Görüntü
Ortodontik Tedavide Önemli Noktalar
ortodontik tedavi aşamaları

Ortodonti; çapraşık diş sorunlarının çözüme getirilmesi için pek çok müdahale adımlarının düzenlendiği, alanında uzman ortodontistlerin aracılığı ile oluşturulan tedavi yöntemi olarak ifade edilmektedir. Günümüzde pek çok kişi hayatının her döneminde dişlerin onlar için ne kadar önem arz gerektirdiğinin farkında değildir. Sosyal yaşamında diş düzeninin bireyler için ne kadar önem taşıdığının farkına varıp düzenleme ve bakım sağlama anlamında uğraş göstermektedir. Bu sebepler ile günümüzde pek çok kişi tedavi sürecini tercih etmeye daha isteklidir. Karar verme etmenlerinde iki türlü problem durumu karşımıza gelir. İlk olacak olan durum konum problemleri iken diğer sorun ise çene kemiklerinde oluşum gösteren sorunlar olarak ifade edilmektedir.

Ortodonti Sürecinde Önemli Noktalar

Hastanın tedavi sürecine başlama yaşı bizim için önem taşıyan bir durumdur. Uygulanması gerekli olacak olan ortodonti yönteminin düzenini yaş faktörü etkilemektedir. Hastanın yaşı gerekli alet kullanımını, uygulanacak tedaviyi düzenleyen özellikler göstermektedir. Çocuklarda gözlenme olanağı da yüksek olan bazı durumlar (parmak emme, biberon kullanma vs) zaman geçtikçe bazı sorunların oluşmasına da neden olacaktır. Basit bir aparat kullanımı sayesinde iskeletsel problemler ortadan kaldırılmış olarak şekillenmektedir. Erken zamanda fark edilen bu tür durumlar çözüme gelirse daha üst problemlerin ortaya çıkması da engellenmiş olunacaktır. Üst çenede iskeletsel darlığın oluşum göstermesi de sorunların özel aletler aracılığı ile kolayca düzenlenmesi ile olanaklı olacaktır. Fakat çene kemikleri olması gerekenden büyük ve dişler küçük yapıda bulnuyursa dişlerin arasında boşlukların olması durumu ortaya konulmaktadır.

Çapraşıklığın pek çok etkileri vardır. Çapraşık dişlerin ortaya olmasının bir nedeni de beklenen zamandan daha erken veya daha geç süt dişlerinin düşmesi durumudur. Dişler en yakında çevrelerinde yer alan boş konuma doğru yönelme eğilimi içerisindedir. Böylece asıl gelmesi gerekli olacak olan dişin konumu ortadan kaldırılmış olmaktadır. Dişlerde çarpıklık meydana gelecektir. Ortodonti, diş teli tedavi süreçlerinde doktorun alanında uzman ve gerekli uygulamaları bireysel etmenlere dikkat ederek düzenlemesini gerektiren bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireysel farklılıklar kişinin yaşı ve problem durumlarına dikkat ederek düzenlenmektedir. Yaşamın pek çok alanda bireyler için diş teli tedavisi yaygınlık içermekredir. Öncelik olarak porselen braketler diğer türlere oranla görüntüyü istenilen düzeyde tutmaya yardımcı olmaya özen göstermektedir. Bu neden ile yetişkinlerce daha tercih edilen türlerden olmaya devam etmektedir. Bazen dişlerin iç yüzeylerinde tel kullanmayı düşünürken bazıları şeffaf türde olanları kullanmayı tercih etmektedir. Tedavi süresi boyunca uygulanan müdahale adımları ve ara muayene dönemleri ağrı gerçekleşmeksizin ilerletilmektedir. Fakat bazı durumlarda yanaklarda ve dilde yara oluşumları olabilecektir.

Diş Teli Tedavisinde Olası Durumlar

Bazı durumların meydana gelmesi (braket kopması, telin kırılması, vb.) tekrar hasarların oluşmasına neden olabilecektir. Bir diş telinin hasar alması, braketin kırılması yanlış uygulamaların olması durumunda meydana gelebilmektedir. Bu gibi etmenler meydana geldiğinde ise doktorun müdahalesi ile uygulamalar düzeltilmelidir. Teller ilk yerleştirildiğinde sert besinlerin tüketimi dişlerde zorlama etkisi oluşturabilmektedir. Bu etmenden dolayı keserek veya bölerek tüketim göstermeniz diş yapılarımız için daha sağlıklı olmaktadır. Sağlıklı bir diş teli tedavi süreci geçirmemize olanak sağlayacaktır. Diş yapılarını sağlıklı yapıya getirmek adına yapılacak olan tedavi aşamalarının dişlerin kesinlikle çürütme durumu ortaya koyması mümkün değildir. Tam aksine braketler yapştırıldığı anda alt kısımlarında çürük oluşumu meydana gelmez. Fakat kenar kısımlarında bakteri birikme durumu daha fazla gözlenmektedir. Bu durum nedeni ile braketlerin kenar kısımlarının etkili bir biçimde temizlenmesi ve mikroplara karşı olması önemlidir. Etkili temizleme işlemleri gerçekleşmez ise çürükler meydana gelebilir. Bu durum tedavide bazı sorunların meydana gelmesine neden olabilmektedir. Bu durumlar göz önüne alındığında dişlere gerekli bakım gösterilmelidir.. Temizleme adımlarında dikkat edilmesi gerekli olan ve önem arz eden pek çok faktör vardır. Diş temizliği adımlarında tel ve braketlerin hasar görülmesi  gibi risk faktörleri mevcut olmamaktadır. Daha derin bir temizleme süreci gereklidir ve daha dikkatli ve özenli temizliklerin düzenlenmesi süreç açısından büyük önem gereklidir. Bu amaç adına özel olarak hazırlanan ürünlerin tercih edilmesi önemlidir. Tellerin dişlere konumlandırılmasının ardından dikkat edilmesi gerekli olan diğer faktörlere de bakılır. Tellerin kırılmasına ve hasar göstermesine sebep olabilecek sert besinlerden ve asitli içeceklerden uzak durulmalı ve tüketiminin sınırlandırılması gerekir. İçinde çekirdek olan besin türlerini tüketirken, çıkartılarak yenilmeli, asitli içeceklere dikkat edilmeli ve besinleri keserek bölerek tüketmek gereklidir. Diş teli fiyatları 2024 yılında problem durumları nedeni ile fiyatlarda da artış meydana gelmektedir. Tedavi süreci bir buçuk iki yıl arasında değişim gösteren bir zaman dilimini kapsamaktadır. Tedavi adımlarının değişime uğramasında etkili olacak olan etmenler de kişiye göre değişiklikler içermektedir. Tedavi süreci hastanın yaş, problemin büyüklüğü ve müdahale edilecek tedavinin tekniğine göre değişmeler gösterecektir. Hasta ve doktor arasındaki düzenlenmesi gereken  ilişki de tedavi sürecinde oldukça önemli bir konuma sahiptir. Eğer hasta muayene adımlarını düzenli bir şekilde takip ediyor, ağız bakımına dikkat veriyor, braketler ve tellerine düzenli bakıyor onları kıracak hasar verecek faktörlerden  kaçmaya özen gösteriyor, sert besinlerden uzak kalıyor, verilen aletler, lastik, vb. aletleri istenilen düzeyde kullanmaya özen veriyorsa en kısa sürede tedavi süreci olumlu yönde gelişme gösterecektir. Planlama süreci düzenlendiğinde ve hastanın da bu plana uyum gösterdiği gözlemlendiğinde en güçlü tedavi adımlarında bile tedavi süresi 2,5 yılı geçmeden sonuçlar elde edilir. Diş teli nasıl takılır ve diş teli fiyatları, ortodonti fiyatlarının üzerinde etki edecek olan etmenler nedir gerekli etmenler üzerinde durarak diş teli fiyatları, ortodonti fiyatları üzerindeki artışların nedenlerine, diş teli fiyatları 2024 yılı değişimlerinin nedenleri nelerdir sorularına göz atarsak da;

Diş teli nasıl takılır sorusunu bilemeyen biryelerde kaygı, korku, belirsizlik hissiyatları oluşabilmektedir. Bu sebeplerden ötürü ayrıntılı olarak ifade edilmelidir ki; braket olarak adlandırılan ve dişlerin üzerinde yer alan telleri birbirine tutma niteliğine sahip olan kare şeklindeki yapıların, dişinize özgü olan ürünler ile dikaktli bir şekilde yapıştırma işlemi yapılmasıyla tellerin takılması sağlanmış olacaktır. Diş teli nasıl takılır sorusuna ek olarak hangi braket çeşidinin kullanımının gerekli olacağı sorusuna da uygun cevap vererek bulabilmek önem arz etmektedir.

