Görüntü
Diş Telinin Sağlık Üzerindeki Etkisi
dişteli sağlık

Etkili etkileşim sürecinin sırrı içten bir gülümseme ile ifade edilebilmektedir. Tel tedavisindeki amaç da bu içten gülüşü kişilere ulaştırmaktır. İletişimi destekleyen ve süreçteki diğer etmenlere, diş teli kullanımındaki önemli faktörlere, şeffaf diş teli veya görünmez diş telinin kişilerce tercih nedenlerine, diş teli fiyatları 2023 yılı düzenlemelerine etkili olacak olan faktörlere dikkat çeken yazımız belli başlı temalardan oluşmaktadır. Diş sağlığına etkisi oldukça önemli olacak olan tellerimizin gerek görünüm gerek sağlık gerek etkileşim alanında oldukça katkıları mevcut olmaktadır. Çapraşık dişlerin ara kısımlarında yer edecek olan besin artıkları zaman içerisinde bu bölgede çürüklerin meydana gelmesine, ağızda kokuya ve daha çok diş eti problemlerine neden olabilme niteliğine sahip olmaktadır. Dişlerin köklerinde ve kemiklerde gözlenebilen erimeler dişlerin çekimine kadar ciddi sorunların meydana gelmesine kaynaklık edebilmektedir. Dişlerin o konumdan düşmesi de yüz yapılarında değişimlerin  olmasına neden olabilecektir. Oluşacak olan değişmeler psikolojik anlamda da kişiyi etkilemektedir. Özgüvenin düşmesi, içe kapanıklık bunun sonucunda da sosyal ortamlardan tamamen içe çekilme gibi etmenler söz konusu olmaktadır. Diş teli diş sağlığının korunup sürdürülmesinde önemli bir konuma sahiptir. Doktor kontrolleri ile planlı bir şekilde ilerletilen bu süreçte gerekli adımların takip edilmesi, varolan olası problem durumlarının çözümlenmesi süreç bakımından oldukça önem taşımaktadır. Çene kaslarında oluşum gösterecek olan sorunlar baş ve omuz ağrılarına sebebiyet verebilmektedir. Alt üst çene arasındaki denge sorunları da ağız konum problem durumlarına neden olabilmektedir. Tüm faktörlerin bir arada değerlendirilmesi süreç adına önemlidir.

Çeşitli etmenlerin sürece etkisinden ötürü diş yapılarda sorunlar oluşum gösterebilmektedir. Genetik yapı, çocukluk döneminden itibaren gözlenen alışkanlıklar, parmak emme, emzik- biberon kullanım sürecindeki hatalı adımlar, tırnak yeme gibi olumsuz alışkanlıklar diş yapılarına da etki ederek müdahale edici etmenlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Biyolojik ve psikolojik pek çok sorun bu etmenlerin çözüme kavuşturulması adına ortodontik tedavi sürecini gördüğümüz zaman tedaviye en erken süreçte başvurarak ve düzenli bir şekilde gerekli olan durumları yerine getirmek de sizi istenen amaca ulaştırmada önemli bir yere sahip olmaktadır. Ortodontik tedavinin sağladığı en önemli avantajlardan bir tanesi de doğal bir işlemle iletletilmesi olarak ifade edilebilir. Varolan diş yapıları korunmalı ve gerekli işlemler sağlamlaştırılmış olarak iletletilmelidir. Diğer müdahale türlerinde diş minelerine, yapılarına hasar verecek olan pek çok faktör söz konusu olmaktadır. Bu yöntemi kullanırken böyle bir durum söz konusu olmamaktadır. Estetik ve fonksiyonel bakımdan anlamlılığını korurken ve geliştirirken aynı zamanda konumların korunma işlemlerinin sağlanması gerekmektedir. Yaşam süresince kendinize ait olan dişinizi kullanmak asıl tedavi yöntemini üstte tutan faktörlerin başında gelmektedir. Hangi tel türünün seçilmesinin önemli olduğu üzerinde durularak süreci düzenlemek gerekmektedir. Şimdi sürecin aşamalarından bahsederek aşamalandıralım;

