Görüntü
Ortodonti tedavisi ile gülümseme tasarımı ve farklı yaklaşımlar
Ortodonti fiyatları

Ortodonti tedavisi dişlerin labial adı verilen dudağa bakan dış yüzeylerine braketlerin özel yapıştırıcılarla yapıştırılmasıyla ve üzerinede ark telinin takılmasıyla dişlerin hareket ettirildiği bir tedavi yöntemidir.

Ortodonti tedavisi dişlerin labial adı verilen dudağa bakan dış yüzeylerine braketlerin özel yapıştırıcılarla yapıştırılmasıyla ve üzerinede ark telinin takılmasıyla dişlerin hareket ettirildiği bir tedavi yöntemidir.rtodonti tedavisinin sonucu yaptırdığınız kliniğe göre farklılık gösterir. Diğer bir değişle dişlerinizin son görünüşü doktorunuzun imzasıdır ve her imza yani her sonuç birbirinden farklıdır. Doktorunuz dişlerinize son şeklini kendi estetik yargılarına göre şekillendirir. Peki bu tedavi sonuçlarında fark yaratan estetik değerler nelerdir? Şimdi sizinle ortodonti tedavisi ile yapılabilecek gülümseme tasarımından bahsedeceğiz. Ortodonti tedavisi ile yapılabilecek estetik farklılıklar;

  • Uzun yüzlü olan hastalarımızda ön 2 diş diğer dişlerden biraz daha uzun ve biraz daha belirgin yapılabilirken, yuvarlak yüzlü yastalarımızda ön dişler mümkün olduğunca birbirine takın boylarda bitirilebilir.
  • 2 köpek dişi arasında dişler yay gibi sıralanır. Dişlerin sıralandığı bu yayın yarı çapı küçük yapıldığında 2 köpek dişi arası mesafe daha azmış gibi görünürken, ön grup dişlerde daha ilerideymiş gibi görünür. Bu durum ağız yapısı küçük veya üst çenesi az gelişmiş hastalarımızda dişlerin yüz ile uyumunu artırır. Bahsettiğimiz yayın yarıçapı büyük olduğunda 2 köpek dişi arası mesafe daha genişmiş gibi görünür ve ön grup dişleri daha gerideymiş gibi gösterir. Bu durum yayvan ağız yapısı olan hastalarımızda diş ve dudak uyumunu inanıl az derecede iyileştirir.
  • Gülümseme esnasında üst diş etlerinin 2 mm ye kadar görünmesi normal kabul edilirken, diş etlerinin daha fazla görünmesi estetik problem oluşturur. Bununla birlikte konuşma sırasında bayanlarda üst kesici dişlerin kesici yüzeylerinden 2 mm görünmesi istenirken erkeklerde sadece uç kısımlarının görünmesi istenir. Bu kriterler dahilinde dişler ortodonti tedavisi ile aşağı-yukarı yönde hareket ettirilerek olması gereken konumları a getirilebilir.
  • Yine konuşma sırasında alt dişlerin görünmesi yaşlı bir görüntü oluşturduğu için pek istenmez. Alt dişlerin konumları da ortodonti tedavisi ile değiştirilebilir. 
  • Özellikle üst çene darlığı olan hastalarımızda gülümseme sırasında yanaklarla dişlerin arasında karanlık alanlar oluşur. Bu karanlık koridorlar gülümseme estetiğini bozar. Ortodonti tedavisi ile üst çene genişletilerek bu koridorlar yok edilebilir.

Share: