Görüntü
Diş Teli Kullanım Süreci
diş teli nedir

Diş Teli Kullanımı

Tel tedavisi en çok tercih edilen müdahale yöntemleri arasında yer almaktadır. Tedavi aşamalarında gerekli adımlar ilerletilerek süreç sürdürülmeye çalışılmaktadır. Bu alan çerçevesinde uzmanlığını ve gelişimini ilerletmek adına  çaba veren, çeşitli eğitim ve kurslarca gelişim ve değişim kazanan bireyler de ortodontist ünvanını almaktadırlar. Pek çok kişi pek çok sebeplerce tedavi sürecine başvurmaya çalışmaktadırlar. Bireylerin çoğunluğu da çene problemleri nedeni ile tedavi olmayı talep edenlerdir. Bu etmen genellikle genetik sebeplere bağlı olarak da oluşum gösterebilmektedir. Kişinin yaş ve şikayet nedenleri de göz önüne alınarak planlamaların düzenlenmesine yardımcı olunmalıdır. Hastanın yaşı bazı müdahale yöntemlerinin uygulanabilir olması durumunda önem arz eden bir konumda yer almaktadır. Peki diş teli nasıl takılır ve neden takılır? Sorusuna en etkili olacak cevap nedir? Çocukluk döneminde meydana gelebilen bazı yanlış müdahaleler kişilerin ortodonti sürecine başvurmasında önemli bir yere sahip olmaktadır. Bu alışkanlıklar; emzik veya  biberon kullanma, parmak emme, tırnak yeme, vb gibi daha sonra sağlık alanında zararlı etkilere sahip olabilecek alışkanlıkları da kapsamaktadır. Basit yapılı aparatları tercih etmekle bu dönemki sorunlar daha kısa sürede çözümlenerek sorunlar çözülebilmektedir. Bazı kişilerin çene kemiklerinin yapısında gözlenen sorunlar nedeni ile diş aralarında boşluklar oluşabilmektedir. Eğer çene kemikleri büyük ve hastanın dişleri daha küçük boyutta ise bu durumda ayrık dişlerin meydana gelmesi de ihtimaller arasında yer alacaktır. Diş teli fiyatları 2024 verilerine etki eden noktalar nelerdir? Bu konu da önemle üzerinde durulması gereken ana konudur.

Kişinin hangi yaş döneminde olduğu tedavi sürecinde önem arz edilen durumdur. Ancak yaşı bireylerin tedavi olmasında sorun meydana getirmemektedir. Her yaştan kişi uygun ortam oluşturarak gerekli tedavi yöntemlerini düzenleyerek sürece devam etmektedir. Önemli olan etkili müdahale adımlarını oluşturmak, gerekli adımları kurmak ve planlayarak süreci ilerletmektir. Temizlik adımlarında da dikkat ederek gerekli planlamalar kurulmalıdır. Şeffaf braketler görüntüsel kaygıları ortadan kaldırmada etkili bir yöntem olarak karşımıza çıakr. Buna ek olarak lingual ortodontik tedavi ve şeffaf plakların da üretim adımları yetişkin hastalar için yeni tercih seçeneklerinin ortaya çıkmasına katkı vermektedir. Lingual diş teli süreci ağız içinde net olarak gözlenemeyen bir yöntem olarak kolaylaştırıcı etkileri ile gözlenmektedir. Bu neden ile tercih oranı oldukça fazla olsa dahi bazı sorunlara da sahip olmaktadır.  Bu faktörlerden de bahsetmek süreç açısından önem arz etmektedir. Hastanın dili içteki tellere değmekte ve zamanla dilde yaralanmalar oluşturmaktadır. Sürecin aksayarak bireylerin canının acıtmasına neden olabilecektir. Bu gibi durumlar önceden bireye tek tek ifade edilmelidir. Uygun plan çerçevesinde yapılacak uygulamalar düzenlenmelidir. Plaklar ise kişilerin belli zaman aralıkları çerçevesinde taktığı yer sabitleme yani pekiştirme yapması için gerekli olan aygıtlardır. Süreçteki kişilere 20 saat plaklarını takmaları gerektiği belirtilmektedir. Tedavi adımlarına devam eden bireylerin istediği zaman çıkarıp takabildiği bir tedavi türlerinden olabilmesi nedeni ile temizlik faktörü de daha kolay bir şekilde sürdürülebilmektedir. Özellikle süreç devam ederken kişiler bu uygulamalar ile onları nelerin beklediğini ve ciddiyetini iyice benimsemelidirler. Doktorun dediklerine önem vererek süreçte aktif olmalılardır. Yeterince özen gösterilmediğinde ek problem durumları da meydana gelecektir. Diş teli fiyatları, ortodonti fiyatları bu problem durumları karşısında kaygılanmaktadırlar. Diş teli fiyatları 2024 de daha uygun ödeme olanaklarına sahip olmaktaıdr. Diş teli nasıl takılır sorusuna ek olarak hangi ürünlerin kullanılması süreç açısından daha sağlıklı olacaktır  incelemek gerekmektedir;

İlk muayene işlemlerinden itibaren muayene adımları  ve bilgilendirme süreçleri oluşturulur. Diş teli yerleşim sırasında ilk başlarda kişiler ağızlarında bir ağırlık, ağrı hissinin varolduğunu ifade ederler. Tellere uyum sağlanana kadar bu durumun gözlenmesi normaldir. Yanaklara ve dile değen diş teli bazı kişilerde küçük yaraların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Meydana gelen sorunların bir hafta içerisinde düzelerek düzen ortamının kurulması gerekmektedir. Çok olası durumlarda braket veya telin koparak hasar görmesi durumlarıyla da karşılaşılması muhtemeldir. Doktorun gerekli adımları oluşturarak süreci eski haline getirmesi önemlidir. Diş teli tedavisinin ilk basamaklarından hemen sonraki ilk günlerde dişlerde bir ağırlık hissi meydana gelecektir. Yanaklar daha gergin, hafif ağrı oluşumu da eklenebilmektedir. Bu durum olarak ilerlemektedir. Süreç içerisinde meydana gelecek sorunlar arasında yer alır. Braketler direkt dişler üzerinde konumlanırlar. Bu durum alt kısımlarında çürüklerin oluşmamasına katkı sağlamıştır. Fakat braketlerin kenar kısımlarını doğru bir şekilde temizlemek süreç açısından oldukça kritiktir. Çünkü bu kısımlarda daha fazla bakteri ve mikrop artışı meydana gelmektedir. Doktorunuzun süreç boyunca kullanılmasını önemle ifade ettiği aparatlarla istenilen sıklıkta bakım işlemlerinin oluşumu önerilmektedir. Diş telleri takılı konumda iken dişler kesinlikle gerekli adımları takip ederek özenle temizlenmelidir. Bu durumda tellerin fırçalanma sırasında kopup çıkması gibi korkuların meydana geldiği gözlenebilmektedir . Ancak bu durumun doğruluğu mevcut değildir. Ayrıntılı ve özenli bir temizleme süreci sağlıklı tedavinin ilk adımları ve en gerekli basamağı olarak sürece yansıtmaktadır. Bu durumun  sağlanması için süreç boyunca gerekli olan özel olarak kullanılan ürünler tercih edilmelidir. İstenen ürünlerin tercih edilmesi diş teli fiyatları üzerinde de olumlu etki sahibi olacaktır. Diş teli fiyatları 2024 yılındaki ürün değişmelerinden etkilenmekte ve değişimler içerisinde olmaktadır.

Tedavi aşamalarında kişilerin bu zaman zarfı boyunca bazı etmenlerde diğerlerine göre daha özen gösterebilmeleri beklenmektedir. Örneğin braket ve tel yapılarının sağlamlığını daha üst düzeyde tumak adına kabuklu ve sert besinlerin direkt ısırılarak tüketilmesine sınırlamalar getirilmesi gerekmektedir. Besinleri keserek yemenin daha sağlıklı ağız yapısı için gerekli olduğu ifade edilen önemli bir ayrıntıdır. Çekirdeği olan meyve ve sebzeleri tüketirken de çekirdeğini çıkartarak tüketmek daha sağlıklı ağız yapısı için gereklidir. Aksi durumlarda braket ve teller hasar almakta ve o da diş yapımıza zarar getirmektedir. Diş minesine verilen hasarlardan ötürü asitli içeceklerin de tüketiminden uzak kalınmalıdır. Tedaviye başlamak için istekte olan bireylerin yaşına, problem durumunun özelliklerine, kulllanılan tekniklere ve yöntemlere bağlı olarak daha farklı müdahale türleri karar verilmektedir. Hastanın sürece olan ilgisi de süreç içerisinde düzenlenen gidişata yön vermesi bakımından önemli bir konuma sahiptir. Eğer ağız bakımınız süresince gerekli olacak olan özen ve düzeni  gösteriyorsanız, muayenelerinizi aksatmıyor sık sık geliyorsanız, doktorunuzu dinliyorsanız, sigara alkol kullanmıyor, sert besinlerden uzak duruyor, gerekli ekipmanları yerinde ve uygun şekilde kullanabiliyorsanız tedavi süreciniz adım adım ve kontrollü  bir şekilde ilerliyor anlamına gelmektedir. Bu durumları ön plana alarak istenen sonuca hızlı ve sağlıklı bir biçimde gitmeyi amaç edinen bireyler de vardır. Genel olarak tedavi süresi 1,5 yıl olarak ifade edilebilmektedir. Uygunsuz olan pek çok durumun ortama konulması diş teli fiyatları, ortodonti fiyatlarında artışların olmasına neden olacaktır.

Dişlerin teller takılı iken hareket halinde olması istenen konumlara gelmesinde etkili olmaktadır. Ancak dikkat edilmesi gereken önemli adım değişen konumların korunumunun sağlanması ve pekiştirme işlemlerinin yapılmasıdır. Diş teli fiyatları, ortodonti fiyatları süreç boyunca tercih edilecek olan ek ürünler ile etkileşim halindedir. Süreçte kullanılan her bir ürün diş teli fiyatları, ortodonti fiyatlarına da etki etmektedir. Hepsi birbirine bağlı olarak gelişme içerisinde olmaktadır. Şeffaf diş teli veya görünmez diş teline bakıldığında fiyatı yüksektir ancak uygulanacak kişilerce de tercihi oldukça fazladır. Genellikle yetişkin bireyler şeffaf diş teli veya görünmez diş teli tedavisini daha fazla etme durumundadırlar. Diş teli fiyatları 2024 yılı fiyatlandırmalarında ödeme olanakları daha kolaylaştırıcı etkiler meydana getirmektedir. Bu durum şeffaf diş teli veya görünmez diş telini tercih edecek olan kişiler için ayrı bir önem kapsamaktadır.  Diş teli nasıl takılırdan daha önde gelen soru hangi tür teli tercih etmem gereklidir sorusudur. Ancak bu durum diş teli fiyatları, ortodonti fiyatlarını içermektedir. Diş teli fiyatları 2024 yılında oluşan ürünlerin maliyetlerinden etkilenerek düzenlenmektedir.


Share:
Sıkça Sorulan Sorular
- Diş teli takma işlemi ağrılı bir işlem midir?

Diş teli takma işlemi tamamen ağrısız ve acısız toplamda yaklaşık 15-20 dakika süren basit bir işlemdir.

- Diş teli tedavisinde ağrılar ne kadar sürer?

Tedavi sırasında belli periyotlarda yaptığımız sıkma işlemleri ortalama 1 ile 3 gün arasında azalarak kaybolmaktadır. İşlem sırasında sıkma kuvvetine göre bazı zamanlar bir kaç dakika içerisinde tamamen geçer.

- Diş teli tedavisi ortalama ne kadar sürer?

Diş teli tedavisi kişinin ihtiyacına göre tek çene ve çift çene olarak ikiye ayrılır. Tek çene tedavilerde dişlerdeki bozukluk durumuna göre ortalama 6-8 ay, çift çene tedavilerde ortalama 12-18 ay sürebilmektedir. İstenilen estetik sonuca ulaşıldığında tedavi sonlandırılır.

- Diş teli tedavisinde kişisel bakımın önemi nedir?

Diş teli tedavisinde diş temizliği için uygun olan ortodontik fırçalarla birlikte dişlerin düzenli olarak fırçalanması, plak oluşumundan kaçınılması son derece önemlidir. Ağız hijyeni hem kişinin sağlığı hem de tel tedavisinde önemli bir etkendir.

- Şeffaf braketler tedavi süresini uzatır mi?

Şeffaf braketlerde kullanılan malzeme önemlidir. Bazı şeffaf braketler sert plastik gibi malzemelerden oluştuğu için tedavi süresini uzatabilme durumu var. Ancak kliniğimizde porselen braketler kullanılmaktadır.

- Şeffaf braketler daha çabuk mu sararır?

Şeffaf braketlerin sararması durumu tamamen kişisel bakımla ilgilidir. Kliniğimizde 3 haftalık aralıklarla muayene çağırdığımız hastalar arasında sanki yeni takılmış gibi bakımına özen gösteren hastalar mevcut.

- Diş telleri ağızda yaralar yaptığında ne yapılmalıdır?

Diş telleri zaman zaman yanak ve dudakların iç kısımlarında tahrişler yapabilir. Bu durumda tahrişe sebep olan bölgeyi kurulayarak bal mumu yapıştırdığınızda hissedilen acı seviyesini en aza indirebilirsiniz.

- Diş teli çıkartma işlemi ağrılı bir işlem midir?

Tel çıkartma işlemi herhangi bir şekilde uyuşturma işlemine ihtiyaç duymadan yapılan yaklaşık 30 dakika süren basit bir işlemdir

- Tedavi bittikten sonra dişler tekrar bozulur mu?

Tel tedavisi bittikten sonra pekiştirme tedavisi başlamaktadır. Pekiştirme tedavisi dişlerin yeni konumuna adapte olabilmesi için dişlerin iç kısmına koruyucu tellerin takılması ve hastaya pekiştirme plaklarının verilmesidir. Pekiştirme plaklarının tavsiye edildiği şekilde takılmadığı durumlarda ve periyodik kontrollere gelinmediği durumlarda dişler tekrar bozulabilir. Bu noktada hastanın tedavi bittiğinde de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi önemlidir. Aksi takdirde dişlerin tekrar bozulması kaçınılmaz olur.

Yorum Bırakın
En geç 3 gün içerisinde sorunuza cevap verilecektir.Etiketler: #dişteli #ortodonti #braketler #şeffafdişteli #ortodontitedavisi #diştelitedavisi