Görüntü
Ortodonti tedavisinin süresini etkileyen faktörler
ortodonti tedavi faktörleri

  Ortodonti tedavisi; dişlerin üzerine diş tellerin yapıştırılmasıyla, dişlerdeki çapraşıklıkların, ayrıklıkların, eğriliklerin yani her türlü konum bozukluklarının düzeltildiği uzun soluklu bir tedavidir. Ortodonti tedavisinin süresini etkileyen birçok etken vardır. Bunlar;
  • Dişlerdeki konum bozukluğunun miktarı
  • Tedavinin tek çeneye mi yoksa çift çeneye mi uygulanacağı
  • Çene kemiklerinin birbirleri ile olan ilişkileri
  • Ortodonti tedavisinde kullanılan malzemelerin kalitesi
  • Yine ortodonti tedavisinde kullanılan malzemelerin cinsi
  • Hastanın tedaviye uyumu
 
  Görüldüğü gibi ortodonti tedavisinde süre kavramı hastaya ve hekime bağlı bir kavramdır. Şimdi yukarıda saydığımız tedavisi süresini etkileyen faktörleri açıklayalım.
 
Dişlerdeki konum bozukluğunun miktarı
 
  Hafif düzeyde çapraşıklık 8 ay gibi bir sürede düzeltilebiliyorken, ileri düzeyde bir çapraşıklığın tedavisi 2 yılı bile bulabilir. Sizde takdir edersinizki daha çok çapraşık dişler daha çok problemlidir. Ve bu problemin çözülebilmesi için daha çok zamana ihtiyaç vardır.
 
Tedavinin tek çeneye mi yoksa çift çeneye mi uygulanacağı
 
  Ortodonti tedavisi genellikle çift çene uygulanan bir tedavidir çünkü dişlerin güzel görünmesi kadar kullanışlı olması da önemlidir. Kullanış ise alt ve üst dişlerin birbiri ile düzgün temas etmesi ile mümkün olur. Ortodonti tedavisinin genellikle çift çeneye uygulanmasında maksat budur. Ama nadiren de olsa ortodonti tedavisi tek çeneye de uygulanabilir. Ortodonti tedavisinin tek çeneye uygulandığı  durumlar; hafif düzeyde çapraşıklığın sadece tek çenede olduğu ve üst çene dişlerinin birbirleri ile ilişkilerinin düzgün olduğu vakalardır. Düşündüğünüz zaman hafif düzeyde çapraşıklığı olan ve alt üst dişerin birbirleri ile temasında problem olmayan ve problemin tek çeneden kaynaklandığı tek çene ortodonti tedavileri, çift çene ortodonti tedavilerine göre daha kısa sürer.
 
Çene kemiklerinin birbirleri ile ilişkileri
 
  Ortodonti tedavisinde en büyük problem çene kemiklerinin birbirleri ile olan ilişkisindeki bozukluktur. Çünkü ergenlik döneminden sonra bu uyumsuzluğun ortodonti tedavisi ile düzeltilmesi gerçektende zordur. Ve en uzun süre devam eden ortodonti vakaları çene kemiklerindeki uyumsuzluğun bulunduğu vakalardır.
 
Ortodonti tedavisinde kullanılan malzemenin kalitesi
 
Bazı klinikler sektörde rekabet oluşturmak için çok düşük bir fiyata ortodonti tedavisi yapmakta ve tedavi  maliyetini azaltmak içinde çin malı malzemeler kullanmaktadırlar. Kalitesi iyi olmayan malzemeyle istenilen diş hareketlerini elde etmek zor olduğu için tedavi süresi otomatik olarak uzar. Çünkü dişleri istenilen yere getirmek zordur.
 
Ortodonti tedavisinde kullanılan malzemenin cinsi
 
  Ortodonti tedavisinde kullanılan braketler diş teline lastikler aracılığı ile tutunur ve bu lastikler diş telinin braketlerin içinden kaymasına engel olacak sürtünme kuvveti oluşturur. Tedaviyi yapan doktorun bu sürtünme kuvvetini hesap ederek işlem yapması gerekir. Birde kapaklı braketler vardır. Kapaklı braketlerde lastik yoktur ve diş teli braketlerin içerisinde rahatlıkla kayar. Bu braket sistemlerine self-ligating braketler yada damon braketler denir. Bu braket sistemlerinde sürtünme kuvveti olmadığı için tedavi süresi daha kısadır.
 
Hastanın tedaviye uyumu
 
  Ortodonti tedavisi gören hastanın randevularına düzenli gelmesi, dişlerini düzenli fırçalaması, doktorunun kendisinden yapmasının istediklerini yapıp yapmaması tedavi süresini etkileyen en önemli faktörlerdir.

Share: