Görüntü
Diş Tellerinin Avantajları
dis-teli-fiyatlari

Çağımızın gözde tedavi yöntemlerinden olan ortodontik tedavi süreci fikir ayrılıklarından ötürü kişilerde kafa karışıklığına yol açmaktadır. Bu yazının amacı tedavi sürecinde yön verecek avantajlarını ortaya koymaktır.

Ortodontik Tedavi Gülümsemenizi Arttırır

Tedavi süreci boyunca hedef dişlerde gözlenebilen konumlanma sorunlarını düzeltmektir. Bu durumun üzerinden gelinmesi hem fizyolojik hem de psikolojik etmenlerce kişiy fayda sağlamış olacaktır. Psikolojik yönden bireylerde gözlenebilen içe çekilme, özgüven eksikliği gibi durumlar ortaya çıkabilmektedir. Gülümsemesini gizlemeye çalışan bireylerde kaçınma durumları ortaya çıkabiliyor. Bu durumun düzenlenmesi kişinin daha iyi hissetmesini sağlayacaktır.

Amaca İlerlemede Etkilidir

Bireylerde gözlenen konum sorunları çocuk dönemlerden itibaren işleme alınabilir. Küçük çocuklarda gelişim dönemlerinin daha hızlı ilerlemesi nedeniyle kullanılan malzemeler daha çabuk etki yaparlar. Dişlerimizin sürekli hareketli olması konumların istenen düzeye gelmesinde etkilidir. Süt dişlerinin beklenen dönemden erken çıkması sonucunda orada bir boşluk meydana gelecektir. Oluşan boşluğa diğer dişleirn kayması ve asıl dişin çıkacak yer bulamaması sonucunda konum sorunları ortaya çıkmış olmaktadır.

Eğer dişler dökülmeden ya da beklenenden çok geç sürede dökülme durumunda ise konum sorunları gözlenir. Estetistiksel ve sağlık alanında pek çok sorunları meydana getirebilmektedir.

Her Bireye Özel Tedavi Şekli

Muayene ile kişinin problem yaşadığı alanlar net bir biçimde belirlenir.  Tedavi sürecine başlamadan önce bu durumların  belirlenmesi gerekmektedir.

Tel türleri birbirinden farklılık göstermektedir. Onlara baktığımızda ise metal, şeffaf ve görünmez teller bunlardan başlıcalarıdır. Bunların yanı sıra şeffaf plaklar da süreç içerisinde kullanılmaktadır.

Metal teller en çok kullanılan tel türlerindendir. Sağlam bir yapıya sahiptir ve çocuklarda daha fazla gözlemleme şansımız olmaktadır. Yetişkinler bu tellerden uzak kalma eğilimindedir, daha estetistiksel görünümü ön planda tutarlar.

Şeffaf teller metal diş teline göre estetistiksel anlamda daha avantajlılardır. Bu nedenle daha fazla tercih edilen ortodontik tedavi yöntemlerinden birisidir. Metal braketlere oranda daha az belli olduğundan dolayı tedavi süresi boyunca daha kişilere özgü bir görünüm sağlamaya çalışmaktadır. Şeffaf braketler olarak da isimlendirilebilmektedirler. Metal braketlere oranla daha hassas bir yapıya sahiptirler.

Görünmez lingual teller de bir diğer braket türüdür. Dişlerin içte kalan kısımlarına yapıştırılır. Böylece gözle direkt görünmezler ve tercih etme oranları bu sebeple daha fazladır. Sadece burada dikkat edilmesi önemli olan bir husus vardır. İç kesimlere yapıştırıldığı için dil sürekli bu noktalara değer, bu sebeple de yaralanmalar gözlenebilir. Bu noktaya önem veren kişiler süreç içerisinde lingual diş telini kullanmaktan kaçınırlar.

Şeffaf plaklar da telsiz ortodonti olarak isimlendirilmektedir. Hastalara kolay ve estetik olarak uygun bir görünüm sağlaması,  diş telinin takılıp çıkartılması son derece kolay ve kullanışlı yapıda olmasından dolayı tercih edilmektedir. Ağız yapımıza uygun plaklar doktorumuzca üretilmektedir. Dişler bu süreç boyunca yavaş yavaş kendilerine ait olan konumlara doğru hareket etmektedir. Plakların gözle görünmesi az olduğu için yetişkinlerce kullanımı tercih edilmektedir. Diş teli fiyatları 2019 yılında daha artış gösterse de ödeme kolaylığı vardır.

Tedavi süreci boyunca teller muayene süreçlerinde kontrol edilir, sıkılır. Doktorunuzun size verdiği muayene dönemlerinde giderek bakımınızı yaptırmalısınız. Muayene aşamalarında teller sıkılarak gerekli olacak olan müdahaleler gerçekleştirilir. Süreç ilerledikçe siz de diş yapılarınızda meydana gelen düzenlemelerin ayırdında olacaksınız. Ancak hala dişlerinizin hareket halinde olduğunu unutmayın. Burada önem arz edecek olan durum doktorun tavsiyelerini de önemsemektir. Doktorunuz artık sürecin sonlarına gelmeye yakın sabitleme aparatları verebilir. Bu apartların amacı istenen, gerçekte ait olan konuma gelen dişlerin sabitlenmesi, o konumdan başka konuma hareket etmemesi için gerçekleştirilmelidir. Aksi halde eski konumlarına geri dönme durumu söz konusu gözlenebilmektedir.

İlk muayene sürecinden son aşamaya kadar her adımda bize yardım eden etmek temizliktir. Yeterince özenli temizlenmeyen diş telinin kenar ve ara kısımlarında besin artıkları kaldığı gözlenmektedir. Bu durumda çürük oluşumları meydana gelmektedir.

Braketlerin alt bölümleri dişlere direkt temas ettiği için çürük oluşumu meydana gelmez ancak kenar kısımları bakteri oluşumunda etkilidir. Bu kısımların bu sebeple sık sık temizlenmesine özen göstermek önemlidir. Bazen braket kenarlarında beyaz renkte oluşumlar gözlenebilir. Bu etkili temizliğin saplanmadığının belirtisidir. Kişinin gösterdiği emek ile aldığı dönütler arasında ilişki yüksektir. Diş teli fiyatları 2019’da da diğer yıllarda da maaliyeti yüksektir ancak temizliği ve özeni ile ömrü uzundur.

Daha önceki yıllarda bireyler tedavi sürecinde istenen düzeyde katılımda bulunmuyordu, bu kadar yaygın değildi. Tercih edilememesi durumu nedeniyle maliyetleri de fazlacadır. Kendi talepleri doğrultusunda ödeme programları ile istenen aşamaya daha kolay biçimde gidilmektedir. Tedavi maliyeti kullanılacak ürünün dayanıklılığı, üretim yeri gibi etmenler sebebiyle etkilenmektedir. Hasta ve doktor ilişkisinde bu kriter üzerinde durulmalıdır. İki taraf da hangi yöntemin hangi maliyeti kapsadığını bilerek ilerlemesi gerekmektedir. Süreç içerisinde önemli olacak olan nokta fiyat belirlemek için ürün seçimi yapmak yerine hangi ürünün sizin gelişiminize katkı sağlayabileceği büyük kazancı sağlayacağına bakmaktır.

Gelişim ve değişimi sağlayacak ve değişmelerin olumlu yönde kısa sürede ilerlemesine katkı sağlayacak ürünleri tercih etmeniz süreç içerisinde önem kazanmaktadır. Eğer istenilen duruma gelmek istiyorsanız emek vermeniz gerekmektedir. Diş teli fiyatları 2019 yılındaki sonuçlara bakarsak fiyatların artması ya da azalmasınn yanında ödeme kolaylıklarının sağlanması tercihi fazlalaştırmıştır.

Her yaştan birey için tedavi olanakları mevcuttur. Hani tedavi yöntemlerinin gerçekleştirileceği, hangi doktorun hangi tedaviyi yapacağını, maliyetlerini, süresini belirlemek gerekmektedir. Her tedavi yöntemi her birey için uygun değildir. Uygun yöntemin bulunması gerekmektedir. Bu süreçte de işbilirği önem taşır. İki tarafın beraber ilerlemesi önemlidir, aksi taktirde amaca ulaşılamayacaktır.

Diş teli nasıl takılır ve diş teli fiyatları, ortodonti fiyatları üzerindeki faktörler nelerdir bu noktalara dikkat ederek diş teli fiyatları, ortodonti fiyatları üstündeki artışların sebeplerine, diş teli fiyatları 2019 yılı değerlendirmelerine bakalım;

Diş teli nasıl takılır sorusu da süreç başında ifade edilmesi gereken bilgilerden birisidir. Braket ismi verilen ve dişlerin üst kısımlarına yerleştiriken telleri birbirleriyle tutabilen kare yapıların dişinize has olan ürünler ile özenle uygulanması ile teller yerleştirilir. Diş teli nasıl takılır sorusununa ek olarak hangi braket türünün tercih edilmesi gerektiği sorusuna da uygun cevabı bulmak adına gereklidir.

Şeffaf diş teli veya görünmez diş teli tercihi fazla türlerin arasında sayılmaktadır. Diş teli fiyatları / ortodonti fiyatları bu tercih sonucunda ortaya çıkmaktadır. Görünmez diş teli veya şeffaf diş teli yetişkinlerce daha çok uygulanılması tercih edilen türler arasındadır. Diş teli fiyatları, ortodonti fiyatları da bu tercihlerinde artışlar gözlenmektedir.

Diş teli fiyatları (ortodonti fiyatları) konusundaki uyumu etkili kurmanız süreç açısından etkili sonuçlar elde etmenize katkı sağlayacaktır. Kişiler fiyatların maliyetlerinin yüksek olması nedeniye tedaviyi erteleme davranışında bulunabilirler. Diş teli fiyatları 2019 yılı etmenleri sonucunda oluşturulan fiyatları doktorunuz ile uzlaşım sağlamalısınız. Şeffaf diş teli veya görünmez diş teli tedavinizi tercih etmenizde fiyat önemli bir yere sahiptir. Diş teli fiyatları 2019 yılında bu tedavi türlerindeki artışı olanaklı ödeme durumları ile dengelemeye çalışmaktadır.

 


Share: