Görüntü
Şeffaf diş teli normal diş teli yerine kullanılabilir mi?
Ortodonti fiyatları

Şeffaf diş teli, dişlerin üzerine yapıştırılan braketlerin daha az belirgin olalanlarının kullanıldığı sistemdir. Normal diş tellerinde kullanılan braketler metal alaşımlarından üretilirken, şeffaf diş tellerinde safir,seramik ve sert plastik malzemeler kullanılır. Bu malzemelerin herbirinin fiziksel ve mekanik özellikleri farklı olduğu için biz seramik braketleri baz alarak karşılaştıracağız.

 

Şeffaf diş tellerinin tedavi tekniği ve yaptığı iş açısından metallerden farkları yoktur. Metal braketleri üreten firmalar aynı zamanda aynı teknik özelliklere sahip olan şeffaf braketleri de üretirler.şeffaf diş telleri ile metal diş telleri arasında kullanım şekline bağlı olarak tedavi seyrini etkileyen farklar bulunmaktadır. Şimdi biraz bu farklar üzerinde duralım.
  Şeffaf diş telleri hem yapısal olarak metaller kadar sağlam olmadıkları için hemde diş yüzeyine metaller kadar iyi yapışmadıkları için daha çabuk kırılırlar. Braketlerin kırılması hem tedavi süresini uzatır hemde tekrar tekrar yapıştırılmaları diş yüzeyine zarar verir. Bu sebeple şeffaf diş telleri, dikkatli kullanımın bilincinde olan hastalarda kullanılmalıdır.
  Şeffaf diş telinin yüzeyi yapısal olarak metaller kadar pürüzsüz değildir. Dolayısıyla pürüzlü olan yüzeylerde fırçalama iyi yapılmadığında diş taşları birikir. Biriken diş taşları telin braketlerin içerisinden kaymasına engel olur. Bu durumda tedavi süresinin uzamasına sebep olur. Böyle bir durumla karşılaşmamak için dişlerin düzenli fırçalanması gerekir.
  Halk arasında şeffaf diş tellerinin metal diş tellerine göre daha çabuk lekelendiği söylenir. Bu doğru değildir. Sadece şeffaf diş telleri metallere göre beyaz bir kıyafetin siyah bir kıyafetle karşılaştırıldığında lekeyi daha çok belli etmesi gibi lekeyi daha fazla belli eder.
  Özet olarak şeffaf diş telleri kullanım bilincine sahip hastalarda kullanılmalıdır. Haricindeki hastalarımızda yukarıda anlattığımız sebeplerden dolayı istenilen sonucu istenilen sürede vermeyebilir. Bütün bunlarla birlikte yukarıda saydığımız hususlara dikkat edildiği takdirde şeffaf diş tellerinin hem mekanik açıdan hem tedavi süresi açısından hemde sağlıklılık açısından klasik diş tellerinden hiçbir farkı yoktur.
 
Bütün bunlar doğru malzemenin doğru tekniğin kullanıldığı durumlar için geçerlidir. Malzeme kalitesi iyi olmadıktan sonra doğru tekniğin kullanılması birşeyi değiştirmez. Yada doğru malzemenin tecrübesiz eller ile kullanılıyor olması düzgün bir tedavi yapılmasına engel olur.

Share: