Görüntü
Braket Seçimine Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
braket seçimi

Braketler ortodonti sürecinde etkili olan önemli yapılardır. Seçimin doğru ve etkili sonuçlar  meydana getirmesi adına ilk olarak hangi braketin hangi işlevi olduğunun ve ne için tercih edilmesi gerektiğinin bilincinde olunması önemlidir. Kişilere öncelik olarak diş teli tedavisi aşamalarının hangi adımlardan oluşacağı ifade edilmelidir. Hangi aşamanın hangi müdahalelerden meydana geleceği, tedavi sürecine başvuran bireylerin sorumluluğunda olan görevlerin neler olduğunu belirtmekte fayda vardır.  Tedavi sürecinin içerdiği basamaklara göz atalım.

  1. Doktor ile iletişimin kurulması

İki yıla yakın bir süreyi kapsayacak tedavide doktor hasta uyumunun kurulması adına gerekli iletişim düzeyinin kurulması gerekir. Öncelik olarak istek ve beklentiler ortaya konulur. Doktorla uzlaşım sağlanır.

  1. Muayenenin yapılması

Diş telinin takılmasından önce etkili bir muayene sürecinin yapılması gerekir. Ağız yapısının muayene edilmesi gereklidir. Kişide önceden varolan bazı diş eti hastalıkları mevcut olabilir. Bu noktada o adımların da dikkatli bir şekilde incelenerek gerekli müdahalelerin yapılması gerekir. Ağız yapısının yanında çene, diş ölçümlerinin de yapılmalıdır.

  1. Ek müdahalelerin kontrolü

Sadece muayene süreci net olarak sorunları ortaya koymamaktadır. Röntgenler çekilerek iyi bir inceleme yapılması bütüncül olarak olayın ele alınmasına yardımcı olur.

  1. Tedavinin aşamalandırılması

Tedavi sürecinin hangi basamaklardan oluştuğunu ve nasıl şekillendiğinin sürecin başında belirlenmesi gerekir.

  1. Sürecin karşılıklı düzenlenmesi

Aşamalar, yöntemler, hangi tedavi sürecinin etkili olacağı gibi etmenler ortaya konularak hastayla karşılıklı kararların alınması sağlanır. Bu noktada braketlerin hangi türü alacağı da kararlaştırılır. Sizin istek ve beklentilerinize ek olarak tedavi sürecini olumlu seviyede tutacak ve geliştirecek türleri seçmekte fayda vardır. Diş teli fiyatları 2019 yılı sonuçlarına bakıldığında en çok etkileyen etmen seçilecek türün hangisi olduğudur. İlk olarak braket tiplerini tanımak seçimi kolaylaştırmada etki sahibi olmaktadır.

Metal braketler ilk çıkan ve istenen amaca götürmede etkili olan türlerdendir. Fakat estetistiksel olarak kaygı duyan bireylerce günümüzde çok tercih edilmemektedir. Bu durum kullanım alanını azaltmada etkili olmaktadır. Öncelikle dış görünüşün en etkili ve önemli etmenlerden biri olduğunu ifade eden ve onun için tel tedavi sürecine katılmayı aklından çıkartmayı deneyen bireyler hem diş teli sürecine başlamakta çekinceler yaşamakta hem de başlamak istedikleri ama bu sebeplerden ötürü geri çekildiklerini ifade ederek çok huzursuz, mutsuz ve özgüvensiz olduklarını ifade etmektedirler. Daha ileriki dönemlerde sağlıklı ağız yapısına sahip olmak ve bu durumun sonucunda oluşacak estetistiksel görünümü de sürece katınca yapmak için çok fazla talep olsa da üreticiler metal braketlerle aynı sonucu hizmet edecek olan ve görsel olarak da daha az belli  olabilecek ürünler geliştirmek için  çalışmalar yapmaya başladılar. Şeffaf teller gelişince de bu alanda kaygısı yüksek olanlar bu türü tercih etmeye özen gösterdiler. Diş teli fiyatları 2019 yılında şeffaf türlerin maliyeti daha fazladır. Estetiksel olarak daha tatmin edici görünümü ile gündeme gelen şeffaf braketlerin tercih edilme oranı metallere göre daha gelişmiştir. Braket dişlerin üzerine özel malzemeler yardımı ile konumlandırılan kare şeklindeki küçük parçalar olarak adlandırılmaktadır. Şeffaf yapıda olanlarda metal görüntü yerine renksiz yapılar mevcuttur. Bu tür braketler metallere göre oldukça az belli olmaktadırlar. Şeffaf diş telleri arasındaki tercihler ele alındığında en çok tercih edilen yöntem olarak değerlendirilir. Ortodonti tedavisi dişlerin üzerine zarar vermeyen özel maddelerle yapıştırılan braketler sayesinde dişlerdeki konumlanma bozukluklarını iyileştirmeye, düzeltmeye yönelik bir tedavi yöntemi olarak isimlendirilmektedir.

Seramik braketler; metal diş tellerinin istenmeyen görünümünü ortadan kaldırmak için ortaya çıkarılmaya çalışan yapılardır. Seramik braketlerin üzerindeki sürtünme kuvveti metal braketlere göre daha fazladır. Bu durumdan ötürü fırçalama alışkanlığının yeterli olmadığı ağızlarda tedavi hızını yavaşlatma eğilimi gösterirler. Ayrıca fırçalama gerçekleşmediğinde lekelenmeler gözlenebilir.

Safir braketler de seramikler ile benzer yapıdadır. Aynı avantaj ve dezavantajları içermektedir. Burada da ağız ve diş temizliğine, braketlerin kenar temizliğine dikkat etmek oldukça önemlidir. Dişlerin düzenli ve çok iyi fırçalanması süreç için en önemli kuraldır.

Sert plastik braketler de maliyetli türler arasında yer alır. Sert plastik braketler şeffaf braketlerin maliyetini daha aza indirmek amacıyla üretilmektedir. Daha esnek yapıda olmaları dişlerin istenilen düzeyde iyileşmelerine engel olabilmektedir.

Self ligating braketler kendinden kilitli braketlerdir. Üzerlerinde açılıp kapanan özellikte olan kapaklar bulunur. Normal braketler ark telerine birer birer lastikler yardımı ile yada telle tutturulurken self ligating braketler ark tellerine kapakları sayesinde bağlanırlar. Metal ve seramik seçenekleri olup sürtünme kuvvetleri az olduğu için dişleri çok hızlı bir şekilde düzeltme etkisindedir.

Damon braketler Self ligating braketlere oldukça benzemektedir. Braketlerin üst kısımlarında bulunan açılar self ligating braketlerinkinde farklıdır ve yer açma, genişletme gibi özellikleri de içerirler. Metal ve seramik olan türleri de bulunmaktadır. Maliyeti yüksek bir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Diş çekimi sağlanarak düzen kurulmaya çalışılan bir hastanın tedavi sürecinde diş çekimi yapılmadan damon braketler kullanılarak düzeltilme işlemi gerçekleştirilebilir. Tabi doktor muayenesi ortodonti tedavisinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Muayene sürecinde yapılacak müdahaleler ortaya konur ve diş teli fiyatları 2019 yılı düzenlemeleri sağlanır. Diş estetiği uygulamaları süreç içerisinde çokça kullanılır. Fakat bakıldığında bu uygulamalar oldukça maliyeti yüksek olan müdahaleler içermektedir. Diş üzerinde yapılacak olan değişimler sonucunda dişlerin yapılarında oynamalar meydana gelir. Doğal bir yöntem yerine tıraşlama, küçültme, kaplama gibi yapay yöntemler de bulıunur. Bu durum dişin kendi yapısının hasar görmesine neden olabilir. Oysa ki ortodontik tedavide istenilen yapı korunarak daha da iyileştirme sağlanır. Diş teli nasıl takılır ve diş teli fiyatları, ortodonti fiyatları üzerinde ne gibi faktörler etkilidir bu noktalara değinerek diş teli fiyatları (ortodonti fiyatları) üzerindeki artışların nedenlerine de değinmek gerekir.

Diş teli nasıl takılır sorusuna cevap verilirse; braket denilen ve dişlerin üzerinde bulunan telleri tutan küçük yapıların dişlere uygun olan malzemeler ile özenle yapıştırılması ile teller takılmış olur. Önem arz eden etmen diş teli nasıl takılır sorusunun yanında hangi braket çeşidinin kullanılması gerektiği sorusuna da uygun cevabı bulmak gerekir. Şeffaf diş teli veya görünmez diş teli gibi çeşitler tercih edilebilir niteliktedir. Diş teli fiyatları / ortodonti fiyatları bu tercih ile şekillenmektedir.

