Görüntü
Ortodonti tedavisini her diş hekimi yapabilir mi
ortodontist seçimi

 Ortodonti tedavisi bilindiği üzere dişlerdeki konum bozukluklarının diş köklerini hareket ettirerek düzeltmeyi amaçlayan, diş hekimliğinin önemli dallarından birisidir. Ve her diş hekiminin yasal olarak ortodonti yapma ve ortodonti tedavisiyle dişlerdeki çapraşıklığı düzeltme yetkisi vardır. Yalnız diş hekimliği fakültelerinde ortodonti tedavisi protokollerinin teorik dersleri verilirken pratik uygulama yaptırılmamaktadır. Dolayısıyla diş hekimlerinin ortodonti tedavisi uygulayabilmesi için fakülteden aldı teorik eğitim tek başına yeterli olmamakta ve ortodonti yapamamaktadırlar. Ortodonti tedavisi, bu tedaviyi uygulamak isteyen her diş hekiminin fakülteden mezun olduktan sonra ek bir çaba ile öğreneceği bir tedavidir. Bu çabanın en güzeli yine diş hekimliği fakültesinin ortodonti anabilim dalında doktora yada uzmanlık yapılmasıdır. Yalnız fakültelerde kadroların çok az açılması ve açılan kadrolara daha çok tanıdık diş hekimlerin yerleştirilme çabası ve yine fakültelerdeki hocaların doktorayı gereksiz uzatması sebebiyle, ortodonti dalında doktora insanın hayatından en az 5 yılı gereksiz yere alan bir eğitimdir. Uzmanlık doktora gibi olmayıp kadrolu atama ile yapıldığı için nispeten daha rahattır.

 Diş hekimliği fakültesinin ortodonti ana bilim dalında doktora yada uzmanlık yapmanın yanında bazı ortodontistlerin düzenlediği doktora eğitimi benzeri kurslarla da ortodonti eğitimi alınabilir. Yalnız bu kurslarda da ihtiyaç duyulacak düzeyde teknik bilgi ve tecrübe kazanılıp pratik yapılması çok zordur. Dolayısıyla piyasada gereksiz kurslara gidip ortodonti tedavisi yapabildiğini zanneden bir çok diş hekimi vardır. Bununla beraber fakültede gerçekten kötü bir eğitim aldığı için işinin tam olarak ehli olamayan da bir çok ortodontist de vardır.

Sonuç olarak önemli olan; ortodonti tedavisi yaptırmayı düşündüğünüz doktorunuzun ne gibi eğitim aldığı değil, ortodonti adına bu güne kadar neler yaptığıdır. Yani kendisine referans olan tedavileridir. Bu sebeplerle karar vermeden önce, tedavi olmayı düşündüğünüz doktorunuzun bu güne kadar yaptığı çalışmaları inceleyerek, doktorunuzun işinde ne kadar iyi olduğu konusunda fikir yürütmelisiniz.


Share: