Görüntü
Diş Teline Genel Bakış
dişteli nedir

Diş teli tedavisi her yaştan bireyi kapsayan bir tedavi yöntemidir. Bu yöntemde amaç bireyin kendini özgüvende ve huzurlu hissedebilmesidir. Bu amaca ulaşmak, istenen görünüme kavuşmak isteyen bireyler de gerekli adımları yerine getirmelidirler. Doktor ve hasta arasındaki kuvvetli bağ gerekli aşamaların planlanmasında ve düzenlenmesinde etki sahibi olmaktadır.

Sürece başlamak için çeşitli aşamalar gereklidir. İlk olarak özenli muayene gereklidir. Muayene sürecinde gerekli olması gereken aparatlar da tercih edilerek, röntgenler çekilerek süreç ilerlemektedir. Çapraşık dişlerin beklenen konumlarda yer edinmemesibnde etki sahibi olan diş teli müdahale yöntemi ile aynı anda bireylerin yaşam kaliteleri ve kendine karşı geliştirdiği özgüvende de artışlar meydana gelmektedir. Tedavi sürecinin pek çok avantajı da bulunmaktadır. Bunların ilk başında konuşma sürecine destek olacak olan pek çok yapıların işlevselliğinin arttırılması gelmektedir. Bir diğer kazanç durumu ise diş temizliğini daha verimli ve etkili hale dönüştürülmüş olması olarak ifade edilebilir. Dişlerin ara boşluklarının iyice temizlenerek besin artıklarını atılması gerekmektedir. Diş temizleme adımlarına aksaklık ve sorunlar da meydana gelirse diş eti problemlerinin de ortaya çıkarak oluşum da gözlenir. Bu sorunların devamında da diş ve kemik hastalıklarına neden olabilecek tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Bunun yanı sıra eğer sindirim sistemimizin çalışma durumunda problem durumları da mevcut ise bunun etkileri diğer organlara da etki edecektir ve onların da işlevsellik düzeyinde problemler olabilecektir. Ortodontik tedavi süresince ilerlemesi kazanılmasında tüm vücut işlevlerinde iyileşme ve gelişme adımlarının arttılması önemlidir. Diş teli fiyatları, ortodonti fiyatları tedavi adımlarına geçmeden önce ele alınarak olası faktörler de olabileceği ifade edilerek ifade edilmelidir. Diş teli fiyatları 2019 yılında çeşitli etmenlerden etkilenerek düzenlenmekte, son halini almaktadır. Tedavi süresinin bir diğer ana problemi de estetistiksel anlamda etkili görünüm elde edebilmek adına yarar sağlamasıdır. Kişi hayatının her dakikasında içten bir biçimde gülümsemesini ortaya çıkartabilecek ve böylelikle dişlerini saklamak zorunda kalmadan rahat hareket edebilecektir. Bu tedavinin nasıl adımlandırılarak düzenleneceğine dair etmenlerden, diş teli fiyatları 2019 yılında etki eden malzemelerden de bahsederek sürecimizi ifade edelim. Diş teli süreci çeşitli adımların bütünleşmesinden  meydana gelmektedir. İlk adım muayene süreci ile başlamaktadır. Hastayla ilk görüşme yapılır. Dişler ve ağız yapısı ile iletişime geçilerek gerekli adımların neleri kapsaması gerektiği ifade edilmelidir. Muayene süreci de düzenlendikten sonra teşhis ve tedavi saptaması için ek tedavi türlerinin de düzenlenerek sürecin devamlılığı saptanmaya çalışır. Tüm faktörler tek tek ele alınmalı ve düzenlemelerin yapılması gerçekleştirilmelidir.

Daha sonraki yapılacak olan süreçte doktor ve bireyler gerekli bilgi paylaşımında da bulunarak planlamaları düzenlemelidirler. Tedavi ilerleme sağlarken bireye uygun olması gerekecek olan tedavi şeklinin hangisi olabileceği üzerinde de karar kılınmaya çalışılır. Alternatif tedavi yöntemleri, tedavide oluşabilecek problem etmenleri ve tedavi sonrasında gerekecek ek uygulamalar, tedavinin hangi adımları izleyerek düzenleneceği en ayrıntılı şekilde ele alınarak uygulamaya konulacaktır. Hasta bu adımda sürecin istenen şekilde ilerlemesi ve işlemlerin gerçekleşmesi adına aklına takılan problem durumlarını da doktoruna anlatarak çözüm önerisi içerisinde yer alır. Doktorunuzla diş teli fiyatları, ortodonti fiyatları üzerinde de konuşup düzenlenme adımları da gerçekleştirilmelidir. Diş teli fiyatları 2019 yılında değerlendirmeler tekrar edilir.Tedavi sürecine başvurmadan önce bazı ön çalışma adımlarının da yapılması gerekliliğinin  belirtilmesi ve uygulanması adına gerekli ortamın kurulması gereklidir. Eğer diş etlerinde herhangi bir düzen ve tedavi gerektirecek etmen mevcut ise bu durum düzenlenmeden tedavi sürecine başvurmak süreci olumsuz olarak sonlandırmada etkili rol almaktadır.

Teşhis ve planlama adımlarına önemli olarak ele alınacak olan veriler ışığında gerek olan ortodonti tedavisi süreç adımları da bireylerle paylaşılmaktadır. Tedavi aşamalarını uygulayan bireylerin problemlerinin niteliğine ve kişisel farklılıklara göre hastalara farklı yöntemlerle yaklaşma ve tedavi sürecini başlatma gereklidir. Bu uygulamaların, diş teli fiyatları (ortodonti fiyatları) üzerindeki etkileri de hastaya ve tedavi yöntemine göre çeşitlilik içermektedir. Hasta ve doktor birlikte ortak amaca doğru ilerleyerek çaba serf etmektedir. Muayene ve planlama süreçleri ilerletildiğinde artık diş teli takılma sırası gelmiş olur. Peki diş teli nasıl takılır? Öncelikle temizleme için gerekli uygulamalar yapılır ardından kuruluk seviyesini düzenleme işlemi sağlamlaştırılır. Ekartör isimli aparat aracılığı ile de ağız açılarak dişlerin daha rahat görünmesi sağlanmaya çalışılır. Bunun yanı sıra kullanılacak pek çok aparat da bulunmaktadır. Dişlerin istenen konumlarda bulunmasına katkı veren pek çok yapılar, aparatlar mevcuttur. Bu aparatı takma işleminde iki yöntem tercih edilmektedir. İlk ifade edilecek olan yöntem geleneksel yöntemdir. Bu yöntem aracılığı ile materyal dişlere özenli bir şekilde dikkatli bir yapıştırıcı ile yapıştırılır. Işın yardımıyla sertleştirme işlemi sağlanmaya çalışılır. Kenar kısımlarındaki yapıştırıcı fazlılıkları silinip temizlenmeye özen gösterilir. Bu uygulama her diş için tek tek özenli bir biçimde gerçekleştirilmelidir.

İkinci yöntem indirekt yöntemi olarak ifade edilecek olan yöntemdir. Bu yöntem diğer yönteme oranla daha etki sahibidir ve işlemleri gerçekleştirme süresi daha kısa sürerek ilerletilmektedir. Tedavi başında tedavi sürecine başvuran kişinin diş kalıp modeli çıkarılmalıdır. Braketler bu modelin üzerine yapıştırılarak önceden hazırlanacak olan konuma getirilmelidir. Kişiye özel hazırlanmış olan plaklar aracılığı ile işlem kısa sürede ilerleyerek çözümlenmiş olmaktadır. Braketler yapıştırılıp sertleşince lastikler de kişiye göre tercih edilerek teller takılmaya başlanmış olmaktadır. Bu aşamaların ardından kişi dişlerinin üst kısımlarında bir ağırlık hissi olduğunu düşünebilir. Bu his ve dişlerin üzerindeki hissedilme olasılığı olan sıkılık dişleri doğru konuma hareket ettirmek adına gerekli olacak olan kuvvetin meydana getirdiği histir. Diş teli fiyatları, ortodonti fiyatları da yapılacak uygulamaların hangisi olduğu konusunda önemlidir. Diş teli nasıl takılır sorusundan sonra nasıl dişler sabit yerinde kalır gibi soruları cevaplandırarak süreci iletletelim. Son aşamada ise pekiştirme işleminin yapılması amaçlanır. Pekiştirme işlemi yeni konumlanan dişlerin düzenlerini korumak ve sağlamlaştırmak adına kullanılır. Ortodonti tedavisi sona erdiğinde ve sağlıklı bir ağız yapısına da kavuşulduğunda da tedavinizi sonlandırsanız dahi doktorun diş sağlığı için önem verdiği ürünleri tercih etmemeniz durumunda emekleriniz olumsuz sonuçlara yol açabilecektir. Tüm aşamalar uygulandığında artık sağlıklı bir ağız yapısına kavuşacaksınız. Gerekli uygulamaları atlamadığınız sürece de ortodontik süreci de korumuş olmakta olacaksınız.

