Görüntü
Diş Teline Dair Bilgilendirme
dişteli yapısı

Diş Teline Dair Bilgilendirme

Diş teli tedavisi özgüven ve sağlık açısından oldukça büyük yer tutan müdahale türüdür. Tedavi sürecinde çeşitli aşamalar söz konusudur. Öncelikle özenli muayene yapılandırılması gerekir. Muayene aşamasında gerekli olacak olan aparatlar tercih edilir. Röntgenler çekilerek sürecin devamlılığı sağlanmalıdır. Çapraşık olacak olan dişlerin kendilerine ait olan konumlarda yer almasında etkili olacak olan diş teli tedavi süreci ile eş zamanlı olarak bireylerin yaşam kalitesi, kendine karşı geliştirdiği özgüveni de artış göstererek olumlu dönüşlerin olması sağlandı.

Tedavi sürecinin bireylere pek çok kazancı bulunmaktadır. Bunların en başında karşılıklı konuşma sürecine destek olan pek çok yapıların işlevlerinin arttırılması gelir. Bir diğer kazancı ise diş temizliğini daha verimli ve etkili süreç haline dönüştürmesidir. Dişlerin ara kısımlarının etkili bir biçimde temizlenmesi, besin artıklarını kaldırılması gereklidir. Diş temizleme adımlarında aksaklıkalr da meydana gelirse diş eti sorunlarının da baş göstererek ortaya çıkması da beklenir. Bu problem durumlarının devamı da diş ve kemik hastalıklarına neden olarak tedavi edilmesi önemli olmaktadır. Bunun yanı sıra vücudun diğer sistemlerini etkiler örneğin sindirim sistemimizin çalışma durumunda sorunlar var ise bunun etkileri diğer organlara da yansımaktadır. Onların çalışma işlevlerini de bozabilecektir. Ortodontik tedavi sürecinin ilerletilmesi sayesinde tüm vücut işlevlerinde iyileşme ve gelişme olması mümkün olmaktadır. Diş teli fiyatları, ortodonti fiyatları tedavi sürecine başvurmadan hemen önce ele alınarak olası faktörlerin de olabileceğini ifade ederek düzenlenmelidir. Diş teli fiyatları 2024 yılında çeşitli faktörlerce çeşitlendirilerek düzenlenir.Tedavi sürecinin bir diğer olanağı da estetistiksel anlamda etkili görüntü oluşturmak için çaba harcamasıdır. Sosyal veya mesleki hayatlarında avantaj kazandıracaktır. Kişi hayatının her anında içten bir biçimde gülümseyebilecek böylece dişlerini gizlemek durumunda kalmadan rahat olabilecektir. Bu tedavinin nasıl adımlandırılarak sürdürülebileceğine dair etmenlerden, diş teli fiyatları 2024 yılında etki eden aparatlardan  bahsederek yazımıza devam edelim: Diş teli süreci çeşitli adımların sürdürülmesinden  meydana gelir. İlk adım muayene süreci ile başlatılmaktadır. Hastayla ilk görüşme yapılması önemlidir. Dişler ve ağız yapısı incelenmelidir. Gerekli adımların neleri kapsaması gerektiği üzerinde durulmalıdır. Muayene sürecinin de yapılmasından hemen sonra teşhis ve tedavi sürecinin saptanması adına ek tedavilerin de düzenlenerek sürecin devamlılığı kazandırılmaya çalışır. Tüm etmenler tek tek ele alınarak düzenlemelerin yapılması önemli yer tutar.

İlerleyen adımlarda da doktor ve birey gerekli bilgi paylaşımları çerçevesinde bulunarak planlamaları yoluna koymaya çalışır. Tedavi sürdürülürken bireye uygun olması beklenecek olan tedavi türünün hangisi olabileceği üzerinde karar kılınması için uğraş verilir. Alternatif tedavi yöntemleri, tedavide oluşabilecek ek problem durumları, tedavi süresi ve tedavi sonrasında yapılması gerekli olacak olan ek yöntemler, tedavinin hangi adımları takip ederek ilerleme sağlanacağıu en ayrıntılı ve açık biçimde ele alınmalı ve inceleme yapılarak ilerletilmelidir. Hasta bu adımda sürecin istenilen biçimde ilerlenebilmesi, işlemlerin gerçekleşmesi adına aklına takılan tüm soruları doktoruna iletmeli ve çözüm önerisi içerisinde olmalıdır. Doktorunuzla diş teli fiyatları, ortodonti fiyatları üzerinde de konuşarak uygun planlamaları sağlamalı, sürecin gidişatında ele alınması gerekli olan adımlar için bilgilendirilmeler yapılmalıdır. Diş teli fiyatları 2024 yılında değerlendirmelerin yapılması önemlidir.

