Görüntü
Diş Teli ve Braket
braket seçimi

Diş Teli ve Braket

Ortodonti tedavisinin istenen düzeyde sonuçlanabilmesi uygun braket seçimi ile mümkün olabilmektedir. Diş teli tedavi sürecinde, önem arz edecek olan durum, braket seçiminin de istenen sonuçlar oluşturabilmesi adına öncelikle hangi braket türünün tercih edilmesi gerektiğini bilmesi gerektiğidir. Tedavi sürecine başvuran bireylere öncelik olarak diş teli tedavisi işlemlerinin hangi faktörlerce ilerleyeceği ifade edilerek sürece başlamak gereklidir.

Her aşamanın beraber ilerletileceği süreç boyunca iki taraf arası iletişimin kurulması oldukça önem taşımaktadır. Tanışma süreci muayene sürecinin önemli bir adımını oluşturur. Öncelik olarak iletişimle sürdürülecek olan süreç daha sonra diş teli için muayane adımlarının devamı ile düzenlenmektedir. İlk adımlarda varolan problemler tespit edilmeli ve sürece başlamadan önleyici çalışmaların yapılması kazandırılmalıdır. Bu durumu ortaya koyacak olan müdahale yöntemleri sorunların tespitini kolaylaştırmaktadır. Muayenede belli olmayacak olan, net olmayan bulgular süreç içerisinde röntgenler ile ortaya çıkarılarak önleyici çalışmalar almaktadır. Hangi adımların takip edilecek olduğu, süreçte önemli olan durumlar kişiye ifade edilerek süreç ilerletilmelidir. Böylece planlı ve programlı ilerlemelerin oluşması kazandırılmış olmaktadır. Doktor ve hasta karşılıklı olarak tüm adımları analiz ederek aşama aşama kaydetmelidir. Bu aşamada hangi braketlerin nasıl olacağını da değerlendirme işlemlerine alarak tür seçimleri ile değerlendirilir. Diş teli fiyatları 2024 yılı sonuçları göz önüne alınır. Süreçte önemli olan faktörlerin seçilecek braket türün ne olduğu ile ilgilenilmelidir. Hangi braket tiplerinin kişileri istenen duruma ulaştıracağını kazanmak adına ilk olarak hangi türlerin olduğuna değinmek önemlidir. Metal braketler ilk üretime konulan braket türlerindendir. Fakat görünüm olarak kaygılı bireylerce tercihi daha fazla olmaktadır. Bu durum kullanım alanının biraz daha azaltılmasında önemli yer tutmaktadır. Şeffaf tellerin üretimi başlanınca estetik kaygısı yüksek  kişiler bu tellere yönelmeye özen gösterirler. Diş teli fiyatları 2024 yılında şeffaflarda daha yüksek oranda olmaktadır. Böylelikle şeffaf telleri tercih alanına alacak olan kişilerin de sayısı fazlaca artış içerisinde olmaktadır. Braket dişlerin üzerine özel aparatlar yardımı ile yapışması sağlanan kare biçimindeki küçük parçalar olarak isimlendirilmektedir. Şeffaf yapıda üretimler aracılığı ile metal görüntü yerini renksiz yapılara bırakmaktadır. Ağızda en az belli olan türdür. Çokça tercih edilmektedir. Ortodonti tedavisi dişlerin yapısına zarar getirmeyecek yapıya sahip özel maddelerle yapıştırılan braketler aracılığı ile dişlerdeki konumlanma sorunlarını düzeltmeye yardımcı olacaktır. Braketlerin pek çok çeşidi günümüzde yer almaktadır. Bu türlerden birincisi metal yapıda olanlardır. Tedavi sürecinde tercih edilecek olan bu türün popüleritesi günümüzde sürdürülse de yeni türler üretime konunca tercih alanında daralmalar olabilecektir. Metal braketlerin sürtünme kuvveti daha az olmaktadır. Bu nedenden dolayı yeterli kuvveti çok az bir kayıpla dişe yöneltmek mümkün olacaktır. Diş yapısının bu özelliği tedavinin daha da kısa sürede tamamlanabilmesine olanak vermektedir. Görüntü faktöründen ötürü kaygılanmalar yaşayanlar genellikle daha renk seçenekleri mevcut olan lastikleri ve kişisel süslemeleri tercih etmekte ve görüntü bakımından kendilerini  tatmin edebilecek olan görüntüyü kurma çabasında olmaktadırlar.

Seramik braketler; metal braketlerin estetik sorunlarına çözüm getirmek için üretilmiş olan türlerdendir. Seramik braketlerin üst kısımlarındaki sürtünme kuvveti metal braketlere oranla daha yüksek olmaktadır. Bu durum fırçalama düzenliliğinin yeterli yapılamadığı kişilerde ağızda tedavi hızını olan durumdan daha yavaş ilerlemesine neden olmasına neden olmaktadır. Ayrıca fırçalamanın etkili olarak devam etmediği durumlarda lekelenmeler de meydana gelmektedir. Süreçte temizlik etmenini en ön planda tutmak oldukça önemlidir. Bireyler için kritik olan ve tercih edilmesinin önüne geçebilecek düzeyde olan dezavantajlarından birisi de dişlerde meydana gelecek lekeleri daha fazla belli edebilmesi etmenidir. Renginin çok açık olması durumu lekelerin gözlenmesini ve oluşumunun artmasını daha çok etkilemektedir. Bu durumda temizlik aşamalarının önemi daha da önem plana çıkmaktadır. Safir braketler de seramik braketlere benzer yapılara sahip olacak olan avantaj ve dezavantajları içermektedir. Bu türün bakımında da ağız ve diş yapı korunmasına, braketlerin kenar temizliğine dikkat etmek süreç için oldukça önem taşıyan önemli bir durumdur. Belirli periyorlarda belirli ürünler yardımı ile dişlerin, diş aralarının, braket kenarlarının temizlenmesi sürecin ilerlemesi adına önem kazanmaktadır. Sert plastik braketler uygun maliyetli braketler arasında yer almaktadır. Sert plastik braketler şeffaf braketlerin yüksek olan fiyatlarını daha uygun haline dönüştürmek amacı ile üretilmiş olan türlerden bir tanesi olmaktadır. Daha esnek yapıya sahip olması sebebi ile dişlerin istenilen düzeyde iyileşmelerine engel olabilecektir. Dişler istenen konuma ve şekle beklenen süre zarfından daha geç gelme durumu ile karşı karşıya kalabilmektedir.

Self ligating braketler yapısı sebebi ile kendileri kilitli braketler anlamını taşımaktadır. Üst kısımlarında açılıp kapanma özelliğini taşıyacak olan kapaklar mevcuttur. Bildiğimiz braketler ark tellerine tek tek lastikler aracılığı ile veya telle tutturulurken self ligating braketler ark tellerine kapakları yardımı ile bağlanmaktadırlar. Metal ve seramik türleri de bulunmaktadır. Sürtünme kuvvetleri az olduğundan ötürü daha hızlı düzenleme olanağı da mevcut olmaktadır.  Damon braketler bir diğer braket çeşidi olarak yerini almaktadır. Bu tür braketler self ligatinglere fazlaca benzeyen yapılardan meydana gelmişlerdir. Braketlerin üzerinde yer alan açılar self ligatingkinlerden farklı özellikler içermektedir. Yer açma ve genişletme gibi özellikleri de mevcut olmaktadır. Ağız içinde yer darlığının mevcut olarak gözlemlendiği hastalarda yer açmak amacı ile kullanılan türleri de bulunmaktadır. Maliyeti diğer türlere göre daha yüksek olabilmektedir. Bazı problem durumlarının çözümünde hastanın dişini çekme durumu ile karşı karşıya kalındığı halde bu tür ile işlemi gerçekleştirmeden sonuca erişmek olası durumlar arasında yer almaktadır. Bu türün seçimi ve seçilemmesi muayene aşamalarında ortaya çıkmaktadır. Muayene sürecinde yapılacak müdahaleler belirlenmekte ve diş teli fiyatları 2024 yılı düzenlemeleri ile tekrar ele alınarak düzenlenmektedir. Diş estetiği uygulamaları da oldukça fazla başvurulan yöntemler arasında yerini almaktadır. İstenen görünüme kazandırma etmeni de yüksek olsa dahi maliyetlerinin yüksekliği yanında diş yapılarına zarar verici özelliği olduğunu da söylemek mümkün olmaktadır. Doğal bir yöntem yerine tıraşlama, küçültme, kaplama gibi yapay yöntemlerin tercih edilmesi diş yapılara hasar vermektedir. Aslında ortodontik tedavide dişin kendi yapısı dikkate alınarak daha da iyileşme oluşturulması amaçlanmaktadır.

Süreç sonuna varıldığında diş teli nasıl takılır ve diş teli fiyatları, ortodonti fiyatları üzerinde ne gibi faktörler etkilidir bu noktalara değinerek diş teli fiyatları (ortodonti fiyatları) üzerindeki artmaların veya azalmaların sebeplerine de değinerek sonlandırma yapmakta fayda var. Diş teli nasıl takılır sorusuna açıklama yapılacak ise; braket olarak adlandırılan ve dişlerin üst kısımlarında bulunan telleri tutan küçük karelerin dişlere uygun yapıda olan aletler ve yardımcı aparatlar yardımı ile dikkatle yerleştirilmesi ile tellerin takılması gerçekleştirilmiş olunmaktadır. Süreç için oldukça önemli yer olan bir diğer faktör ise diş teli nasıl takılır sorusunun yanında hangi braket türünün süreç içerisinde kullanılması gerektiği sorusuna da uygun cevabı vererek süreci düzenlemek olmaktadır. Şeffaf diş teli veya görünmez diş teli gibi çeşitler tercih edilebilir nitelikte olmaktadır. Diş teli fiyatları / ortodonti fiyatları bu tercih ile meydana gelerek seçimi yapılmaktadır.

