Görüntü
Diş Teli Tedavisinde Braket Seçimi
dis-teli-fiyatlari

Ortodonti tedavisinin istenen düzey ile sonuca varması için önemli olan etmenlerden biri tanesi de tedavi sürecinde önemli etmen braketlerin yapısı ve özelliklerinin ne derece düzgün olduğudur. Diş teli tedavisinde önemli olan seçimin de istenen sonuçlar oluşturması için ilk olarak hangi braket türüne ihtiyacı olduğunu bilmek gerekmektedir. Sürece başlayacaklara öncelikle diş teli tedavisi adımlarının hangi kriterlerden ilerleyeceği ifade edilerek süreç başlanmalıdır. 
Doktorla Tanışın
2 yıla aşkın bir sürecin geçirileceği varsayılırsa doktor ile iyi bir kontak kurmanın önemi süreç içerisinde oldukça büyük önem taşımaktadır.
En Önemli Adım= Muayene
Daha sonra diş teli için muayane sürecinin başlaması gerekmektedir. Bu muayane aşamlarında kişilerde bulunan sorunların tespitleri sağlanır
Röntgen Çekimi
Muayene sürecinde net olmayan bulgular süreç içerisinde röntgenler ile ortaya konabilmektedir.
Adımların Belirlenmesi
Hangi tedavi türünün hangi adımlarla gerçekleştirileceği belirlenerek süreç bir plan program çerçevesinde ilerlemelidir.
Adımların Açıklanması
Doktor ve hasta karşılıklı olarak önceki adımdaki ana başlıkları ayrıntılandırırlar. Bu aşamada hangi braketlerin nasıl olacağını da değerlendirir. Diş teli fiyatları 2019 yılı sonuçlarına bakıldığında en çok etkileyen etmen seçilecek türün ne olduğudur. Hangi braket tiplerinin sizi istenen duruma ulaştıracağını öğrenmek için ilk olarak türleri tanıyalım;
Metal braketler ilk braketlerdendir. Fakat görünüm olarak kaygılı bireylerce günümüzde tercihi daha sınırlıdır. Bu durum kullanım alanını biraz daha azaltmada önemli olmuştur. İlk olarak estetiğin en önemli faktör biri olduğunu ifade eden ve onun için tel tedavi sürecine başlamaktan kaçan kişilerin sayısı fazladır. Bu durum ortaya çıkınca hem sağlıklı olmak hem de estetistiksel görüntüyü arttıracak nitelikte ürünlerin keşfedilmesi için çalışmaların yapılması sağlanmaya çalışıldı. Şeffaf teller üretilince de bu durum için kaygısı fazla kişiler bu tellere yönelmeye başladılar. Diş teli fiyatları 2019 yılında şeffaflarda daha fazladır.
Böylece şeffaf tellerin talipleri de fazlaca artış göstermiştir. Braket dişlerin üzerine özel aparatlar yardımı ile yapışması sağlanan kare biçimindeki küçük parçalar olarak ifade edilebilir. Şeffaf yapıya sahip olanlardaki metal görüntü yerini renksiz yapılara bırakmıştır. En az belli olan türdür ve çokça tercih edilmektedir. 

Ortodonti tedavisi dişlerin üzerine zarar vermeyen özel maddelerle yapıştırılan braketler aracılığıyla dişlerdeki konumlanma bozukluklarını iyileştirmeye yardımcı olurlar. Konumları düzenlemeye yönelik bir tedavi yöntemi olarak ifade edilebilirler.  

Braketler de kendi içlerinde farklı türlere ayrılmaktadırlar. Bu türlerden birincisi metal braketlerdir. Tedavi sürecinde tercih edilen bu tür diğerlerine oranla daha eski türdür. Metal braketlerin sürtünme kuvveti azdır. Bu durumun avantajı yeterli kuvveti çok az bir kayıpla dişe yöneltmesidir. Bu özelliği tedavinin daha da kısa sürede tamamlanmasına olanak verir. Bu görünümden hoşlanmayanlar genelde daha renk seçenekleri olan lastikleri ve kişisel süslemeleri tercih ederek görüntü bakımından kendilerini  memnun edecek görüntüyü sağlamayı çabalarlar.

Seramik braketler metal braketlerin görüntü sorununu çözmek için geliştirildi. Seramik braketlerin üzerindeki sürtünme kuvveti metal braketlere göre daha fazladır. Bu özelliği fırçalama alışkanlığının yeterli olmadığı ağızlarda tedavi hızını olan durumdan daha yavaş  olmasına neden olabilir. Ayrıca fırçalamanın etkili yapılmadığında lekelenmeler gözlenmelidir. Süreçte temizlik faktörüne en ön planda yer vermek gerekmektedir. Kişiler için önemli olan ve tercih edilmesinin önüne geçebilecek nitelikte olan dezavantajlarından birisi de dişlerde oluşabilecek lekeleri daha fazla belli etmesinden kaynaklanır. Renginin çok açık olması lekelerin görülmesini ve oluşmasını daha fazla etkilemektedir. Bu durumda temizliğin önemi daha da artmaktadır.

Safir braketler de seramik braketlere benzer yapılara sahiptir. Aynı avantaj ve dezavantajlara sahiptirler. Bu türün bakımında da ağız ve diş temizliğine, braketlerin kenar temizliğine dikkat etmek süreç için oldukça önemlidir. Belirli periyorlarda belirli maddelerle dişlerin, diş aralarının, braket kenarlarının temizlenmesi gerekmektedir.

Sert plastik braketler uygun maliyetli braketlerin arasında olmaktadır. Sert plastik braketler şeffaf braketlerin fazla olan fiyatlarını daha uygun duruma getirmek amacıyla üretilen çeşittir. Daha esnekliğe sahip olmaları dişlerin istenilen düzeyde iyileşmelerine engel olur. Dişler istenen konuma ve şekle daha geç gelme durumunda kalabilir, dikkat edilmesi ve iyi bilgi edinildikten sonra karar verilmesi gerekmektedir.
Self ligating braketler yapısı gereği kendileri kilitli braketler demektir. Üst kısımlarında açılıp kapanma özelliğine sahip olan kapaklar bulunmaktadır. Bildiğimiz braketler ark telerine tek tek lastikler aracılığı ile veya telle tutturulurken self ligating braketler ark tellerine kapakları yardımıyla bağlanırlar. Metal ve seramik seçenekleri bulunmaktadır. Sürtünme kuvvetleri az olduğu için dişleri çok hızlı bir şekilde düzeltme etkisine de sahip olmaları büyük avantajlarındandır. Dişleri kabaca düzeltmeleri çok hızlıdır  fakat buna rağmen ince ayarların yapılması oldukça zorlayıcıdır.

Bir diğer tür ise damon braketlerdir. Bu tür braketler Self ligatinglere fazlaca benzeyen yapılardandır. Braketlerin üzerinde yer alan açılar self ligatingkinlerden farklıdır. Yer açma ve genişletme gibi özellikleri de mevcuttur. Ağız içinde yer darlığının olduğu hastalarda yer açmak amacıyla kullanılan türleri de mevcuttur. Metal ve seramik olanakları da bulunmaktadır. Maliyeti diğer türlerle  karşılaştırıldığında yüksek kategorileri arasındadır. Bazı durumlarda hastanın dişinin çekmek gerektiği halde bu tür ile işlemi yapmadan sonuca erişmek olası olabilmektedir. Bu türü seçip seçmeyeceğiniz muayene aşamalarında ortaya çıkacaktır. Muayene sürecinde yapılacak müdahaleler belirlenir ve diş teli fiyatları 2019 yılı düzenlemeleri yapılır.

Diş estetiği uygulamaları da günümüzde çokça tercih edilmektedir. Ne kadar istenen görünüme bizi kazandırsa da maliyetlerinin yüksekliği yanında diş yapılarına zarar verici özelliği olduğunu da söylemek mümkündür. Doğal bir yöntem yerine tıraşlama, küçültme, kaplama gibi yapay yöntemlerin kullanılması yapılara hasar vermektedir. Oysa ki ortodontik tedavide dişin kendi yapısı önemsenerek daha da iyileşme sağlanılır.
Diş teli nasıl takılır ve diş teli fiyatları, ortodonti fiyatları üzerinde ne gibi faktörler etkilidir bu noktalara değinerek diş teli fiyatları (ortodonti fiyatları) üzerindeki artmaların veya azalmaların sebeplerine de değinerek ilerleyelim;
Diş teli nasıl takılır sorusuna cevap verirsek; braket denilen ve dişlerin üzerinde bulunan telleri tutan küçük yapıların dişlere uygun olan aparatlar ile dikkatle yerleştirilmesi ile teller takılmış olur. Süreç için önem arz eden bir diğer etmen ise diş teli nasıl takılır sorusunun yanında hangi braket çeşidinin kullanılması gerektiği sorusuna da uygun cevabı bulmaktır. Şeffaf diş teli veya görünmez diş teli gibi çeşitler tercih edilebilir niteliktedir. Diş teli fiyatları / ortodonti fiyatları bu tercih ile ortaya çıkar. Görünmez diş teli veya şeffaf diş teli yetişkinlerce daha çok uygulanılmak istenmektedir. Diş teli fiyatları, ortodonti fiyatları da bu çeşitlerde artış göstermektedir. Doktorunuz  ile diş teli fiyatları (ortodonti fiyatları) üzerinde uyumu iyi kurmanız süreç açısından gerekir. Kişiler diş teli fiyatları sebebiyle tedaviyi erteleme eğilimi gösterebilmektedir.Kendi dişlerinizi uzun soluklu olarak kullanabilceğimizin farkında olmanız sizi bir kere daha diş teli tedavisine başvurmaya itecektir. Diş teli fiyatları 2019 yılı değerlendirmelerini doktorunuz ile konuşmalısınız. Şeffaf diş teli veya görünmez diş teli tedavinizi tercih etmenizde önemli bir paya sahiptir. Diş teli fiyatları 2019 yılında bu ortodonti tedavi türlerindeki artışı uygun ödeme koşulları ile dengelemeye çalışmaktadır.