Tedavi sürecini başlatmadan önce bazı ön çalışma düzeninin sağlanması gerektiğinin   belirtilmesi ve uygulanması adoına gerekli ortamın kurulması gereklidir. Eğer diş etlerinde herhangi bir düzen ve tedavi yapılması gereki olan durum da mevcut ise bu durum çözümlenmeden tedavi sürecine başvurmak süreci olumsuz olarak etkilemede rol oynamaktadır. Tedavi sürecinde anamnezin önemli bir yeri bulunmaktadır. Anamnez; hastanın tedavisinde önemli yer tutmakta, sürece şekil ve yön vererek gerçekleşmekte olan tüm olanaklı sorun durumlarının mevcut olup olmadığını belirten önemli bir düzendir. Daha önce başına gelen sorunları, diş tedavi süreçlerini öğrenmemize yardımcı olabilecek bilgi bize sunarak yol haritası olmasına katkı verir. Röntgenler ve gerekli yazılar tek tek değerlendirilir ve planlamalar yapılması sağlanır. Fotoğraflar kaydedilerek ağız yapısının görünümleri kayıt altına alınır. Fotoğraflar ve diğer belgelendirmeler sürecin ilerleyişini kaydetmek için bize yardımcı olmaktadır. Teşhis ve planlama adımlarında ele alınan veriler ışığında gerekli olduğu belirlenen ortodonti tedavisi süreç adımları da bireylerle konuşulur. Tedavi sürecine başvuran bireylerin problemlerinin niteliğine ve kişisel farklılıklara uygun olarak hastalara farklı müdahale yöntemleri ile yaklaşarak, tedavi sürecini başlatılır. Bu müdahale yöntemlerinin, diş teli fiyatları (ortodonti fiyatları) hakkındaki bilgilendirme de hastaya ve tedavi yöntemine göre çeşitlilik içerecektir.

Muayene ve planlama adımları düzenlendiğinde artık diş teli takılma sırası gelmektedir. Peki diş teli nasıl takılır? İlk olarak temizleme süreçleri ve kuruluk seviyesini düzenleme işlemi yapılmalıdır. Ekartör adı veirlen aparat aracılığı ile ağız açılarak dişlerin daha rahat görünmesi sağlanmaya özen gösterilir. Bunun yanı sıra kullanılacak pek çok aparat da bulunmaktadır. Buna ek olarak tedavi süresince ağızdaki kuruluk oranını gerekli olan seviyede tutmak adına tükürüğü istenen seviyede bulunduracak aletler tercih edilir.  Braket olarak isimlendiriken kare şeklindeki yapılar da telleri bir arada tutmada görevlidir. Dişlerin kendilerine ait olan konumlarda yer almasına katkı sağlayan yapılardır. Bu aparatı takma işleminde iki yöntem tercih edilmektedir. Birinci olan yöntem gelenekseldir. Bu yöntem aracılığı ile materyal dişlere itinalı bir biçimde özenle bir yapıştırıcı ile yapıştırılır. Işın yardımıyla sertleştirme işlemi kazandırılmaya özen verilir. Kenar kısımlarındaki yapıştırıcı fazlılıkları silinip temizlenmeye çalışılır. Bu uygulama her diş için tek tek özenli bir biçimde gerçekleştirilmelidir. İkinci olan yöntem indirekt yöntemi olarak ifade edilen yöntemdir. Bu yöntem diğerine oranla daha etkilidir. Yapılan işlemleri ilerletme süresi daha kısa sürerek tamamlanmaktadır. Tedavi başında tedavi sürecine başvuran kişinin diş kalıp modeli alınmalıdır. Braketler bu modelin üzerine eklenerek önceden hazır hale gelmektedir. Her bireye özel tasarlanacak olan plaklar aracılığı ile işlem kısa sürede ilerleyerek çözümlenmiş olmaktadır. Braketler yapıştırılıp sertleşince lastikler de bireye uygun tasarlanarak teller takılmaya başlanmış olmaktadır. Bu aşamaların ardından bireyler dişlerinin üzerinde bir ağırlık hissi oluşumunu görebilirler. Bu his ve dişlerin üzerindeki hissedilme olasılığı olan sıkılık dişleri uygun konuma hareket ettirmek için gerekli olacak olan kuvvetin oluşturduğu hissiyattır. Bu hissiyatın ortadan kalkması kısa sürecektir. Diş teli fiyatları, ortodonti fiyatları da yapılacak müdahale yöntemlerin hangisi olduğu konusunda önem taşımaktadır. Diş teli nasıl takılır sorusundan sonra nasıl dişler sabit yerinde kalır ile devam edelim;

Son aşamada ise pekiştirme işleminin gerçekleştirilmesi gerekir. Pekiştirme işlemi yeni konumlanan dişlerin düzenlerini korumak amacı ile kullanılmaktadır. Ortodonti tedavisi sona erdiğinde ve sağlıklı bir ağız yapısı da oluşturulduğunda  tedaviyi sona erdirseniz bile doktorun diş sağlığı için önerdiği aparatları tercih etmemeniz durumunda emekleriniz olumsuz olarak sona erecektir. Tüm adımlar gerçekleştirildiğinde sağlıklı bir ağız yapınız olabilecektir. Gerekli uygulamaları tamamlamadığınız sürece de ortodontik sürecin ilerleme düzenine katkı sağlamış olacaksınız.

