Görüntü
Her Yaştan Bireylere Tel Tedavisi Süreci
diş teli fiyatları

 

Diş teli tedavisi uzun yıllardır bireylerin dişlerini daha memnun edecek olan düzene getirmek adına ve estetistiksel bakımdan  daha etkili görüntü kazandırmak için yapılabilecek olan bir tedavi yöntemlerinden biri olmaktadır.1800 lü yıllarda braketler her dişe özgü olarak oluşturulan bantlar üzerine kaynak yapılırdı. Bu bantlar dişlerin tüm çevresini kapsayacak biçimde yerleştirilirdi. Bu yöntem dişleri istenen sırada düzgün bir şekil halinde düzenleyebilmek amacı ile gerçekleştirilirdi. Ancak bu durumun bazı problem durumlarını da beraber getirdiği gözlenmektedir. Örnek vermek gerekirse tedavi süresince ağızda meydana gelmesi muhtemel olmayan pek çok yaralanmalara sebep olmakta ve tedavi sonucunda yanyana düzgün sıralanması beklenen dişlerin ara kısımlarında hafif boşluklar da bırakarak istenmeyen görüntülere neden olmaktaydı. Aralarda gözlenebilen bu boşluklar kişileri görsel olarak tatmin edememekteydi. Ortodonti fiyatları tarafından uygun olarak ele alınsa da ilerleyen dönemlerde dişlerin üst kısımlarına yapıştırıcıların sürülmesi etmeni üzerinde düşünme ve çalışmalar yapıldı. Bu gelişmeyle beraber braketler bantlar olmaksızın direk dişin üst kısımlarına yapıştırılmaya başlandı. Diş teli fiyatları bakımından günümüzde daha rahat ücretlendirmeler gözlenebilmektedir. Ortodonti fiyatları üzerindeki etmenlere de göz atmak gerekmektedir; Görsel anlamda beklentilerin karşılanması amacı ile metal braketlere ek olarak porselen braketlerin üretimine de başlanmaya başlandı. Bu yöntemin kişilere kazancı dişlerin tam ortasından geçmekte olan tel braketler seramik yapıda olduğundan ötürü ilk bakışta dikkat çekmez durumda idi. Estetik braketler adıyla uzun yıllar boyunca kullanılmaya başlandı. Metallere oranla daha fazla tercih edilmeye başlandılar. Daha hassas yapıda olmaktaydı ve bu durumdan dolayı eleştiri aldılar. Ancak estetistiksel anlamda yetişkinlerin daha fazla tercih ettiği tür olma yolunda hızla ilerlemekteydi. İlerleyen zamanlarda porselen braketlerle bile tam olarak tatmin olmayan görünüme kavuşamayan kişilere özel dişlerin iç kısımlarına yapıştırılan yeni bir yöntem üretimine geçildi.

Lingual braket sistemi olarak ifade edilen bu yöntem dişin iç tarafına yerleştirilerek konumlanmaktadır. İç tarafında olduğundan  ötürü  görünmez diş teli diye adlandıırlırlar. Bu durumda bazı problemlerin gelişimi de meydana çıkmıştır. Dilde yaraların gözlenmesi de olasıdır. İç bölgede konumlanması ve dilin o kısımlara değmesi durumunda dilde yaralanmaların oluşmasına neden olunur. Gene de iç kısımda olup gözükmemesi etmeninden ötürü çoğu kişilerce tercihlerin en üstte olmasına sebep olmaktaydı. Belirli yaştan sonra kullanmak istese de kullanmakta kararsız olan bireyler için yöntem etkili olmaktadır. Lingual sistemin ifade edilen olumsuz etmenlerinin sonucunda şeffaf plak tedavi uygulamaları gelişim gösterdi. Ortodonti tedavisinde şeffaf plaklar tercih listesine girmekteydi. Diş teli nasıl takılır sorusuna cevap vermek gerekirse de; takılıp çıkarılma niteliğine sahip olarak şeffaf  bir seri plaklardan meydana gelmekteydi. Hasta kişilerde estetik kaygısı ön planda olan bireyler için en önemli seçenek haline gelmeye başlandı. Plaklar belirli süreler kullanılırlar. Daha sonra değişimi sağlanır. Değiştirilirken diş teli fiyatları sağlık uygulamaları ile ele alınarak tekrar revize edilir. Böylece istenilen şekle yavaş yavaş ulaşmak amaçlanmaktadır. Kullanılan ürünler de diş teli fiyatları 2019 etrafında düzenlenir. Ortodonti fiyatları da bu faktörce ele alınarak düzenlenir. Şeffaf diş teli veya görünmez diş teli maliyetin yüksek olarak kabul edildiği yöntemler arasındadır. Tedavi süreci içerisinde kişinin tercih edeceği diş teli, kişinin diş yapılarına göre farklılık içerecektir. Bu etmenlere dikkat ederek iyi planlama yapmak gereklidir. Aksi taktirde kötü sonuçların oluşması gereklidir. Tedavi süreci boyunca  kullanımı sağlanacak tel çeşidi, hastanın diş yapılarında gözlenen sorunun büyüklüğü ve hastanın ağız ve diş sağlığı göz önünde tutularak ortodonti uzmanı tarafından özel olarak seçilerek bireyle karşılıklı karara varılır. Diş teli fiyatları da hangi tür teli tercih etme durumunuza göre düzenlenmektedir. Peki diş teli nasıl takılır sorusunda takip edilecek adımlara, diş teli fiyatları 2019 yılındaki değişmelere etki edecek etmenlere, ortodonti fiyatları üzerindeki etmenlere değinerek süreci açıklamaya çalışalım;

Diş teli her birey için farklı faktörlerle yapılarak tercih edilir. Genel olarak çocuklara uygulanmak istediği fikri de doğru olmamaktadır. Her yaştan bireyler kendi isteklerine ve muayene süreçlerine göre uygun olması beklenecek olan müdahele yöntemini, türünü seçerek tedavi sürecine başvurabilmektedir. Konumlarının düzenlemesinin yapılabileceği amaç edinilir. Bu noktada önemli olanetmen  yaş faktörüdür. Yaş faktörünün etkilediği müdahale yöntemleri diş teli fiyatları üzerinde de etki sahibi olmaktadır. Bu etkiler de diş teli fiyatları 2019 verilerince desteklenerek şekillenebilmektedir. Eğer kişi çene kemikleri ile ilgili problem durumlarından şikayetçi ise bu durumu düzenlemek amacı ile kliniğe gelmiş ise ergenlik öncesinde müdahale edilmesi önemli olacak olan bir durum olacağını ifade etmekte yarar vardır. Ortodonti tedavi süreci ergenlik öncesi dönemde çene problemlerinde oldukça etkili olmaktadır. Çünkü bu dönemlerde büyüme ve gelişme hızlı bir şekilde devam etmektedir. Bu büyüme sürecinin de etkileri göz önüne alınarak tekrar şekillendirme yapmak daha kolay bir biçimde ilerleme gerektirecektir. Şeffaf diş teli veya görünmez diş teli sorunlarının giderilmesinde etki sahibidir. Bazı durumlarda dişler cerrahi müdahale ile istenilen konumlara gelebilmektedir. Çene kemiği pozisyonlarındaki bu tarz sorunlar cerrahi işlem gerektirebilecek nitelik taşısa da dişlerin yanlış konumda olabilmesi ve düzenlenmesi süreçleri de her yaştan kişiye gerekli yöntemlerce uygulanmaktadır. Son dönemlerde artan ilgi oranı ve sağlığın etkilerini ortaya koyacak olan çalışma süreçlerinin sonuçları , yeni verilerin ortaya  çıkması ile kullanım sıklığı ve talebin de artışlar ortaya çıkmıştır. Diş teli nasıl takılır sorusunu iyice izah etmek sürecin aşamalandırılmasını da kolaylaştırmaktadıur. Diş teli fiyatları sürece başlamada önemli olacak olan faktörlerin başında gelmektedir. Diş teli fiyatları 2019 yılındaki değişmeler sürecin başlama düzenine de yansımaktadır. Değişimler ortodonti fiyatları üzerinde etki sahibi olmaktadır.

Günümüz yaşamımızda bireyler etkili bir izlenim, muayene sürecinin çoğu faktöden önemli olduğunun bilincindedirler. Bu nedenle tedavi sürecinde üzerinde durulması gereklidir. Rahat bir gülümseme, içten bir tebessüm tüm bedenimizi etkileyerek ruh sağlığımıza katkı sunacaktır. Kendinizden emin ve istekli duruşumuzun olması kişilerin sahip oldukları iş ortamında kendini daha rahat hissederek görev ve sorumluluklarını yerine etkili biçimde getirmesine katkı sağlayarak oldukça önem arz ettirecektir. İnsan ilişkilerini önemseyerek, çeşitli faaliyetlere katılmak bunlara gerektiği önemi göstermek ve bunu yapmayı denemek adına en baş olarak kişinin kendini diğer insanların içerisinde olabildiğince rahat hissetmesi gereklidir. Diş teli sürecine başvuramamış olan kişilerle konuşulduğunda önceden daha dikkat çektiklerini hissettiklerini, kişilerin dişlerine baktığını ifade edip rahatsız olduklarını bu sebep ile de yüzyüze iletişimden kaçındıklarını, çok zorlandıklarını ifade etmektedirler. Bu etmenleri de dikkate aldığınızda kendi yaşamımızda bizim için oldukça önem gerektiren faktörleri de belirleyerek bu durumu iyileştirmek için adım atmanın gerekli olduğunu ifade etmek gereklidir. Aksi takdirde olumsuz bir yaşam süreci bizi beklemekte ve sağlığımız tehdit altında kalmaktadır. Diş teli fiyatları da diş teli fiyatları 2019 verileri üzerinden şekillenerek oluşum göstermektedir. Şeffaf diş teli hakkında güncel bilgilerle işlenmiş olan ortodonti süreci bilgilendirmelerin yapılması kişinin sağlıklı bir sürece başlamasında önemli bir yere sahiptir.


Share:
Sıkça Sorulan Sorular
- Diş teli takma işlemi ağrılı bir işlem midir?

Diş teli takma işlemi tamamen ağrısız ve acısız toplamda yaklaşık 15-20 dakika süren basit bir işlemdir.

- Diş teli tedavisinde ağrılar ne kadar sürer?

Tedavi sırasında belli periyotlarda yaptığımız sıkma işlemleri ortalama 1 ile 3 gün arasında azalarak kaybolmaktadır. İşlem sırasında sıkma kuvvetine göre bazı zamanlar bir kaç dakika içerisinde tamamen geçer.

- Diş teli tedavisi ortalama ne kadar sürer?

Diş teli tedavisi kişinin ihtiyacına göre tek çene ve çift çene olarak ikiye ayrılır. Tek çene tedavilerde dişlerdeki bozukluk durumuna göre ortalama 6-8 ay, çift çene tedavilerde ortalama 12-18 ay sürebilmektedir. İstenilen estetik sonuca ulaşıldığında tedavi sonlandırılır.

- Diş teli tedavisinde kişisel bakımın önemi nedir?

Diş teli tedavisinde diş temizliği için uygun olan ortodontik fırçalarla birlikte dişlerin düzenli olarak fırçalanması, plak oluşumundan kaçınılması son derece önemlidir. Ağız hijyeni hem kişinin sağlığı hem de tel tedavisinde önemli bir etkendir.

- Şeffaf braketler tedavi süresini uzatır mi?

Şeffaf braketlerde kullanılan malzeme önemlidir. Bazı şeffaf braketler sert plastik gibi malzemelerden oluştuğu için tedavi süresini uzatabilme durumu var. Ancak kliniğimizde porselen braketler kullanılmaktadır.

- Şeffaf braketler daha çabuk mu sararır?

Şeffaf braketlerin sararması durumu tamamen kişisel bakımla ilgilidir. Kliniğimizde 3 haftalık aralıklarla muayene çağırdığımız hastalar arasında sanki yeni takılmış gibi bakımına özen gösteren hastalar mevcut.

- Diş telleri ağızda yaralar yaptığında ne yapılmalıdır?

Diş telleri zaman zaman yanak ve dudakların iç kısımlarında tahrişler yapabilir. Bu durumda tahrişe sebep olan bölgeyi kurulayarak bal mumu yapıştırdığınızda hissedilen acı seviyesini en aza indirebilirsiniz.

- Diş teli çıkartma işlemi ağrılı bir işlem midir?

Tel çıkartma işlemi herhangi bir şekilde uyuşturma işlemine ihtiyaç duymadan yapılan yaklaşık 30 dakika süren basit bir işlemdir

- Tedavi bittikten sonra dişler tekrar bozulur mu?

Tel tedavisi bittikten sonra pekiştirme tedavisi başlamaktadır. Pekiştirme tedavisi dişlerin yeni konumuna adapte olabilmesi için dişlerin iç kısmına koruyucu tellerin takılması ve hastaya pekiştirme plaklarının verilmesidir. Pekiştirme plaklarının tavsiye edildiği şekilde takılmadığı durumlarda ve periyodik kontrollere gelinmediği durumlarda dişler tekrar bozulabilir. Bu noktada hastanın tedavi bittiğinde de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi önemlidir. Aksi takdirde dişlerin tekrar bozulması kaçınılmaz olur.

Yorum Bırakın
En geç 3 gün içerisinde sorunuza cevap verilecektir.