Görüntü
Ortodonti tedavisinde implant uygulamalarının yeri
Ortodonti fiyatları

Ortodonti tedavisi; var olan dişleri olması gereken konuma getirerek hem fonksiyonel olarak daha rahat kullanılmasını hemde estetik olarak daha güzel görünmesini amaçlayan bir tedavidir. Bu işlem dişlerin üzerine kuvvet aktarıcıları olan braketlerin yapıştırılmasıyla ve braketlerin içerisinden geçen çok esnek özellikte olan ark telinin geçirilmesiyle yapılır.
  Bazı dişler anne prenatal dönemde yani anne karnında dişlerin oluşması sırasında oluşan bir aksama sebebiyle oluşmaz ve doğuştan eksik olur. Doğuştan oluşmayan dişler sıklıkla lateral dişler dediğimiz ön iki tavşan dişin yanındaki küçük kesici dişlerdir.
  Bazı dişlerde diş tedavisinden önce herhangi bir sebeple çekilmiş olur. Ve hasta ortodonti tedavisine geldiğinde ağzında yukarıda anlattığımız sebeplerden dolayı eksik dişleri vardır.
  Eksik dişlerin varlığında klinik olarak tercihimiz; ortodonti tedavisi ile mümkün olduğunca önündeki ve arkasındaki dişleri birbirlerine yaklaştırarak boşluğu kapatmak ve herhangi bir protez uygulamasına ihtiyaç bırakmamaktır. Yalnız bu durum her zaman mümkün olmamaktadır. 
 Diş eksikliklerinden kaynaklanan boşlukların ortodonti tedavisi ile kapatılamadığı durumlarda tedavi sonunda protez planlaması yapılır. Eksik dişlerin en sağlıklı, en kullanışlı ve en uzun ömürlü olarak geri kazandırılması implant uygulaması ile mümkündür. İmplant uygulamaları başlangıçta porselen köprülerle karşılaştırıldığında daha pahalı gibi görünsede ilerleyen zamanda değiştirilmesi gerekmemesi ve daha uzun ömürlü olması sebebiyle esas olarak uzun dönemde daha ucuzdur.
  Ortodonti tedavisinde implant uygulamalarında dikkat edilmesi gereken 2 önemli nokta vardır.
Ortodonti tedavisinde dişlerin hareketiyle yeni kemik oluşmaktadır. İmplant uygulaması yeni oluşan kemiğe yapılacaksa kemik oluştuktan sonra 3-4 ay kadar kemiğin olgunlaşması beklenmelidir.
İkinci önemli nokta ise; implant uygulaması dişler son yerlerini aldıktan sonra, yani en erken ortodonti tedavisinin bitiminden birkaç ay önce yapılmalıdır. Çünkü daha erken yapıldığında ortodonti tedavisi ile dişler hareket ederken yapılan implant sabit kalır ve bir süre sonra alakasız bir yerde kalabilir. Ve implantta konum problemi yaşanır.
 

Share: