Görüntü
Bireye Göre Diş Teli
diş teli

Diş teli bireylerin en fazla tercih ettiği diş konumlanma problemlerine çözüm aradığı tedavi yöntemi olarak karşımıza gelmektedir. Bu durumların ortaya çıkmasında zaman içinde gelişen ve değişim gösteren pek çok etmenin olduğu bilinir. 1800 lü yıllardan itibaren geçerliliği olan ve teknolojiyle değişme kazanan pek çok faktör ile günümüze gelen tel tedavisi hala istek ve beklentilere uygun olarak gelişme içerisinde olmaktadır. İlk üretilen teller dişleri tamamen sararak aralıklardan telin geçmesi ile sağlanıyordu. Fakat teller çıkarılınca aralardaki tel boşlukları da kalmış oluyordu. Aralarda gözlenen bu boşluklar kişileri görsel anlamda tatmin etmiyordu. Ortodonti fiyatları tarafınca düzenlenen faktörler ele alınsa da ilerleyen dönemlerde dişlerin üst kısımlarına yapıştırıcıların sürülmesi durumu düşünüldü. Bu gelişme aracılığı ile birlikte braketler bantlar olmaksızın direk dişin üst kısımlarına yapıştırılmaya başlandı. Böylelikle git gide gelişme sağlanmış olundu. Diş teli fiyatları da bu gelişmeler neticesinde değişim içerisinde olmaktadır ancak günümüzde daha rahat ödeme imkanları gerçekleşmektedir. Ortodonti fiyatları üzerindeki faktörlere de değinerek genel konuları biraz daha ayrıntılandırabiliriz; Görsel imkanlarla beklentileri sağlamak için metal braketlere ek olarak porselen braketler de üretim sürecine katılmaya başladı. Seramik yapıya sahip olan bu türün kazancı direkt gözlenmemesinden kaynaklanmaktadır. Estetik braketler adı ile uzun yıllar boyunca kullanılmaya devam etmektedir. Metallere göre daha fazla tercih edilme eğilimi içerisinde olmaktadır. Daha hassas yapıda olmalarından dolayı çeşitli eleştirilere maruz kalmaktadırlar fakat estetistiksel anlamda yetişkinlerin tercihini de şekillendirdiler. Bu durumların üzerine yeni çalışmalar düzenlendi ve artık iç kısımlara yapıştırılan teller geliştirilmeye başlandı. Bu tellerin tercihi de günümüzde oldukça fazla olmaktadır. Lingual braket sistemi olarak isimlendirilen bu yeni yöntemde hedef dişin iç tarafına tellerin yerleştirilerek görünüm problemlerine kalıcı çözüm vermektir. İç tarafında yer almasından  dolayı  görünmez diş teli diye isimlendirilmektedir. Bu faktörde bazı problemlerin gelişimi de meydana gelinir. Dilde yaralanmaların olduğu da ortaya çıkmaktadır. İç bölgede bulunması ve dilin o kısımlara değmesi sonucunda dilde yara oluşumlarının da gözlenmesi kaçınılmazdır. Bu sebepler de olsa günümüzde sıkça tercih edilme imkanı vardır. Belirli yaştan sonra başvurmak istese de kullanmakta kararsız olan yetişkinler için yöntem etkili olmaktadır. Olumsuz uygulamalarına karşı yeni çeşitlerin gelişim aşamaları desteklendi. Şeffaf plak tedavileri bu anlamda kabul edilir. Ortodonti tedavisinde şeffaf plaklar tercih listesine kolayca girmiş olmaktadırlar.

Peki bu türde diş teli nasıl takılır sorusuna gerekli cevabı vermek gerekir; Takılıp çıkarılma niteliğine sahip olarak şeffaf  bir seri plaklardan meydana gelinir. Hasta bireylerde estetik kaygısına sahip olan bireyler için en önemli seçenek haline gelmeye başlanmaktadır. Plaklar belirli süreler tercih edilerek doktor kontrollerince değişim gösterir. Değişim oluşturulurken de diş teli fiyatları sağlık açısından ele alınarak incelenmelidir. Böylelikle istenilen konumlara doğru yavaş yavaş ilerlemek sağlanılır. Kullanılan ürünler de diş teli fiyatları 2024 etrafında düzenlenir. Ortodonti sürecinde pek çok etmen söz konusu olmaktadır. Şeffaf diş teli veya görünmez diş teli maliyetin yüksek olarak kabul edildiği yöntemler arasında olsa da maliyetlerinin düzenlenmesi gerekmektedir. Tedavi süreci adımlarında kişinin tercih edebileceği diş teli, kişinin diş yapılarına uygun değişimler içermektedir. Bu etmenlere dikkat ederek iyi planlama adımlarının sağlanması gerekmektedir. Aksi durumda kötü sonuçlar oluşması beklenmektedir. Tedavi süreci adımlarında kullanımı düzenlenecek olan tel çeşidi, hastanın diş yapılarında bulunan sorunun büyüklüğü ve hastanın ağız ve diş sağlığı göz önüne alınarak ortodonti uzmanı tarafından özel olarak incelenmelidir. Fiyatlar ne aralıkta bulunursa bulunsun en önemli nokta kişinin muaye bulgularına göre sürecin planlanması olduğu unutulmamalıdır. Diş teli fiyatları da pek çok tür teli tercih etme etmenine göre düzenlenmektedir. Peki diş teli nasıl takılır sorusunda takip edilecek noktalara, diş teli fiyatları 2024 yılındaki değişmelere etki edecek faktörlere, ortodonti fiyatları değişimlerine göre ifade edilmesi gereklidir.

Diş teli her yaştan bireye istekleri neticesinde doktor muayenesinden geçerek yaptırılabilmektedir. Bu noktada önem arz edecek olan yaş etmeni ele alınabilir. Yaş faktörünün etkilediği müdahale adımları diş teli fiyatları üzerinde de etki sahibi olmaktadır. Bu etmenler de diş teli fiyatları 2024 verilerince desteklenerek şekillenmektedir. Kişinin yaşı bazı dönemlerde sorunların daha etkili bir biçimde düzenlenmesine kaynaklık ederken, ileri dönemlerde yeni müdahale yöntemlerinin oluşmasına  yardımcı olmaktadır. Ortodonti tedavi süreci ergenlik öncesi dönemde çene problemlerinde oldukça verimli etkiler oluşturmaktadır. Çünkü bu dönemlerde büyüme ve gelişme hızlı bir biçimde değişim göstermektedir. Bu büyüme sürecinin de faktörleri göz önüne alınarak tekrar düzenleme yapmak daha kolay bir şekilde ilerletilmesine katkı verecektir. Şeffaf diş teli veya görünmez diş teli bozuklukların düzenlenmesi önemlidir. Bazı alanlarda dişler cerrahi müdahale ile ait olduğu konumlara getirilmeye özen gösterilir. Burada daha öncesinde belli olan bazı durumlara gerekli özenin gösterilmemesi ya da göz önüne alınıp dikkat edinilmemesi gibi bir faktör söz konusu olduğu için meydana gelmesi olasıdır. Çene kemiği duruş pozisyonlarında bu tarz problemler cerrahi işlem gerektirebilecek nitelikte olsalar dahi dişlerin yanlış konumda olması ve düzeltilmesi süreçleri de her yaştan kişiye gerekli yöntemlerce mümkün olunabilir. Son dönemlerde artış verilen ilgi ve sağlığın etmenlerini ortaya koyacak olan faktörlerin de gösterilmesi ile yeni verilerin meydana gelmesi de kullanım sıklığı ve tercih oranı da artış içerisindedir. Diş teli nasıl takılır sorusuna iyice izah etmek süreç için yararlıdır. Diş teli fiyatları sürece başlamada önemli olacak olan etmenler arasında yer alır. Diş teli fiyatları 2024 yılındaki değişmeler sürecin başlama düzenine de yansıyarak şekillenmektedir. Değişimler ortodonti fiyatları üzerinde etki sahibi olunur. Diş teli sürecine başvurmamış olan bireylerle iletişim sağlandığında önceden daha dikkat çektiklerini düşündüklerini ifade etmektedirler. Bireylerin dişlerine baktığını ifade edip rahatsız olduklarını bu sebep ile de yüzyüze iletişimden uzak durduklarını ve bu durumun onları çok üzgün hissettirdiğini ifade etmektedirler. Bu etmenleri de dikkate aldığınızda kendi yaşamımızda bizim için oldukça önem kazanan faktörleri de belirleyerek bu durumu iyileştirmek için adım atmanın gerekli olacağını, daha rahat ve kendine güvende olmak için harekete geçmenin gerekliliğini de ifade etmek önemlidir. Aksi takdirde olumsuz bir yaşam süreci bizi izlemektedir. Diş teli fiyatları da  diş teli fiyatları 2024 verileri üzerinden düzenlenmektedir. Şeffaf diş teli hakkında doğru ortodonti süreci bilgilendirmelerin yapılması önem kazanır.

Günümüzde pek çok kişi etkili bir izlenimin pek çok faktörden daha önemli olduğunun bilincindedir. Beden dilinin de etkili olduğu bu süreç boyunca bireyin kazandığı özgüven onu istediği konuma getirmede etki sahibidir. İçten bir gülümseme, etkili bir tebessüm tüm bedenimize katkı kazandırarak kendimizden emin ve güvenilir tavrımızı kazandırmaya katkı sağlar. Bu bireyler iş hayatında oldukça sağlıklı etkileşimler kurabilecektir. İnsan ilişkilerini ön planda tutularak, çeşitli çalışmalara başvurmak bunlara gerektiği önemi ve özeni göstermek, bunu planlamayı denemek bakımından da en baş olarak kişinin kendini diğer insanların içerisinde olabildiğince rahat hareket edecek şekilde hissetmesi süreç açısından önem kazanmaktadır.

 

 


Share:


Sıkça Sorulan Sorular

- Diş teli takma işlemi ağrılı bir işlem midir?

Diş teli takma işlemi tamamen ağrısız ve acısız toplamda yaklaşık 15-20 dakika süren basit bir işlemdir.

- Diş teli tedavisinde ağrılar ne kadar sürer?

Tedavi sırasında belli periyotlarda yaptığımız sıkma işlemleri ortalama 1 ile 3 gün arasında azalarak kaybolmaktadır. İşlem sırasında sıkma kuvvetine göre bazı zamanlar bir kaç dakika içerisinde tamamen geçer.

- Diş teli tedavisi ortalama ne kadar sürer?

Diş teli tedavisi kişinin ihtiyacına göre tek çene ve çift çene olarak ikiye ayrılır. Tek çene tedavilerde dişlerdeki bozukluk durumuna göre ortalama 6-8 ay, çift çene tedavilerde ortalama 12-18 ay sürebilmektedir. İstenilen estetik sonuca ulaşıldığında tedavi sonlandırılır.

- Diş teli tedavisinde kişisel bakımın önemi nedir?

Diş teli tedavisinde diş temizliği için uygun olan ortodontik fırçalarla birlikte dişlerin düzenli olarak fırçalanması, plak oluşumundan kaçınılması son derece önemlidir. Ağız hijyeni hem kişinin sağlığı hem de tel tedavisinde önemli bir etkendir.

- Şeffaf braketler tedavi süresini uzatır mi?

Şeffaf braketlerde kullanılan malzeme önemlidir. Bazı şeffaf braketler sert plastik gibi malzemelerden oluştuğu için tedavi süresini uzatabilme durumu var. Ancak kliniğimizde porselen braketler kullanılmaktadır.

- Şeffaf braketler daha çabuk mu sararır?

Şeffaf braketlerin sararması durumu tamamen kişisel bakımla ilgilidir. Kliniğimizde 3 haftalık aralıklarla muayene çağırdığımız hastalar arasında sanki yeni takılmış gibi bakımına özen gösteren hastalar mevcut.

- Diş telleri ağızda yaralar yaptığında ne yapılmalıdır?

Diş telleri zaman zaman yanak ve dudakların iç kısımlarında tahrişler yapabilir. Bu durumda tahrişe sebep olan bölgeyi kurulayarak bal mumu yapıştırdığınızda hissedilen acı seviyesini en aza indirebilirsiniz.

- Diş teli çıkartma işlemi ağrılı bir işlem midir?

Tel çıkartma işlemi herhangi bir şekilde uyuşturma işlemine ihtiyaç duymadan yapılan yaklaşık 30 dakika süren basit bir işlemdir

- Tedavi bittikten sonra dişler tekrar bozulur mu?

Tel tedavisi bittikten sonra pekiştirme tedavisi başlamaktadır. Pekiştirme tedavisi dişlerin yeni konumuna adapte olabilmesi için dişlerin iç kısmına koruyucu tellerin takılması ve hastaya pekiştirme plaklarının verilmesidir. Pekiştirme plaklarının tavsiye edildiği şekilde takılmadığı durumlarda ve periyodik kontrollere gelinmediği durumlarda dişler tekrar bozulabilir. Bu noktada hastanın tedavi bittiğinde de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi önemlidir. Aksi takdirde dişlerin tekrar bozulması kaçınılmaz olur.

Yorum Bırakın

En geç 3 gün içerisinde sorunuza cevap verilecektir.