Görüntü
Çocuklarda Diş Teli Tedavisi
Çocuklarda Diş Teli Tedavisi

Diş teli tedavisi günümüzde oldukça sık rastlanan, tercih alanında olan tedaviler arasında yer almaktadır. Alanında uzman kadromuz olan Alpdent ile sizlere diş teli fiyatları 2024 düzenlemeleri ve çocuklarda diş teli tedavisi hakkında süreç bilgilendirmesi sunmaktayız. Alpdent ile diş sağlığını korumak süreç için oldukça önem taşımaktadır. 

Diş teli tedavisinde pek çok adım iç içedir. Muayene adımı bireyin sorunlarının tanımlanması ve düzenlenmesi adına büyük bir kısmı oluştururken , müdahale basamağında tüm süreç ele alınarak düzenlenmektedir. Diş teli ve braket temizliği süreç için büyük önem taşımaktadır. Çocukların da bu adıma dikkat ederek işlemlerini ilerletmesi büyük önem taşımaktadır. 

Diş Teli Tedavisini Kimler Uygular?

Diş teli tedavisini uygulamak özel bir uzmanlık alanı gerektirmektedir. Diş hekimlerinin bu alanda uzmanlaşması ve deneyim kazanması ile ortodontist ünvanına sahip olması gerekmektedir. 

Diş Teli Uygulaması Nasıl Uygulanır?

Diş teli tedavisi bireysel muayenelerin ardından planlanma yapılmasını gerektirir. Hangi adımları hangi sıra ile uygulayacağımız muayene adımları ile gerçekleşmektedir. Bu adımlarda diş teli türü olan metal, lingual veya şeffaf tür seçimi yapılmakta ve uygulanmaktadır. Ele alınan tüm durumlar diş teli tedavisi 2024 düzenlemlerine de etki ederek süreci ilerletmektedir. 

Braket olarak adlandırılan küçük kare yapılar dişlerin üzerine tek tek takılarak sağlıklı ilerleme sağlanmasına destek olmaktadır. Bu yapılar dişleri hafif hafif hareket ettirmektedir. Böylece uygun konumlara doğru hareket edilmiş olunmaktadır. 

Diş Teli Tedavisinde Çocuklar

Çocuklar da yetişkinler gibi diş teli tedavisinden yararlanmaktadır. Bu süreçte bazı durumlarda plak kullanımı da tavsiye edilmektedir. Küçük çocukların ağız gelişimi ve diş hareket hızı dikkate alındığında plak kullanımı ile problem durumu da ele alınarak tedavi planlanabilir. Büyük problem durumlarında kullanılmayan plaklar diş teli tedavisinin son aşamasında ele alınmaktadır. Dişlerin uygun konumlara gelerek kalıcılığının sağlanması plaklar yardımı ile olmaktadır.

Alanında uzman kadrosu ile sizlere gerekli süreç desteğini sunan Alpdent olarak süreç hakkında bilgilendirmeleri sizlere sunmaktayız. Diş teli fiyatları 2024 düzenlemelerinde ele alınan faktörleri de esas alarak diş teli fiyatları 2024 ödeme planları sağlanmaktadır.


Share:
Sıkça Sorulan Sorular
- Diş teli takma işlemi ağrılı bir işlem midir?

Diş teli takma işlemi tamamen ağrısız ve acısız toplamda yaklaşık 15-20 dakika süren basit bir işlemdir.

- Diş teli tedavisinde ağrılar ne kadar sürer?

Tedavi sırasında belli periyotlarda yaptığımız sıkma işlemleri ortalama 1 ile 3 gün arasında azalarak kaybolmaktadır. İşlem sırasında sıkma kuvvetine göre bazı zamanlar bir kaç dakika içerisinde tamamen geçer.

- Diş teli tedavisi ortalama ne kadar sürer?

Diş teli tedavisi kişinin ihtiyacına göre tek çene ve çift çene olarak ikiye ayrılır. Tek çene tedavilerde dişlerdeki bozukluk durumuna göre ortalama 6-8 ay, çift çene tedavilerde ortalama 12-18 ay sürebilmektedir. İstenilen estetik sonuca ulaşıldığında tedavi sonlandırılır.

- Diş teli tedavisinde kişisel bakımın önemi nedir?

Diş teli tedavisinde diş temizliği için uygun olan ortodontik fırçalarla birlikte dişlerin düzenli olarak fırçalanması, plak oluşumundan kaçınılması son derece önemlidir. Ağız hijyeni hem kişinin sağlığı hem de tel tedavisinde önemli bir etkendir.

- Şeffaf braketler tedavi süresini uzatır mi?

Şeffaf braketlerde kullanılan malzeme önemlidir. Bazı şeffaf braketler sert plastik gibi malzemelerden oluştuğu için tedavi süresini uzatabilme durumu var. Ancak kliniğimizde porselen braketler kullanılmaktadır.

- Şeffaf braketler daha çabuk mu sararır?

Şeffaf braketlerin sararması durumu tamamen kişisel bakımla ilgilidir. Kliniğimizde 3 haftalık aralıklarla muayene çağırdığımız hastalar arasında sanki yeni takılmış gibi bakımına özen gösteren hastalar mevcut.

- Diş telleri ağızda yaralar yaptığında ne yapılmalıdır?

Diş telleri zaman zaman yanak ve dudakların iç kısımlarında tahrişler yapabilir. Bu durumda tahrişe sebep olan bölgeyi kurulayarak bal mumu yapıştırdığınızda hissedilen acı seviyesini en aza indirebilirsiniz.

- Diş teli çıkartma işlemi ağrılı bir işlem midir?

Tel çıkartma işlemi herhangi bir şekilde uyuşturma işlemine ihtiyaç duymadan yapılan yaklaşık 30 dakika süren basit bir işlemdir

- Tedavi bittikten sonra dişler tekrar bozulur mu?

Tel tedavisi bittikten sonra pekiştirme tedavisi başlamaktadır. Pekiştirme tedavisi dişlerin yeni konumuna adapte olabilmesi için dişlerin iç kısmına koruyucu tellerin takılması ve hastaya pekiştirme plaklarının verilmesidir. Pekiştirme plaklarının tavsiye edildiği şekilde takılmadığı durumlarda ve periyodik kontrollere gelinmediği durumlarda dişler tekrar bozulabilir. Bu noktada hastanın tedavi bittiğinde de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi önemlidir. Aksi takdirde dişlerin tekrar bozulması kaçınılmaz olur.

Yorum Bırakın
En geç 3 gün içerisinde sorunuza cevap verilecektir.