Şeffaf diş teli veya görünmez diş teli çok daha fazla tercih altında olmaktadır. Diş teli fiyatları / ortodonti fiyatları bu tercih sonucunda değişim gösterecektir. Görünmez diş teli yetişkinlerce diğer türlere göre fazla uygulanmaktadır. Diş teli fiyatları, ortodonti fiyatları da bu tercihlerde artma eğilimindedir. Doktorunuz ile diş teli fiyatları (ortodonti fiyatları) arasındaki etmneleri düzgün kurmanız süreç içinde oluşum gösterecek olan durumlara karşı etkili sonuçlar elde etmenize katkı verecekir. Kişiler diş teli fiyatlarının yüksek olması etmeninden ötürü tedavi olmayı istemeyebilirler. Diş teli fiyatları 2024 yılı durumları sonucunda oluşturulan fiyatlar doktorunuz ile iletişime geçtiğinizde size uygun düzenlemeler ile ödeme olanakları vermektedir. Görünmez diş teli veya şeffaf diş teli türlerini talep etmenizde fiyat önemli bir konumda yer alır. Diş teli fiyatları 2024 yılında sürece pek çok durum etki etmektedir. Bu etmenlerin bir bütün halinde ele alınması önemlidir. Özellikle pekiştirme aparatlarının süreç içerisinde kullanılması önemlidir. Diş teli fiyatları 2024 yılı sürecine de bakıldığında süreçte fiyatlara etki edilecek olan pek çok unsur yer alır. Şeffaf diş teli kullanımında inceliklere dikkat etmek önemlidir.


Share:
Sıkça Sorulan Sorular
- Diş teli takma işlemi ağrılı bir işlem midir?

Diş teli takma işlemi tamamen ağrısız ve acısız toplamda yaklaşık 15-20 dakika süren basit bir işlemdir.

- Diş teli tedavisinde ağrılar ne kadar sürer?

Tedavi sırasında belli periyotlarda yaptığımız sıkma işlemleri ortalama 1 ile 3 gün arasında azalarak kaybolmaktadır. İşlem sırasında sıkma kuvvetine göre bazı zamanlar bir kaç dakika içerisinde tamamen geçer.

- Diş teli tedavisi ortalama ne kadar sürer?

Diş teli tedavisi kişinin ihtiyacına göre tek çene ve çift çene olarak ikiye ayrılır. Tek çene tedavilerde dişlerdeki bozukluk durumuna göre ortalama 6-8 ay, çift çene tedavilerde ortalama 12-18 ay sürebilmektedir. İstenilen estetik sonuca ulaşıldığında tedavi sonlandırılır.

- Diş teli tedavisinde kişisel bakımın önemi nedir?

Diş teli tedavisinde diş temizliği için uygun olan ortodontik fırçalarla birlikte dişlerin düzenli olarak fırçalanması, plak oluşumundan kaçınılması son derece önemlidir. Ağız hijyeni hem kişinin sağlığı hem de tel tedavisinde önemli bir etkendir.

- Şeffaf braketler tedavi süresini uzatır mi?

Şeffaf braketlerde kullanılan malzeme önemlidir. Bazı şeffaf braketler sert plastik gibi malzemelerden oluştuğu için tedavi süresini uzatabilme durumu var. Ancak kliniğimizde porselen braketler kullanılmaktadır.

- Şeffaf braketler daha çabuk mu sararır?

Şeffaf braketlerin sararması durumu tamamen kişisel bakımla ilgilidir. Kliniğimizde 3 haftalık aralıklarla muayene çağırdığımız hastalar arasında sanki yeni takılmış gibi bakımına özen gösteren hastalar mevcut.

- Diş telleri ağızda yaralar yaptığında ne yapılmalıdır?

Diş telleri zaman zaman yanak ve dudakların iç kısımlarında tahrişler yapabilir. Bu durumda tahrişe sebep olan bölgeyi kurulayarak bal mumu yapıştırdığınızda hissedilen acı seviyesini en aza indirebilirsiniz.

- Diş teli çıkartma işlemi ağrılı bir işlem midir?

Tel çıkartma işlemi herhangi bir şekilde uyuşturma işlemine ihtiyaç duymadan yapılan yaklaşık 30 dakika süren basit bir işlemdir

- Tedavi bittikten sonra dişler tekrar bozulur mu?

Tel tedavisi bittikten sonra pekiştirme tedavisi başlamaktadır. Pekiştirme tedavisi dişlerin yeni konumuna adapte olabilmesi için dişlerin iç kısmına koruyucu tellerin takılması ve hastaya pekiştirme plaklarının verilmesidir. Pekiştirme plaklarının tavsiye edildiği şekilde takılmadığı durumlarda ve periyodik kontrollere gelinmediği durumlarda dişler tekrar bozulabilir. Bu noktada hastanın tedavi bittiğinde de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi önemlidir. Aksi takdirde dişlerin tekrar bozulması kaçınılmaz olur.

Yorum Bırakın
En geç 3 gün içerisinde sorunuza cevap verilecektir.