Öncelik olarak ortodonti süreci için gerekli olacak olan ana muayene işlemlerinin başlatılması süreç için oldukça gereklidir. Muayene sürecinde mevcut ise çürükler ve diş eti hastalıkları tespit edilmeli, gerekli adımların planlaması üzerinde durulmalıdır. Yapılması gerekli olan müdahale türlerinin süreç başında tespit edilmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Uzmanlar hem dişlerin kendilerine asıl ait olan konumlarına doğru hareketini kazandırmakta hem de onlara zarar getirmeyecek hafif kuvvetler uygulayarak dişlerin çene kemiğinin üzerinde hareketini kolaylaştıran etkilerini ortaya çıkartmaktadır. Dişlerin hasar görmeden, kaplama yapılmadan düzenlenmesi, diş yapısının sağlıklı olmasına neden olabilecektir. Hijyenik ortam kurulmadan diş teli takma uygulaması gerçekleştirilemeyecektir. Dudakların yan tarafa çekilerek tel takım adımlarının daha rahat biçimde düzenlenmesi, her alanın net görülebilmesi  amacı ile “ekartör” adlı bir alet süreç içinde tercih edilecektir. Bu alet ağızdaki tüm dişlerin ayrıntılı bir biçimde gözlenmesine ve incelenmesine olanak verir. Gerekli işlemin yürütülmesinin ardından birkaç gün içinde ağızda farklı bir hissiyatın oluşumu gözlenebilmektedir. Yanak ve dilde problem durumları da mevcutsa da oryantasyon süreci ile kısa süre boyunca istenen durum oturtulmaya çalışılacaktır.

Diş teli fiyatları, ortodonti fiyatları da oluşacak problem durumlarınca şekillenerek ilerletilmektedir. Diş teli fiyatları 2023 yılı düzenlemelerine göre ödeme olanakları düzenlenmiştir. Diş teli tedavi adımlarında dikkatle ve önemle üzerinde durulması gerekli olacak olan etmenler arasında durum ağız bakımına özen vermek, özel aletlerle diş temizliğini sağlamak, muayenelere zamanında gitmek, süreci istenen düzeyde ilerletmek gibi faktörler söylenebilir. Ortodonti tedavisi alan bireyler diş tellerine zarar getirmemek için mutlaka yumuşak uçlu, küçük başlı ve düz diş fırçasını tercih etmelidirler. Tercihlerinde her zaman diş yapısına yarar getiren ürünleri tercih ederek düzenlenmelidir. Günde en az 2-3 kez diş fırçalama alışkanlığının sağlanması oldukça önemlidir. Kullanılan genel diş fırçalarının dışında dişlerin ara kısmlarını da uygun bir şekilde temizleyebilmek amacıyla diş arası (ara yüz fırçası) fırçaları süreçte oldukça büyük önem kazanmaktadır. Dişlerin temizlenme etmeninden de emin olmak gereklidir. Temizliğe ve gelişmeye düzen ve katkı sağlamak için bazı besinlerin tüketimine de dikkat edilmesi önemlidir.  Bazı sert yapıya sahip olan besinlerin tüketimi esnasında oluşan hatalı ağız kapanış problemleri de braketlere zarar verme ihtimalini taşımaktadır. Bu besin tüketimlerine dikkat ederek süreci ilerletmek gerekmektedir. Dikkat edilmediği durumlarda da hem yapıda hem temizlikte problemler ile karşılaşılacaktır. Bu bağlamda çocuklara da bu bilinci kazandırmak, onların gelişimine katkı vermek önemlidir. Her öğünün ardından dişlerin, braket kenarlarının, ara kısımlarının temizlenip bakımının yapılması önemli olmaktadır. Çocuklarla plak kullanımında süreç temizleme açısından daha kolay ilerleme göstermektedir.  Diş teli fiyatları 2023 yılında çeşitli etmenlerce düzenlenerek yenilenmektedir.

Tedavi sürecinin ne kadar zamanda tamamlanacağı her hastanın tedavi aşamalarında uygulandığı müdahale türlerine göre ve gelişim göstermesine bağlı olarak değişebilmekteidr. Tedavi süresi 8 aydan 30 aya değişim gösteren süreçler içerisinde ilerletilmektedir. Bir kişinin tel takma süresi ortalama 18–24 ay gibi bir süreci içermektedir. Diş teli fiyatları 2023 yılı değişmelerine göre dişlerde yer alan hasar boyutu fiyatların düzenlenmesinde ana etmene sahip olmaktadır. Son olarak diş teli nasıl takılır ve diş teli fiyatları, ortodonti fiyatları üzerindeki faktörleri ifade edelim; Diş teli nasıl takılır sorusuna daha kapsamlı cevap vermek gerekirse braket ismi verilen ve diş üzerinde yer alan telleri tutan küçük yapıcıkların dişlere özel yapıştırıcılar ile tek tek yapıştırılması sonucunda tellerin takımı sağlanmış olur. Önem arz edecek olan soru diş teli nasıl takılır sorusunun yanında hangi braket türünün tercih edimesi bireyi istenen noktaya taşıyor sorusuna cevap aramaktır. Şeffaf diş teli veya görünmez diş teli gibi türler süreç içinde kişinin isteği doğrultusunda tercih edilme olanağına sahiptir. Diş teli fiyatları / ortodonti fiyatları bu tercih ile düzenlenerek kişilere gerekli fiyat seçenekleri sunmaktadır. Görünmez diş teli veya şeffaf diş teli yetişkin kişilerce daha fazla tercihi içermektedir. Diş teli fiyatları / ortodonti fiyatları da bu bağlam içerisinde artışlar olacaktır. Doktorunuz  ile diş teli fiyatları (ortodonti fiyatları) üzerinde anlaşma kurmanız gerekmektedir. Diş teli fiyatları kişilerin süreci bırakmasına sebep olabilmektedir. Bu sebep ile diş teli fiyatları 2023 yılı düzenlemeleri takip edilmelidir, doktorla anlaşma kurarak sürece başvurulmalıdır.


Share:


Sıkça Sorulan Sorular

- Diş teli takma işlemi ağrılı bir işlem midir?

Diş teli takma işlemi tamamen ağrısız ve acısız toplamda yaklaşık 15-20 dakika süren basit bir işlemdir.

- Diş teli tedavisinde ağrılar ne kadar sürer?

Tedavi sırasında belli periyotlarda yaptığımız sıkma işlemleri ortalama 1 ile 3 gün arasında azalarak kaybolmaktadır. İşlem sırasında sıkma kuvvetine göre bazı zamanlar bir kaç dakika içerisinde tamamen geçer.

- Diş teli tedavisi ortalama ne kadar sürer?

Diş teli tedavisi kişinin ihtiyacına göre tek çene ve çift çene olarak ikiye ayrılır. Tek çene tedavilerde dişlerdeki bozukluk durumuna göre ortalama 6-8 ay, çift çene tedavilerde ortalama 12-18 ay sürebilmektedir. İstenilen estetik sonuca ulaşıldığında tedavi sonlandırılır.

- Diş teli tedavisinde kişisel bakımın önemi nedir?

Diş teli tedavisinde diş temizliği için uygun olan ortodontik fırçalarla birlikte dişlerin düzenli olarak fırçalanması, plak oluşumundan kaçınılması son derece önemlidir. Ağız hijyeni hem kişinin sağlığı hem de tel tedavisinde önemli bir etkendir.

- Şeffaf braketler tedavi süresini uzatır mi?

Şeffaf braketlerde kullanılan malzeme önemlidir. Bazı şeffaf braketler sert plastik gibi malzemelerden oluştuğu için tedavi süresini uzatabilme durumu var. Ancak kliniğimizde porselen braketler kullanılmaktadır.

- Şeffaf braketler daha çabuk mu sararır?

Şeffaf braketlerin sararması durumu tamamen kişisel bakımla ilgilidir. Kliniğimizde 3 haftalık aralıklarla muayene çağırdığımız hastalar arasında sanki yeni takılmış gibi bakımına özen gösteren hastalar mevcut.

- Diş telleri ağızda yaralar yaptığında ne yapılmalıdır?

Diş telleri zaman zaman yanak ve dudakların iç kısımlarında tahrişler yapabilir. Bu durumda tahrişe sebep olan bölgeyi kurulayarak bal mumu yapıştırdığınızda hissedilen acı seviyesini en aza indirebilirsiniz.

- Diş teli çıkartma işlemi ağrılı bir işlem midir?

Tel çıkartma işlemi herhangi bir şekilde uyuşturma işlemine ihtiyaç duymadan yapılan yaklaşık 30 dakika süren basit bir işlemdir

- Tedavi bittikten sonra dişler tekrar bozulur mu?

Tel tedavisi bittikten sonra pekiştirme tedavisi başlamaktadır. Pekiştirme tedavisi dişlerin yeni konumuna adapte olabilmesi için dişlerin iç kısmına koruyucu tellerin takılması ve hastaya pekiştirme plaklarının verilmesidir. Pekiştirme plaklarının tavsiye edildiği şekilde takılmadığı durumlarda ve periyodik kontrollere gelinmediği durumlarda dişler tekrar bozulabilir. Bu noktada hastanın tedavi bittiğinde de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi önemlidir. Aksi takdirde dişlerin tekrar bozulması kaçınılmaz olur.