Görüntü
Diş Teli Fiyatları ve Diş Teli Tedavisi : Dt Emre Aldoğan 57

Ortodonti Tedavisinde Diş Temizliği

Dt Emre Aldoğan 28-06-2019

Ortodonti süreci; dişlerdeki yanlış konunlanma sorunlarının, dişlerin üzerine özel malzemelerle yapıştırılan diş telleri ile düzgün hale getirilmeye çalışıldığı bir tedavi sürecini ifade eder. Di ...

Devamı

Ortodontik Tedavide Çevresel Etmenlerin Rolü

Dt Emre Aldoğan 27-06-2019

Ortodonti tedavinin başlamasına etki eden faktörlere bakıldığında çevresel ve genetik faktörler ön plandadır. Genetik faktörlerden daha baskın olarak çevresel faktörler ön plandadır ve bu durum bize a ...

Devamı

Ortodontik Tedavi Süreci Nedir?

Dt Emre Aldoğan 26-06-2019

Dişlerde gözlenen konum sorunlarıyla ilgilenen, doğru konumun sağlanması ve çarpaşık dişlerin düzene getirilmesi gibi alanlarda uğraş verebilen kişilerin uğraş alanını kapsayan tedavi sürecine ortodon ...

Devamı

Diş Tellerinde Kullanım Süreci

Dt Emre Aldoğan 25-06-2019

Tel kullanarak istenen görünüme kavuşmak isteyen hastalarımızın çoğunluğu süreç hakkında fazla bilgi sahibi değildir. Bu yüzden bazı konular hakkında bilgilendirilmeye ihtiyaçları vardır. Ortodontik d ...

Devamı

Günümüzün Parlayan Yöntemi Şeffaf Diş Telleri

Dt Emre Aldoğan 25-06-2019

Diş teli tedavisi dişlerdeki eğrilmeler, ayrılmalar, yani dişlerdeki konum bozukluklarını belirli bir zaman içerisinde düzelten bir tedavi yöntemidir. Günümüzde tellerin birçok çeşidi ortaya çıkmıştır ...

Devamı

Diş Teli Tedavisinde Önem Verilecek Noktalar

Dt Emre Aldoğan 24-06-2019

Ortodonti; uygun konumda bulunmayan dişlerin, uygun olmayan çene yapılarının sonucunda meydana gelen sorun durumlarını belirleyen, bu sorunlar üzerinde durarak oluşacak diğer sorunları önleyerek tedav ...

Devamı

Diş Teli Tedavisinde Aşamalar

Dt Emre Aldoğan 23-06-2019

Yaşamın olağan sürecinde pek çok birey diş tellerini tercih etmeye istekli olmasa bile diğer bireylerden edindiği doğru olmayan ifadeler onun fikrine etki ederek bu durumdan vazgeçmesine neden olur. ...

Devamı

Tedavide Uygun Braket Seçimi

Dt Emre Aldoğan 22-06-2019

Ortodontik tedavi dişlerdeki eğrilmeler, ayrılmalar, yani dişlerdeki konum bozukluklarını belirli bir zaman içerisinde düzelten bir tedavi yöntemidir. Günümüz teknolojisinde tellerin birçok türleri or ...

Devamı

Yetişkinlerde Tel Tedavisi

Dt Emre Aldoğan 21-06-2019

Ortodontik tedavi sürecindeki genel algı çocukluk ve gençlik dönemlerinde uygulanması gereken tedavi yöntemlerinden olduğuydu. Günümüzde ise teknoloji alanındaki gelişmeler ve imkanların fazlalığı, çe ...

Devamı