Diş teli fiyatları tedavi süreci için  bazı durumlarda değişmeler içermektedir. Diş teli fiyatları, ortodonti fiyatları üzerlerindeki en büyük etmen kullanılan malzemelerin niteliğidir. Diş teli fiyatları 2019 yılında çeşitli etmenlerin de etkileriyle artışlar içermektedir. Bu durum nedeni ile doktorunuz size gerekli yönlendirme ve desteklemeleri yapmaktadır. Günümüzde en çok tercihi yüksek olan türler şeffaf diş teli ve görünmez diş teli olarak adlandırılır. Şeffaf diş teli veya görünmez diş teli yetişkinlerin en çok tercih ettiği tedavi türleri arasında yer almaktadır. Diş teli nasıl takılır sorusunun ardından hangi aparatlar kullanılmalıdır soruları da süreç açısından önem içermektedir. Şeffaf diş teli ve görünmez diş teli maliyeti de fazladır. Maliyetleri diş teli fiyatları 2019 yılı değerlendirmelerine uygun düzenlenmektedir.


Share:
Sıkça Sorulan Sorular
- Diş teli takma işlemi ağrılı bir işlem midir?

Diş teli takma işlemi tamamen ağrısız ve acısız toplamda yaklaşık 15-20 dakika süren basit bir işlemdir.

- Diş teli tedavisinde ağrılar ne kadar sürer?

Tedavi sırasında belli periyotlarda yaptığımız sıkma işlemleri ortalama 1 ile 3 gün arasında azalarak kaybolmaktadır. İşlem sırasında sıkma kuvvetine göre bazı zamanlar bir kaç dakika içerisinde tamamen geçer.

- Diş teli tedavisi ortalama ne kadar sürer?

Diş teli tedavisi kişinin ihtiyacına göre tek çene ve çift çene olarak ikiye ayrılır. Tek çene tedavilerde dişlerdeki bozukluk durumuna göre ortalama 6-8 ay, çift çene tedavilerde ortalama 12-18 ay sürebilmektedir. İstenilen estetik sonuca ulaşıldığında tedavi sonlandırılır.

- Diş teli tedavisinde kişisel bakımın önemi nedir?

Diş teli tedavisinde diş temizliği için uygun olan ortodontik fırçalarla birlikte dişlerin düzenli olarak fırçalanması, plak oluşumundan kaçınılması son derece önemlidir. Ağız hijyeni hem kişinin sağlığı hem de tel tedavisinde önemli bir etkendir.

- Şeffaf braketler tedavi süresini uzatır mi?

Şeffaf braketlerde kullanılan malzeme önemlidir. Bazı şeffaf braketler sert plastik gibi malzemelerden oluştuğu için tedavi süresini uzatabilme durumu var. Ancak kliniğimizde porselen braketler kullanılmaktadır.

- Şeffaf braketler daha çabuk mu sararır?

Şeffaf braketlerin sararması durumu tamamen kişisel bakımla ilgilidir. Kliniğimizde 3 haftalık aralıklarla muayene çağırdığımız hastalar arasında sanki yeni takılmış gibi bakımına özen gösteren hastalar mevcut.

- Diş telleri ağızda yaralar yaptığında ne yapılmalıdır?

Diş telleri zaman zaman yanak ve dudakların iç kısımlarında tahrişler yapabilir. Bu durumda tahrişe sebep olan bölgeyi kurulayarak bal mumu yapıştırdığınızda hissedilen acı seviyesini en aza indirebilirsiniz.

- Diş teli çıkartma işlemi ağrılı bir işlem midir?

Tel çıkartma işlemi herhangi bir şekilde uyuşturma işlemine ihtiyaç duymadan yapılan yaklaşık 30 dakika süren basit bir işlemdir

- Tedavi bittikten sonra dişler tekrar bozulur mu?

Tel tedavisi bittikten sonra pekiştirme tedavisi başlamaktadır. Pekiştirme tedavisi dişlerin yeni konumuna adapte olabilmesi için dişlerin iç kısmına koruyucu tellerin takılması ve hastaya pekiştirme plaklarının verilmesidir. Pekiştirme plaklarının tavsiye edildiği şekilde takılmadığı durumlarda ve periyodik kontrollere gelinmediği durumlarda dişler tekrar bozulabilir. Bu noktada hastanın tedavi bittiğinde de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi önemlidir. Aksi takdirde dişlerin tekrar bozulması kaçınılmaz olur.

Yorum Bırakın
En geç 3 gün içerisinde sorunuza cevap verilecektir.