Görüntü
Diş Teli Tedavisinin Önemi
dis-teli-fiyatlari

Diş teli tedavi aşamalarının meydana gelmesinde etki sahibi olan etmenlere bakıldığında çevresel ve genetik etmenler en önemli baş etmenler olarak belirlenmektedir. Genetik faktörlerden daha çok ön planda olan etmen çevresel etmenlerdir. Bu durumun meydana gelmesinde bireyler açısından önem arz eden faktörler ve  bize süreçte kolaylık sağlayan durumlar ilk adımdadır. Bu etmenin ön plana çıkmasındaki en önemli unsur da kontrol mekanizmasının bizim elimizde olmasıdır. Çevresel faktörler bizce daha çok kontrol altına alınmakta ve bu durum da gelişme ve ilerleme için bize olanak sağlamaktadır. Çevresel olarak sayılabilecek çok çeşitli etmenler mecvuttur. Bunlar; ağız solunumu yapmak, parmak emmek, süt dişlerinin beklenen zamandan daha erken veya geç kaybı, uzun süren biberen ve emzik kullanımı ve diş temizliğinin gerekli düzenlemeler ile gerçekleştirilememesi gibi durumlar örnek gösterilebilir. Bu durumlardan beri diş teli fiyatları 2019 yılında etkili olan faktörler ve diş teli fiyatları / ortodonti fiyatları nasıl belirlenir, şeffaf diş teli / görünmez diş teli nedir ona dokunarak ilerleyeceğiz.

Kişilerin geçirdi bazı hastalıklar da ağız ve diş sağlığı üzerinde etkilidir. Örnek vermek gerekirse çocuklarda gözlenen bademcik, geniz eti sorunları buna örnektir. Ancak gerekli müdahale planı hazırlanarak kontrol altına alınmalıdır. Aksi takdirde çene yüz iskelet sistemi veya dişler de tedavisi ileri olan bozukluklar zaman içerisinde gelişebilmektedir. Yetişkinlik döneminde cerrahi müdahaleler uygulanarak bu sorunun çözümüne ulaşılabilir. Diş teli fiyatları da bu durumda artış gösterme eğilimindedir.

Bebekler yaşamın ilk döneminde parmak emme alışkanlığını gösterirler. İlk dönemelrde gerekli müdahale planı sağlanmazsa da süreç içinde bu faktörler ciddi problemlerin oluşmasına kaynaklık edebilirler. Bu duruma çözüm aramak aracılığıyla anne, baba işbirliği gerekmektedir. Biberon ve emzik kullanımı da diş ve ağız sorunlarının oluşmasına kaynaklık edebilmektedir. Mutlaka uzman yardımına başvurmak diş teli süreci için en sağlıklı olan durumdur. Bebeklerin bir çoğunda biberon ve emzik kullanımı gözlenmektedir. Erken dönemlerde denemeye çalışılsa da en fazla 4 yaşına kadar emzik kullanımını bırakmak sağlıklı ağız sağlığını geliştirmek açısından önemli bir adım olarak karşımıza çıkacaktır.

Parmak, dil dudak emme, uzun süre biberon kullanma, ağız solunumunda bulunma gibi tüm olumsuz alışkanlıklardan çocukları uzak tutmak adına gerekli çalışmaların düzenlenmesi gerekmektedir. Aileler bu durumda çok zorluk çekilebilmektedir. Uzman yardımı ile sürecin üzerinden gelinmesi sağlanmasıdır. Diş doktorunuzla gerekli iletişim düzeyini geliştirerek süreci istediğiniz düzeyde kurabilirsiniz. Bu alışkanlıkların ilerlemesi ileride ciddi sorunların oluşmasına kaynaklık edebilmektedir. Damak kubbesinde derinleşmeler, üst çene de daralmaların görülmesi,diş dizilimin de değişik yönlere kayıp diğer dişlerin yerini kaplaması ve şekillerinde de bozulmaların gözlemlenmesi, önde dişlerin açık kapanması olarak isimlendirilen pek çok sorunun ortaya çıkması muhtemeldir. Sorunlar diş teli fiyatları 2019 yılı değerlendirmelerine göre belirli bir fiyatla ele alınır.