Share:
Sıkça Sorulan Sorular
- Diş teli takma işlemi ağrılı bir işlem midir?

Diş teli takma işlemi tamamen ağrısız ve acısız toplamda yaklaşık 15-20 dakika süren basit bir işlemdir.

- Diş teli tedavisinde ağrılar ne kadar sürer?

Tedavi sırasında belli periyotlarda yaptığımız sıkma işlemleri ortalama 1 ile 3 gün arasında azalarak kaybolmaktadır. İşlem sırasında sıkma kuvvetine göre bazı zamanlar bir kaç dakika içerisinde tamamen geçer.

- Diş teli tedavisi ortalama ne kadar sürer?

Diş teli tedavisi kişinin ihtiyacına göre tek çene ve çift çene olarak ikiye ayrılır. Tek çene tedavilerde dişlerdeki bozukluk durumuna göre ortalama 6-8 ay, çift çene tedavilerde ortalama 12-18 ay sürebilmektedir. İstenilen estetik sonuca ulaşıldığında tedavi sonlandırılır.

- Diş teli tedavisinde kişisel bakımın önemi nedir?

Diş teli tedavisinde diş temizliği için uygun olan ortodontik fırçalarla birlikte dişlerin düzenli olarak fırçalanması, plak oluşumundan kaçınılması son derece önemlidir. Ağız hijyeni hem kişinin sağlığı hem de tel tedavisinde önemli bir etkendir.

- Şeffaf braketler tedavi süresini uzatır mi?

Şeffaf braketlerde kullanılan malzeme önemlidir. Bazı şeffaf braketler sert plastik gibi malzemelerden oluştuğu için tedavi süresini uzatabilme durumu var. Ancak kliniğimizde porselen braketler kullanılmaktadır.

- Şeffaf braketler daha çabuk mu sararır?

Şeffaf braketlerin sararması durumu tamamen kişisel bakımla ilgilidir. Kliniğimizde 3 haftalık aralıklarla muayene çağırdığımız hastalar arasında sanki yeni takılmış gibi bakımına özen gösteren hastalar mevcut.

- Diş telleri ağızda yaralar yaptığında ne yapılmalıdır?

Diş telleri zaman zaman yanak ve dudakların iç kısımlarında tahrişler yapabilir. Bu durumda tahrişe sebep olan bölgeyi kurulayarak bal mumu yapıştırdığınızda hissedilen acı seviyesini en aza indirebilirsiniz.

- Diş teli çıkartma işlemi ağrılı bir işlem midir?

Tel çıkartma işlemi herhangi bir şekilde uyuşturma işlemine ihtiyaç duymadan yapılan yaklaşık 30 dakika süren basit bir işlemdir

- Tedavi bittikten sonra dişler tekrar bozulur mu?

Tel tedavisi bittikten sonra pekiştirme tedavisi başlamaktadır. Pekiştirme tedavisi dişlerin yeni konumuna adapte olabilmesi için dişlerin iç kısmına koruyucu tellerin takılması ve hastaya pekiştirme plaklarının verilmesidir. Pekiştirme plaklarının tavsiye edildiği şekilde takılmadığı durumlarda ve periyodik kontrollere gelinmediği durumlarda dişler tekrar bozulabilir. Bu noktada hastanın tedavi bittiğinde de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi önemlidir. Aksi takdirde dişlerin tekrar bozulması kaçınılmaz olur.

Yorum Bırakın
En geç 3 gün içerisinde sorunuza cevap verilecektir.