Görüntü
Ortodontik Tedavi Sürecine Etki Eden Etmenler
dişteli türleri

Ortodonti tedavi süreci konumlanma sorunlarına çözüm ararken gerekli etmenlere de dikkat eder. Sürece etki edecek olan faktörleri de önemsemek gerekir. Bu faktörler:

  1. Çevresel etmenler
  2. Genetik etmenler

Bu iki durum sürece yön vererek gerekli adımların takibini kolaylaştırmaktadır. Faktörler göz önüne alarak aşağıda çevresel etmenlere, diş teli fiyatları, ortodonti fiyatları üzerindeki etkilere, şeffaf diş teli ve görünmez diş teli tercihlerine, diş teli nasıl takılır sorusuna, diş teli fiyatları 2019 yılı değişimlerine bakarak ortodonti sürecinin genel düzenini ifade edelim. Erken yaş dönemlerinde gerçekleşen hastalıklar kişinin solunum düzeyini etkilemektedirler. Ağız solunumu yapmak birinci etmenlerin başında gelir. Çocukda dil, damak, dudak koordinasyonu ve geniz eti sorunları ön plana alınırsa bu etmenler ağız yapımıza da etki etmektedir. Özellikle sıkça gözlemlenen bademcik, geniz eti problemleri, gerektiği anda müdahale edilmezse, çene yüz iskelet sistemi veya dişlerde kalıcı olabilecek bazı etmenlerin oluşumuna sebep olabilmektedir. Bebekler doğuştan gelen bir özellik olarak parmak emme refleksini sıkça meydana getirebilmektedirler. Başta müdahale olmasa bile  yaş ilerledikçe bazı çocuklarda bu alışkanlığın devam ettiği ortaya çıkmaktadır. Bu durum ciddi problem durumlarının oluşumuna da neden olabilmektedir. Bu alışkanlığı düzenlemek için anneler farklı yöntemler tercih edebilirler; biberon, yalancı meme gibi şeylerle gidermeye çalışsalar da bu ürünlerin kullanımına da dikkat etmek gerekmektedir. Bu tür sorun yaratacak etmenlere ek olarak duygusal problemler de bu alışkanlıkalara ek olarak geldiğide farklı sorunlar da meydana gelebilmektedir. En fazla meydana gelme olasılığının yüksek olduğu problem durumları; parmağını , dilini, dudağını hatta battaniyesinin kenarını vb emme gibi alışkanlıkların kazanılmasıdır. Bu etmenler küçük yaştan beri gelişme göstermektedir. Bu sorunların çözümüne kavuşturulması gerekli müdahaleler ile mümkündür.  Gözlenen davranışlar başka bir davranışın yansıması olarak kabul görmektedir. Bu nedenle de ana sorunun bulunması sürecin ilerlemesine katkı sağlamaktadır. Diş yapısını bozmadan, gelişime katkı sağlayacak ürünlerin tespit edilerek kullanılması gerekmektedir. Dönemsel olarak görülen bu tarz alışkanlıklar eğer süreç içerisinde geçmiyor ve gün geçtikçe artış da gösteriyorsa bir uzman yardımı almanın vakti gelmiş demektir. Bu yaş itibarinden sonra devam eden sorunlar, çene yüz gelişiminde kalıcı bozukluklara neden olduğu içn görmezden gelinmesi mümkün değildir. Damak kubbesinde derinleşmeler, üst çenede daralmaların meydana gelmesi,diş diziliminde boş konumların bulunduğu yerlere kayıp diğer dişlerin kayması ve de bozulmaların ortaya çıkması, öndeki dişlerin açık kapanması gibi çeşitli sorunlar meydana gelebilmektedir. Bu durumda ailelerin gözlemci olması önemlidir. Aileler çocuklarının çenelerinde veya diş yapılarındaa herhangi bir sorun olduğunu fark etmesi durumunda ilgili uzmana başvumalıdır. Ortodonti süreci her adımının planlanması açısından uzmanlık gerektirmektedir.

Diş telini tedavisi muayene süreci ile başlamaktadır. Diş teli fiyatları, ortodonti fiyatları da bu muayene sürecinde alınan kararlarca değerlendirilmektedir. Diş teli fiyatları, ortodonti fiyatları diş teli fiyatları 2019 verilerine dayanarak şekillenmektedir. Diş teli nasıl takılır sorusunun temelinde ise hangi yöntemin kullanıldığının bilinmesi yatmaktadır. Çocuklarda gözlenmesi mümkün olan problem durumlarına ek olarak erken müdahale yöntemlerinin uygulanması da sürecin engellenmeden kısa bir zaman içerisinde sona ermesine katkı verecektir. Böylece müdahale edilmeden veya basit tedaviler ile sürece dahil olarak, kalıcı sorunların meydana gelmesine engellenmeler gelmiş olunur. Her yaştan bireyler diş sağlığına etki edecek olan tedaviyi görmesi beklenir. Ancak şunu unutmamak gerekir ki daha ileri zamanlarda yapılacak olan tedavi, daha fazla zaman ve emek gerektirecektir. Süreç daha zahmetli ve maliyetli olabilmektedir. Tedavi sürecinde gerekli adımları takip etmek bu engellenmelerin üzerinden gelmeyi gerektirmektedir. Biberon kullanımında dikkat edilemeyen kullanım hataları çürüklerin oluşmasına sebebiyet verebilmektedir. Diş ve çene yapılarının normal gelişimi düzeyinde ilerleme kaydetmesine engel olan etmenler meydana gelecek ve gelişim süreci de engellenmiş olacaktır. Erken tedavi süreçlerini de içeren koruyucu diş sağlığı, dişlerde konumlara yerleşme problemlerinin meydana gelmesine karşı engellenmesine katkı vermede oldukça büyük öneme sahiptir. Dişlerin yeni konumlarına gelme durumuna kadar süt dişlerin korunumu korunmalıdır. Bu duruma ek olarak süt dişlerinin önem arz edecek olan diş teli için uygulamalar sağlanmalıdır. Zorunlu olarkak erken çekilmiş olan süt dişlerinin de yerine, kalıcı dişler sürene kadar, boşluğun korunması için yer tutucu yapılması süreç açısından önemlidir. Bu durum sağlanmaz ise dişler boş konumlara doğru ilerleyerek çapraşıklıkların oluşmasına neden olacaktır. Çocukluk çağında plakların kullanımı konumlanma problemlerinin oluşmsına kaynaklık edecektir. Yetişkinlik döneminde ele alınması muhtemel olan konum sorunlarının çözümünde ortodonti tedavisi yani diş teli tedavisi süreç aşamalarında oldukça çok tercih edilmektedir. Sürece ilk başlanırken fiyatların belirleyici etkisine sahip olsa bile diş teli fiyatları 2019 yılında daha uygun ödeme imkanları mevcuttur. Bu durumda kullanılan malzemelerin üretim düzeyi, tercihlerin fazlalaşması, pek çok kliniğin kurulması gibi etmenler ele alınabilir. Süt dişleri asıl gelmesi beklenilen kalıcı diş için yer tutar. Erken dönemde beklenen dönemden önce süt dişlerinin kaybı gözlenebilir. Altdan gelecek dişin yerinin sağlamlaştırılması gerekmektedir. Komşu dişler alana kayarak o boşluğu doldurmuş olursa da asıl gelmesi gerekecek olan diş doğru konumunu bulamaz. Bu alana doğru kayarak boşluğu dolduran dişler sebebiyle de çapraşıklıkların oluşması kaçınılmazdır. Hayatımızın her alanında bize gerekli yardımı ve sağlığımızı üst düzeyde tutmamıza olanak sağlayan dişlerimizin girintili, çıkıntılı düzeyinin etkili temizlenememesi çürümelere neden olabilmektedir. Bu dişlerin çiğneme yüzeyi ‘’ fissür koruyucu ‘’ diye adlanıdırlan, koruyucu bir sıvı dolgu malzemesi ile kapatılır. Böylece çürüklere karşı direnç sağlanmış olunması amaçlanır. Flor içerikli bu örtü, altı yedi yaşlarında gelmesi beklenen bu birinci büyük azı dişleri çıktıktan sonra düzenli olarak korunmalıdır. İfade ettiğimiz durumların temelinde etkili temizliğin ve bakımın sağlanması yatmaktadır. Bu durumun iyice benimsenmesi ve önem verilerek düzenlenmesi gerekmektedir. Küçük durumların önceden çözümlenmesi ve ilerleyerek büyümesi ihtimali mevcuttur. Bu durumda önleyici çalışmaların olması gerekmektedir. Çocukluk dönemlerin meydana gelmesi beklenen sorunlar kısa ve pratik yapılı düzenlemeler ile çözümlenirken ileriki yaşlarda sorun çözümleri daha kompleks yapıda olabilmektedir. Yetişkinlerin ve çocukların tedavi süreci hakkında gerekli olacak olan bilgi ile donatılması sürecin sağlığı bakımından gereklidir. Süreçte tedavi aşamalarındaki her kişinin emekleri ya da karşılaştığı problem durumları süreci etkilemektedir. Süreçte meydana gelmesi muhtemel olan ek problemlerin oluşması böylece daha kısa sürede sorunlar çözümlenecektir. Diş teli her yaştan kişiye muayene sürecinde elde edilen sonuçlarına dayanarak ilerlettirilir. Diş teli fiyatları, ortodonti fiyatları da etmenlerden etkilenerek ilerletilmektedir. Diş teli fiyatları 2019 yılı faktörlerine göre tedavi aşamalarında görünmez diş teli ve şeffaf diş teli türlerinde fiyat değişiklikleri esastır. Diş teli fiyatları, ortodonti fiyatları yukarıda belirtilen çevresel faktörlerden fazlaca etkilenerek şekillenmektedir. Diş teli nasıl takılır problem durumunun yanında şeffaf diş teli ve görünmez diş telinin yetişkinlerce benimsendiğinden ve diş teli fiyatları üzerinde artış gösterebilme ihtimalinden de söz ettik. Tüm bu maliyetlerde gözlenen artışların da diş teli fiyatları 2019 etmenlerince şekillendiğini da ifade etmeden sürece ilerlemeyin.


Share:


Sıkça Sorulan Sorular

- Diş teli takma işlemi ağrılı bir işlem midir?

Diş teli takma işlemi tamamen ağrısız ve acısız toplamda yaklaşık 15-20 dakika süren basit bir işlemdir.

- Diş teli tedavisinde ağrılar ne kadar sürer?

Tedavi sırasında belli periyotlarda yaptığımız sıkma işlemleri ortalama 1 ile 3 gün arasında azalarak kaybolmaktadır. İşlem sırasında sıkma kuvvetine göre bazı zamanlar bir kaç dakika içerisinde tamamen geçer.

- Diş teli tedavisi ortalama ne kadar sürer?

Diş teli tedavisi kişinin ihtiyacına göre tek çene ve çift çene olarak ikiye ayrılır. Tek çene tedavilerde dişlerdeki bozukluk durumuna göre ortalama 6-8 ay, çift çene tedavilerde ortalama 12-18 ay sürebilmektedir. İstenilen estetik sonuca ulaşıldığında tedavi sonlandırılır.

- Diş teli tedavisinde kişisel bakımın önemi nedir?

Diş teli tedavisinde diş temizliği için uygun olan ortodontik fırçalarla birlikte dişlerin düzenli olarak fırçalanması, plak oluşumundan kaçınılması son derece önemlidir. Ağız hijyeni hem kişinin sağlığı hem de tel tedavisinde önemli bir etkendir.

- Şeffaf braketler tedavi süresini uzatır mi?

Şeffaf braketlerde kullanılan malzeme önemlidir. Bazı şeffaf braketler sert plastik gibi malzemelerden oluştuğu için tedavi süresini uzatabilme durumu var. Ancak kliniğimizde porselen braketler kullanılmaktadır.

- Şeffaf braketler daha çabuk mu sararır?

Şeffaf braketlerin sararması durumu tamamen kişisel bakımla ilgilidir. Kliniğimizde 3 haftalık aralıklarla muayene çağırdığımız hastalar arasında sanki yeni takılmış gibi bakımına özen gösteren hastalar mevcut.

- Diş telleri ağızda yaralar yaptığında ne yapılmalıdır?

Diş telleri zaman zaman yanak ve dudakların iç kısımlarında tahrişler yapabilir. Bu durumda tahrişe sebep olan bölgeyi kurulayarak bal mumu yapıştırdığınızda hissedilen acı seviyesini en aza indirebilirsiniz.

- Diş teli çıkartma işlemi ağrılı bir işlem midir?

Tel çıkartma işlemi herhangi bir şekilde uyuşturma işlemine ihtiyaç duymadan yapılan yaklaşık 30 dakika süren basit bir işlemdir

- Tedavi bittikten sonra dişler tekrar bozulur mu?

Tel tedavisi bittikten sonra pekiştirme tedavisi başlamaktadır. Pekiştirme tedavisi dişlerin yeni konumuna adapte olabilmesi için dişlerin iç kısmına koruyucu tellerin takılması ve hastaya pekiştirme plaklarının verilmesidir. Pekiştirme plaklarının tavsiye edildiği şekilde takılmadığı durumlarda ve periyodik kontrollere gelinmediği durumlarda dişler tekrar bozulabilir. Bu noktada hastanın tedavi bittiğinde de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi önemlidir. Aksi takdirde dişlerin tekrar bozulması kaçınılmaz olur.