Görüntü
Etkili Gülüşler
etkili gülüşler

Diş teli tedavisi bireylerin sosyal ve mesleki hayatında önde olmasına, kendini iyi hissetmesinde en etkin yollardan bir tanesi olmayı amaçlamaktadır. Diş teli süreci konusunda pek net bir bilgi sahibi olamayanlar ise süreçte kaygı ve korkularla karşılaşabilmektedir. Peki diş teli nasıl takılır ve diş teli fiyatları nelerdir? En genel ifadeyle ortodonti tedavisi diş ve çene bölgesindeki sorunların, estetik olmayan görünümün istenen duruma göre düzeltilmesi olarak ifade edilmektedir. Ortodonti diş alanının özel bir alanı olarak konumlarda düzenleme ve kalıcılığı kazandırma anlamında önemli bir yere sahip olmaktadır. Ortodonti tedavisi estetik bir görünüm kazanmaya ek olarak, çiğneme işlevini ve gülümsemeyi de pekiştirmektedir. Çene konumlarında istenen görüntnün kazanmasına olanak verir. Tedavi süresi hastanın dişlerinde yer alan problemlerin şiddetine ve derecesine göre değişim içermektedir. Genel olarak ifade edilecek ise bu süre 6 ay ile 3 yıl süresince değişim göstermektedir. Aile, hasta, doktor ve müdahaleler arası iletişim düzeyinin düzenlenmesi ve geliştirilmesi sürece katkı kazandırmaktadır. Kalıcı dişler çocuklarda 7 yaşından itibaren gelişim göstermeye başlamaktadır. Ancak muayene yaşı bu seviyeden daha aşağıda da olabilmektedir. Çocuk diş kontrollerini bir rutin olarak kabul etmelidir. Bazı kişiler tedavi sürecinden verim alamayacağını düşünmektedirler. Çocuğun ilerleyen dönemlerde dişlerinin düzeleceğini düşünmek sürece yönelik büyük bir yanılgı olmaktadır. Çarpışık dişlerin büyüme ile düzelmesi normal düzene dönerek gelişmesi gibi bir etmen söz konusu olmamaktadır. Özellikle ergenlik döneminde çene boyutlarında azalmalar meydana gelebilmektedir. Zaman geçmeden geç kalmadan tedavi sürecine adım atılmalıdır. Peki ilk tedavide neler bizi beklemektedir? Görünmez diş teli veya şeffaf diş telinin diğer tellerden farkı ne olmaktadır? İlk olarak muayene için randevu alınır ve form doldurulur. Form doldurulduktan sonra ilk muayene adımları oluşturulmalıdır. Doğru teşhis ve doğru tedavi adımlarının yapılması için gerekli röntgen ve resimler kayıt altında tutulmalıdır. İlk muayenede bir problem olup olmadığı üzerinde durulmakta ve varsa müdahale planı düzenlenmektedir. Birlikte bu tedavi sürecinin ne kadar değişeceğine ve diş teli fiyatları 2024 tedavisinin gelişeceğine ve nasıl uygulanacağına karar verilmelidir. İlk muayene adımlarının ardından tedavinin amacı doğrultusunda işlemler yapılmalıdır. Tedavi sürecinin amacı öğütme fonksiyonun istenen düzeye gelmesi, konuşma işlevinin anlamlı hale gelmesi ve düzenlenmesi, ağız hijyeninin düzeltilmesine katkı sağlamaktır. Dişlerdeki çarpışıklardan ayrıklardan ötürü bozulan estetiğin kurulması ve en önemlisi hayatınızı taçlandıran o gülüşünüzü kazanmaktır. Bu özgüvenli gülüş aracılığı ile daha kaliteli zaman sağlanmış olunur. Bu tedavi toplum içerisinde bireyin özgüvenini de arttırmaktadır. Psikolojik destek özelliği de kazanmış olunur. Tedavi sürecinde öncelik olarak diş teli fiyatları, braket çeşitlerine göre nasıl düzenleneceği durumunda planlamalar oluşturulmalıdır. Bu adımlardaki faktörler diş teli fiyatları, ortodonti fiyatları için oldukça önem içermektedir. Bu durumların arkasından diş teli nasıl takılır sorusuna değinilmesi gereklidir. Burada başlıca uygulamalarına değinmek gereklidir. Bu durumun etmenleri ise bireyden bireye değişim gösteren bu tedavi aşamalarının planlanması ve düzenlenmesidir. O nedenle başlıca ortodonti fiyatlarınca düzenlenen uygulamalarına giriş yapalım. Burada karşımıza dört seçenek çıkmaktadır. Öncelik olarak dıştan braketlerle uygulanan tedavi yöntemi sunulur. Dişin üst kısmında küçük braket adı verilen yapılar bulunmaktadır. Burada dişe monte edilen yapıştırılan aparatlar yani braketler metal, porselen, safir, kompozit yer alır. Metal braketleri ele almak gerekirse de; estetik görünüm anlamında en az tercih edilen ancak doktora tedavide hız aşamasında en çok yarar sağlayan türdür. Diş teli fiyatları 2024 yılına göre daha az maliyet içermektedir. Diş teli fiyatları, ortodonti fiyatları süreç içinde bu türlerin etkisiyle de düzenlenmektedir. Görünmez diş teli veya şeffaf diş teli de bu anlamda değişme içerir. Safir, seramik, kompozit braketler de metal braketin kişide meydana getiremediği estetik görünümü tercih edenler için uygun bir yöntem olmaktadır. Ham maddesi safir olan şeffaf braketler, dışarıdan ilk bakıldığı anda yalnızca içinden geçen telin belirgin olduğu diş renginde olan seramik braketler de bu opsiyonların alt boyutlarında ele alınabilecek çeşitlerden olmaktadır. Bunun yanı sıra diş teli fiyatlarında daha uygun bir olanak oluşturulan kompozit braket seçeneği de yer alır. Kompozit braketin kullanıldığı diş teli fiyatları daha az maliyetli olacağından braketin dişe tutunmasında bazı sorunlarla karşı karşıya kalınır. Ortonti fiyatları bakımından daha uygun olan kompozit braket, seramik ve safir braketin olduğu gibi metal braketin kullanıldığı tedaviden daha estetik bir görünüm elde edilecektir.

İkinci tedavi uygulaması içten uygulanan tedavi türüdür. Burada birinci uygulamanın tam tersi bir yola gidilmektedir. Tel dişin iç yüzeyine monte edilme imkanı vardır. Olağan durumlarda dişin iç yüzeyini görmek mümkün değildir. Bu durumda telin monte edilmesi sırasında laboratuvar safhasını gerekli kılmak önemlidir. Bununla birlikte bu uygulama diş teli fiyatları 2024 anlamında daha yüksek fiyat gereklidir. Süreç her seans için daha uzun süre sürmektedir. Bu uygulamada avantaj olarak, ilk olarak dışarıdan bakan birinin hastanın tedavi sürecinde olduğunu bile farkında olunamaması ele alınabilir. Sadece tellerin iç yüzeyde olması dilde yara oluşumlarına sebebiyet verebilmektedir. Bu neden ile dikkatli olmak gereklidir. Bunu diş teli fiyatları 2024 bağlamında ele aldığımızda daha yüksek maliyet gerektiğini de ifade etmiş olmaktayız. Üçüncü olarak ele alınacak diş teli uygulaması, şeffaf plaklarla diş teli tedavi adımlarıdır. Diğer bir ifade ile görünmez diş teli / şeffaf diş teli uygulaması olarak adlandırılır. Estetistiksel bakımda daha kazanç kazanılır. Dişlerdeki problemler karmaşıklık oluşturduğundan bu tedaviye başvurulma oranı da düşmektedir. Plakların kullanımı kişiye özel olarak tasarlanmaktadır.

Son olarak ifade edilecek olan uygulama ise hareketli plaklarla tel tedavi süreci adımlarıdır. Bu uygulama daha çok problem durumlarını çözümlemekte çocukların tedavisinde tercih edilebilmektedir. Hareketli aparatlarla ilerletilen bir süreci ifade ederler. Ortodonti fiyatları da bu süreçte değişmeler içermektedir. Bu uygulamanın hastalar tarafunca tercih edilmesinin bir etmeni, dişlere burada çevre dokular da yardımcı etkiye sahip olabilmesidir. Büyüme gelişme söz konusu olan çocuklarda tedaviye daha hızlı cevap alabilme imkanı mevcuttur. Aynı zamanda bu cevap kalıcı bir niteliği de içermektedir. Bu tip aparatların kullanılarak uygulandığı müdahalelerin, uygulama stillerinde sınırlamalar mevcuttur. Hasta istediği anda takıp çıkarabilme etmenine sahiptir. Diş teli nasıl takılır sorusunda ise pek çok müdahale yöntemlerini açıklayarak ifade etmiş olmaktayız.

Tel tedavisinin kazandırdığı etmenlere bakıldığında kişiye özgüven ve içten bir gülümseme ile fizyolojik gelişimine katkı sağlamak ön planda olmaktadır. Tel tedavisi anlamında dişteki sağlıksız çarpaşıklık görüntüden arınmış olursunuz. Daha estetik bir görünüm elde etmek de mümkündür. Estetik anlamda kullanılacak yöntemler diş teli fiyatları 2024 yılı değerlendirmelerine uygun olarak düzen kurulmaktadır. Artık dişler daha kolay temizlenerek bakım sağlanmış olunmaktadır. Hastadaki çiğneme fonksiyonu alışma evrelerinin başlarında engellere uğrasa da tedavi sonrasında konuşma açısından etkinlik söz konusu olmaktadır. Dişlerinde çapraşıklık olan kişiler, dişlerinin görünümünden hoşnut olmayanlar bu zamana değin rahatça gülememiş olmaktadırlar. Gülmek her bireyin en temel ve doğal hakkıdır. Bu neden ile bu haktan mahrum kalınmadan geç olmadan bir ortodonti hekimi ile anlaşmaya varılmalıdır.


Share:
Sıkça Sorulan Sorular
- Diş teli takma işlemi ağrılı bir işlem midir?

Diş teli takma işlemi tamamen ağrısız ve acısız toplamda yaklaşık 15-20 dakika süren basit bir işlemdir.

- Diş teli tedavisinde ağrılar ne kadar sürer?

Tedavi sırasında belli periyotlarda yaptığımız sıkma işlemleri ortalama 1 ile 3 gün arasında azalarak kaybolmaktadır. İşlem sırasında sıkma kuvvetine göre bazı zamanlar bir kaç dakika içerisinde tamamen geçer.

- Diş teli tedavisi ortalama ne kadar sürer?

Diş teli tedavisi kişinin ihtiyacına göre tek çene ve çift çene olarak ikiye ayrılır. Tek çene tedavilerde dişlerdeki bozukluk durumuna göre ortalama 6-8 ay, çift çene tedavilerde ortalama 12-18 ay sürebilmektedir. İstenilen estetik sonuca ulaşıldığında tedavi sonlandırılır.

- Diş teli tedavisinde kişisel bakımın önemi nedir?

Diş teli tedavisinde diş temizliği için uygun olan ortodontik fırçalarla birlikte dişlerin düzenli olarak fırçalanması, plak oluşumundan kaçınılması son derece önemlidir. Ağız hijyeni hem kişinin sağlığı hem de tel tedavisinde önemli bir etkendir.

- Şeffaf braketler tedavi süresini uzatır mi?

Şeffaf braketlerde kullanılan malzeme önemlidir. Bazı şeffaf braketler sert plastik gibi malzemelerden oluştuğu için tedavi süresini uzatabilme durumu var. Ancak kliniğimizde porselen braketler kullanılmaktadır.

- Şeffaf braketler daha çabuk mu sararır?

Şeffaf braketlerin sararması durumu tamamen kişisel bakımla ilgilidir. Kliniğimizde 3 haftalık aralıklarla muayene çağırdığımız hastalar arasında sanki yeni takılmış gibi bakımına özen gösteren hastalar mevcut.

- Diş telleri ağızda yaralar yaptığında ne yapılmalıdır?

Diş telleri zaman zaman yanak ve dudakların iç kısımlarında tahrişler yapabilir. Bu durumda tahrişe sebep olan bölgeyi kurulayarak bal mumu yapıştırdığınızda hissedilen acı seviyesini en aza indirebilirsiniz.

- Diş teli çıkartma işlemi ağrılı bir işlem midir?

Tel çıkartma işlemi herhangi bir şekilde uyuşturma işlemine ihtiyaç duymadan yapılan yaklaşık 30 dakika süren basit bir işlemdir

- Tedavi bittikten sonra dişler tekrar bozulur mu?

Tel tedavisi bittikten sonra pekiştirme tedavisi başlamaktadır. Pekiştirme tedavisi dişlerin yeni konumuna adapte olabilmesi için dişlerin iç kısmına koruyucu tellerin takılması ve hastaya pekiştirme plaklarının verilmesidir. Pekiştirme plaklarının tavsiye edildiği şekilde takılmadığı durumlarda ve periyodik kontrollere gelinmediği durumlarda dişler tekrar bozulabilir. Bu noktada hastanın tedavi bittiğinde de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi önemlidir. Aksi takdirde dişlerin tekrar bozulması kaçınılmaz olur.

Yorum Bırakın
En geç 3 gün içerisinde sorunuza cevap verilecektir.