Görüntü
Diş Tellerinin Önemi
diş teli önemi

En tercih edilen müdahale yöntemlerinden birisi olan ortodontik tedavi süreci farklı bilgi karmaşalarından dolayı kişilerde kafa karışıklığına neden olabilecektir. Bu noktada tedavinin avantajlarını ve süreç içerisinde kişinin alışma döneminde yaşayacağı zorlu deneyimlere değinmek önemlidir.

Ortodonti tedavi süreci bireylerin özgüven gelişimine katkı sağlar. Tedavi süreci adımlarının amaçladığı dişlerde oluşabilen konumlanma problemlerine çözüm bulmak ve konumlarının sağlamlığını korumak amaçlanmaktadır. Bu durumun üzerinden gelinmesi hem fizyolojik hem de psikolojik faktörleri de kapsayarak kişiye pek çok kazanım sağlamış olur. Psikolojik yönden bireylerde meydana gelinmesi muhtemel olacak olan içe çekilme, özgüven eksikliği gibi faktörler meydana gelinir. Gülüşünü gizlemeye özen gösteren bireylerde kaçınma durumları oldukça sık olarak gözlenebilmektedir. Bu durumun çözüme kavuşması da kişinin daha iyi hissetmesine neden olacaktır. Bireylerde oluşabilen konumlanma sorunları erken çocuk dönemlerinden itibaren meydana gelmiş olabilmektedir. Küçük çocuklarda gelişim dönemlerinin daha hızlı ilerletilmesi nedeni ile kullanılan pek çok ürün daha çabuk etki göstererek istenen düzeye ulaşmada artı değer almaktadır. Dişlerimizin sürekli hareket halinde olması konumlanma sorunlarına çözüm gelebilmesinde söz sahibi olmaktadır. Süt dişlerinin beklenen dönemden erken dökülmesi nedeni ile o bölgede bir boşluk oluşumu da gözlenecektir. Meydana gelmekte olan boşluğa diğer dişlerin dolması ve asıl dişin çıkacak yerinin kaybolması durumunda konumlanma problemlerini de ortaya çıkarmış olacaktır. Estetistiksel ve sağlık alanında pek çok problem durumlarının temelini oluşturmaktadır. Muayene sürecinde kişilerin bireysel olarak tedavi planlarının düzenlenmesi sağlanmalıdır. Pek çok tel türü bulunmaktadır. Tel türleri birbirinden farklılık içeren yapılardır. Türleri ele alarak incelersek metal, şeffaf ve görünmez teller bunlardan başta olanlardandır. Bunların yanı sıra şeffaf plaklar da süreç içerisinde tercih edilebilirliği yüksektir.  Metal teller ilk üretilen ve tercihi olan tellerdendir. Sağlam bir yapıya da sahip olmaktadır. Görünüm anlamında çocuklarda daha fazla gözlemleme imkanı olacaktır. Şeffaf teller ise metal diş teline göre estetistiksel anlamda daha olumlu sonuçlar vermektedir. Bu neden ile daha fazla tercih edilen ortodontik tedavi yöntemlerinden birisi olma yolunda başa gelmektedir. Metal braketlere oranla daha az ağızda belli olduğundan ötürü daha çok tercih edilmektedir. Şeffaf braketler olarak da isimlendirilmektedir. Metal braketlere oranla daha hassas bir yapıdadırlar. Görünmez lingual teller de bir diğer braket türü olmaktadır. Dişlerin içte kalan kısımlarına yapıştırıldığından ötürü estetik anlamda daha olumlu olmaktadır. Yalnızca burada özen ile üzerinde durulması gerekli olan süreç için önem taşıyacak olan bir husus vardır. İç kesimlere takılması durumunda dil sürekli bu noktalara değmektedir. Bu nedenle de yaralanmaların oluşumu gözlenmektedir. Bu duruma önem veren kişiler süreç içerisinde lingual diş telini kullanmaktan kaçınma eğiliminde olurlar. Şeffaf plaklar da telsiz ortodonti olarak isimlendirilmektedir. Estetik anlamda beğenilirliği yüksek olmakla birlikte,  diş telinin takılıp çıkartılması son derece kolay ve kullanışlı yapıda olmasından ötürü tercih edilmektedir. Ağız yapımıza uygun olan plaklar doktorumuzca önerilmektedir. Bu plaklar kişiye özel olarak üretilmektedir. Dişler bu süreç içerisinde yavaş yavaş kendilerine ait olan konumlara doğru hareket etme eğilimindedirler. Plakların gözle görünmesi az olduğundan ötürü yetişkinlerce kullanımı ve tercihi yüksek olmaktadır. Diş teli fiyatları 2024 yılında daha artış gösterse de ödeme kolaylığı da mevcuttur.

Muayene adımlarında teller kontrol edilmektedir. Doktorunuz ile gerekli paylaşımları yapmaktan çekinmeyin, süreci beraber yürüttüğünüzü de unutmadan ilerleyin. Doktorunuz artık sürecin sonlarına gelmeye yakın sabitleme aparatları kullanımını da tavsiye edecektir. Bu apartların amacı istenen, gerçekte ait olan konuma gelen dişlerin sabit yapıda kalmasıdır. Hareket halinde olan dişlerin konumlarının korunması gereklidir. Aksi durumda eski konumlarına geri dönme durumu ile karşı karşıya kalınmaktadır.

İlk muayene adımından son adıma kadar her adımda bize yardımcı olan ana etmen temiz ve hijyen sahibi ağız ortamının korunmasıdır. Yeterince özenli temizlenme imkanı olmadığında diş telinin kenar ve ara kısımlarında besin artıkları yer edinebilmektedir. Bu durumda çürük oluşumları arttırıcı nitelik taşımaktadır. Braketlerin alt kısımlarındaki yapışıklık çürük oluşumunu meydana getirmezken kenar kısımları bakterileri topladığı için çürümelere de açık olmaktadır. Bu kısımların bu özelliği taşımasından ötürü sık sık etkili ve düzenli bir biçimde bakımının yapılmasına özen göstermek önemlidir. Bazen braketlerin kenar kısımlarında beyaz renkte oluşumlar meydana gelebilir. Bu etkili temizliğin yeterince yapılamadığının belirtisi olmaktadır. Kişinin gösterdiği emek ile aldığı dönütler arasında ilişki oldukça yüksektir. Diş teli fiyatları 2024 yılı düzenlemelerine göre seçenekler oluşturulacaktır.Fiyat etmeni süreci oldukça etkiler. Bundan birkaç yıl öncesi bile bazı malzemelerin daha yaygın olmaması, fiyata etkileri ve kişilerin yeterince süreci iyi kavrayamamaları, önyargıları sürece başlamada engel olabilmektedir. Tedavi maliyeti kullanılan ürünlerin niceliği ile ilgilidir. Hasta ve doktor ilişkisinde bu kriter üzerinde durulması önemlidir. İki taraf da hangi yöntemin hangi maliyeti içerdiğini bilerek ilerlemeli ve böylece problem durumlarının oluşmadan çözüme kavuşturulmasına dikkat edilmelidir. Süreçte önem arz edecek olan durum hangi ürünün  sizi sağlığınıza daha kolay ve sağlıklı biçimde ulaştıracağına karar verilmesidir. Gelişim ve değişimi sağlayacak ve değişimlerin olumlu yönde kısa sürede ilerlemesine katkı verecek ürünleri kullanırsanız süreç içerisinde istenen duruma problem oluşturmadan gelmiş olacaksınız. Bu süreç içerisinde her iki tarafın özellikle tedavi gören bireyin emeği ve çabası kaçınılmaz bir durumdur. Diş teli fiyatları 2024 yılındaki sonuçlarına şekil veren etmenlerin başında kullanılacak ürünlerin maliyetleri gelir. Her yaştan birey için uygun tedavi müdahaleleri mevcuttur. Hangi tedavi yöntemlerinin kullanılacağı, hangi doktorun hangi tedavi ile müdahale edeceği, hangi maliyetleri tercih edeceği ve hangi zaman dilimini kapsayacağını belirlemek süreç için önem taşımaktadır. Her tedavi yöntemi her birey için uygun olarak tasarlanmaz. Uygun yöntemin bulunması bireye göre düzenlenecektir.

Diş teli nasıl takılır ve diş teli fiyatları, ortodonti fiyatları üzerindeki faktörler nelerdir bu noktalara dikkat ederek diş teli fiyatları, ortodonti fiyatları üstündeki artışların sebeplerine, diş teli fiyatları 2024 yılı düzenlemelerine göre oluşumlara da değinirsek; diş teli nasıl takılır sorusu da süreç başında ifade edilmesi kişiler için önem arz edilen bilgilerden biridir. Braket adı verilen ve dişlerin üst kısımlarına uygulanarak telleri birbirlerine tutturan kare yapıların dişinize özel olarak üretilen ürünler ile özenle uygulanması ile teller dişlere konumlandırılmıştır. Diş teli nasıl takılır sorusununa ek olarak hangi braket türünün tercih edilmesi gerektiği sorusuna da uygun cevabı bulmak önemlidir. Şeffaf diş teli veya görünmez diş teli tercihi fazla türlerin arasında yer almaktadır. Diş teli fiyatları / ortodonti fiyatları bu tercih sonucunda ortaya çıkarak şekillenmektedir. Görünmez diş teli veya şeffaf diş teli yetişkinlerce daha çok uygulanılması tercih edilen türlerdendir. Diş teli fiyatları, ortodonti fiyatları da bu tercihlerinde artışlar gözlenmektedir.

Diş teli fiyatları (ortodonti fiyatları) faktöründeki uyumu istenen düzeyde tutmanız süreç açısından uygun sonuçlar elde etmenize katkı sağlayacaktır. Kişiler fiyatların maliyetlerinin yüksek olması nedeni ile tedaviye başlamama veya erteleme durumu ile karşılaşabilirler. Diş teli fiyatları 2024 yılı faktörleri çerçevesinde düzenlenen fiyatları doktorunuz ile gerekli anlaşma düzenini kurmalısınız. Şeffaf diş teli veya görünmez diş teli tedavinizi tercih etmenizde fiyat önemli bir yere sahip olmaktadır. Diş teli fiyatları 2024 yılında bu tedavi türlerindeki artışı olanaklı ödeme durumları ile dengelemeye çalışmak olanaklıdır.


Share:
Sıkça Sorulan Sorular
- Diş teli takma işlemi ağrılı bir işlem midir?

Diş teli takma işlemi tamamen ağrısız ve acısız toplamda yaklaşık 15-20 dakika süren basit bir işlemdir.

- Diş teli tedavisinde ağrılar ne kadar sürer?

Tedavi sırasında belli periyotlarda yaptığımız sıkma işlemleri ortalama 1 ile 3 gün arasında azalarak kaybolmaktadır. İşlem sırasında sıkma kuvvetine göre bazı zamanlar bir kaç dakika içerisinde tamamen geçer.

- Diş teli tedavisi ortalama ne kadar sürer?

Diş teli tedavisi kişinin ihtiyacına göre tek çene ve çift çene olarak ikiye ayrılır. Tek çene tedavilerde dişlerdeki bozukluk durumuna göre ortalama 6-8 ay, çift çene tedavilerde ortalama 12-18 ay sürebilmektedir. İstenilen estetik sonuca ulaşıldığında tedavi sonlandırılır.

- Diş teli tedavisinde kişisel bakımın önemi nedir?

Diş teli tedavisinde diş temizliği için uygun olan ortodontik fırçalarla birlikte dişlerin düzenli olarak fırçalanması, plak oluşumundan kaçınılması son derece önemlidir. Ağız hijyeni hem kişinin sağlığı hem de tel tedavisinde önemli bir etkendir.

- Şeffaf braketler tedavi süresini uzatır mi?

Şeffaf braketlerde kullanılan malzeme önemlidir. Bazı şeffaf braketler sert plastik gibi malzemelerden oluştuğu için tedavi süresini uzatabilme durumu var. Ancak kliniğimizde porselen braketler kullanılmaktadır.

- Şeffaf braketler daha çabuk mu sararır?

Şeffaf braketlerin sararması durumu tamamen kişisel bakımla ilgilidir. Kliniğimizde 3 haftalık aralıklarla muayene çağırdığımız hastalar arasında sanki yeni takılmış gibi bakımına özen gösteren hastalar mevcut.

- Diş telleri ağızda yaralar yaptığında ne yapılmalıdır?

Diş telleri zaman zaman yanak ve dudakların iç kısımlarında tahrişler yapabilir. Bu durumda tahrişe sebep olan bölgeyi kurulayarak bal mumu yapıştırdığınızda hissedilen acı seviyesini en aza indirebilirsiniz.

- Diş teli çıkartma işlemi ağrılı bir işlem midir?

Tel çıkartma işlemi herhangi bir şekilde uyuşturma işlemine ihtiyaç duymadan yapılan yaklaşık 30 dakika süren basit bir işlemdir

- Tedavi bittikten sonra dişler tekrar bozulur mu?

Tel tedavisi bittikten sonra pekiştirme tedavisi başlamaktadır. Pekiştirme tedavisi dişlerin yeni konumuna adapte olabilmesi için dişlerin iç kısmına koruyucu tellerin takılması ve hastaya pekiştirme plaklarının verilmesidir. Pekiştirme plaklarının tavsiye edildiği şekilde takılmadığı durumlarda ve periyodik kontrollere gelinmediği durumlarda dişler tekrar bozulabilir. Bu noktada hastanın tedavi bittiğinde de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi önemlidir. Aksi takdirde dişlerin tekrar bozulması kaçınılmaz olur.

Yorum Bırakın
En geç 3 gün içerisinde sorunuza cevap verilecektir.