Görüntü
Ortodonti fiyatları klinikten kliniğe değişir mi?
Ortodonti fiyatları

https://www.youtube.com/embed/8zowPFlhmyc

Ortodonti tedavisi belirli bir zaman içerisinde hastasına güzel bir gülüş kazandıran en doğal tedavilerden birisidir. Ortodonti fiyatlarını etkileyen birçok faktör vardır ve ortodonti tedavisi yapan klinikler bu kriterleri kendi bünyelerinde değerlendirerek bir fiyat belirlerler. Her kliniğin tedavi kriterleri ve kullandığı malzemeler aynı olmadığı için ortodonti fiyatlarının da aynı olmaması normaldir. Ortodonti fiyatlarını etkileyen faktörler ise; dişlerdeki yamukluğun miktarı, tahmini tedavi süresi, kullanılan malzemenin cinsi, yine kullanılan malzemenin kalitesi, ortodonti tedavisinin kalitesi gibi sıralanabilir. Şimdi bu kriterlerin ortodonti fiyatlarına etkisinin nasıl olduğunu beraberce inceleyelim. 

Dişlerdeki çapraşıklığın miktarı

  Dişlerdeki çapraşıklık miktarı arttıkça kullanılan malzeme çeşiti ve miktarı, bununla birlikte de harcanan zaman da artar. Kullanılan malzeme miktarındaki ve harcanan emekteki bu artış ortodonti fiyatlarını da artırır.

Tahmini tedavi süresi

  Tahmini tedavi süresi dişlerdeki çapraşıklığın miktarı ile doğru orantılıdır. Dişlerdeki çapraşıklık ne kadar fazla ise tedavi o kadar uzun sürer ve tedavi maliyetide o kadar fazla olur.

Kullanılan malzemenin cinsi

  Diş teli tedavisinde dişlerin üzerine yapıştırılan ve braket adı verilen cisimlerin seçimi dişlerdeki çapraşıklığın durumuna ve hasta tercihine göre belirlenir. Seçenekler arasında damon braketler, self-ligating braketler, estetik braketler ve standart braketler sayılabilir. Bu braket çeşitlerinin hepsinin malzeme maliyeti farklı olduğu için tedavi maliyetini de etkiler.

Kullanılan malzemenin kalitesi

  Her sektörde olduğu gibi ortodonti sektöründe de kullanılan malzemenin kalitelisi olduğu gibi çin malı da bulunur. Çin malı malzemeler genel olarak tedavi maliyetini düşürmek amaçlı kullanılır. Yalnız bu malzemeler teknik özelliklerinden dolayı istenilen verimi vermezler. Ortodonti hastalar genel olarak aradaki farkı fark edemeselerde, çin malı diş telleri özellikle küçük diş hareketleri konusunda başarısızdır.

Ortodonti tedavisinin kalitesi

  Bu konu başlı başına bir konu olup sadece bu konu üzerine yazı yazılabilir. Ortodonti tedavisinin kalitesi derken; tedavinin kalıcılığı estetik anlamda eldeki malzemelerle yapılabileceğin en iyisinin yapılıp yapılmadığı, tedavi süresinin mümkün olduğunca kısa sürede bitmesi gerektiği gibi etkenler sayılabilir. Bu kısım genellikle karşılıklı güvene dayalıdır.

Share: