Görüntü
Şeffaf diş teli ve şeffaf plak tedavisi aynı mıdır
Ortodonti fiyatları

https://www.youtube.com/embed/H5r42C8Xa0M

Şeffaf diş teli diş teli tedavisinde diş teli görünümünü ortadan kaldırmak için kullanılan yöntemlerin tümüdür. Şeffaf diş telinde de kullanılan 2 yöntem vardır;
  1) Estetik braketler
  2) Şeffaf plak tedavisi
   Bu iki sisteminde birbirleri ile karşılaştırıldıklarında avantaj ve dezavantajları vardır. 
   Estetik braketler
  Estetik braketler safir, seramik ve sert plastikten üretilirler. Seramik yani porselen ile safir braketlerin malzeme kalitesi üst düzeyken, sert plastikten üretilen braketler çok ucuzdur ve malzeme kalitesi iyi olmaması sebebiyle pek tercih edilmez. Estetik braketler dişler üzerinde hafif belli olurken her türlü diş yapısını düzeltebilecek özelliklere sahiptir. Estetik braketlerin tedavi sistemi normal diş telleri ile tamamen aynıdır. Sadece braketlerin yapımında kullanılan malzeme sebebiyle belli olmazlar. Bununla birlikte dişe sabit yapıştırıldıkları için istenildiğinde çıkarılamazlar.
 

 Şeffaf Diş Teli Hakkında 

 
  Şeffaf plak tedavisinin en büyük 2 avantajı hiç belli olmaması ve istenildiğinde çıkarılabilir olmasıdır. En büyük dezavantajı ise kullanım alanının sınırlı olmasıdır.
  Diş teli tedavisi ile ilgili araştırmalar yapan bir kişinin şeffaf diş teli terimini duyduğunda kastedilenin estetik braketler mi olduğunu yoksa şeffaf plak tedavisi mi olduğunu netleştirmesi gerekir. Çünkü bahsettiğimiz 2 sisteminde hem kullanım yeri hem tedavi şartları hemde tedavi fiyatları farklıdır.
  Yukarıda anlattığımız gibi estetik braketlerde çeşitlerine göre farklılık gösterir. Araştırma sonuçlarınızın doğruluğu için kastedilen sistemin hangisi olduğunu iyi araştırmanız gerekir. Bununla birlikte şeffaf plak tedaviside kendi arasında çeşitlilik gösterir. Bu çeşitlilik tedavide kullanan şeffaf plakları üreten firmalardan kaynaklanır ve her sistem üretici firmanın adı ile anılır. Örneğin Amerika'da invilalign isimli firmanın ürettiği sistem invisalign sistem diye anılır. İnvisalign sistem şeffaf plak tedavisini ilk üreten firma olması sebebiyle yıllarca kullanılmasına rağmen yeni sistemlerin geliştirilmesi ile eski popüleritesini kaybetmiştir. Bu kayıpta invisalign sistemin bazı dezavantajları da etkilidir. Günümüzde yaygın kullanılan sistemler ise asoaligner, cleanaligner, digiorto ve yine invisalign sistem sayılabilir. Bu sistemler temel olarak aynı mantıkta çalışırken aralarında önemli farklarla birbirinden ayrılırlar. Bu tedavi sistemlerinin aralarında farklar hakkında daha fazla bilgi için bu konuyu anlattığımız yazımızı okuyabilirsiniz.
  Bütün bunlarla birlikte yaklaşık 20 yıldır uygulanan lingual ortodonti tekniğide şeffaf diş teli tedavisi altında değerlendirilebilir. Lingual ortodonti ise diş tellerinin dişlerin dile bakan iç taraflarına yapıştırılmasıyla uygulanır. Lingual ortodonti hakkında daha fazla bilgi için arama çubuğuna lingual ortodonti yazabilirsiniz.

Share: