Görüntü
Alpdent ile Diş Teli Tedavi Adımları
Alpdent ile Diş Teli Tedavi Adımları

Günümüzde tercihi yüksek olan diş teli tedavisinde pek çok adım birlikte ilerletilmektedir. Süreç içerisinde bu adımların birbirini tamamlayıcı bir şekilde ilerletilmesinin sağlanması önem taşımaktadır.  Bu adımların incelenmesi ve önemli noktalarca ele alınması esastır. 

Diş Tellerinin Önemi Nedir?

Diş telleri bireylerin sağlıklı bir ağız yapısı kazanmasında önem kazanmaktadır. Süreç boyunca her birey kendi tedavi planı çerçevesinde değerlendirilmektedir. Ağız bakımında dikkat edilmesi gerek olan noktalar değerlendirilerek sürece dahil edilmelidir.

Alpdent ile Braket Seçimi

Braketler küçük kare yapılar olarak ifade edilmekte ve dişlerin uygun konumda yer alması için onların hareketine yardımcı olmaktadır. Braketlerin önemi süreç içinde oldukça büyüktür. Braket türleri de diş teli fiyatları üzerinde etki sahibi olduğundan süreç içerisinde değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Braket türleri beklenti ve ihtiyaçlar ile eşleşerek seçilmektedir. Metal, şeffaf veya lingual türde olanlardan hangi türü seçeceğiniz önemlidir. Süreçte bu durumu etkileyen pek çok etmen olabilmektedir. Her tür sağlığınıza katkı sağlamakta ve pek çok avantajları da içerisinde barındırmaktadır. Öncelikle ilk çıktığı dönemlerde çok fazla çocuklarca tercih edilen metal teller şeffaf türler ile beraber yeni bir değişme uğramış ancak seçilme düzeyini de korumuştur.

Diş Teli Fiyatları Değerlendirilmesi

Diş teli fiyatları değerlendirilmesi pek çok noktanın birleşimi ile ortaya konulmaktadır. Fiyatlar üzerinde ele alınan tüm değerlendirmeler bireysel plana uygun oluşturulmaktadır. Diş teli fiyatları kullanılan malzeme türünden,  ek müdahalelerden, uygulanan klinikten de etkilenmektedir. Her bireyin tedavi planı birbirinden farklılık içerdiğinden diş teli fiyatları da bu bağlamda değişme gösterecektir.

Ağız Bakımında Dikkat Edilecek Noktalar

Ağız ve diş sağlığı alanında yapılan gelişmeler bireysel farklılıklara önem göstererek ilerletilmektedir. Ağız sağlığını korumak adına temizlik çok büyük önem taşımaktadır. Temizliğin etkili bir şekilde sürdürülmesi ile istenen amaca sağlıklı bir şekilde ulaşmak olanaklıdır. Planlanan adımların istenen düzeyde ilerletilmesi ile beraber diş teli fiyatları da değerlendirilerek sürece dahil olacaktır. 

Alpdent olarak sizlerin ihtiyaçlar ve beklentileriniz doğrulsunda üretimler sağlamakta, destek vermekte ve süreç planlamanıza yardımcı olmaktayız. Alanında uzman kadromuz ile sizlere hizmet sunmakta, geri dönüşlerinize uygun planlama yapmaktayız.


Share:
Sıkça Sorulan Sorular
- Diş teli takma işlemi ağrılı bir işlem midir?

Diş teli takma işlemi tamamen ağrısız ve acısız toplamda yaklaşık 15-20 dakika süren basit bir işlemdir.

- Diş teli tedavisinde ağrılar ne kadar sürer?

Tedavi sırasında belli periyotlarda yaptığımız sıkma işlemleri ortalama 1 ile 3 gün arasında azalarak kaybolmaktadır. İşlem sırasında sıkma kuvvetine göre bazı zamanlar bir kaç dakika içerisinde tamamen geçer.

- Diş teli tedavisi ortalama ne kadar sürer?

Diş teli tedavisi kişinin ihtiyacına göre tek çene ve çift çene olarak ikiye ayrılır. Tek çene tedavilerde dişlerdeki bozukluk durumuna göre ortalama 6-8 ay, çift çene tedavilerde ortalama 12-18 ay sürebilmektedir. İstenilen estetik sonuca ulaşıldığında tedavi sonlandırılır.

- Diş teli tedavisinde kişisel bakımın önemi nedir?

Diş teli tedavisinde diş temizliği için uygun olan ortodontik fırçalarla birlikte dişlerin düzenli olarak fırçalanması, plak oluşumundan kaçınılması son derece önemlidir. Ağız hijyeni hem kişinin sağlığı hem de tel tedavisinde önemli bir etkendir.

- Şeffaf braketler tedavi süresini uzatır mi?

Şeffaf braketlerde kullanılan malzeme önemlidir. Bazı şeffaf braketler sert plastik gibi malzemelerden oluştuğu için tedavi süresini uzatabilme durumu var. Ancak kliniğimizde porselen braketler kullanılmaktadır.

- Şeffaf braketler daha çabuk mu sararır?

Şeffaf braketlerin sararması durumu tamamen kişisel bakımla ilgilidir. Kliniğimizde 3 haftalık aralıklarla muayene çağırdığımız hastalar arasında sanki yeni takılmış gibi bakımına özen gösteren hastalar mevcut.

- Diş telleri ağızda yaralar yaptığında ne yapılmalıdır?

Diş telleri zaman zaman yanak ve dudakların iç kısımlarında tahrişler yapabilir. Bu durumda tahrişe sebep olan bölgeyi kurulayarak bal mumu yapıştırdığınızda hissedilen acı seviyesini en aza indirebilirsiniz.

- Diş teli çıkartma işlemi ağrılı bir işlem midir?

Tel çıkartma işlemi herhangi bir şekilde uyuşturma işlemine ihtiyaç duymadan yapılan yaklaşık 30 dakika süren basit bir işlemdir

- Tedavi bittikten sonra dişler tekrar bozulur mu?

Tel tedavisi bittikten sonra pekiştirme tedavisi başlamaktadır. Pekiştirme tedavisi dişlerin yeni konumuna adapte olabilmesi için dişlerin iç kısmına koruyucu tellerin takılması ve hastaya pekiştirme plaklarının verilmesidir. Pekiştirme plaklarının tavsiye edildiği şekilde takılmadığı durumlarda ve periyodik kontrollere gelinmediği durumlarda dişler tekrar bozulabilir. Bu noktada hastanın tedavi bittiğinde de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi önemlidir. Aksi takdirde dişlerin tekrar bozulması kaçınılmaz olur.

Yorum Bırakın
En geç 3 gün içerisinde sorunuza cevap verilecektir.