylığı ve estetik avantajları nedeniyle özellikle yetişkinler tarafından tercih edilir. Dişleri zamanla doğal formuna ulaştıran şeffaf plaklar, takılıp çıkarılabilir, temizliği ve bakımı kolaydır. Dişler istenilen şekle ulaşana dek iki haftada bir değiştirilerek kullanılır. 

 Diş Telleri, Türüne Göre Nasıl Takılır?

                  Ortodontik tedaviler, özellikle diş hekimi korkusu olanlar için zorlu bir süreç gibi görünebilir. Ancak diş teli çeşitlerindeki artış, kişinin ihtiyacına ve hassasiyetine uygun bir uygulama ile hem tedavi sürecini kısaltmak hem de mümkün olduğunca konforlu hale getirmek mümkün olmaktadır.

                   Diş teli tedavisine başlamadan önce ağız ve diş tedaviye uygun hale getirilmelidir. Önce mevcut dişlerdeki çürük ve diğer rahatsızlıklar tedavi edilir, ardından diş teli, çürüklerden arındırılmış bir ağza uygulanır. Bu ön tedaviler, hastanın gelecekte karşılaşabileceği diş problemlerini önleyeceği gibi uygulananortodontitedavisinin daha kısa sürede daha iyi sonuç vermesini sağlar.

                   Ağız içi hijyen sağlandıktan sonra hekim çeşitli aparatlar kullanarak çalışabileceği ve tüm dişleri görebileceği şekilde hastayı hazırlar. Hasta ve diş hekiminin ortak kararına göre belirlenen diş teli çeşidi, bu hazırlıklardan sonra uygulanır. Klasik diş teli uygulamasında, temiz ve kuru dişlere braketler tek tek yapıştırılır. Her bir dişe ayrı ayrı yapılan uygulamada özel bir yapıştırıcı ve yapıştırıcı malzemeyi kurutacak aletler kullanılır. Braketlerin yapıştırılmasını, aralarından telin geçirilmesi izler ve tedavinin işleyişine göre teller sabitlenir. 

                  Günümüzde gelişen teknoloji ve teknik ekipmanlar sayesinde, hastanın koltukta geçireceği süreyi kısaltan, braketlerin önceden hazırlanıp uygulanmasına imkan veren olanaklar bulunur. Hastanın ağız ölçüsünün alınması ile önceden hazırlanan braketler ve diş telleri, hastaya kısa sürede uygulanır ve sabitlenir.

                  Diş teli nasıl takılır sorusunun cevapsız kalmaması ve hastanın bu konuda önceden detaylı şekilde bilgilendirilmesi, tedavi sürecinin sağlıklı işleyebilmesi için önemlidir. İster çocuk ister yetişkin olsun, her yaştan ortodonti tedavisine ihtiyaç duyan kişi, bilgi eksikliğinden kaynaklanan korkularından, hekimi tarafından arındırılmalıdır. Tedavinin uygulama süreci hakkında bilgi edinmek, diş teli fiyatları konusu kadar önemlidir.

                  Diş hekimi, tedavi sürecinde hangi diş teli uygulamasını hastasına uygun gördüğü, seçilen diş teli nasıl takılır, tedavi için öngördüğü süre gibi konularda hastasını bilgilendirmelidir. Bu bilgilerin verilmesi, tedavinin olumlu sonuç vermesi, tedavi sürecinde hastanın psikolojik sağlığının dengede kalması ve sonuçtan memnun olma derecesini önemli ölçüde etkiler. Diş teli nasıl takılır sorusunun cevabı tıpkı diş teli fiyatları gibi, hastanın tedavi ihtiyacına, kullanılacak malzemenin türüne ve uygulanacak yüzeye göre değişkenlik gösterir.

 Ortodonti Tedavisinde Fiyatlar Nasıl Belirlenir?

                  Diş teli tedavisine başlayacak bir hasta için, hekim, uygulanacak diş telinin ihtiyaca göre doğru şekilde belirlenmesi, uygulamadan sonra gerekli kontrollerin ve bakımın aksatılmaması gibi faktörlerin yanı sıra ortodonti fiyatları da önemlidir. Her tedavi süreci hastaya özeldir, tedavinin maliyeti ve diş teli fiyatları da bu özel uygulamalardan etkilenir.

                  Ortodonti fiyatları kişiye ve ihtiyaca göre değişebilir. Ortodonti tedavisi uygulanacak hastanın yaşı, kullanılacak malzeme türü, kalitesi ve ekipmanlar, dişlerdeki çarpıklık durumu, tedavinin süresi gibi etkenler ortodonti fiyatları belirlenirken önemlidir. Diş teli fiyatları için diğer bir etken de değişen döviz kurlarının yansımalarıdır. Diş teli fiyatları 2019 yılındaki ekonomik gelişmeler göz önünde bulunarak düzenlenecektir. 

                  Ortodonti tedavisinde en ekonomik seçenek, metal diş teli kullanımıdır. Bu klasik ortodonti tedavi yöntemi ile kısa sürede etkili bir sonuç almak mümkündür. Kullanım sırasında hassasiyet gerektiren görünmez diş teli çeşidi olan porselen yani şeffaf diş teli tedavisi, maliyet olarak metal braketlerden daha yüksek fiyatlıdır. Ancak şeffaf diş teli uygulamaları, estetik kaygılar taşıyan hastalar tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Görünmez diş teli fiyatları 2019 yılında belirlenirken, ithal malzemeler için döviz kurları göz önünde bulundurulacaktır.

                  Diş yüzeyinin arkasına uygulanan lingual diş teli çeşitleri ise maliyeti en yüksek tedavi çeşitlerindendir. Estetik olarak birçok avantajı bulunan şeffaf plakların maliyeti ise yine metal diş teli fiyatlarıbaz alındığında daha yüksektir. Şeffaf plaklar her kişiye uygulanmaz. Dişlerin durumuna ve hastanın yaşına göre özel bir tedavi yöntemi oluşturulması gereken şeffaf plaklar için diş teli fiyatları, kişiye özel bir tedavi programı ve şekli belirlendikten sonra netleşir. 

                  Her ortodonti tedavisi, kişiye özel bir planlama ve fiyatlandırma içerir. Diş teli fiyatları 2019 yılı için belirlenmeden önce, malzemelerin tedarik yeri ve süreci belirleyici olacaktır. Kullanılacak malzemenin niteliği, hastaya tedavi öncesi ve sonrası uygulanacak ek tedaviler, tedavinin süresine, kliniğin ve diş hekiminin belirleyeceği diş teli fiyatları prensiplerine göre maliyetler değişkenlik gösterir.

                  Diş teli fiyatları 2019 yılında da devlet sigortasının bir kısmını karşıladığı bir tedavi türüdür. Ortodonti tedavisi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de maliyetli bir tedavidir. Diş teli fiyatlarımetal diş teli ya da görünmez diş teli kullanımına bağlı olarak farklılık gösterir.

                  Sorunsuz bir tedavi süreci ve tedavi sonrası yaşanacak rahatlık için hastalar, diş teli nasıl takılır, ortodonti tedavisi nedir, diş teli fiyatları nasıl belirlenir gibi sorular hakkında hekimleri ile detaylı bir görüşme yapmalıdır.


Share:
Sıkça Sorulan Sorular
- Diş teli takma işlemi ağrılı bir işlem midir?

Diş teli takma işlemi tamamen ağrısız ve acısız toplamda yaklaşık 15-20 dakika süren basit bir işlemdir.

- Diş teli tedavisinde ağrılar ne kadar sürer?

Tedavi sırasında belli periyotlarda yaptığımız sıkma işlemleri ortalama 1 ile 3 gün arasında azalarak kaybolmaktadır. İşlem sırasında sıkma kuvvetine göre bazı zamanlar bir kaç dakika içerisinde tamamen geçer.

- Diş teli tedavisi ortalama ne kadar sürer?

Diş teli tedavisi kişinin ihtiyacına göre tek çene ve çift çene olarak ikiye ayrılır. Tek çene tedavilerde dişlerdeki bozukluk durumuna göre ortalama 6-8 ay, çift çene tedavilerde ortalama 12-18 ay sürebilmektedir. İstenilen estetik sonuca ulaşıldığında tedavi sonlandırılır.

- Diş teli tedavisinde kişisel bakımın önemi nedir?

Diş teli tedavisinde diş temizliği için uygun olan ortodontik fırçalarla birlikte dişlerin düzenli olarak fırçalanması, plak oluşumundan kaçınılması son derece önemlidir. Ağız hijyeni hem kişinin sağlığı hem de tel tedavisinde önemli bir etkendir.

- Şeffaf braketler tedavi süresini uzatır mi?

Şeffaf braketlerde kullanılan malzeme önemlidir. Bazı şeffaf braketler sert plastik gibi malzemelerden oluştuğu için tedavi süresini uzatabilme durumu var. Ancak kliniğimizde porselen braketler kullanılmaktadır.

- Şeffaf braketler daha çabuk mu sararır?

Şeffaf braketlerin sararması durumu tamamen kişisel bakımla ilgilidir. Kliniğimizde 3 haftalık aralıklarla muayene çağırdığımız hastalar arasında sanki yeni takılmış gibi bakımına özen gösteren hastalar mevcut.

- Diş telleri ağızda yaralar yaptığında ne yapılmalıdır?

Diş telleri zaman zaman yanak ve dudakların iç kısımlarında tahrişler yapabilir. Bu durumda tahrişe sebep olan bölgeyi kurulayarak bal mumu yapıştırdığınızda hissedilen acı seviyesini en aza indirebilirsiniz.

- Diş teli çıkartma işlemi ağrılı bir işlem midir?

Tel çıkartma işlemi herhangi bir şekilde uyuşturma işlemine ihtiyaç duymadan yapılan yaklaşık 30 dakika süren basit bir işlemdir

- Tedavi bittikten sonra dişler tekrar bozulur mu?

Tel tedavisi bittikten sonra pekiştirme tedavisi başlamaktadır. Pekiştirme tedavisi dişlerin yeni konumuna adapte olabilmesi için dişlerin iç kısmına koruyucu tellerin takılması ve hastaya pekiştirme plaklarının verilmesidir. Pekiştirme plaklarının tavsiye edildiği şekilde takılmadığı durumlarda ve periyodik kontrollere gelinmediği durumlarda dişler tekrar bozulabilir. Bu noktada hastanın tedavi bittiğinde de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi önemlidir. Aksi takdirde dişlerin tekrar bozulması kaçınılmaz olur.

Yorum Bırakın
En geç 3 gün içerisinde sorunuza cevap verilecektir.