Parmak emme, uzun süreli yalancı meme ve biberon kullanımdan ötürü oluşan diş konum probleri zamanında müdahale edildiğinde ileride ortaya çıkabilecek olan zorlu sorunların meydana gelmesini engellemiş olunur. Sorunlara karşı erken müdahale yöntemlerinin planlanması sürdürülmelidir. Yaşamın her döneminde diş sağlığında gereken tedavi uygulamaları mümkündür. Burada unutulmaması gereken pek çok  ileriki yaşlarda uygulanacak tedavi yöntemleri daha maliyetli ve daha uzun sürecek biçimde olabileceğidir. Tedavi süreci ve maliyet avantajları da süreçte devam etmelidir. Zorlu süreç, uğraş gerektiren tedavilerin ücretleri erken dönem yapılan müdahale yöntemlerine oranla daha fazla miktarda gözlenebilmektedir.

Küçük çocuklarda diş çürümeleri sıklıkla rastlanan bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Dökülen dişlerin yerleri boş kalabilme durumu mevcuttur. Zaman içerisinde yan dişlerin bu alana kayması durumu da ortaya çıkabilmektedir. Konum sorunlarının ortaya çıkmasında çeşitli olanaklar vardır. Bu durumda koruyucu diş hekimliği, diş konum sorunların oluşumunun ortadan kaldırılmasında önem arz etmektedir. Süt dişlerde gözlenebilen bu gibi pek çok etmenler karşısında yeni dişlerin ortaya çıkma yaşına kadar ağzıda görülen boşlukların diğer dişler tarafından dolmadan korunumu sağlanmalıdır. Önemli olan nokta süt dişlerinde önemli olan tedavi süreci amacıyla müdahalelerin uygulanmasıdır. Düşmüş veya çekilmesi gerekmiş erken çekilmiş olan süt dişlerinin de konumlarına, kalıcı dişler çıkana değin oluşacak boşluğun korunması için yer tutucuların kullanımı gerekmektedir. Bu durumun gerekliliği üzerinde de durularak süreç ilerlemektedir. Bu etmen göz ardı edilirse dişler boş konuma kayarlar ve düzenleri bozulmaya başlanır. Çocukluk çağında kullanılan plaklar yardımıyla düzen daha kolay sağlanarak sağlıklı görünüme daha kolay ulaşılabilmektedir. Erken süt dişi kayıplarının yerine dolan yeni dişler de çapraşık görünüme davetiye çıkartacaktır. Konumunun neresi olduğunu kaybeden asıl diş çıkacağı zaman uygun yer bulamazsa ya gömülü kalacak ya da kendine uygun olmayan bir konumdan çıkmaya çalıştığı için diş teli kullanımının uygulanması gerekecektir. Diş teli bireylere kalıcı olarak dişlerini kullanmasına olanak sağlar. Diş teli fiyatları 2019 yılında artık bu bağlamda ele alınmalıdır.

Yaşamımız süresince pek çok etmen diş ve ağız sağlığımıza etki ederek bazı problemlerin ortaya çıkmasına kaynaklık etmekte ve diş çürümelerinin meydana gelmesine yol açabilmektedir.  Bu dişlerin öğütme yüzeyi ‘’ fissür koruyucu ‘’ diye isimlendirilen, koruyucu bir sıvı dolgu malzemesi ile kaplanmaktadır. Çürük oluşumunu ortadan kaldırmak için kullanılmaktadır.

Çocukluğun ilk dönemlerinde problem olarak karşımıza çıkmayan ancak daha sonraki hayatımızda pek çok sorunlar meydana getirebilecek potansiyeli olan faktörler gerekli müdahaleyi yerinde ve zamanında yapılmadığında daha sonraları bizim zamanımızı ve emeğimizi alabilir. Bu durum bizi daha karmaşık müdahale yöntemlerini tercih ettirmeye zorunlu kılar.  Hangi faktörlere dikkat etmem beni süreç içerisinde daha kolay ilerlemem için olanak sağlayabilir sorusuna çocukluktan yetişkinliğe değin cevap vermeye özen gösterdik. Uygun müdahale yöntemi uygun zamanda uygulandığında hiçbir sorun ortaya çıkarmaz. yalnızca ortodontik süreçte yapılacak olan müdahale yöntemleri farklılık gösterecektir. Müdahale yöntemleri bireyin sorunları ve uygulanabilirlik düzeyine göre farklılaşmalar gösterecektir. Peki diş teli nasıl takılır ve Diş teli fiyatları 2019 yılında nelerden etkilenir? Diş teli nasıl takılır sorusunda ilk olarak braketler üzerinde durarak ifade edilmeye başlanmalıdır. Braket dişlerin üst kısmında bulunan telleri tutan küçük yapıcıklar olarak ifade edilmelidir. Özel olarak bu aşama için kullanılan malzemeler ile dişlerin üzerlerine yerleştirilirler. Bu aşamalarda önemli olan etmen diş teli nasıl takılır sorusunun yanında hangi braket çeşidini kullanılmasının gerektiğidir. Şeffaf diş teli veya görünmez diş teli gibi türler bulunur. Diş teli fiyatları / ortodonti fiyatları bu tercih ile şekillenmektedir. Görünmez diş teli veya şeffaf diş teli kişilerce tercihi fazladır ancak diş teli fiyatları / ortodonti fiyatları da bu bağlamda artış gösterebilmektedir. Doktorunuz  ile diş teli fiyatları (ortodonti fiyatları) üzerinde anlaşma sağlamalı sürece böyle bağlamalısınız. Bireyler diş teli fiyatları sebebiyle süreçten kaçınma belirtileri gösterebilirler. Fakat kendi dişlerinizi tercih etmeniz gerekiğinin farkında olmanız sizi bir kere daha düşünmeye teşvik etmelidir. Ortodonti fiyatlarında pek çok etken bulunur ve bu etkenlerin ana amacı sizi sağlıklı bit ağız yapısına kavuşturmaktır. Diş teli fiyatları 2019 yılı değerlendirmelerini doktorunuz ile paylaşarak size uygun müdahale planını sağlayınız.

