Görüntü
Süreçte Diş Teli
dişteli süreci

Süreç Boyunca Diş Teli

Diş teli tedavisi  konumlanma problemlerine çözüm bularak hem psikolojik hem de fiziksel anlamda bireylere katkı sağlayan önemli bir müdahale yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumda öünmüze iki önemli faktör gelmektedir. Hangi bireye hangi uygulamanın gerçekleştirilmesi gereklidir? Bu problem durumları çerçevesinde gelişme içeren süreç boyunca bireylere ortaklaşa hareket edilecek olan bir süreç planı oluşturulmalı ve süreç ilerletilmelidir. Yazımızda diş teli nasıl takılır, görünmez diş teli nedir, şeffaf diş teli nedir gibi  sorulara değinerek ilerleme göstereceğiz. İlk olarak diş teli nasıl takılır? Soruları önemli ve üzerinde durulması gereken sorulardır;

Tedavi boyunca pek çok adım sağlanarak günümüzde popüler hale getirilmesi gerekmektedir. Braket üretiminde yeni değişme ve gelişmeler takip edilerek kişilerin tercih edilebilirliğinin arttırılması üzerinde de durulmalıdır. Braketler bantlar mevcut olmaz ise aynen dişin üst kısmına yapıştırılmaya devame edilecekti. Bu yöntem diş telinin hastalar tarafından daha çok tercih edilmesine imkan kazandırmaktadır. Metal teller uzunca vakittir bireylerce tercih planında olmaktadır. Tedaviye daha fazla katkı kazandırarak sonuçları ortaya konulan, iddia edilen türlerden biri olmaktadır. Dişlerin dış tarafına konumlandırılmasından dolayı en çok bireylerde gözlenebilirliği ortaya konulan türlerdendir. Süreç boyunca pek çok farklı renkte teller olabilmektedir. Yaşamımızda diş teli kullanımının arttrılarak teşvik edilmesi faktöründen ötürü geçmişe oranla tercih edilme düzeyinde de artışlar olmaktadır. Diş teli fiyatları (ortodonti fiyatları) da bu tercih oranlarının artması nedeniyle daha kolay ödeme imkanlarına sahip olarak kişilere kolaylık sağlamaktadır. Diş teli fiyatları 2024 yılındaki düzenlemeler ile fiyatların ödeme şartlarında etkilenmeler düzenlenmektedir.

Braketlerin üretimine başlandığında büyük talep alsa dahi zaman içerisinde bazı etmenlerden, estetistiksel problemlerden dolayı değişimlere gidilmesi önemlidir. Süreç boyunca en çok tercih edilebilir nitelikte olan porselen braketler şuan popüleritesini korumaktadır. Estetik braketler adıyla da uzun yıllar boyunca da tercih edilerek kullanımına başlanmıştır. Metallere oranla daha fazla tercih edilme eğilimi içerisindedir. Daha hassas yapıda olmalarından kaynaklı olarak tercih etmeyen bireyler de mevcuttur ancak görünümsel açıdan özellikle yetişkin bireylerin en çok tercih ettiği çeşit olarak bilinmektedir. İlerleyen dönemlerde bireyler daha sağlam estetik yöntemleri denemek için uğraş vermektedir. Artık porselen braketler ile bile tam olarak tatmin eden görünüme kavuşamayan kişilerin varlığı da olmuştur. Bu bireyler için dişlerin iç kısımlarına konumlanabilen yeni bir tedavi süreci gelişimi üretilmiştir. Diş teli fiyatları (ortodonti fiyatları) yeni türlerin artması ve talepler de bu doğrultuda artış içerisinde olmuştur. Diş teli fiyatları 2024 yılında olan artış ve azalış durumlarından etkilenmektedir. Estetik anlamda doyum veren gözlenmeyen etkisi ile herkesin ilgi odağı haline gelebilen bir tür haline gelse de dilde yaralanmalar da mevcuttur. Bu neden ile iyi değerlendirilmeye alınması önerilmektedir. Bununla birlikte belli bir dönemden itibaren tel kullanmak isteyip de kullanabilir miyim diye kaygılanan kişiler de bu yöntemi benimseyerek uygulamaya geçtiler. Lingual sistemin ifade edilen bu tür olumsuz etmenleri de kişileri yeni arayışlara sürüklemiştir.  Şeffaf plak kullanımında gelişmeler olmuştur. Ortodonti tedavisinde şeffaf plaklar çığır açan bir yöntem olarak tercih edilmeye devam etmektedir. Takıp çıkarılma niteliğine sahip şeffaf  bir seri plaklardan meydana gelirler. Aynı zamanda bu plaklar belirli periyotlarda enilenerek istenen düzen kurulmaya çalışılmaktadır. Dişlerin istenen konuma getirilmesi önemli idi. Süreçte gerekli olacak olan her türlü malzemeler diş teli fiyatları 2024 yılı düzenlemelerine göre düzenlenmektedir.

Diş teli nasıl takılır sorusuna ek olarak süreç boyunca gerekli olacak olan anamalzemelerin ne olabileceğini ve bu ürünlerin hangi ürünlerden, malzemelerden üretildiğine de dikkat etmek önemlidir. Tedavi sürecinde bireylerin tercih edebileceği diş teli türleri, hastanın diş yapısında yer alan farklılaşmalarla belirlenmektedir. Çarpıklık boyutu, diş hassasiyeti, ağız yapısı ve diş yapısına önem gösteren hastaya göre en uygun olan tel çeşidi hangisi ise onun seçiminin sağlanması daha yararlı olmaktadır. Bu durumu daha iyi tespit ederek süreci ilerletmek gerekmektedir. Tedavi süreci boyunca gözlenebilir olan telin türü, hastanın dişlerindeki bulunan çarpıklığın derecesi ve hastanın ağız ve diş sağlığı göz önünde tutularak ortodontist tarafından özenli bir şekilde düzenlemelerin sağlanması ile seçilmelidir. Daha kısa sürede istenen amac doğru ulaşmayı hedefleyen ve daha uygun fiyat tercih etme etmenini ön plana alan kişiler metal telleri tercih etme eğilimi içerisinde yer almaktadır. Lingual teller tedavi sürecini diğer tel çeşitlerine göre birkaç ay daha uzun tutmaktadırlar. Fakat estetik alanında önemli yer etmesi  ve rahat kullanım süreci sayesinde günümüzde daha çok tercih edilebilen türlerin arasında yerini almıştır. Modern tel türleri daha fiyatı yüksek olabilenler arasında  yerini almasına rağmen kolay uygulanır ve görsel açıdan verdiği avantajlar nedeniyle fazlaca tercih alanına sahip olmaktadır.

Diş telleri her birey için farklı sebeplerce tercih alanında olmaktadır. Belirli bir dönem süresince kişiler tedavi sürecinin önemli adımlarını gerekli önemi göstermeyerek sürdürmektedir. Bireylerin yeterince dikkat çekmediğini düşündüğü veya önemli olduğunu düşünmediği bu tür problem durumları ile tedavi sürecine başvurduklarında cerrahi müdahalelerce yalnızca çözüme kavuşma durumları bile mevcut olabilmektedir. Bu tedaviye de ortognatik cerrahi adı verilir. Bu yöntem ile ortodontik tedavi birbiriyle ilişki halinde olmaktadır. Ortognatik cerrahide yapılması gerekli olan önemli nokta, ortodontik tedaviyi muayene sürecine katarak başlatmak ve gerekli adımları takip ederek sürecin doğal süreç içerisinde ilerletilmesini sağlamaktır. Tedavi yöntemi sayesinde dişlerin çeneye uygun şekilde konumlanıp sağlamlaştırılması gerekmektedir. Daha ileride ortaya konulacka olan ameliyat süreci aracılığıyla alt ve üst çenenin uygun olarak konumlarının sağlanması gereklidir. Yalnızca estetistiksel bakımda iyileşme diye ifade edilmesi tam olarak sürecin yerine getirildiği durumunu ortaya koymamaktadır. Bu duruma ek olarak aynı zamanda yeme, çiğneme, konuşma sorunlarının düzenlenmesinde de etkili sonuçlar meydana gelebilmektedir. Çene kemiği sorunlarının bu tür sorunlar ile ortaya çıkması cerrahi işlemi ortaya çıkarmaktadır.

Tedavilerin başlanmasına kişinin sorunlarını ilk fark ettiği dönemden itibaren başvurulması süreci daha da hızlandıracaktır. Diş teli fiyatları (ortodonti fiyatları) tedavinin ertelenmesine neden olmaktadır. Önemli olan etmen sürecin ilerlemesi adına yetkin bir uzmandan destek alabilmektir. Diş teli fiyatları (ortodonti fiyatları) doktorunuzla olan görüşmelerdeki muayene aşamalarındaki bulgulara göre şekillenecektir.

Etkili iletişim kurmak için bireylerin karşılıklı beklenti ve ihtiyaçlarını kendilerini güvende ve rahat hissettiği ortamda paylaşması gerekmektedir. Bireylerin gerek sosyal gerek iş hayatında kendilerini olduğu gibi ifade edebilme gücünü kazanmasında özgüveninin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Süreci sonlandıran bireylere sorulduğunda sürecin onlara özgüven ve mutluluk kattığını belirterek daha hevesle sosyal ortama katıldıklarını ifade etmektedirler.

Diş teli fiyatları (ortodonti fiyatları) diş teli fiyatları 2024 düzenlemelerine göre şekillenmektedir. Diş teli fiyatlarında artışlara veya azalmalara neden olan faktörlerden biri kullanılan tel türüdür. Örnek vermek gerekirse şeffaf diş teli veya görünmez diş telini tercih ederseniz diş teli fiyatları 2024 yılı düzenlemelerine göre daha fazla ücret ödeme durumunda kalabilirsiniz. Fiyatının yanında estetistiksel görüntünün tatmin ediciliği nedeniyle yetişkinlerce tercihi gene de yüksektir. Şeffaf diş teli veya görünmez diş teli yetişkinlerin tercihinin fazla olduğu türler olarak karşımıza çıkmıştır. Önemli olan durumlardan birisi de bireyin taleplerine cevap verilmesidir.


Share:
Sıkça Sorulan Sorular
- Diş teli takma işlemi ağrılı bir işlem midir?

Diş teli takma işlemi tamamen ağrısız ve acısız toplamda yaklaşık 15-20 dakika süren basit bir işlemdir.

- Diş teli tedavisinde ağrılar ne kadar sürer?

Tedavi sırasında belli periyotlarda yaptığımız sıkma işlemleri ortalama 1 ile 3 gün arasında azalarak kaybolmaktadır. İşlem sırasında sıkma kuvvetine göre bazı zamanlar bir kaç dakika içerisinde tamamen geçer.

- Diş teli tedavisi ortalama ne kadar sürer?

Diş teli tedavisi kişinin ihtiyacına göre tek çene ve çift çene olarak ikiye ayrılır. Tek çene tedavilerde dişlerdeki bozukluk durumuna göre ortalama 6-8 ay, çift çene tedavilerde ortalama 12-18 ay sürebilmektedir. İstenilen estetik sonuca ulaşıldığında tedavi sonlandırılır.

- Diş teli tedavisinde kişisel bakımın önemi nedir?

Diş teli tedavisinde diş temizliği için uygun olan ortodontik fırçalarla birlikte dişlerin düzenli olarak fırçalanması, plak oluşumundan kaçınılması son derece önemlidir. Ağız hijyeni hem kişinin sağlığı hem de tel tedavisinde önemli bir etkendir.

- Şeffaf braketler tedavi süresini uzatır mi?

Şeffaf braketlerde kullanılan malzeme önemlidir. Bazı şeffaf braketler sert plastik gibi malzemelerden oluştuğu için tedavi süresini uzatabilme durumu var. Ancak kliniğimizde porselen braketler kullanılmaktadır.

- Şeffaf braketler daha çabuk mu sararır?

Şeffaf braketlerin sararması durumu tamamen kişisel bakımla ilgilidir. Kliniğimizde 3 haftalık aralıklarla muayene çağırdığımız hastalar arasında sanki yeni takılmış gibi bakımına özen gösteren hastalar mevcut.

- Diş telleri ağızda yaralar yaptığında ne yapılmalıdır?

Diş telleri zaman zaman yanak ve dudakların iç kısımlarında tahrişler yapabilir. Bu durumda tahrişe sebep olan bölgeyi kurulayarak bal mumu yapıştırdığınızda hissedilen acı seviyesini en aza indirebilirsiniz.

- Diş teli çıkartma işlemi ağrılı bir işlem midir?

Tel çıkartma işlemi herhangi bir şekilde uyuşturma işlemine ihtiyaç duymadan yapılan yaklaşık 30 dakika süren basit bir işlemdir

- Tedavi bittikten sonra dişler tekrar bozulur mu?

Tel tedavisi bittikten sonra pekiştirme tedavisi başlamaktadır. Pekiştirme tedavisi dişlerin yeni konumuna adapte olabilmesi için dişlerin iç kısmına koruyucu tellerin takılması ve hastaya pekiştirme plaklarının verilmesidir. Pekiştirme plaklarının tavsiye edildiği şekilde takılmadığı durumlarda ve periyodik kontrollere gelinmediği durumlarda dişler tekrar bozulabilir. Bu noktada hastanın tedavi bittiğinde de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi önemlidir. Aksi takdirde dişlerin tekrar bozulması kaçınılmaz olur.

Yorum Bırakın
En geç 3 gün içerisinde sorunuza cevap verilecektir.Etiketler: #dişteli #ortodonti #braketler #şeffafdişteli #ortodontitedavisi #diştelitedavisi