Diş teli fiyatları tedavi süreci adına bazı durumlarda değişme içermektedir. Diş teli fiyatları, ortodonti fiyatları üzerinde yer alan en büyük etmen kullanılan malzemelerin niteliğidir. Diş teli fiyatları 2024 yılında çeşitli etmenlerin de  katkısı ile  yükselmeler olabilmektedir. Bu durum nedeni ile doktorunuz size gerekli yönlendirme ve desteklemeleri gösterecektir. Günümüzde en çok tercihi yüksek olan türler şeffaf diş teli ve görünmez diş teli olarak nitelendirilmektedir. Şeffaf diş teli veya görünmez diş teli yetişkinlerin en önemli tedavi türleri arasına yer almaktadır. Diş teli nasıl takılır sorusunun ardından hangi aparatlar kullanılır soruları da süreç açısından oldukça önem taşıyan faktördür. Şeffaf diş teli ve görünmez diş teli maliyeti yüksek olan türlerdendir. Maliyetleri diş teli fiyatları 2024 yılı değerlendirmelerine uygun düzenlenmektedir.


Share:
Sıkça Sorulan Sorular
- Diş teli takma işlemi ağrılı bir işlem midir?

Diş teli takma işlemi tamamen ağrısız ve acısız toplamda yaklaşık 15-20 dakika süren basit bir işlemdir.

- Diş teli tedavisinde ağrılar ne kadar sürer?

Tedavi sırasında belli periyotlarda yaptığımız sıkma işlemleri ortalama 1 ile 3 gün arasında azalarak kaybolmaktadır. İşlem sırasında sıkma kuvvetine göre bazı zamanlar bir kaç dakika içerisinde tamamen geçer.

- Diş teli tedavisi ortalama ne kadar sürer?

Diş teli tedavisi kişinin ihtiyacına göre tek çene ve çift çene olarak ikiye ayrılır. Tek çene tedavilerde dişlerdeki bozukluk durumuna göre ortalama 6-8 ay, çift çene tedavilerde ortalama 12-18 ay sürebilmektedir. İstenilen estetik sonuca ulaşıldığında tedavi sonlandırılır.

- Diş teli tedavisinde kişisel bakımın önemi nedir?

Diş teli tedavisinde diş temizliği için uygun olan ortodontik fırçalarla birlikte dişlerin düzenli olarak fırçalanması, plak oluşumundan kaçınılması son derece önemlidir. Ağız hijyeni hem kişinin sağlığı hem de tel tedavisinde önemli bir etkendir.

- Şeffaf braketler tedavi süresini uzatır mi?

Şeffaf braketlerde kullanılan malzeme önemlidir. Bazı şeffaf braketler sert plastik gibi malzemelerden oluştuğu için tedavi süresini uzatabilme durumu var. Ancak kliniğimizde porselen braketler kullanılmaktadır.

- Şeffaf braketler daha çabuk mu sararır?

Şeffaf braketlerin sararması durumu tamamen kişisel bakımla ilgilidir. Kliniğimizde 3 haftalık aralıklarla muayene çağırdığımız hastalar arasında sanki yeni takılmış gibi bakımına özen gösteren hastalar mevcut.

- Diş telleri ağızda yaralar yaptığında ne yapılmalıdır?

Diş telleri zaman zaman yanak ve dudakların iç kısımlarında tahrişler yapabilir. Bu durumda tahrişe sebep olan bölgeyi kurulayarak bal mumu yapıştırdığınızda hissedilen acı seviyesini en aza indirebilirsiniz.

- Diş teli çıkartma işlemi ağrılı bir işlem midir?

Tel çıkartma işlemi herhangi bir şekilde uyuşturma işlemine ihtiyaç duymadan yapılan yaklaşık 30 dakika süren basit bir işlemdir

- Tedavi bittikten sonra dişler tekrar bozulur mu?

Tel tedavisi bittikten sonra pekiştirme tedavisi başlamaktadır. Pekiştirme tedavisi dişlerin yeni konumuna adapte olabilmesi için dişlerin iç kısmına koruyucu tellerin takılması ve hastaya pekiştirme plaklarının verilmesidir. Pekiştirme plaklarının tavsiye edildiği şekilde takılmadığı durumlarda ve periyodik kontrollere gelinmediği durumlarda dişler tekrar bozulabilir. Bu noktada hastanın tedavi bittiğinde de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi önemlidir. Aksi takdirde dişlerin tekrar bozulması kaçınılmaz olur.

Yorum Bırakın
En geç 3 gün içerisinde sorunuza cevap verilecektir.Etiketler: #dişteli #ortodonti #braketler #şeffafdişteli #ortodontitedavisi #diştelitedavisi2021