Görüntü
Diş Teli ve Ağız Sağlığı Arasındaki İlişki
ortodonti önemi

 

İnsanlarla ilk anlamlı ilişkiyi kurmak ve sürdürebilmenin en etkili yolu beden dilini etkili kullanmaktan geçmektedir. Bu durumu baş durum olarak alıp gelişim göstermek önemlidir. Bireyler kendi özgüvenlerini kazandığında rahatça davranabilirler. Özgüven kazanmada da ğız ve diş sağlığının yerinde olması kişiye verilen en önemli kazançlar arasında yer alır. Kişiye gerekli olacak olan sebeplerin diş teli kullanımındaki önemine, şeffaf diş teli veya görünmez diş telinin kişilerce tercih sebeplerine, diş teli fiyatları 2019 yılı düzenlemelerine bir göz atalım:

Erken dönem yaşlardan beri gözlenen ağız ve diş problemleri süreç içerisinde erken dönemlerde çözümlenemez ise daha büyük sorunlar ile karşımıza çıkabilmektedir. Bu sebeple erken yaşlardan bilinci oluşturmak ve korumak esas alınmalıdır. Vücudumuzun her alanının sağlıklı olmasında ağız ve diş sağlığına gerekli önemi verebilmek önemli katkı sağlamaktadır. Sindirim sisteminin sağlıklı işleyebilmesi ve gelişimi de ağız yapımız ile oldukça ilişki içerisindedir. Çiğneme sorunları besinlerin iyi öğütülememesine neden olarak midemizde hasarlara da neden olabilecektir. Ağrılar ortaya çıkarak yaşamımızı olumsuz olarak etkileyecektir. Bazı dişlerin çapraşıklık düzeyinin daha yukarı seviyelerde olabilmesi durumu sebebi ile fırça kıllarının istenen düzeyde temizliğin yapılmasının engellendiği ortaya çıkmıştır. Arada kalan besin artıkları zaman içerisinde çürümelere, ağızda kokuya ve pek çok diş eti hastalıklarına neden olabilmektedir. Diş kökü ve kemiğinde meydana gelebilmesi gözlenebilen erimeler dişlerin kaybına kadar ciddi problemlerin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Diş kaybında yüz yapımızda da meydana gelen değişmelerin yanında psikolojik yönden de kişinin kendini daha olumsuz değerlendirmesi durumları ön plana çıkabilmektedir. Meydana gelen özgüven eksikliği kişinin sosyal yaşamını, iş hayatını kısaca tüm yaşam alanlarında gösterdiği faaliyet durumlarına karşı önemli etkiler gösterecektir. Sağlam dişlerin korunarak gözlenebilen hastalıkların önüne geçilmesi durumunda diş teli önemli rol almaktadır. Dişlerin konumlarının istenen düzeyde durması ve etkili temizliği sağlayacak, diş taşlarının oluşumuna da  karşı önlem alınmış olacaktır. Taşlar diş kaybına sebebiyet verecek olan önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu neden ile düzenli olarak (genel olarak söylemek gerekirse 6 ayda bir) dişlerin temizletilmesi, doktor kontrollerinin düzenlenen aralıklarda kontrol edilmesi önem arz eder. Üst çenenin alt çeneye kıyasla daha uzun olduğu bireylerde bazı kişilerin bazı sesleri telaffüz ederken zorluk çektiği, kendini ifade ederken rahatsız hissedebildiği bu durumun sosyal yaşamını da oldukça etkilediği meydana gelmiştir. Ayrıca uygun olmayan çene kapanışları zamanla çene erimelerine ve  kemik hasarlarına da neden  olabilmektedir. Böylece ağrılar oluşmaya başlamaktadır.Yaşamımızda pek çok faktör ağız ve diş sağlığını etkilemekte, sorunların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Biyolojik ve psikolojik pek çok etmen problem durumumuzun üzerinden gelebilmek adına ortodontik tedavi sürecinin gerekliliğini farkettiğimiz anda hemen başlatmak ve planlı bir şekilde gerekenleri yerine getirebilmek sizi istenen sonuca sağlıklı bir şekilde götürür. Ortodontik tedavinin kişiye kazandırdığı en önemli yararlardan bir tanesi de doğal bir süreç olması olarak da ifade edilmekteidr. Yaşam sürecinde kendi dişlerimizi kullanacağımız duurmu nihai amaçlardan bir tanesi haline gelmiştir. Doktorunuzla işbirliği içerisinde tüm durumlar göz önüne alınarak hangi tel çeşidinin seçilmesinin önemli olduğu üzerinde durulmalı, uygun seçim yapılmalıdır.  Şimdi sürecin aşamalarından bahsederek konuyu açıklamak gerekmektedir;

Öncelik olarak ortodonti süreci gerekli ve etkili muayene adımlarının  uygunlanması  ile başlar. Muayenede çürükler ve diş eti hastalıkları tespit edilerek üzerinde durulması amaçlanır. Yapılması gerekli olan müdahalelerin yapılması sağlanmaya çalışılır. Uzmanlar hem dişlerin uygun yönde hareketini kazandıracak hem de onlara zarar getirmeyecek kuvvetler vererek dişlerin çene kemiğinin içerisinde hareketini kolaylaştırmaya özen göstermektedir. Dişlerin kesilmeden, kaplama yapılmadan konumlanma sorunlarına çözüm getirilmesi amaçlanır. Hijyenik ortam oluşturmadan tel takma uygulaması başlamayacaktır. Süreç içerisinde kolaylaştırıcı pek çok etmen ön plana konulmalıdır. Bu etmenlerin de yardımı ile iletişim sağlamlaştırılmalıdır . Kişilerde gözlenen ağrı ve aşırı hassasiyet ilk başlardaki alışma sürecinde gözlense de zamanla ortadan kalakcaktır. Bu durumda doktorla iletişime geçip muayene sürecini tekrar oluşturmak gerekebilmektedir. Diş teli fiyatları, ortodonti fiyatları da bu olumsuzluklardan etkilenebilmektedir. Diş teli fiyatları 2019 yılı değerlendirmelerine göre ödeme kolaylıkları mevcuttur. Diş teli süreci boyunca dikkate alınması gerekli olan, üzerinde durulan bir diğer durum ise; ağız bakımına özen vermek, özel aletlerle diş temizliği yapabilmek, randevulara zamanında gitmek, süreci aksatmamak olarak ifade edilebilmektedir. Ortodonti tedavisinde olan bireyler diş tellerine zarar almamak için mutlaka yumuşak uçlu, küçük başlı ve düz diş fırçası kullanımına özen göstermelidirler. Elektrikli diş fırçaları da orta hızda kullanıldığında tellerin temizliği için gerekli adımı içermekedir. Yalnızca fırçanın sert kısımlarının braketlere çarpmamasına dikkat etmek ve süreci kolaylaştırmak gerekmektedir. Günde en az 2-3 kez diş fırçalama işleminin gerçekleştirilmesi gereklidir. Kullanılan normal diş fırçalarının dışında diş aralarını da düzgünce temizleyebilmek adına diş arası (ara yüz fırçası) fırçaları da tercih edilerek sürece katkı verilmelidir. Temizliğinden emin olmak için doktorunuz ile iletişiminizi devam ettirmelisiniz. Braket takılı dişlerin temizliği normal dişlere göre uzun zaman almaktadır. Temizliğe ve gelişmeye katkı verebilmek için bazı besinlerin tüketiminin yapılmamasına özen gösterilmelidir. Sert kabuklu besinler braketlere zarar verebilme potansiyeline sahiptir. Dişlerin üst kısımlarında lekeler meydana gelmemesi için boyama özelliği olan besin türlerinden uzak kalmak sürecin ilerlemesi için son derece önem arz eder. Ayrıca yapışkan yapılı besinler (karamel, sakız vs) de diş ve ağız temizliğininde zorluklar meydana getirecektir. Tellerin çürümelere neden olduğu algısını ifade etmek gerekirse; gerekli temizliğin yerine getirilememesi, ihmali, nasıl yapılacağı hakkında yeterli donanıma sahip olamamak dişler arasında artıkların temizlenememesine neden olur. Bu durumda da leke ve çürüklerin meydana gelmesine sebep olur. Çocuklar kendi takıp çıkararak kullanabildiği, hareket kolaylığı kazandıran diş telini kolaylıkla severek kullanırlar. Temizleme süreci da kolaylıkla ilerlemektedir, çocuklar kendileri bu aşamaları kolayca yerine getirirler. Diş teli fiyatları 2019 yılında çeşitli etmenlerce değişim göstermektedir. Tedavi süresi her hastanın tedavi sürecinde bulunduğu noktaya ve gelişim göstermesine göre farklılaşmalar içermektedir. Tedavi süresi 8 aydan 30 aya kadar olan bir zaman zarfını içermektedir. Bir kişinin tel takma süresi ortalama 18–24 ay gibi bir aralıkta bulunmaktadır. Diş teli fiyatları 2019 yılı düzenlemelerinde dişlerde bulunan hasar etmeni de ön plana çıkmaktadır. Son olarak genel bir biçimde, diş teli nasıl takılır ve diş teli fiyatları, ortodonti fiyatları üzerindeki etmenlere bakmak gerekmektedir. Diş teli nasıl takılır sorusuna ayrıntılı bilgi vermek gerekirse; braket adı verilen ve diş üzerinde bulunan, telleri tutan küçük yapıların dişlere özel malzemeler ile tek tek yapıştırılmasından kaynaklandığını ifade edebiliriz. Burada önemli olan faktör diş teli nasıl takılır sorusunun yanında sonra hangi braket çeşidini kullanmam gerekiyor sorusuna cevap vermektir. Şeffaf diş teli veya görünmez diş teli gibi çeşitler tercih edilerek süreç ilerletilmektedir. Diş teli fiyatları / ortodonti fiyatları bu tercih ile şekillenmektedir. Görünmez diş teli veya şeffaf diş teli kişilerce tercihi fazla olan türlerdendir. Diş teli fiyatları / ortodonti fiyatları da bu bağlamda artışlar içermektedir. Doktorunuz ile diş teli fiyatları (ortodonti fiyatları) üzerinde anlaşma kurmanız şarttır. Kişiler diş teli fiyatları nedeni süreçten kaçınma davranışında bulunabilirler. Ancak kendi dişlerinizi kullanarak ömür boyu sağlıklı olacağını bilmeniz sizi bir kere daha düşünmeye yardımcı olacaktır. Diş teli fiyatları 2019 yılı değerlendirmelerini doktorunuz ile konuşarak düzenleme kurmalısınız.

 

 


Share:


Sıkça Sorulan Sorular

- Diş teli takma işlemi ağrılı bir işlem midir?

Diş teli takma işlemi tamamen ağrısız ve acısız toplamda yaklaşık 15-20 dakika süren basit bir işlemdir.

- Diş teli tedavisinde ağrılar ne kadar sürer?

Tedavi sırasında belli periyotlarda yaptığımız sıkma işlemleri ortalama 1 ile 3 gün arasında azalarak kaybolmaktadır. İşlem sırasında sıkma kuvvetine göre bazı zamanlar bir kaç dakika içerisinde tamamen geçer.

- Diş teli tedavisi ortalama ne kadar sürer?

Diş teli tedavisi kişinin ihtiyacına göre tek çene ve çift çene olarak ikiye ayrılır. Tek çene tedavilerde dişlerdeki bozukluk durumuna göre ortalama 6-8 ay, çift çene tedavilerde ortalama 12-18 ay sürebilmektedir. İstenilen estetik sonuca ulaşıldığında tedavi sonlandırılır.

- Diş teli tedavisinde kişisel bakımın önemi nedir?

Diş teli tedavisinde diş temizliği için uygun olan ortodontik fırçalarla birlikte dişlerin düzenli olarak fırçalanması, plak oluşumundan kaçınılması son derece önemlidir. Ağız hijyeni hem kişinin sağlığı hem de tel tedavisinde önemli bir etkendir.

- Şeffaf braketler tedavi süresini uzatır mi?

Şeffaf braketlerde kullanılan malzeme önemlidir. Bazı şeffaf braketler sert plastik gibi malzemelerden oluştuğu için tedavi süresini uzatabilme durumu var. Ancak kliniğimizde porselen braketler kullanılmaktadır.

- Şeffaf braketler daha çabuk mu sararır?

Şeffaf braketlerin sararması durumu tamamen kişisel bakımla ilgilidir. Kliniğimizde 3 haftalık aralıklarla muayene çağırdığımız hastalar arasında sanki yeni takılmış gibi bakımına özen gösteren hastalar mevcut.

- Diş telleri ağızda yaralar yaptığında ne yapılmalıdır?

Diş telleri zaman zaman yanak ve dudakların iç kısımlarında tahrişler yapabilir. Bu durumda tahrişe sebep olan bölgeyi kurulayarak bal mumu yapıştırdığınızda hissedilen acı seviyesini en aza indirebilirsiniz.

- Diş teli çıkartma işlemi ağrılı bir işlem midir?

Tel çıkartma işlemi herhangi bir şekilde uyuşturma işlemine ihtiyaç duymadan yapılan yaklaşık 30 dakika süren basit bir işlemdir

- Tedavi bittikten sonra dişler tekrar bozulur mu?

Tel tedavisi bittikten sonra pekiştirme tedavisi başlamaktadır. Pekiştirme tedavisi dişlerin yeni konumuna adapte olabilmesi için dişlerin iç kısmına koruyucu tellerin takılması ve hastaya pekiştirme plaklarının verilmesidir. Pekiştirme plaklarının tavsiye edildiği şekilde takılmadığı durumlarda ve periyodik kontrollere gelinmediği durumlarda dişler tekrar bozulabilir. Bu noktada hastanın tedavi bittiğinde de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi önemlidir. Aksi takdirde dişlerin tekrar bozulması kaçınılmaz olur.