Görüntü
Diş Teli Tedavisinde Bilinen Doğrular ve Yanlışlar
diş teli kararı

 

Günümüz iş yaşamında veya sosyal yaşamda pek çok birey diş teli kullanmaya karşı istekli olsa da duyduğu doğruluğundan ya da yanlışlığındna emin olmadığı ithamlar onu sürece başlamada kararsız kalmasına sebep olmaktadır. Bu durumda pek çok problem durumuna bakarak uygun cevap arayışında bulunmak gereklidir. Bu sorular; diş teli nasıl takılır, görünmez diş teli nedir, şeffaf diş teli nedir? Gibi sorularla çoğaltılabilmektedir.

Diş teli yalnızca ileri derece konumlanma problemlerine sahip bireylerin kullanımını gerektirecek olan bir yöntem olarak ifade edilemez. Her yaştan birey gerekli muayene sonuçlarının neticesinde, uygun görüdüğü vakit bu yöntemi uygulama hakkına sahiptir. Dişler sabit bir yapıda bulunmadığından ötürü teller ile rahatça hareket halinde olmaktadırlar. Bu etmen yaşam boyu değişiklik göstermeden devam eder. Kişinin yaşının kaç olduğunun tedavinin başlamasında önemi yoktur. Ağız yapısı diş teli fiyatları (ortodonti fiyatları) üzerinde oldukça etki sahibi olmaktadır. Diş teli fiyatları,  diş teli fiyatları 2019 yılı değerlendirmeleri üzerinden ilerleyerek devam etmektedir. Bu neden ile sekizli yaşlardaki bireylerin ağız yapılarını da otuzlu yaşlarında olan bireylerin ağız yapısını da muayene sürecinden geçirerek etkili bir şekilde değerlendirmek, sürece o şekilde başlamak gereklidir. Kişinin yaşı hangi tedavi türünün uygulanacağını bize göstermektedir. Seçilecek müdahale ve adımların sağlanmasına katkı verir. Diş teli fiyatları ele alındığında her adımın etkili olabilmesi  süreç içerisinde önem kazanmaktadır. Diş teli fiyatları 2019 verileri ile ele alınarak maliyetler tekrar düzenlenmelidir. Ortodonti fiyatları, diş teli fiyatları 2019 fiyatlarından etkilenerek düzenlenmektedir. Görünmez diş teli ve şeffaf diş teli fiyatlarında artışa neden olacak olan etmenler bulunur. Diş teli sürecinin çok uzun süreceği düşüncesi de kişiye göre değişmeler içermektedir. Diş tedavisinde öncelik olarak muayene aşaması oturtulur ve gerekli olacak olan tetkikler yerine getirilerek süreç aşamlandırılır. Burada dikkat edilmesinin önemli olduğu bir diğer etmen de sürekli diş çekilmesi düşüncesinin kişide oluşturduğu kaygılanma durumudur. Doktor gerekli gördüğü zaman veya düşmemiş süt dişleri olan kişilerde mevcut ise çekimi ön planda tutmaktadır. Her doktor her zaman birçok diş çekme ihtiyacını kendinde bulmamaktadır. Ayrıca ortodontik tedaviyi her doktorun uygulaması süreç açısından uygun olmamaktadır. Bu neden ile ortodonti uzmanı olmayan bireylerin işlemi gerçekleştirmemesi hem süreç ve hem kişinin sağlığı açısından daha iyi sonuçlar alınmasına katkı sağlayacaktır. Uyguladığı kuvvet diş köklerine ve diş yapılarına zarar verecek nitelikte bulunmamaktadır. Uzman kişi bu durumun farkında olacak ve uygun müdahale yöntemini geliştirmeye çalışacaktır. Amaç bu noktada dişin sağlıklı yapısını koruyarak ona zarar gelmemesine yardmcı olmaktır. Ortodonti fiyatları bu amaca hizmet edebilmek adına artış içermektedir. Kişinin takılan diş teline uyumunu kolaylaştırmka adına kendine zaman vermesi sürece alışmasında kolaylaştırıcı etkiye sahiptir. Bu süreçte dudak dil koordinasyonunun etkili kurulması adına da birkaç güne ihtiyaç vardır. Ortodonti tedavisi emek gerektiren bir süreci tanımlamaktadır. Telaffuzda hafif değişiklikler geçici olarak ortaya çıkabilmektedir. Diş teli nasıl takılır sorusunda da bu uyumu kolaylaştırıcı bilgiler yer almalıdır. Bazı besin türlerini tüketmek diş teli süreci içerisinde sizi zor duruma sokabilir. Örneğin çok katı ve kabuklu besinler diş yapısına alışma sürecinde zararlı ve hasar verecek nitelikler içerebilmektedir. Zamanla alıştıkça istediğiniz besin türünü yiyebilecek duruma gelmeniz mümkündür. Sadece dişlere ve tellere yapışan ve leke oluşumlarına neden olabilecek olan yiyecek ve içeceklerin ağız bakımında oluşturduğu zor durumlardan ötürü tüketilmemesini, veya sınırlamaların getirilmesini önermek durumundayız. Asitli içecekler yalnızca bu süreç için değil genel olarak diş sağlığını olumsuz yönde etkileyen besinler olmasından ötürü kullanımı sınırlandırılmalıdır. Temizleme işlemi ağız ve diş sağlığına katkı sağlayacak, yapılara hasar-zarar getirmeyecek aletler yardımı ile gerçekleştirildiği sürece amaca hizmet etmiş olacaktır. Aletler diş teli fiyatları üzerinde etki sahibi olmaktadır. Diş teli fiyatları 2019 maliyetine göre de düzenlemeler yapılır. Dişlerin sağlıklı yapıya kazanmış olması adına gerçekleştirilecek olan bu tedavi sürecinin çürüklere neden açabileceği düşüncesinde de hataların olduğu gözlenebilmektedir. Burada önemli olacak olan etmen; gerekli önemi ve ağız temizliğini üst düzeyde tutacak biçimde işlemleri gerçekleştirebilmektir. Çapraşık dişlerin arasında biriken besin artıkları gerekli ve amaca hizmet edecek aletler yardımı ile uygun biçimde temizlenmez ise orada kalıp çürük oluşumlarına, ağız kokularına hatta enfeksiyonların oluşumuna sebebiyet gösterebilecektir. Dikkat edilerek gerçekleştirilen her bakım tüm sorunların önüne geçmede etki sahibi olmaktadır. Ortodonti fiyatları problem durumlarının gözlendiği durumlarda daha artış göstermektedir. Ortodontik tedavi 8 ay 2 yıl arasında oluşacak olan bir süreci içermektedir. Kimin ne kadar ne süre tellerini kullanabileceği doktorın muayene süreçleri ve kişinin gelişim düzeyine göre farklılaşmalar içermektedir. Süreç içerisinde gözlenebilecek olan fiyatlar diş teli fiyatları 2019 verilerince desteklenerek açığa çıkmaktadır. Görünmez diş teli ve şeffaf diş teli fiyatlarına dikkat ederek sürece başlamak olası durumların önüne geçmede önemlidir. Diş teli fiyatlarının süreci olumsuz yönde etkilememesi adına önceden bilgilendirmeler yardımı ile ele alınması gereklidir. Diş teli nasıl takılır sorusuna verilecek cevaplar süreç başında bilgilendirilmelidir. Ortodonti fiyatları kişilere, sorunlarına, kullanılan müdahale yöntemlerine göre değişkenlik gösterir.

