Görüntü
Tedavi Sürecinde Braketlerin Kullanımı
braket nedir

Ortodonti tedavi süreci gerekli planlamaların yapılması ile istenen konum sorunlarına çözüm bulma arayışıdır. Diş teli tedavi sürecinde önem arz edecek olan tel seçiminin de istenen sonuçlar meydana getirmesi adına öncelik olarak hangi braket türünün ihtiyaç gerektirdiğini bilmek gereklidir. Sürece başlanacak ve ilerletilecekse de ilk olarak diş teli tedavisi adımlarının hangi kriterlerden oluşarak düzenleneceği de ifade edilmelidir. Gerekli adımlar kontrol edilerek süreç ilerletilmelidir. Uzun bir sürecin ilerletileceği de düşünüldüğünde doktor ile iyi bir kontak kurmanın önemi süreç boyunca oldukça büyük önem içermektedir. Daha sonra diş teli için muayane sürecinin başlatılarak düzenlenmesi gerekmektedir. Bu muayane adımlarında kişilerde gözlenen sorunların tespitleri gerçekleştirilir. Muayene adımlarında net olmayan bulgular süreç içerisinde röntgenler ile meydana çıkmaktadır. Hangi tedavi şeklinin hangi adımlarla ilerletilmesi gerektiği de belirlenerek süreç bir plan program çerçevesinde düzenlenmelidir. Hasta ve doktor karşılıklı olarak bu plana uyum sağlamalıdır. Hangi adımda hangi faaliyer durumlarının gerçekleştirileceği de belirtilmelidir. Doktor ve hasta karşılıklı olarak önceki adımdaki ana başlıkları da açıklayarak ayrıntılandırmaya özen göstermelidir. Hangi aşamada hangi braketlerin nasıl olacağını da değerlendirmek gereklidir. Diş teli fiyatları 2019 yılı sonuçları da incelendiğinde en çok etkileyen faktör seçilecek türün ne olduğu da ortaya konulacaktır. Hangi braket tiplerinin sizi istenen duruma ulaştıracağını öğrenmek için ilk olarak türleri tanıyarak, özelliklerini de bilmek gerekir. Metal braketler ilk olarak çıkan ve ifade edilmesi gerekli olan braketlerdir. Ancak görünüm anlamında kaygılı bireylerce günümüzde tercihi daha sınırlandırılmış olmaktadır. Bu durum kullanım alanını biraz daha azaltmada önemli etmene sahiptir. Öncelik olarak estetiğin en önemli faktörlerden biri olduğunu ifade eden ve onun için tel tedavi sürecine başlamaktan kaçan kişilerin sayısı oldukça fazladır. Bu durum meydana geldiğinde hem sağlıklı olmak hem de estetistiksel görüntüyü arttıracak nitelikte ürünlerin bulunması adına çalışmaların gerçekleştirilmesi çalışıldı. Şeffaf tellerin üretimi de arttırıldığında bu durum için kaygısı fazla kişiler bu tellere yönelmeye başlayarak tercihi arttırdılar. Diş teli fiyatları 2019 yılında şeffaflarda daha yüksek maliyetlidir.

Böylece şeffaf tellerin talipleri de fazlaca artış göstermiş oldu. Braket dişlerin üst kısımlarına özel aparatlar aracılığı ile konumlanması sağlanan kare biçimindeki küçük parçalar olarak ifade edilir. Şeffaf yapıya sahip olan türlerdeki metal görüntü yerini renksiz yapılara bırakarak üretimi geliştirmiştir. En az belli olan türdür ve çokça tercih alanına sahiptir.  Ortodonti tedavisinde dişlerin üst kısımlarına zarar vermeyen özel maddelerle yapıştırılan braketler sayesinde dişlerdeki konumlanma sorunlarını iyileştirmeye yardımcı olmak önemlidir. Konumları düzenlemeye yönelik bir tedavi yöntemi olarak ifade etmek mümkündür.   Braketler de kendi içlerinde farklı türlere ayrılır. Bu türlerden birincisi metal braketlerdir. Tedavi sürecinde tercih edilmiş olan bu tür diğerlerine oranla daha eskiye dayanmaktadır. Metal braketlerin sürtünme kuvveti oldukça azdır. Bu durumun avantajı yeterli kuvveti çok az bir kayıpla dişe yöneltmesidir. Bu özelliği sayesinde tedavinin daha da kısa sürede tamamlanmasına olanak verilir. Bu görüntüden hoşnut olmayanlar genellikle daha renk seçenekleri mevcut olan lastikleri ve kişisel süslemeleri tercih edebilirler. Görüntü bakımından kendilerini  memnun edecek görüntüyü sağlamayı sağlarlar. Seramik braketler metal braketlerin görünüm sorununa çözüm getirmek adına geliştirilmiştir. Seramik braketlerin üst kısımlarında olan sürtünme kuvveti metal braketlere göre daha fazlacadır. Bu özelliği fırçalama alışkanlığının yeterli olmadığı ağızlarda tedavi hızını mevcut durumdan daha yavaş  olmasına sebep olabilmektedir. Ek olarak fırçalamanın etkili gerçekleştirilemediği durumlarda lekelenmeler meydana gelebilmektedir. Süreç içerisinde temizlik etmeninin en ön planda yer alması kaçınılmazdır. Bireyler için önem arz edecek olan durum ve tercih edilmesinin önüne geçebilecek nitelikte olan dezavantajlarından bir tanesi  de dişlerde meydana gelebilecek olan lekeleri daha fazla belli etmesidir. Renginin çok açık olması durumu lekelerin görülmesini daha da kolaylaştırmaktadır. Safir braketler de seramik braketlere benzer yapılardadır. Aynı avantaj ve dezavantajları içermektedir. Bu türün bakımında da ağız ve diş temizliğine, braketlerin kenar temizliğine dikkat etmek süreç için oldukça büyük önem içermektedir. Belirli periyorlarda belirli maddelerle dişlerin, diş aralarının, braket kenarlarının temizlenmesi kaçınılmaz öneme sahiptir. Sert plastik braketler uygun maliyetli braketlerin arasında yer alır. Sert plastik braketler şeffaf braketlerin yüksek olan maliyerlerini daha uygun duruma getirmek adına üretilen türlerdendir. Daha esnekliğe sahip olmaları dişlerin istenilen düzeyde iyileşmelerine engel olabilmektedir. Dişler istenen konuma ve şekle daha geç gelme etmeni ile karşı karşıya kalabilirler. Self ligating braketler yapısı gereği kendileri kilitli braketler anlamına gelmektedir. Üst kısımlarında açılıp kapanma özelliğine sahiptirler. Bildiğimiz braketler ark telerine tek tek lastikler aracılığı ile veya tel yardımı ile yerleştirilirken self ligating braketler ark tellerine kapakları yardımıyla bağlanırlar. Metal ve seramik seçenekleri de mevcuttur. Sürtünme kuvvetleri az olduğundan ötürü dişleri çok hızlı bir şekilde düzeltme etkisine de sahiptirler. Bu durum büyük avantajlarındandır. Damon braketler Self ligatinglere fazlaca benzeyen bir yapıya sahiptirler. Braketlerin üst kısımlarında yer alan açılar self ligatingkinlerden farklı özellik içerirler. Yer açma ve genişletme gibi özellikleri de bulunmaktadır. Ağız içerisinde yer darlığının mevcut olduğu hastalarda yer açmak amacıyla tercih edilecek olan türleri de bulunmaktadır. Metal ve seramik seçenekleri de mevcuttur. Maliyeti diğer türlerle  kıyaslandığında yüksek kategoriler arasındadır. Bazı durumlarda hastanın dişinin çekmek gerektiği halde bu tür ile işlemi gerçekleştirmeden sonuca erişmek olası olur. Bu türü seçip seçmeyeceğiniz muayene adımlarında meydana çıkacaktır. Muayene sürecinde yapılacak müdahaleler belirlenir ve diş teli fiyatları 2019 yılı düzenlemeleri yapılır.

Diş estetiği adımlarında da günümüzde çokça tercih edilir. Ne kadar istenilen görüntüye bizi ilerletse de maliyetlerinin yüksekliğine ek olarak diş yapılarına zarar verici özelliği olduğunu da belirtmek mümkündür. Doğal bir yöntem yerine tıraşlama, küçültme, kaplama gibi yapay yöntemlerin de tercih edilmesi yapılara hasar getirmektedir. Oysa ki ortodontik tedavide dişin kendi yapısı önemsenerek daha da iyileşme kazandırılır. Diş teli nasıl takılır ve diş teli fiyatları, ortodonti fiyatları üzerinde ne gibi faktörler etkilidir bu noktalara değinerek diş teli fiyatları (ortodonti fiyatları) üzerindeki artmaların veya azalmaların nedenlerine de bakılması gereklidir.

Diş teli nasıl takılır sorusuna cevap verilmesi gerekirse; braket denilen ve dişlerin üzerinde bulunan telleri tutan küçük yapıların dişlere uygun olan aparatlar ile dikkatle yerleştirilmesi ile teller yerleştirilmiş olur. Süreç için önemli olan bir diğer nokta ise diş teli nasıl takılır sorusunun yanında hangi braket çeşidinin kullanılması gerektiği sorusuna da uygun cevabı bulmak gerekir. Şeffaf diş teli veya görünmez diş teli gibi çeşitler tercih edilebilir. Diş teli fiyatları / ortodonti fiyatları bu tercih ile meydana gelmektedir. Görünmez diş teli veya şeffaf diş teli yetişkinlerce daha çok uygulanılmak istenir. Diş teli fiyatları, ortodonti fiyatları da bu çeşitlerde artış içerir. Doktor  ile diş teli fiyatları (ortodonti fiyatları) konusunda uyumu iyi kurmanız süreç açısından gerekli ve önemlidir. Kişiler diş teli fiyatları nedeni ile tedaviyi erteleme eğilimi içerisinde olabilmektedir. Kendi dişlerinizi uzun soluklu olarak kullanabilceğimizin farkında olmanız sizi bir kere daha diş teli tedavisine başvurmaya yardımcı olacaktır.

Diş teli fiyatları 2019 yılı değerlendirmelerini doktorunuz ile anlaşarak düzeni oluşturmalısınız. Şeffaf diş teli veya görünmez diş teli tedavinizi tercih etmenizde önemli bir paya sahiptir. Diş teli fiyatları 2019 yılında bu ortodonti tedavi türlerindeki artışı uygun ödeme koşulları ile dengelemeye çalışmaktadır.


Share:
Sıkça Sorulan Sorular
- Diş teli takma işlemi ağrılı bir işlem midir?

Diş teli takma işlemi tamamen ağrısız ve acısız toplamda yaklaşık 15-20 dakika süren basit bir işlemdir.

- Diş teli tedavisinde ağrılar ne kadar sürer?

Tedavi sırasında belli periyotlarda yaptığımız sıkma işlemleri ortalama 1 ile 3 gün arasında azalarak kaybolmaktadır. İşlem sırasında sıkma kuvvetine göre bazı zamanlar bir kaç dakika içerisinde tamamen geçer.

- Diş teli tedavisi ortalama ne kadar sürer?

Diş teli tedavisi kişinin ihtiyacına göre tek çene ve çift çene olarak ikiye ayrılır. Tek çene tedavilerde dişlerdeki bozukluk durumuna göre ortalama 6-8 ay, çift çene tedavilerde ortalama 12-18 ay sürebilmektedir. İstenilen estetik sonuca ulaşıldığında tedavi sonlandırılır.

- Diş teli tedavisinde kişisel bakımın önemi nedir?

Diş teli tedavisinde diş temizliği için uygun olan ortodontik fırçalarla birlikte dişlerin düzenli olarak fırçalanması, plak oluşumundan kaçınılması son derece önemlidir. Ağız hijyeni hem kişinin sağlığı hem de tel tedavisinde önemli bir etkendir.

- Şeffaf braketler tedavi süresini uzatır mi?

Şeffaf braketlerde kullanılan malzeme önemlidir. Bazı şeffaf braketler sert plastik gibi malzemelerden oluştuğu için tedavi süresini uzatabilme durumu var. Ancak kliniğimizde porselen braketler kullanılmaktadır.

- Şeffaf braketler daha çabuk mu sararır?

Şeffaf braketlerin sararması durumu tamamen kişisel bakımla ilgilidir. Kliniğimizde 3 haftalık aralıklarla muayene çağırdığımız hastalar arasında sanki yeni takılmış gibi bakımına özen gösteren hastalar mevcut.

- Diş telleri ağızda yaralar yaptığında ne yapılmalıdır?

Diş telleri zaman zaman yanak ve dudakların iç kısımlarında tahrişler yapabilir. Bu durumda tahrişe sebep olan bölgeyi kurulayarak bal mumu yapıştırdığınızda hissedilen acı seviyesini en aza indirebilirsiniz.

- Diş teli çıkartma işlemi ağrılı bir işlem midir?

Tel çıkartma işlemi herhangi bir şekilde uyuşturma işlemine ihtiyaç duymadan yapılan yaklaşık 30 dakika süren basit bir işlemdir

- Tedavi bittikten sonra dişler tekrar bozulur mu?

Tel tedavisi bittikten sonra pekiştirme tedavisi başlamaktadır. Pekiştirme tedavisi dişlerin yeni konumuna adapte olabilmesi için dişlerin iç kısmına koruyucu tellerin takılması ve hastaya pekiştirme plaklarının verilmesidir. Pekiştirme plaklarının tavsiye edildiği şekilde takılmadığı durumlarda ve periyodik kontrollere gelinmediği durumlarda dişler tekrar bozulabilir. Bu noktada hastanın tedavi bittiğinde de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi önemlidir. Aksi takdirde dişlerin tekrar bozulması kaçınılmaz olur.

Yorum Bırakın
En geç 3 gün içerisinde sorunuza cevap verilecektir.