Görüntü
Ortodontik Tedavi Süreci Nedir?
dis-teli-fiyatlari

Dişlerde gözlenen konum sorunlarıyla ilgilenen, doğru konumun sağlanması ve çarpaşık dişlerin düzene getirilmesi gibi alanlarda uğraş verebilen kişilerin uğraş alanını kapsayan tedavi sürecine ortodontik tedavi süreci denilmektedir. Kişiler kendi yaşantılarında bazı ağız ve diş sağlığı sorunları ile mücade verebilirler. Bu etmenlerin farkına vardıklarında çözüm önerileri de farkederek süreci sağlamaya çalışmalılardır. Tedavi süreci bazı adımların  takip edilmesi ile oluşmaktadır. Bu adımlar şu şekilde ifade edilebilir;

  • Kişinin diş eti sorunlarının farkına varması
  • İsteklerine uygun bir uzmana başvurması
  • Uzman ile tanışma ve süreci işbirliği içinde kurma
  • Muayene sürecini planlama
  • Ağız yapısını inceleme
  • Uygun tedavi aşamalarının seçimi

Kişiler kendilerinde olan problemin farkına vardığında en yakın merkeze kliniğe başvurarak tedavi sürecini başlatırlar. Kişinin sorunu doktorla beraber ele alınarak çözümlenmelidir. Beklenti ve istekler ortaya konularak tedavi süreci aşamalandırılmalıdır.

Süreç başlarken çeşitli etmenler göz önüne alınmalıdır. Müdahale edilmesi gereken alanlar edilmelidir. Varsa dolgular tamamlanmalı, çürükler tedavi edilmeli, implant, kanal tedavisine ihtiyacın olup olmadığına bakılarak, ağız yaralarına çözüm aranmalıdır. Bu adımların atlanması veya fark edilmemesi durumunda gerekli tedavi süreci aksaklıklara maruz kalmış olur. Süreç istenen süreden daha fazla sürer ve zahmetli bir süreç olur.  İleri amaşada ise bireylerle hangi tedavi yöntemlerinin uygulanacağına karar verilir. Her yaştan birey için ister yetişkin ister çocuklar için pek çok alternatif diş teli tedavi yöntemi mevcuttur.

Diş telinizde braket isimli küçük kare yapılar bulunur. Bu parçalar dişin istenen konuma getirilmesinde önemli etki sahibidir.  Braketlerin birbirinden farklı yapıları ve çeşitleri bulunmaktadır. İlk olarah hangi etmenin onlar için önemli olduğunu düşünen bireylerce düzenlemeler yapılmaktadır. Diş teli fiyatları 2019 yılı değerlerlerine bakarsak seçilen ürünün maliyeti fiyatlarda etki sahibidir. İlk olarak seçilecek ürünleri inceleyelim;

Braket çeşitlerine göz atarsak; metal braketler ilk üretime geçilen ve istenen amaca gitmede önemli bir yere sahip olmuş olan braket türüdür. Fakat estetistiksel anlamda daha iyi tatmin edici bireyler de mevcut olduğu için günümüzde daha az oranda tercih edilir. Bu durumda yeni arayışlar da geliştirilmeye başlanmıştı. Şeffaf diş teli bu doğrultuda ortaya çıktı. Bu alanda kaygılı olan bireyler bu çeşitlere yönelmeye başladılar. Diş teli fiyatları 2019 değerlendirmelerince fiyatlar belirlenir.

Şeffaf braketler görüntü olarak kişilerin en memnun kaldığı türdür. Braket dişlerin üstlerine özel aparatlar yardımı ile yapıştırılarak telleri bir arada tutmaya yardımcı olan yapılardır. Şeffaf braketler metal yerine renksiz yapıya sahiptir. Daha az belli olarak kişilerin rahat etmesini sağlayan türdür.

 

Ortodonti tedavisi dişlerin yüzey bölgelerine zararlı olmayan özel malzemeler yapıştırılan braketler aracılığıyla ile dişlerdeki konum sorunlarını düzeltme amaçlı olarak yapılan bir tedavi yöntemi olarak ifade edilmektedir.

 

Metal braketler ortodonti süresi boyunca tercih edilen daha eski tür olanlardır. Etkileri diğer braketlere oranla  tedavi sürecini kısaltmada önemlidir. Metal braketlerin sürtünme kuvveti az olması sebebiyle oluşturulan yeterli kuvvet çok az bir kayıpla dişe yönelir. Bu faktör tedavi sürecinin daha da hızlı ilerleyebilmesine olanak verir. Olanaklarının yanında görüntüsünden memnun olmayanlar da fazladır. Hoşnut olmayanlar genelde renkli lastikleri ve süsleri kullanarak daha memnun edici görünüme sahip olabilirler.

 

Seramik braketler görünüm sorununa çözüm bulmak için geliştirildiler. Seramik braketlerin üst kısımlarındaki sürtünme kuvveti metal braketlere göre daha fazladır. Bunun için fırçalama alışkanlığının yeterli seviyede yapılması gerekmektedir. Ayrıca fırçalama yapılmadığında bazı leke oluşumları da ortaya çıkabilmektedir. Temizliğin önemi üzerinde durulmalıdır.

 

Safir braketler ise seramikler ile benzer yapılara sahiptir. Burada da ağız ve diş yapılarına, braketlerin kenar kısımlarına mikrop birikir ve dikkat etmek çok önemlidir.

 

Sert plastik braketler kişilere daha uygun maliyetler sağlamasından ötürü tercih edilmektedir. Sert plastik braketler şeffaf braketlerin yüksek olan maliyetlerini düşürmek için üretilmişlerdir. Yapıları daha esnektir. İstenen konumlara gelmesi biraz daha zahmetli olabilmektedir.

Self ligating braketler ise kilitli yapıda olmalarından ötürü diğerlerinden ayrılırlar. Üst kısımlarında açılıp kapanan özelliğe sahip kapaklar bulunur. Normal braketler ark telerine teker teker lastikler sayesinde veya diş teli tutturulurken self ligating braketler ark tellerine kapaklar yardımı ile tutunurlar. Metal ve seramik seçenekleri vardır ve sürtünme kuvvetleri daha azdır. Bu sebeple diş konumlarını daha hızlı bir biçimde düzeltme eğilimini taşır. Dişleri ince ayrıntılarına dikkat etmeden düzeltebilirler.

 

Diğer bir tür braket ise damon brakettir ve self ligating brakete çok benzerler. Yer açma ve yer genişletme özelliklerine sahip yapıları da barındırırlar. Bazı hastaların ağzı dardır ve yer açma ihtiyacı gözlenirse bu türü muayene sonucuna göre tercih edebilirler. Metal ve seramik çeşitleri de mevcuttur. Maliyeti daha yüksek bir türdür. Diş çekimini tercih etmeyen kişilerce tercih edilebilmektedir.

 

Günümüzde pek çok diş estetiği uygulamaları mevcuttur bunlar; diş beyazlatma, porselen lamina, diş pırlantası, pembe estetik, implantlar olarak başlıca ifade edilebilmektedir. Bu müdahale yöntemleri maliyetlidir ve diş üzerinde değişiklikleri yapılarına zarar vererek yapabilmektedir. Diş üzerinde yaptığı uygulamaların neticesinde dişlerin yapı kısımlarında bozukluklar meydana gelebilmektedir. Ancak diş teli tedavisi oldukça doğal aşamalardan geçerek sizi istenen konumlanmalara eriştirmektedir.

Diş teli nasıl takılır ve diş teli fiyatları, ortodonti fiyatlarındaki etmenler nelerdir bu noktalara dikkat ederek diş teli fiyatları, ortodonti fiyatları üstündeki artışların sebeplerine, diş teli fiyatları 2019 yılı değişmelerine değinelim;

Diş teli nasıl takılır sorusu süreç başında her zaman ilgiyle beklenen bir sorudur. Braket denilen ve dişlerin üstlerinde bulunan kare  yapıların yapıştırılması ve tellerin içlerinen geçmesi ile aşamalar tamamlanmış olmaktadır. Diş teli nasıl takılır sorusuna ek olarak hangi braket türünün kullanımının daha uygun olduğu da cevaplanması önem arz eden bir diğer etmendir.

 Şeffaf diş teli veya görünmez diş teli kişilerce daha fazla tercih edilmektedir. Diş teli fiyatları / ortodonti fiyatları bu tercihlerin getirileri üzerinden şekillenmektedir. Görünmez diş teli yetişkinlerce daha çok uygulanabilirliği tercih edilebilen çeşitlerdendir. Diş teli fiyatları, ortodonti fiyatları da bu tercihler doğrultusunda artış gösterir. Doktorunuz  ile diş teli fiyatları (ortodonti fiyatları) üzerinde etkili iletişimi iyi kurmanız süreç açısından etkili sonuçlar elde etmenizi sağlayacaktır. Kişiler diş teli fiyatlarının yüksek olması nedeniyle tedaviyi erteleme davranışında bulunabilirler. Diş teli fiyatları 2019 yılı etmenleri sonucunda değerlendirilen fiyatlar doktorunuz ile değerlendirilmelidir. Görünmez diş teli veya şeffaf diş teli tedavinizi tercih etmenizde fiyatların nasıl şekillendiği büyük öneme sahiptir. Diş teli fiyatları 2019 yılında bu tedavi türlerindeki fiyat artışını uygun ödeme koşulları ile dengelemeye çalışmaktadır.

Braket seçimi sürece yön verecek olan önemli adımlardan bir tanesidir. Çünkü tüm süreç braketin türüne göre şekillenmektedir.

Genel olarak ifade etmek gerekirse kişinin kararları ve emeği ile doktorun işbirliği içinde olması kusursuz bir süreç geçirmesinde önemli yere sahiptir. Bireyler kendilerine uygun tedavi yöntemini de kendi olanakları ile karar verip sürdürmeye devam ederler. Bu olanaklar onlar için ne kadar kolay ise o kadar iyi ortodontik tedavi ortaya çıkacaktır

Share:


Sıkça Sorulan Sorular

- Diş teli takma işlemi ağrılı bir işlem midir?

Diş teli takma işlemi tamamen ağrısız ve acısız toplamda yaklaşık 15-20 dakika süren basit bir işlemdir.

- Diş teli tedavisinde ağrılar ne kadar sürer?

Tedavi sırasında belli periyotlarda yaptığımız sıkma işlemleri ortalama 1 ile 3 gün arasında azalarak kaybolmaktadır. İşlem sırasında sıkma kuvvetine göre bazı zamanlar bir kaç dakika içerisinde tamamen geçer.

- Diş teli tedavisi ortalama ne kadar sürer?

Diş teli tedavisi kişinin ihtiyacına göre tek çene ve çift çene olarak ikiye ayrılır. Tek çene tedavilerde dişlerdeki bozukluk durumuna göre ortalama 6-8 ay, çift çene tedavilerde ortalama 12-18 ay sürebilmektedir. İstenilen estetik sonuca ulaşıldığında tedavi sonlandırılır.

- Diş teli tedavisinde kişisel bakımın önemi nedir?

Diş teli tedavisinde diş temizliği için uygun olan ortodontik fırçalarla birlikte dişlerin düzenli olarak fırçalanması, plak oluşumundan kaçınılması son derece önemlidir. Ağız hijyeni hem kişinin sağlığı hem de tel tedavisinde önemli bir etkendir.

- Şeffaf braketler tedavi süresini uzatır mi?

Şeffaf braketlerde kullanılan malzeme önemlidir. Bazı şeffaf braketler sert plastik gibi malzemelerden oluştuğu için tedavi süresini uzatabilme durumu var. Ancak kliniğimizde porselen braketler kullanılmaktadır.

- Şeffaf braketler daha çabuk mu sararır?

Şeffaf braketlerin sararması durumu tamamen kişisel bakımla ilgilidir. Kliniğimizde 3 haftalık aralıklarla muayene çağırdığımız hastalar arasında sanki yeni takılmış gibi bakımına özen gösteren hastalar mevcut.

- Diş telleri ağızda yaralar yaptığında ne yapılmalıdır?

Diş telleri zaman zaman yanak ve dudakların iç kısımlarında tahrişler yapabilir. Bu durumda tahrişe sebep olan bölgeyi kurulayarak bal mumu yapıştırdığınızda hissedilen acı seviyesini en aza indirebilirsiniz.

- Diş teli çıkartma işlemi ağrılı bir işlem midir?

Tel çıkartma işlemi herhangi bir şekilde uyuşturma işlemine ihtiyaç duymadan yapılan yaklaşık 30 dakika süren basit bir işlemdir

- Tedavi bittikten sonra dişler tekrar bozulur mu?

Tel tedavisi bittikten sonra pekiştirme tedavisi başlamaktadır. Pekiştirme tedavisi dişlerin yeni konumuna adapte olabilmesi için dişlerin iç kısmına koruyucu tellerin takılması ve hastaya pekiştirme plaklarının verilmesidir. Pekiştirme plaklarının tavsiye edildiği şekilde takılmadığı durumlarda ve periyodik kontrollere gelinmediği durumlarda dişler tekrar bozulabilir. Bu noktada hastanın tedavi bittiğinde de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi önemlidir. Aksi takdirde dişlerin tekrar bozulması kaçınılmaz olur.

Yorum Bırakın

En geç 3 gün içerisinde sorunuza cevap verilecektir.