Konumlanma problemlerinde; doğru konumuna getirilen dişlerin bir süre sonra tekrar konunmlarına geri dönmesi etmeni söz konusu olacak bir durum değildir. Fakat şunu belirtmek gerekiyor ki tedavi, süreç bittikten sonra plak kullanımı ve sabitleyicilerin kullanılması ile devam ettirilmelidir. Kalıcılığı sağlamada önemli bir yere sahiptir.  Porselen braketlerin çabucak kırılıp ve dayanıksız olabileceği durumu da doğru olarak kabul edilmemektedir. Belirtilmesi gerekli olacak olan önemli nokta o porselen yapının sağlam olup olmadığından kaynaklanmaktadır. Her plak her hastaya uygun olarak üretilemez. Şeffaf plakların hangi hastaya ne şekilde uygulandığı doktor muayenesi ve müdahaleleri sonucunda ortaya çıkacaktır. Gerekli olan tüm faktörler doktorca açıklanır. Müdahaleler uzman doktorca yürütülmektedir. Süreçte kullanımının önemli olduğu malzemelerin yerlerine doğru şekilde ve aralıklarda konumlandırılma yapılabilmesi sürecin sağlıklı ilerlemesi için oldukça önemlidir. Şeffaflar gerektiğinde takıp çıkarılabilir nitelikte olduğundan dolayı hastaların kullanımını da kolaylaştırcak etkilere sahiptir. Bu noktada şeffaf plaklar ile diğer şeffaf estetik braketler arasındaki farklılıkların da ifade edilebilmesi önemlidir. Şeffaf apareyler de direkt gözükmeyen ve  tel kullanılmayan tedavi olarak isimlendirilen türler olarak ifade edilebilmektedir. Dişlerin kalıbı alınır. Yapılan şeffaf düzeltme plakları kullanılarak metal teller ile aynı temizleme ve bakım kurallarına dikkat edilerek sürecin ilerletilmesi gereklidir. Sürekli dişlere yapışan, leke bırakacak olan besin türlerinden uzak kalmak daha yararlı bir süreç geçirmenize katkı kazandıracaktır. Sürecin iletletilmesine katkı verecek etkilere sahip olacak olan aletler tercih edilerek teller belirli düzen çerçevesinde takılmalıdır. Bu işlemler özel aletler yardımı ile gerçekleştirildiğinden ötürü çok fazla zamanımızı almadan uygulanır. Daha sonra muayenelerde kontroller de sağlanarak tellerin sıkılaştırılması gereklidir. Bu esnada da acı hissi meydana gelmemektedir. Tedavi süresi bittiğinde de çıkartma işleminin uygulanması gerekir. Bu aşamada özel aparatlar seçilerek, üzerindeki yapışkanların temizlenmesi önemlidir.


