Görüntü
Diş Telleri Hakkında Bilgilendirme
ortodonti fiyatları

Diş teli yaşamımızı kolaylaştıran ana etmenlerden bir tanesidir. Bireylerin diş teli tedavisi hakkında doğru bilgilendirmeler alması ve bu doğrultuda geliştirilmesi gerekmektedir. Akıllarında pek çok sorular bulunmaktadır. Bu sorular şu şekilde toparlanabilmektedir:

  • Diş teli nasıl takılır?
  • Görünmez diş teli nedir?
  • Şeffaf diş teli nedir?

Diş teli yalnızca ileri derece konum sorunlarına sahip kişilerin kullanımını gerektirecek olan bir yöntem olarak ifade edilmemelidir. Her yaştan kişi gerekli görüdüğü durumlarda bu yöntemi tercih ederler. Dişler sabit bir yapıda olmadıklarından ötürü teller yardımı ile hareket edebilmektedirler. Bu etmen yaşam boyu değişiklik göstermeden devam eder. Kişinin yaşının kaç olduğunun tedavinin gerçekleşmesinde önemi yoktur. Burada önemli olan durum kişiye hangi tür tedavinin uygulanacağıdır. Ağız yapısı diş teli fiyatları (ortodonti fiyatları) üzerinde bu karar  etkilidir. Alınacak kararlar diş teli fiyatları,  diş teli fiyatları 2019 hesaplamaları üzerinden ilerleyerek devam eder. Bu nedenle sekizli yaşlardaki bireylerin ağız yapılarını da otuzlu yaşlarında olan bireylerin ağız yapısını da değerlendirerek süreci başlatmak gereklidir. Küçük bir çocuk, belki de bir yetişkin bireye göre oldukça geç bir süreç  içinde istediği ağız yapısına kavuşacak noktaya gelmesi muhtemeldir. Kişinin yaşı tedavide kesin belirleyici bir faktör olarak ele alınacak nokta değildir. Diş teli fiyatları ele alındığında her adımın etkili olması süreç boyunca önemlidir. Diş teli fiyatları 2019 verileri ile kıyaslandığında maliyetler ele alınır. Ortodonti fiyatları, diş teli fiyatları 2019 fiyatlarından oluşarak düzenlenir. Görünmez diş teli ve şeffaf diş teli fiyatlarında artışlar olabilmektedir. Diş teli aşamalarının çok uzun süreceği inancı da kişiye göre değişmeler içermektedir. Diş tedavisinde ilk olarak muayene aşaması sağlanır. Gerekli olacak olan tetkikler yerine getirilerek sürece başlanmalıdır. Burada dikkat edilmesinin önemli olduğu bir diğer etmen de sürekli diş çekilmesi düşüncesinin kişide meydana getirdiği korkudur. Doktor gerekli gördüğü vakit ve düşmemiş süt dişleri olan kişilerin varlığında çekimi etmenini ön plana koyabilmektedir. Her doktor her zaman birçok diş çekme ihtiyacı gütmemektedir. Ayrıca ortodontik tedaviyi her doktorun uygulaması süreç açısından uygun bulunmaz. Bu sebeple ortodonti uzmanı olmayan kişilerin işlemi yapmaması süreç ve kişinin sağlığı açısından daha etkili olmamaktadır. Uyguladığı kuvvet diş köklerine ve diş yapılarına zarar verecek nitelikte değildir. Uzman kişi bu durumun farkında olmalı ve uygun müdahale yöntemi geliştirmeye çalışmalıdır. Amaç bu noktada dişin sağlıklı yapısını koruyarak ona zarar gelmesine dikkat ederek özen göstermektir. Ortodonti fiyatları bu amaca hizmet etmek için artış göstermektedir. Kişinin takılan diş teline uyum sağlaması adına kendine zaman tanıması daha uygundur. Bu süreçte dudak dil koordinasyonunun etkili olması için de birkaç güne ihtiyaç bulunmaktadır. Ortodonti tedavisi emek gerektiren bir süreci temsil eder. Telaffuzda hafif değişiklikler geçici olarak ortaya konabilmektedir. Diş teli nasıl takılır sorusunda da bu uyumu kolaylaştırıcı bilgiler verilerek kişiler rahatlatılmalıdır.

Bazı besin türlerini tüketmek diş telinin yapısını etkileyerek, sizi zorlayabilir. Örneğin çok katı ve kabuklu besinler diş yapısına alışma sürecinde zarar getirebilme niteliğindedir. Zamanla alıştıkça istediğiniz besin türünü yiyebilecek konuma gelmektesiniz. Sadece dişlere ve tellere yapışan ve leke oluşumlarına sebebiyet verecek olan yiyecek ve içeceklerin ağız bakımında oluşturduğu zorluklardan dolayı tüketilmemesini, veya sınırlamaların getirilmesini önermek durumundasınız. Asitli içecekler yalnızca bu süreç için değil genel olarak diş sağlığını olumsuz yönde etkileyen besinler olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüketimine sınırlılıklar getirmek gereklidir. Ayrıca dişte teller mevcutken dişlerin iyice temizlenmesi gerektiğini de unutmamakta yarar vardır. Tellerin bulunması temizliğin yapılmayacağı anlamına gelmez. Ek olarak ekstra temizliklere devam etmenin önemi üzerinde durulur. Yalnızca işlemleri doktorun nasıl ve ne şekilde hangi aletlerle yapması gerektiğini gözeterek yapılması gereklidir. Aletler diş teli fiyatları üzerinde etki sahibi olmaktadır. Diş teli fiyatları 2019 maliyetine göre de düzenlemeler yapılması gerekir.Dişlerin sağlıklı yapıya sahip olabilmesi adına yapılan bu tedavi sürecinin çürüklere yol açabileceği düşüncesi yaygındır ancak burada önemli olan gerekli önemi ve ağız temizliğini üst düzeyde tutacak biçimde istenen amaca gitmektir. Çapraşık dişlerin aralarında biriken besin artıkları istenilen aletler yardımıyla uygun biçimde temizlenmez ise orada kalarak çürüklere, ağız kokularına hatta enfeksiyonların oluşmasına neden olabilmektedir. Dikkat edilerek yapılan her bakım tüm sorunların önüne geçmede etkilidir. Ortodonti fiyatları problem durumlarının oluştuğu durumlarda daha artışlar içermektedir. Ortodontik tedavi 8 ay 2 yıl arasında oluşacak olan bir süreci kapsamaktadır. Kimin ne kadar ne süre tellerini kullanabileceği doktorca belirlenir. Süreç içinde gözlenebilecek olan fiyatlar diş teli fiyatları 2019 verilerince düzenlenerek kararlaştırılır. Görünmez diş teli ve şeffaf diş teli fiyatlarına dikkat ederek sürece başlamak önemlidir. Sonra oluşabilecek problem durumlarının önüne geçilebilir. Çocukların tedavi süreçlerine başlangıç için belli bir dönem bulunmamaktadır. Çeşitli renklerde lastikler ile süslenen teller çocuklar için ilgi çekici hale gelebilmektedir. Ortodonti fiyatları kişilere göre değişkenlik içermektedir. Konumlanma problemleri ortadan kaldırılan dişlerin bir süre sonra tekrar konumlarına geri dönmesi söz konusu olacak bir durum içermez. Fakat şu durumun üzerinde durmak gerekiyor ki tedavi, süreç bittikten sonra plak kullanımı ve sabitleyicilerin kullanılması ile devam etmeli ve kalıcılığı sağlamada önemli bir yere sahip olmalıdır. Diş teli nasıl takılır sorusuna verilecek cevaplar süreç başında ifade edilmelidir.

Porselen braketlerin çabucak kırılabileceği ve dayanıksız olabileceği düşünceleri de doğru olarak kabul edilmemektedir. Belirtilmesi gerekli olan önemli durum o porselen yapının sağlam olup olmadığıdır. Her plak her hastaya uygun olarak üretilmez. Şeffaf plakların hangi hastaya ne şekilde uygulandığı doktorca ortaya konmaktadır. Gerekli olan tüm etmenler doktorca açıklanır, müdahaleler uzman doktorca uygulanır. Süreçte kullanılması gerekli olacak olan malzemelerin yerlerine doğru şekilde ve aralıklarda konumlandırılması süreç için oldukça önem arz etmektedir. Şeffaflar gerektiğinde takıp çıkarılabilir nitelikte olduğundan dolayı, hastaların kullanımını da kolaylaştırcak etkileri içerir. Bu noktada şeffaf plaklar ile diğer şeffaf estetik braketler arasındaki farklılıkların da ifade edilebilmesi önemlidir. Şeffaf apareyler de direkt gözlenmeyen ve  tel kullanılmayan tedavi olarak isimlendirilen türlerdendir. Dişlerin kalıbı alınır. Yapılan şeffaf düzeltme plakları kullanılarak metal tellerle aynı temizleme ve bakım kurallarına dikkat ederek ilerlemek gereklidir. Sürekli dişlere yapışan, leke bırakacak olan besin türlerinden uzak kalmak daha yararlı bir süreç geçirmenize katkı vermeye yardımcı olacaktır.

Tel takım sürecinin acı verdiği düşüncesini de değiştirmekte yarar vardır. Süreci kolaylaştıcı etkilere sahip olacak olan aletler kullanılarak teller belirli düzen çerçevesinde acı hissedilmeden kolaylıkla takılmalıdır. Bu işlemler özel aletler yardımı ile uygulandığından dolayı çok fazla zamanımızı almamaktadır. Daha sonra muayenelerde kontroller sağlanarak tellerin sıkılaştırılması gerekir bu sırasında da acı meydana gelmemektedir. Tedavi süresi bittiğinde de çıkartma işleminin yapılması gerekmektedir. Bu adımlarda özel aparatları tercih ederek, üzerindeki yapışkanların temizlenmesi gereklidir. Temizleme ve çıkartma işleminde de canınız acımaz ve sürecimiz istenen düzeyde ilerleyerek sorunsuz işlemlerin yapılmasına kolaylık sağlar.

 


Share:


Sıkça Sorulan Sorular

- Diş teli takma işlemi ağrılı bir işlem midir?

Diş teli takma işlemi tamamen ağrısız ve acısız toplamda yaklaşık 15-20 dakika süren basit bir işlemdir.

- Diş teli tedavisinde ağrılar ne kadar sürer?

Tedavi sırasında belli periyotlarda yaptığımız sıkma işlemleri ortalama 1 ile 3 gün arasında azalarak kaybolmaktadır. İşlem sırasında sıkma kuvvetine göre bazı zamanlar bir kaç dakika içerisinde tamamen geçer.

- Diş teli tedavisi ortalama ne kadar sürer?

Diş teli tedavisi kişinin ihtiyacına göre tek çene ve çift çene olarak ikiye ayrılır. Tek çene tedavilerde dişlerdeki bozukluk durumuna göre ortalama 6-8 ay, çift çene tedavilerde ortalama 12-18 ay sürebilmektedir. İstenilen estetik sonuca ulaşıldığında tedavi sonlandırılır.

- Diş teli tedavisinde kişisel bakımın önemi nedir?

Diş teli tedavisinde diş temizliği için uygun olan ortodontik fırçalarla birlikte dişlerin düzenli olarak fırçalanması, plak oluşumundan kaçınılması son derece önemlidir. Ağız hijyeni hem kişinin sağlığı hem de tel tedavisinde önemli bir etkendir.

- Şeffaf braketler tedavi süresini uzatır mi?

Şeffaf braketlerde kullanılan malzeme önemlidir. Bazı şeffaf braketler sert plastik gibi malzemelerden oluştuğu için tedavi süresini uzatabilme durumu var. Ancak kliniğimizde porselen braketler kullanılmaktadır.

- Şeffaf braketler daha çabuk mu sararır?

Şeffaf braketlerin sararması durumu tamamen kişisel bakımla ilgilidir. Kliniğimizde 3 haftalık aralıklarla muayene çağırdığımız hastalar arasında sanki yeni takılmış gibi bakımına özen gösteren hastalar mevcut.

- Diş telleri ağızda yaralar yaptığında ne yapılmalıdır?

Diş telleri zaman zaman yanak ve dudakların iç kısımlarında tahrişler yapabilir. Bu durumda tahrişe sebep olan bölgeyi kurulayarak bal mumu yapıştırdığınızda hissedilen acı seviyesini en aza indirebilirsiniz.

- Diş teli çıkartma işlemi ağrılı bir işlem midir?

Tel çıkartma işlemi herhangi bir şekilde uyuşturma işlemine ihtiyaç duymadan yapılan yaklaşık 30 dakika süren basit bir işlemdir

- Tedavi bittikten sonra dişler tekrar bozulur mu?

Tel tedavisi bittikten sonra pekiştirme tedavisi başlamaktadır. Pekiştirme tedavisi dişlerin yeni konumuna adapte olabilmesi için dişlerin iç kısmına koruyucu tellerin takılması ve hastaya pekiştirme plaklarının verilmesidir. Pekiştirme plaklarının tavsiye edildiği şekilde takılmadığı durumlarda ve periyodik kontrollere gelinmediği durumlarda dişler tekrar bozulabilir. Bu noktada hastanın tedavi bittiğinde de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi önemlidir. Aksi takdirde dişlerin tekrar bozulması kaçınılmaz olur.

Yorum Bırakın

En geç 3 gün içerisinde sorunuza cevap verilecektir.