Görünmez diş teli veya şeffaf diş teli yetişkin bireylerce daha çok tercih alanı geniş olan türler arasında yer almaktadır. Diş teli fiyatları, ortodonti fiyatları da bu isteklerin artması sonucunda artış içermektedir. Doktorunuz  ile diş teli fiyatları (ortodonti fiyatları) üzerinde uyumu etkili bir biçimde kurarak süreç açısından önem arz edecek olan etmenlere başvurabilirsiniz. Kişiler diş teli fiyatları nedeni ile tedaviyi erteleme ya da hiç başlamama eğilimi içerisinde olabilmektedir. Doğal ve etkili sonuçlar alacak olma güvencesi diş teli tedavisine başvurmaya daha istekli hale getirecektir. Diş teli fiyatları 2024 yılı değerlendirmelerini doktorunuz ile çözüme kavuşturarak çözüme getirmeniz gerekmektedir.

Şeffaf diş teli veya görünmez diş teli türlerinin yapılandırılması; tedavinizi tercih alanına almanızda önemli bir paya sahip olduracaktır. Diş teli fiyatları 2024 yılında bu ortodonti tedavi türlerindeki artışı uygun ödeme koşulları ile dengelemeye çalışmaktadır.


Share:
Sıkça Sorulan Sorular
- Diş teli takma işlemi ağrılı bir işlem midir?

Diş teli takma işlemi tamamen ağrısız ve acısız toplamda yaklaşık 15-20 dakika süren basit bir işlemdir.

- Diş teli tedavisinde ağrılar ne kadar sürer?

Tedavi sırasında belli periyotlarda yaptığımız sıkma işlemleri ortalama 1 ile 3 gün arasında azalarak kaybolmaktadır. İşlem sırasında sıkma kuvvetine göre bazı zamanlar bir kaç dakika içerisinde tamamen geçer.

- Diş teli tedavisi ortalama ne kadar sürer?

Diş teli tedavisi kişinin ihtiyacına göre tek çene ve çift çene olarak ikiye ayrılır. Tek çene tedavilerde dişlerdeki bozukluk durumuna göre ortalama 6-8 ay, çift çene tedavilerde ortalama 12-18 ay sürebilmektedir. İstenilen estetik sonuca ulaşıldığında tedavi sonlandırılır.

- Diş teli tedavisinde kişisel bakımın önemi nedir?

Diş teli tedavisinde diş temizliği için uygun olan ortodontik fırçalarla birlikte dişlerin düzenli olarak fırçalanması, plak oluşumundan kaçınılması son derece önemlidir. Ağız hijyeni hem kişinin sağlığı hem de tel tedavisinde önemli bir etkendir.

- Şeffaf braketler tedavi süresini uzatır mi?

Şeffaf braketlerde kullanılan malzeme önemlidir. Bazı şeffaf braketler sert plastik gibi malzemelerden oluştuğu için tedavi süresini uzatabilme durumu var. Ancak kliniğimizde porselen braketler kullanılmaktadır.

- Şeffaf braketler daha çabuk mu sararır?

Şeffaf braketlerin sararması durumu tamamen kişisel bakımla ilgilidir. Kliniğimizde 3 haftalık aralıklarla muayene çağırdığımız hastalar arasında sanki yeni takılmış gibi bakımına özen gösteren hastalar mevcut.

- Diş telleri ağızda yaralar yaptığında ne yapılmalıdır?

Diş telleri zaman zaman yanak ve dudakların iç kısımlarında tahrişler yapabilir. Bu durumda tahrişe sebep olan bölgeyi kurulayarak bal mumu yapıştırdığınızda hissedilen acı seviyesini en aza indirebilirsiniz.

- Diş teli çıkartma işlemi ağrılı bir işlem midir?

Tel çıkartma işlemi herhangi bir şekilde uyuşturma işlemine ihtiyaç duymadan yapılan yaklaşık 30 dakika süren basit bir işlemdir

- Tedavi bittikten sonra dişler tekrar bozulur mu?

Tel tedavisi bittikten sonra pekiştirme tedavisi başlamaktadır. Pekiştirme tedavisi dişlerin yeni konumuna adapte olabilmesi için dişlerin iç kısmına koruyucu tellerin takılması ve hastaya pekiştirme plaklarının verilmesidir. Pekiştirme plaklarının tavsiye edildiği şekilde takılmadığı durumlarda ve periyodik kontrollere gelinmediği durumlarda dişler tekrar bozulabilir. Bu noktada hastanın tedavi bittiğinde de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi önemlidir. Aksi takdirde dişlerin tekrar bozulması kaçınılmaz olur.

Yorum Bırakın
En geç 3 gün içerisinde sorunuza cevap verilecektir.Etiketler: #dişteli #braket #ortodonti #diştelifiyatları