Görüntü
Diş teli fiyatı neye göre belirlenir
dişteli fiyat kriterleri

  Diş teli tedavisi dişlerin üzerine braket adı verilen diş tellerinin yapıştırılmasıyla, dişlerdeki eğriliklerin belirli bir sistem içerisinde düzeltildiği uzun süren bir tedavidir.
  Diş teli tedavisinde alt ve üst dişlerin birbirleri ile ilişkisi ve fonksiyonel olarak konforlu kullanılması en az dişlerin estetik olarak güzel görünmesi kadar önemlidir. Diş teli fiyatı aldığınız tedavide dişlerin düzeltilerek düzgün görünmesinin sağlanmasıyla birlikte alt ve üst dişlerinde birbirleri ile ilişkisinin düzeltilmesi gerekir. Çünkü sadece dişlerin düzeltildiği diş teli tedavisi hem kısa sürelidir hemde daha ucuzdur. Ama bu tedavide diş telleri çıkarıldıktan sonra dişleri yeni konumlarında kalmasını sağlayacak bir sistem yoktur bu sebeple doğru bir uygulama değildir. Aldığınız diş teli fiyatı yukarıda anlattığımız sebeplerden dolayı tam bir diş teli tedavisinin fiyatı olmalıdır.
  Diş teli fiyatı kullanılan malzemenin kalitesine de bağlıdır. Şöyleki; piyasada aynı amaç için kullanılan 400 dolara satılan bir braket varken 12 dolara çın mallarıda satılmaktadır. Ve siz bu iki sistemin farkını fark edemezsiniz. Yalnız kullanılan braketin kalitesi sizin tedavinizin kalitesini etkileyen önemli faktörlerden birisidir.
  Diğer nokta kullanılan diş telinin özellikleri diş teli fiyatını etkiler. Örneğin aynı marka ve aynı kalitede metalik diş telleri ile seramik diş tellerinin fiyatı aynı değildir.
  Diş teli tedavisinin süresi diş teli fiyatını etkiler. Örneğin 10 ay gibi bir zamanda bitecek bir tedavi ile 30 ay sürecek bir tedavinin fiyatı sizde takdir edersiniz ki aynı değildir. Diş telinin dişlerinizi süreç içerisinde nasıl düelttiğini merak ediyorsanız makalemizde sizin için hazırladığımız videoyu izleyebilirsiniz.
Diş teli fiyatlarında önemli noktalardan birisi de diş teli tedavisinden sonra dişlerin bozulmaması gereken ve kontrol edilmesi gereken dönemi de kapsamasıdır. Diş teli tedavisi iki kısımdan oluşur bumlardan birincisi aktif ortodontik tedavi diğeri pasif ortodontik tedavidir. Pasif ortodontik tedavi diş telleri çıkarıldıktan sonra dişlerin bozulmasına engel olan bir tedavidir. Yani diş telleriniz çıktığında dahi diş doktorunuzla işiniz bitmez. Kliniğimizde diş telleriniz çıktıktan sonra bir yıl boyunca 2 ayda bir, sonrasındaki 3 yıl boyunca da 6 ayda bir yapılan kontrollerle dişlerin bozulmasının önüne geçmek amaçlanır.

Share: