Görüntü
Braket Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekli Adımlar
braket seçimi

Braket seçimi ortodonti sürecinin ilerlemesine katkı veren, kişileri istedikleri adıma yaklaştıran önemli aparatların başında gelmektedir. Seçimin en önemli kısmı tedavi sürecine katkı vererek kişiyi tatmin edebilecek yapıda olabilmesidir. Kişilere ilk olarak diş teli tedavisi aşamalarının hangi durumlardan geçeceği ifade edilmeli ve braketlerin bu süreçteki önemine odaklanılmalıdır. Hangi aşamanın hangi müdahaleler içerdiğini, kişiye düşen görev ve sorumlulukların neler olduğunun belirlenmesi süreç için önem arz etmektedir.  Tedavi sürecinin içermesi gerekecek olan basamaklar vardır. Bunları tek tek açıklayalım;

Doktorumuz ile iletişimi etkili kurmanız şarttır. Doktorumuz ile olan iletişim süreci yönlendirm ve ilerletmek için oldukça önem taşımaktadır. 2 yıla yakın bir süreç içerisinde birlikte ilerleyişimizin etkili olması için iletişim kanallarının etkili bir şekilde yürütülmesi gereklidir. İlk oturum hastanın beklenti ve sorunları ile doktorun ona gösterdiği plan çerçevesinde konuşma ve anlaşma kuralları içerisinde ilerlemektedir. Daha sonra diş teli için muayane sürecinin başlatılması gereklidir. Ağız yapısının iyice incelenmesi ve varsa sorunların tespit edilerek belirlenmesi gerekir. Kişide daha önceden mevcut olan bazı diş eti hastalıkları gözlenebilir. Bu durumunda onlara da dikkat kesilerek gerekli müdahalelerin yapılması önem taşır. Ağız yapısının yanında çene, diş ölçümlerinin de yapılması gerekli olmaktadır. Yalnızca muayene süreci net olarak mevcut problem durumlarını ortaya koyamaz. Röntgenler çekilerek iyi bir inceleme yapılması tüm durumların üzerinde düşünülmesi önemli bir adım olarak karşımıza çıkar. Aşamaların düzenlenmesi ve basamakların neler olduğunun kişilere belirtilmesi onları beklenmedik durumlarla karşılaştıklarında nasıl davranması konusunda yardımcı olacaktır.

Aşamalar, yöntemler, hangi tedavi sürecinin etkili olacağı gibi faktörler de ortaya konularak hastayla karşılıklı kararların alınması sağlanır. Bu noktada braketlerin hangi tür olacağına da karar verilmesi gerekir. Sizin isteklerinizin yanına ek olarak tedavi sürecini olumlu seviyede olmasında yarar vardır. Diş teli fiyatları 2019 yılı sonuçlarına bakıldığında en çok etkileyen etmen seçilecek türün hangisi olduğudur. İlk olarak braket tiplerini tanıyarak sürece başlayalım.

 • Metal braketler

İlk üretime geçen ancak estetistiksel olarak kaygılı bireylerce günümüzde çok tercih edilemeyen türlerdendir. Bu durum kullanım alanını azaltmada etkili olmaktadır. Öncelik olarak dış görünüşün en etkili ve önemli faktörlerden biri olduğunu ifade eden ve onun için tel tedavi sürecine katılmayı reddeden bireyler hem diş teli sürecine başlamakta çekinmekte hem de başlamak istedikleri ama bu nedenleri ile geri çekildiklerini ifade ederek çok huzursuz, mutsuz ve özgüvensiz olduklarını ifade etmekteydi. Estetik sorunlarına da çözüm bulmak adına şeffaf braketlerin üretimine başlanıldı. Diş teli fiyatları 2019 yılında şeffaf türlerde diğerlerine oranla daha fazladır.

 • Şeffaf Braketler

Estetik bakımından daha tatmin edici duruşu ile gündeme gelen şeffaf braketlerin tercih alanı da oldukça geniştir. Braket dişlerin üst kısımlarında özel malzemeler yardımı ile yapıştırılan kare şeklindeki küçük parçalar olarak adlandırılmaktadır. Şeffaf yapıda olanlarda metal görüntü yerine renksiz yapılar mevcuttur. Bu tür braketler metallere oranla oldukça az belli olmaktadırlar. Şeffaf diş telleri arasındaki tercihler ele alındığında en çok tercih edilen yöntem olarak karşımıza çıakr. Ortodonti tedavisi dişlerin üzerine zarar vermeyen özel maddeler sayesinde yapıştırılan braketler aracılığı ile dişlerdeki konumlanma bozukluklarını iyileştirmeye, düzeltmeye yönelik bir tedavi yöntemi olarak isimlendirilebilir. Braketler de kendi içinde  farklı yapılara  farklı müdahalelerin olmasından ötürü çeşitlenmektedirler. Diş teli için kullanılan renkli lastikler de çocuklarda gözlenen bir yardımcı aparattır.

 • Seramik Braketler

Seramik braketler; metal diş tellerinin tatmin edici olmayan görünümünü ortadan kaldırmak amacıyla ortaya çıkarılmaya çalışan yapılardandır. Seramik braketlerin üst kısımlarındaki sürtünme kuvveti metal braketlere göre daha fazla meydana geldiği için fırçalama alışkanlığının yeterli olamadığı ağızlarda tedavi hızını yavaşlatma gösterebilir. Ayrıca fırçalama yeterli biçimde, gerekli malzemeler ile yapılamadığında lekelenmeler meydana gelebilir. Temizliğe önem göstermek süreç içinde oldukça önemlidir. 

 • Safir Braketler

Safir braketler, seramik yapıda olan braketler ile benzer yapıdadır. Aynı avantaj ve dezavantajları içermektedirler. Burada da ağız ve diş temizliğine, braketlerin kenar temizliğine dikkat etmek oldukça önem taşımaktadır. Dişlerin düzenli ve çok iyi fırçalanması altın kurallardandır ve asla atlanmamalıdır.

 • Sert Plastik Braketler

Sert plastik braketler uygun maliyetli türler arasında yer almaktadır. Sert plastik braketler şeffaf braketlerin maliyetini daha aza miktara indirmek amacıyla üretilen türler arasındadır. Daha esnek yapıda olmaları da dişlerin istenilen düzeyde iyileşmelerine engel olan durumlardandır.

 • Self Ligating Braketler

Self ligating braketler kendi yapıları gereği kilitli braketler anlamına gelirler. Üst kısımlarında açılıp kapanan özellikte olan kapaklar mevcuttur. Normal braketler ark telerine birer birer lastikler yardımı ile yada telle tutturulurken self ligating braketler ark tellerine kapakları aracılığı ile tutulmaktadır. Metal ve seramik türleri mevcut olup sürtünme kuvvetleri az olduğundan dolayı dişleri çok hızlı bir şekilde düzeltme etkisine sahiptirler. Dişleri kabaca düzeltmeleri çok hızlı olmasına rağmen ince ayarların yapılması oldukça zorlayıcıdır.

 • Damon Braketler

Damon braketler, self ligating braketlere oldukça benzer yapıya sahiptir. Braketlerin üst kısımlarında mevcut olan açılar self ligating braketlerinkinden farklı olup yer açma ve genişletme gibi özellikleri de içermektedir. Yer darlığının gözlendiği hastalarda yer açmak amacıyla tercih edilirler. Metal ve seramik seçenekleri de bulumaktadır. Maliyeti yüksek bir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Diş çekimi yapılarak düzenlenen bir hastanın tedavi sürecinde diş çekimi yapılmadan damon braketler kullanılarak düzeltilme işlemi gerçekleştirilmeye çalışılır. Tabi doktor muayenesi ortodonti tedavisinde önemli bir yere sahiptir. Muayene sürecinde gerçekleştirilecek olan müdahaleler belirlenir ve diş teli fiyatları 2019 yılı düzenlemeleri ile ele alınır.

Diş estetiği uygulamaları günümüzde oldukça karşımıza çıkar. Bu uygulamalar:

 • Diş beyazlatma
 • Porselen lamina
 • Diş pırlantası
 • Pembe estetik ve implantlar olarak ifade edilebilir.

Bu türlere göz atıldığında oldukça maliyeti yüksek seçenekler karşımıza çıkar ayrıca ortodonti sürecinde yapı sorunlarına da neden olabilecek kapasiteye sahiptir. Diş teli nasıl takılır ve diş teli fiyatları, ortodonti fiyatları üzerinde ne gibi faktörler etkilidir bu noktalara değinerek diş teli fiyatları (ortodonti fiyatları) üzerindeki artışların nedenlerine de bakarak süreci genel bir ele almakta fayda vardır:

Diş teli nasıl takılır sorusuna cevap aramak gerekirse de braket ismi verilen ve dişlerin üst kısımlarında bulunan telleri tutan küçük yapıların dişlere uygun olan malzemeler ile özenle yapıştırılması ile tellerin takım işlemi gerçekleştirilmiş olur. Önem taşıyacak olan durum diş teli nasıl takılır sorunun yanında hangi braket çeşidinin kullanılması gerektiği sorusuna da uygun cevabı bularak süreci şekillendirmektir. Şeffaf diş teli veya görünmez diş teli gibi çeşitler tercih edilebilir nitelik arasındadır. Diş teli fiyatları / ortodonti fiyatları bu tercih ile şekillenir. Görünmez diş teli veya şeffaf diş teli yetişkinlerce daha çok tercih edilmek istenir. Diş teli fiyatları, ortodonti fiyatları da bu türlerin farklılaşmalarına göre artışlar içermektedir. Doktorunuz ile diş teli fiyatları (ortodonti fiyatları) üzerinde uygunluğu etkili kurmanız süreç açısından gereklilik arz eder. Kişiler diş teli fiyatları nedeni ile tedaviyi erteleme eğilimi gözlemlenebilir. Kendi dişlerinizi ömür boyu kullanabileceğinizin farkında olmanız sizi bir kere daha düşündürmeye yetecektir. Diş teli fiyatları 2019 yılı düzenlemelerine göre doktorunuz ile konuşarak süreci şekillendirmelisiniz. Şeffaf diş teli veya görünmez diş teli tedavinizi tercih etmenizde önemli bir pay vardır. Diş teli fiyatları 2019 yılında bu tedavi türlerindeki artışı uygun ödeme koşulları ile dengelemeye çalışmaktadır.

 

 


Share:
Sıkça Sorulan Sorular
- Diş teli takma işlemi ağrılı bir işlem midir?

Diş teli takma işlemi tamamen ağrısız ve acısız toplamda yaklaşık 15-20 dakika süren basit bir işlemdir.

- Diş teli tedavisinde ağrılar ne kadar sürer?

Tedavi sırasında belli periyotlarda yaptığımız sıkma işlemleri ortalama 1 ile 3 gün arasında azalarak kaybolmaktadır. İşlem sırasında sıkma kuvvetine göre bazı zamanlar bir kaç dakika içerisinde tamamen geçer.

- Diş teli tedavisi ortalama ne kadar sürer?

Diş teli tedavisi kişinin ihtiyacına göre tek çene ve çift çene olarak ikiye ayrılır. Tek çene tedavilerde dişlerdeki bozukluk durumuna göre ortalama 6-8 ay, çift çene tedavilerde ortalama 12-18 ay sürebilmektedir. İstenilen estetik sonuca ulaşıldığında tedavi sonlandırılır.

- Diş teli tedavisinde kişisel bakımın önemi nedir?

Diş teli tedavisinde diş temizliği için uygun olan ortodontik fırçalarla birlikte dişlerin düzenli olarak fırçalanması, plak oluşumundan kaçınılması son derece önemlidir. Ağız hijyeni hem kişinin sağlığı hem de tel tedavisinde önemli bir etkendir.

- Şeffaf braketler tedavi süresini uzatır mi?

Şeffaf braketlerde kullanılan malzeme önemlidir. Bazı şeffaf braketler sert plastik gibi malzemelerden oluştuğu için tedavi süresini uzatabilme durumu var. Ancak kliniğimizde porselen braketler kullanılmaktadır.

- Şeffaf braketler daha çabuk mu sararır?

Şeffaf braketlerin sararması durumu tamamen kişisel bakımla ilgilidir. Kliniğimizde 3 haftalık aralıklarla muayene çağırdığımız hastalar arasında sanki yeni takılmış gibi bakımına özen gösteren hastalar mevcut.

- Diş telleri ağızda yaralar yaptığında ne yapılmalıdır?

Diş telleri zaman zaman yanak ve dudakların iç kısımlarında tahrişler yapabilir. Bu durumda tahrişe sebep olan bölgeyi kurulayarak bal mumu yapıştırdığınızda hissedilen acı seviyesini en aza indirebilirsiniz.

- Diş teli çıkartma işlemi ağrılı bir işlem midir?

Tel çıkartma işlemi herhangi bir şekilde uyuşturma işlemine ihtiyaç duymadan yapılan yaklaşık 30 dakika süren basit bir işlemdir

- Tedavi bittikten sonra dişler tekrar bozulur mu?

Tel tedavisi bittikten sonra pekiştirme tedavisi başlamaktadır. Pekiştirme tedavisi dişlerin yeni konumuna adapte olabilmesi için dişlerin iç kısmına koruyucu tellerin takılması ve hastaya pekiştirme plaklarının verilmesidir. Pekiştirme plaklarının tavsiye edildiği şekilde takılmadığı durumlarda ve periyodik kontrollere gelinmediği durumlarda dişler tekrar bozulabilir. Bu noktada hastanın tedavi bittiğinde de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi önemlidir. Aksi takdirde dişlerin tekrar bozulması kaçınılmaz olur.

Yorum Bırakın
En geç 3 gün içerisinde sorunuza cevap verilecektir.