Share:
Sıkça Sorulan Sorular
- Diş teli takma işlemi ağrılı bir işlem midir?

Diş teli takma işlemi tamamen ağrısız ve acısız toplamda yaklaşık 15-20 dakika süren basit bir işlemdir.

- Diş teli tedavisinde ağrılar ne kadar sürer?

Tedavi sırasında belli periyotlarda yaptığımız sıkma işlemleri ortalama 1 ile 3 gün arasında azalarak kaybolmaktadır. İşlem sırasında sıkma kuvvetine göre bazı zamanlar bir kaç dakika içerisinde tamamen geçer.

- Diş teli tedavisi ortalama ne kadar sürer?

Diş teli tedavisi kişinin ihtiyacına göre tek çene ve çift çene olarak ikiye ayrılır. Tek çene tedavilerde dişlerdeki bozukluk durumuna göre ortalama 6-8 ay, çift çene tedavilerde ortalama 12-18 ay sürebilmektedir. İstenilen estetik sonuca ulaşıldığında tedavi sonlandırılır.

- Diş teli tedavisinde kişisel bakımın önemi nedir?

Diş teli tedavisinde diş temizliği için uygun olan ortodontik fırçalarla birlikte dişlerin düzenli olarak fırçalanması, plak oluşumundan kaçınılması son derece önemlidir. Ağız hijyeni hem kişinin sağlığı hem de tel tedavisinde önemli bir etkendir.

- Şeffaf braketler tedavi süresini uzatır mi?

Şeffaf braketlerde kullanılan malzeme önemlidir. Bazı şeffaf braketler sert plastik gibi malzemelerden oluştuğu için tedavi süresini uzatabilme durumu var. Ancak kliniğimizde porselen braketler kullanılmaktadır.

- Şeffaf braketler daha çabuk mu sararır?

Şeffaf braketlerin sararması durumu tamamen kişisel bakımla ilgilidir. Kliniğimizde 3 haftalık aralıklarla muayene çağırdığımız hastalar arasında sanki yeni takılmış gibi bakımına özen gösteren hastalar mevcut.

- Diş telleri ağızda yaralar yaptığında ne yapılmalıdır?

Diş telleri zaman zaman yanak ve dudakların iç kısımlarında tahrişler yapabilir. Bu durumda tahrişe sebep olan bölgeyi kurulayarak bal mumu yapıştırdığınızda hissedilen acı seviyesini en aza indirebilirsiniz.

- Diş teli çıkartma işlemi ağrılı bir işlem midir?

Tel çıkartma işlemi herhangi bir şekilde uyuşturma işlemine ihtiyaç duymadan yapılan yaklaşık 30 dakika süren basit bir işlemdir

- Tedavi bittikten sonra dişler tekrar bozulur mu?

Tel tedavisi bittikten sonra pekiştirme tedavisi başlamaktadır. Pekiştirme tedavisi dişlerin yeni konumuna adapte olabilmesi için dişlerin iç kısmına koruyucu tellerin takılması ve hastaya pekiştirme plaklarının verilmesidir. Pekiştirme plaklarının tavsiye edildiği şekilde takılmadığı durumlarda ve periyodik kontrollere gelinmediği durumlarda dişler tekrar bozulabilir. Bu noktada hastanın tedavi bittiğinde de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi önemlidir. Aksi takdirde dişlerin tekrar bozulması kaçınılmaz olur.

Yorum Bırakın
En geç 3 gün içerisinde sorunuza cevap verilecektir.