Görünmez diş teli veya şeffaf diş teli yetişkinlerce daha çok uygulanılmaktadır. Diş teli fiyatları, ortodonti fiyatları da bu çeşitlere göre artışlar göstermektedir. Doktorunuz  ile diş teli fiyatları (ortodonti fiyatları) üzerinde uyumu düzgünce kurmanız süreç açısından önemlidir. Kişiler diş teli fiyatları nedeniyle tedaviyi erteleme eğilimi gösterebilmektedir.Kendi dişlerinizi kullanacağınızı bilmeniz sizi bir kere daha düşünmeye yetmektedir. Diş teli fiyatları 2019 yılı değerlendirmelerini doktorunuz ile konuşmalısınız. Diş  teli veya görünmez diş teli tedavinizi tercih etmenizde önemli bir paya sahiptir. Diş teli fiyatları 2019 yılında bu tedavi türlerindeki artışı uygun ödeme koşulları ile dengelemeye çalışmaktadır.

Diş teli süreci içerisinde en etkili nokta bireyin istek ve beklentilerinin farkında olması ve süreç için emek sarfetmesidir. Diş teli süreci her yaştan bireye uygun olarak programlanabilmektedir.


Share:
Sıkça Sorulan Sorular
- Diş teli takma işlemi ağrılı bir işlem midir?

Diş teli takma işlemi tamamen ağrısız ve acısız toplamda yaklaşık 15-20 dakika süren basit bir işlemdir.

- Diş teli tedavisinde ağrılar ne kadar sürer?

Tedavi sırasında belli periyotlarda yaptığımız sıkma işlemleri ortalama 1 ile 3 gün arasında azalarak kaybolmaktadır. İşlem sırasında sıkma kuvvetine göre bazı zamanlar bir kaç dakika içerisinde tamamen geçer.

- Diş teli tedavisi ortalama ne kadar sürer?

Diş teli tedavisi kişinin ihtiyacına göre tek çene ve çift çene olarak ikiye ayrılır. Tek çene tedavilerde dişlerdeki bozukluk durumuna göre ortalama 6-8 ay, çift çene tedavilerde ortalama 12-18 ay sürebilmektedir. İstenilen estetik sonuca ulaşıldığında tedavi sonlandırılır.

- Diş teli tedavisinde kişisel bakımın önemi nedir?

Diş teli tedavisinde diş temizliği için uygun olan ortodontik fırçalarla birlikte dişlerin düzenli olarak fırçalanması, plak oluşumundan kaçınılması son derece önemlidir. Ağız hijyeni hem kişinin sağlığı hem de tel tedavisinde önemli bir etkendir.

- Şeffaf braketler tedavi süresini uzatır mi?

Şeffaf braketlerde kullanılan malzeme önemlidir. Bazı şeffaf braketler sert plastik gibi malzemelerden oluştuğu için tedavi süresini uzatabilme durumu var. Ancak kliniğimizde porselen braketler kullanılmaktadır.

- Şeffaf braketler daha çabuk mu sararır?

Şeffaf braketlerin sararması durumu tamamen kişisel bakımla ilgilidir. Kliniğimizde 3 haftalık aralıklarla muayene çağırdığımız hastalar arasında sanki yeni takılmış gibi bakımına özen gösteren hastalar mevcut.

- Diş telleri ağızda yaralar yaptığında ne yapılmalıdır?

Diş telleri zaman zaman yanak ve dudakların iç kısımlarında tahrişler yapabilir. Bu durumda tahrişe sebep olan bölgeyi kurulayarak bal mumu yapıştırdığınızda hissedilen acı seviyesini en aza indirebilirsiniz.

- Diş teli çıkartma işlemi ağrılı bir işlem midir?

Tel çıkartma işlemi herhangi bir şekilde uyuşturma işlemine ihtiyaç duymadan yapılan yaklaşık 30 dakika süren basit bir işlemdir

- Tedavi bittikten sonra dişler tekrar bozulur mu?

Tel tedavisi bittikten sonra pekiştirme tedavisi başlamaktadır. Pekiştirme tedavisi dişlerin yeni konumuna adapte olabilmesi için dişlerin iç kısmına koruyucu tellerin takılması ve hastaya pekiştirme plaklarının verilmesidir. Pekiştirme plaklarının tavsiye edildiği şekilde takılmadığı durumlarda ve periyodik kontrollere gelinmediği durumlarda dişler tekrar bozulabilir. Bu noktada hastanın tedavi bittiğinde de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi önemlidir. Aksi takdirde dişlerin tekrar bozulması kaçınılmaz olur.

Yorum Bırakın
En geç 3 gün içerisinde sorunuza cevap verilecektir.