Görüntü
Gülümsemenin Altın Anahtarı
dis-teli-önemi

Gülmek biricik hakkınız, hayatınız gülüşünüzle taçlansın.

Ortodontik diş teli tedavisi kişinin sosyal ve mesleki yaşamında öne geçmesine, kendini iyi hissetmesinde en etkili yollardan bir tanesi olmayı korumaktadır. Diş teli süreci hakkında pek net bir bilgi sahibi olamayanlar ise süreçte kaygılanmalar yaşayabilmektedir. Peki diş teli nasıl takılır ve diş teli fiyatları nelerdir? En genel ifade ile ortodonti tedavisi diş ve çenelerdeki bozuklukların, estetik olmayan görünümün istenen duruma göre düzenlenmesi olarak ifade edilebilmektedir. Ortodonti diş alanının özel bir alanı olarak konumlarda düzenleme ve kalıcılığı sağlama anlamında önemli bir yere sahiptir. Ortodonti tedavisi estetik bir görünüm sağlamaya ek olarak, çiğneme işlevini ve gülümsemeyi de pekiştirir ve çene konumlarında istenen görünümün sağlanmasına olanak vermektedir. Tedavi süresi hastanın dişlerinde bulunan sorunların şiddetine ve derecesine göre değişim göstermektedir. Genel olarak ifade edilmesi gerekirse bu süre 6 ay ile 3 yıl arasında değişim göstermektedir. Aile, hasta, doktor ve müdahaleler arası iletişim düzeyinin kurulması ve geliştirilmesi sürece katkı sağlamaktadır. Kalıcı dişler çocuklarda 7 yaşından itibaren gelişmeye başlamaktadır. Ancak muayene yaşı bu seviyeden daha aşağıda da olmalı, çocuk diş kontrollerini bir rutin olarak kabul etmelidir. Bazı bireyler tedavi sürecinden verim alamayacağını düşünebilir. Çocuğun ilerleyen zamanlarda dişlerinin düzeleceğini düşünmek sürece yönelik büyük bir yanılgıdır. Çarpışık dişlerin büyüme ile düzelmesi normal seyrine dönüp gelişmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Özellikle ergenlikte çene boyutlarında azalmalar meydana gelmektedir. Bu nedenle tedavi için önyargılı ve tutarlı olmayan muayeneye gidilmelidir, geç kalınmadan tedavi sürecine başvurulmalıdır. Peki ilk tedavide neler bizi bekler? Görünmez diş teli veya şeffaf diş telinin diğer tellerden farkı nedir? İlk olarak muayene için gelinir ve form doldurulur. Form doldurulduktan sonra ilk muayene adımları sağlanır. Doğru teşhis ve doğru tedavi süreci için gerekli röntgen ve resimler kayıt altına alınmalıdır. İlk muayenede bir sorunun olup olmadığı gözlenmekle ve varsa müdahale planı oluşturulmalıdır. Beraber bu tedavi sürecinin ne kadar uzayacağına ne kadara diş teli fiyatları 2019 tedavisinin gelişeceğine ve nasıl uygulanacağına karar verilir. İlk muayene sürecinin ardından tedavinin hedefi doğrultusunda işe koyulmalıdır. Tedavi sürecinin amacı öğütme fonksiyonun düzenlenmesi, konuşma işlevinin anlamlı hale getirilmesi ve düzeltilmesi, ağız hijyeninin kazanılmasına katkılı olmak, dişlerdeki çarpışıklardan ayrıklardan ötürü bozulan estetiğin sağlanması ve en önemlisi hayatınızı taçlandıran o gülüşünüzü kazanmaktan geçmektedir. Bu özgüvenli gülüş sayesinde daha kaliteli zaman sağlanmış olunmaktadır. Bu tedavi toplum içinde bireyin özgüvenini de kazandırdığından bir nevi psikolojik destek özelliği de üstlenmektedir. Tedavi sürecinde öncelik olarak diş teli fiyatları, braket türlerine göre nasıl düzenleneceği konusunda planlamalar sağlanmalıdır. Bu aşamalardaki faktörler diş teli fiyatları, ortodonti fiyatları için oldukça önem taşımaktadır. Bu durumların ardından diş teli nasıl takılır sorusuna değinilmesi gerekir. Burada başlıca uygulamalarına değinmemiz gerekmektedir. Bu durumun nedeni ise kişiden kişiye değişen bu tedavi aşamalarının planlanması ve seçilmesidir. O halde başlıca ortodonti fiyatlarınca şekillenen uygulamalarına giriş yapalım.Burada karşımıza dört seçenek sunulmaktadır. İlk olarak dıştan braketlerle uygulanan tedavi yöntemidir. Dişin üst kısımlarına küçük braket adı verilen yapılar yapıştırılmaktadır. Burada dişe monte edilen yapıştırılan aparatlar yani braketler metal, porselen, safir, kompozit olabilmektedir. Metal braketleri ele almak gerekirse; estetik görünüm bakımından en az tercih edilen fakat doktora tedavide hız aşamasında en çok yarar sağlayan türlerdendir. Diş teli fiyatları 2019 yılına göre daha az maliyete sahiptir. Diş teli fiyatları, ortodonti fiyatları süreç içerisinde bu türlerin etkisiyle de şekillenmektedir. Görünmez diş teli veya şeffaf diş teli de bu anlamda değişme gösterir. Safir, seramik, kompozit braketler de metal braketin kişide oluşturamadığı estetik görünümü tercih edenler için uygun bir yöntemdir. Ham maddesi safir olan şeffaf braketler, dışarıdan ilk bakıldığı zaman sadece içinden geçen telin belli olduğu diş renginde olan seramik braketler de bu opsiyonların alt boyutlarında ele alınabilecek türlerdendir. Bunun yanı sıra diş teli fiyatlarında daha uygun bir olanak olan kompozit braket seçeneği de mevcuttur. Kompozit braketin kullanıldığı diş teli fiyatları daha az maliyetli olacağından braketin dişe tutunmasında bazı problemlerle karşı karşıya kalınabilir. Ortonti fiyatları açısından daha uygun olan kompozit braket, seramik ve safir braketin olduğu gibi metal braketin kullanıldığı tedaviden daha estetik bir görünüm kazanacaktır.

İkinci tedavi uygulaması içten uygulanacak olan tedavi şeklidir. Burada birinci uygulamanın tam tersi bir yola gidilir. Tel dişin iç yüzeyine monte edilmektedir. Olağan durumlarda dişin iç yüzeyini görmek mümkün olmadığından ötürü telin monte edilmesi sırasında laboratuvar safhasını gerekli kılmak gerekmektedir. Bununla beraber bu uygulama diş teli fiyatları 2019 anlamında daha yüksek fiyat gerkeir. Süreç her seans için daha uzun süre istemektedir. Bu uygulamada kazanç olarak, ilk olarak dışarıdan bakan birinin hastanın tedavi sürecinde olduğunu bile fark edemeyip, anlamaması ele alınabilir. Yalnız tellerin iç yüzeyde olması dilde yaralanmalara sebebiyet verebilmektedir. Bu sebeple dikkatli olmak gerekir. Bunu diş teli fiyatları 2019 bağlamında ele aldığımızda daha yüksek maliyet gerektiğini de ifade etmiş olabiliriz.

Üçüncü ele alacağımız diş teli uygulaması, şeffaf plaklarla diş teli tedavi sürecidir. Diğer deyişle görünmez diş teli / şeffaf diş teli uygulaması olarak ifade edilir. Estetistiksel anlamda daha kazanç sağlamaktadır. Dişlerdeki sorunlar karmaşıklık içerdiğinden bu tedaviye başvurulma oranı da düşebilmektedir. Plakların kullanımı kişiye özeldir.

Son ele alabileceğimiz uygulama ise de hareketli plaklarla tel tedavi sürecidir. Bu uygulama daha çok problemleri çözümlemekte çocukların tedavisinde kullanılabilmektedir. Hareketli aparatlarla yürütülen bir süreci ifade etmektedir. Ortodonti fiyatları da bu süreçte değişmelere açıktır. Bu uygulamanın hastalar tarafından tercih edilmesinin bir sebebi, dişlere burada çevre dokular da yardım edebilmesidir. Büyüme gelişme söz konusu olan bireylerde tedaviye daha hızlı cevap alabilme imkanı söz konusudur. Aynı zamanda bu cevap kalıcı bir niteliğe de sahiptir. Bu tip aparatların kullanılarak uygulanan müdahalelerin, uygulama stillerinde sınırlamalar vardır. Hasta istediği zaman takıp çıkarabilme seçeneğine sahiptir yani bu durumda kontrol mekanizması bizim elimizdedir. Diş teli nasıl takılır sorusunda ise pek çok müdahale yöntemleri mevcuttur.

Tel tedavisinin kazanımlarına baktığımızda kişiye özgüven ve içten bir gülümseme ile fizyolojik gelişimine katkı sağlanmaktadır. Tel tedavisi bakımından dişteki sağlıksız çarpaşıklık görüntüden kurtulunur. Daha estetik bir görünüm elde edilmelidir. Estetik anlamda kullanılacak yöntemler diş teli fiyatları 2019 yılı değerlendirmelerine uygun olarak düzenlenmektedir. Artık dişler daha kolay temizlenerek bakımı sağlanacaktır. Hastadaki çiğneme fonksiyonu alışma evrelerinin başlarında engellemelere uğrasa da tedavi sonrasında konuşma açısından etkinlik söz konusudur. Dişlerinde çapraşıklık olan bireyler, dişlerinin görüntüsünden hoşnut olmayanlar bu zamana değin rahatça gülememiş olabilirler. Gülmek her bireyin en temel hakkıdır. Bu sebeple bu haktan mahrum kalınmadan geç olmadan bir ortodonti hekimi ile anlaşmalı ve birey için en doğru tedavi uygulamasına karar verilmelidir.


Share:
Sıkça Sorulan Sorular
- Diş teli takma işlemi ağrılı bir işlem midir?

Diş teli takma işlemi tamamen ağrısız ve acısız toplamda yaklaşık 15-20 dakika süren basit bir işlemdir.

- Diş teli tedavisinde ağrılar ne kadar sürer?

Tedavi sırasında belli periyotlarda yaptığımız sıkma işlemleri ortalama 1 ile 3 gün arasında azalarak kaybolmaktadır. İşlem sırasında sıkma kuvvetine göre bazı zamanlar bir kaç dakika içerisinde tamamen geçer.

- Diş teli tedavisi ortalama ne kadar sürer?

Diş teli tedavisi kişinin ihtiyacına göre tek çene ve çift çene olarak ikiye ayrılır. Tek çene tedavilerde dişlerdeki bozukluk durumuna göre ortalama 6-8 ay, çift çene tedavilerde ortalama 12-18 ay sürebilmektedir. İstenilen estetik sonuca ulaşıldığında tedavi sonlandırılır.

- Diş teli tedavisinde kişisel bakımın önemi nedir?

Diş teli tedavisinde diş temizliği için uygun olan ortodontik fırçalarla birlikte dişlerin düzenli olarak fırçalanması, plak oluşumundan kaçınılması son derece önemlidir. Ağız hijyeni hem kişinin sağlığı hem de tel tedavisinde önemli bir etkendir.

- Şeffaf braketler tedavi süresini uzatır mi?

Şeffaf braketlerde kullanılan malzeme önemlidir. Bazı şeffaf braketler sert plastik gibi malzemelerden oluştuğu için tedavi süresini uzatabilme durumu var. Ancak kliniğimizde porselen braketler kullanılmaktadır.

- Şeffaf braketler daha çabuk mu sararır?

Şeffaf braketlerin sararması durumu tamamen kişisel bakımla ilgilidir. Kliniğimizde 3 haftalık aralıklarla muayene çağırdığımız hastalar arasında sanki yeni takılmış gibi bakımına özen gösteren hastalar mevcut.

- Diş telleri ağızda yaralar yaptığında ne yapılmalıdır?

Diş telleri zaman zaman yanak ve dudakların iç kısımlarında tahrişler yapabilir. Bu durumda tahrişe sebep olan bölgeyi kurulayarak bal mumu yapıştırdığınızda hissedilen acı seviyesini en aza indirebilirsiniz.

- Diş teli çıkartma işlemi ağrılı bir işlem midir?

Tel çıkartma işlemi herhangi bir şekilde uyuşturma işlemine ihtiyaç duymadan yapılan yaklaşık 30 dakika süren basit bir işlemdir

- Tedavi bittikten sonra dişler tekrar bozulur mu?

Tel tedavisi bittikten sonra pekiştirme tedavisi başlamaktadır. Pekiştirme tedavisi dişlerin yeni konumuna adapte olabilmesi için dişlerin iç kısmına koruyucu tellerin takılması ve hastaya pekiştirme plaklarının verilmesidir. Pekiştirme plaklarının tavsiye edildiği şekilde takılmadığı durumlarda ve periyodik kontrollere gelinmediği durumlarda dişler tekrar bozulabilir. Bu noktada hastanın tedavi bittiğinde de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi önemlidir. Aksi takdirde dişlerin tekrar bozulması kaçınılmaz olur.

Yorum Bırakın
En geç 3 gün içerisinde sorunuza cevap verilecektir.