Görüntü
Ortodonti Tedavisinde Dış Etmenlerin Etkileri
ortodontide etmenler

Ortodonti tedavisinde çevresel ve genetik etmenler süreci şekillendiren ve problem durumlarına etki eden etmenler arasındadır. Bu durumu göz önüne aldığımızda yazımızda çevresel etmenlere, diş teli fiyatları, ortodonti fiyatları üzerindeki etkilere, şeffaf diş teli ve görünmez diş teli tercihlerine, diş teli nasıl takılır sorusuna, diş teli fiyatları 2019 yılı değişmelerinde etkili olan faktörlere genel olarak ortodonti sürecine değinerek etki edecek etmenleri tanıtmaya çalışalım:

Yapılan solunum türü ile ağız sağlığı arasında bir ilişki mevcuttur. Sağlıklı olan solunum türü burundan yapılan solunumdur. Bu durumun nedeni ise ağız solunumu, uzun süre içinde, çene ve yüz iskelet sisteminde bozuklukların oluşmasını, hızlanmasını kolaylaştırmaktadır. Çocuk ağzı açık nefes alırken, çok güçlü bir kas olan dil, ağız tabanın da yer alır ve olması gerektiği gibi damak kubbesini, içten destekleme etkisi gösteremez. Bu sefer, sürekli aktif olan çiğneme ve mimik kaslarının, üst çenede uyguladığı kuvvet, karşılayan dengeleyici kuvvetin azalmasına bağlı, üst çeneyi daraltıcı, daha baskın bir kuvvet oluşturur. İç kısımlarından destek alamayan damakta daralmalar da gözlenir. Çene daraldıkça, dilin doğru yere yerleşme şansı giderek azalarak ortadan kalkar ve alt çeneyi ileri ve aşağı doğru itme davranışında bulunulur. Bu durumun net bir sonucu meydana gelemez. Hem fonksiyonel, hem de estetiksel bakımdan olumsuz kapanışlar, meydana gelir. Bu etkiler, iskeletsel çene darlıklarına neden olabilmektedirler. Meydana gelen bu sorunlar, tedaviler yöntemleri aracılığı ile üst çene genişletilmesi ile düzeltilebilir. Sonuç olarak, çocuklarda sık olarak karşımıza çıkan bademcik, geniz eti sorunları, zamanında müdahale getirilemez ise, çene yüz iskelet sistemi veya dişler de geçmeyen sorunlara sebebiyet vermektedir.

Bebeklik döneminden beri süregelen alışkanlıklar da bazı durumlara neden olabilmektedir. Bebekler içgüdüsel olarak parmak emme davranışı içerisindedirler. Özellikle küçük çocuklar da görülen, dil emme ve parmak emme alışkanlığı, bebeklik dönemin de sevimli görünse de yaşın gerekliliğini geçtikten sonra devam edilirse, çene yüz yapısına kalıcı zararlar verebilecek olmalarından ötürü olumsuz alışkanlıklar olarak isimlendirilirler ve düzeltilmesi için desteğe ihtiyaçları bulunur. Mutlaka uzman yardımı alınması gerekir. Ayrıca bebeklerin çoğu biberon ve emzik kulllanmakta ve bu durumdan da  hoşnut olmaktadırlar. Ancak bu ürünlerin damak yapılarına uygun yapıdaki olanlarının tercih edilmesi ve onların kullanılması sağlık açısından oldukça gereklidir.

Herhangi bir azalma olmadan seyir eden alışkanlıklar için, diş doktoruna ve ilgili çocukla çalışan uzmanlara başvurularak onlar ile bilgi alışverişinde bulunulmalıdır. Bu yaşlardan başlanarak daha sonra devam eden problem durumları; çene yüz gelişiminde kalıcı sorunlara neden olabilmektedir.

  • Damak kubbesinde derinleşmeler
  • Üst çene de daralmaların gözlenmesi
  • Diş dizilimin de değişik yönlere kayıp diğer dişlerin yerini kaplaması
  • Diş şekillerinde de bozulmaların gözlemlenmesi
  • Önde dişlerin açık kapanması gibi çeşitli sorunlar ortaya çıkabilir.

Aileler çocuklarının çenesinde veya dişlerinde herhangi bir sorun fark ettiğinde, diş hekimine müraacaat etmeleri gerekir. Gerekli tedavilerin yapımı için hekiminin yönlendireceği uzman doktora başvurmak son derece gereklidir. Ortodonti süreci uzmanlık gerektiren bir alandır. Diş teli tercihinde bulunacak bireyler ilk olarak uzun bir muayene sürecinden geçerler. Diş teli fiyatları, ortodonti fiyatları da bu bağlamda değişmeler içermektedir. Diş teli fiyatları, ortodonti fiyatları diş teli fiyatları 2019 verilerine göre değişmeler gösterir. Diş teli nasıl takılır sorusunun yanında neden takılır durumu da çokça sorulan sorular arasındadır. Parmak emme,uzun süreli yalancı meme ve biberon kullanımına bağlı oluşan diş sorunlarına, zamanında erken müdahale edilirse problem durumları çözüme kavuşur. Böylece kendiliğinden veya basit tedaviler ile çalışılarak, kalıcı sorunların oluşumunun önüne geçilmesi sağlanmaya çalışılır. Her yaşta diş sağlığına yönelik tedavi uygulamak mümkün olmaktadır fakat ileri yaşlar da tedavi, daha fazla zaman alır, zahmetli ve maliyetli olmaktadır. Tedavi süresi ve maliyet avantajları da süreç içerisinde dikkat edilmelidir. Zahmetli tedavilerin masrafı öncekine oranla daha fazla miktarda olacaktır. Burada tabi önemli olan sağlığınızın hangisinin en iyi şekilde koruyacağıdır.

Erken tedavileri kapsayan koruyucu diş hekimliği, diş konumlanma problemlerinin oluşumunun engellenmesi ile büyük önem kazanır. Süt dişlerinin, değişme yaşına kadar ağızda sağlıklı korunumu kazandırılmalıdır. Süt dişlerinin çıkmasından itibaren dişlerin çabuk çürümesini önlemek amacıyla koruyucu tedavilerin uygulanması gereklidir. Çocukluk çağında diş teli yerine plaklar kullanılarak gerekli düzenlemelerin yapılması sağlanmaya çalışılır. Yetişkinlik döneminde ortodonti tedavisi yani diş teli önem gerektiren bir diğer konudur. Fiyattan ötürü kaçınmalar olsa bile diş teli fiyatları 2019 yılında tercih etmeyenlerde azalma meydana gelebilmektedir. Çünkü açılan klinik sayıları ve ürün üretimleri eskiye oranla fazlalaşmış, erişim kolaylaşmıştır. Erken süt dişi kaybı, diş düzeni problemlerinin meydana gelmesinde önemli olan etmenlerin başında gelmektedir. Süt dişleri alttan gelecek olan kalıcı diş için yer tutmaktadır. Erken süreçte süt dişlerinin kaybı durumu ile karşılaşılırsa, altdan gelecek dişin yerini koruyamadıkları için o boşluğu, komşu dişler ait olunmayan konuma kayarak doldurmuş olur. Yeri daralan kalıcı diş, zamanı geldiğinde olması gereken yerinde gelişim düzenini koruyamaz ve o da başka yere kayar bu döngü devam ederek çapraşık dişlerin oluşmasına neden olur.Yaşantıımız süresince, çiğneme basıncının denge sağlayabilmesinde en etkin rolü oynayan bu dişlerin, girintili çıkıntılı öğütme yüzeyleri eğer çocuk da yeterince bilgi sahibi değil ise ve ağız sağlığı, temizliği yeteri düzeyde etkili bir biçimde yerine getirilemiyor ise, beslenme düzeninde çürükleri arttırıcı besinler daha fazla da bulunuyorsa çabuk çürüme eğilimleri gösterebilir. Bu dişlerin çiğneme yüzeyi ‘’ fissür koruyucu ‘’ diye adlandırılan, koruyucu bir sıvı dolgu malzemesi ile kaplanmaktadır. Çürümeye direnç kazandıran flor içerikli bu örtü, 6-7 yaşında çıkan bu 1. büyük azı dişlere sürüldükten hemen sonra düzenli olarak korunmalıdır.

Çocukluk dönemimizde sorun olarak gözlenemeyen fakat daha ileriki yaşantımızda başımıza çok problem durumu olabilecek olan faktörler ve tedavi süreçleri zamanımızı ve emeğimizi almaktadır. Nerede hata yaptım diye düşünenler yazımızı okuyarak biraz daha bilgi sahibi olabilme imkanına da erişmiş olacaklardır. Unutmayın hiçbir  şey için geç değildir. Önemli olan doğru bilgiyi aldıktan sonra onun üzerinde çalışmak, hayata uygulamak olmalıdır. Hem yetişkinlerin hem de çocukların uzman doktorlarca doğru bilgilendirilmesi, yaşamlarına olumlu yönde gelişim sağlayacağı farklılıkları katması gereklidir. Böylelikle sorunların üzerinden rahatlıkla gelinme ihtimali mevcuttur. Diş teli her yaştan bireye özgü muayene çerçevesinde uygulanarak ilerler. Diş teli fiyatları, ortodonti fiyatları da süreçte meydana gelmiş olan değişmelerden etkilenir. Diş teli fiyatları 2019 yılı değerlendirmelerine uygun tedavi sürecinde görünmez diş teli ve şeffaf diş teli alanında fiyat yenilenmeleri meydana gelebilir. Diş teli fiyatları, ortodonti fiyatları yukarıda belirtilen çevresel faktörlerden de oldukça etkilenerek şekillenir. Diş teli nasıl takılır sorusuna ek olarak şeffaf diş teli ve görünmez diş telinin yetişkinlerce benimsendiğinden ve diş teli fiyatları üzerinde artışlar içerdiğindende bahsetmek mümkündür. Tüm bu artışların da diş teli fiyatları 2019 verilerince şekillendiğini ifade etmeden geçmemek gerekir.

 


Share:


Sıkça Sorulan Sorular

- Diş teli takma işlemi ağrılı bir işlem midir?

Diş teli takma işlemi tamamen ağrısız ve acısız toplamda yaklaşık 15-20 dakika süren basit bir işlemdir.

- Diş teli tedavisinde ağrılar ne kadar sürer?

Tedavi sırasında belli periyotlarda yaptığımız sıkma işlemleri ortalama 1 ile 3 gün arasında azalarak kaybolmaktadır. İşlem sırasında sıkma kuvvetine göre bazı zamanlar bir kaç dakika içerisinde tamamen geçer.

- Diş teli tedavisi ortalama ne kadar sürer?

Diş teli tedavisi kişinin ihtiyacına göre tek çene ve çift çene olarak ikiye ayrılır. Tek çene tedavilerde dişlerdeki bozukluk durumuna göre ortalama 6-8 ay, çift çene tedavilerde ortalama 12-18 ay sürebilmektedir. İstenilen estetik sonuca ulaşıldığında tedavi sonlandırılır.

- Diş teli tedavisinde kişisel bakımın önemi nedir?

Diş teli tedavisinde diş temizliği için uygun olan ortodontik fırçalarla birlikte dişlerin düzenli olarak fırçalanması, plak oluşumundan kaçınılması son derece önemlidir. Ağız hijyeni hem kişinin sağlığı hem de tel tedavisinde önemli bir etkendir.

- Şeffaf braketler tedavi süresini uzatır mi?

Şeffaf braketlerde kullanılan malzeme önemlidir. Bazı şeffaf braketler sert plastik gibi malzemelerden oluştuğu için tedavi süresini uzatabilme durumu var. Ancak kliniğimizde porselen braketler kullanılmaktadır.

- Şeffaf braketler daha çabuk mu sararır?

Şeffaf braketlerin sararması durumu tamamen kişisel bakımla ilgilidir. Kliniğimizde 3 haftalık aralıklarla muayene çağırdığımız hastalar arasında sanki yeni takılmış gibi bakımına özen gösteren hastalar mevcut.

- Diş telleri ağızda yaralar yaptığında ne yapılmalıdır?

Diş telleri zaman zaman yanak ve dudakların iç kısımlarında tahrişler yapabilir. Bu durumda tahrişe sebep olan bölgeyi kurulayarak bal mumu yapıştırdığınızda hissedilen acı seviyesini en aza indirebilirsiniz.

- Diş teli çıkartma işlemi ağrılı bir işlem midir?

Tel çıkartma işlemi herhangi bir şekilde uyuşturma işlemine ihtiyaç duymadan yapılan yaklaşık 30 dakika süren basit bir işlemdir

- Tedavi bittikten sonra dişler tekrar bozulur mu?

Tel tedavisi bittikten sonra pekiştirme tedavisi başlamaktadır. Pekiştirme tedavisi dişlerin yeni konumuna adapte olabilmesi için dişlerin iç kısmına koruyucu tellerin takılması ve hastaya pekiştirme plaklarının verilmesidir. Pekiştirme plaklarının tavsiye edildiği şekilde takılmadığı durumlarda ve periyodik kontrollere gelinmediği durumlarda dişler tekrar bozulabilir. Bu noktada hastanın tedavi bittiğinde de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi önemlidir. Aksi takdirde dişlerin tekrar bozulması kaçınılmaz olur.