Share:
Sıkça Sorulan Sorular
- Diş teli takma işlemi ağrılı bir işlem midir?

Diş teli takma işlemi tamamen ağrısız ve acısız toplamda yaklaşık 15-20 dakika süren basit bir işlemdir.

- Diş teli tedavisinde ağrılar ne kadar sürer?

Tedavi sırasında belli periyotlarda yaptığımız sıkma işlemleri ortalama 1 ile 3 gün arasında azalarak kaybolmaktadır. İşlem sırasında sıkma kuvvetine göre bazı zamanlar bir kaç dakika içerisinde tamamen geçer.

- Diş teli tedavisi ortalama ne kadar sürer?

Diş teli tedavisi kişinin ihtiyacına göre tek çene ve çift çene olarak ikiye ayrılır. Tek çene tedavilerde dişlerdeki bozukluk durumuna göre ortalama 6-8 ay, çift çene tedavilerde ortalama 12-18 ay sürebilmektedir. İstenilen estetik sonuca ulaşıldığında tedavi sonlandırılır.

- Diş teli tedavisinde kişisel bakımın önemi nedir?

Diş teli tedavisinde diş temizliği için uygun olan ortodontik fırçalarla birlikte dişlerin düzenli olarak fırçalanması, plak oluşumundan kaçınılması son derece önemlidir. Ağız hijyeni hem kişinin sağlığı hem de tel tedavisinde önemli bir etkendir.

- Şeffaf braketler tedavi süresini uzatır mi?

Şeffaf braketlerde kullanılan malzeme önemlidir. Bazı şeffaf braketler sert plastik gibi malzemelerden oluştuğu için tedavi süresini uzatabilme durumu var. Ancak kliniğimizde porselen braketler kullanılmaktadır.

- Şeffaf braketler daha çabuk mu sararır?

Şeffaf braketlerin sararması durumu tamamen kişisel bakımla ilgilidir. Kliniğimizde 3 haftalık aralıklarla muayene çağırdığımız hastalar arasında sanki yeni takılmış gibi bakımına özen gösteren hastalar mevcut.

- Diş telleri ağızda yaralar yaptığında ne yapılmalıdır?

Diş telleri zaman zaman yanak ve dudakların iç kısımlarında tahrişler yapabilir. Bu durumda tahrişe sebep olan bölgeyi kurulayarak bal mumu yapıştırdığınızda hissedilen acı seviyesini en aza indirebilirsiniz.

- Diş teli çıkartma işlemi ağrılı bir işlem midir?

Tel çıkartma işlemi herhangi bir şekilde uyuşturma işlemine ihtiyaç duymadan yapılan yaklaşık 30 dakika süren basit bir işlemdir

- Tedavi bittikten sonra dişler tekrar bozulur mu?

Tel tedavisi bittikten sonra pekiştirme tedavisi başlamaktadır. Pekiştirme tedavisi dişlerin yeni konumuna adapte olabilmesi için dişlerin iç kısmına koruyucu tellerin takılması ve hastaya pekiştirme plaklarının verilmesidir. Pekiştirme plaklarının tavsiye edildiği şekilde takılmadığı durumlarda ve periyodik kontrollere gelinmediği durumlarda dişler tekrar bozulabilir. Bu noktada hastanın tedavi bittiğinde de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi önemlidir. Aksi takdirde dişlerin tekrar bozulması kaçınılmaz olur.

Yorum Bırakın
En geç 3 gün içerisinde sorunuza cevap verilecektir.