Görüntü
Diş Teline Başlangıç
diş teli

Diş Teline Başlangıç

Gerek mesleki gerek sosyal hayat boyunca gelişim ve ilerleme gösteren etkili iletişim düzeyi yaşamımızı şekillendirmektedir. Bu durumu düzenlemek adına çeşitli müdahale yöntemleri üzerinde de durulmaktadır. Estetik anlamda istenilen görüntüyü elde edemeyen, dişlerdeki çarpaşıklık gibi diş sorunları için ortodonti tedavisi almak müdahale yöntemlerinin en başında gelir. Bu yazımızda tedavi süreci adımlarına, diş teli nasıl takılır sorusuna, görünmez diş teli/şeffaf diş teline, diş teli fiyatlarına değinerek planlama yapalım.

 

Genel bir tanımlama yapmak gerektiğinde tedavi süreci diş ve çenedeki bozukluklarının düzeltilmesini amaçlayan adımlardan oluşmaktadır. Diş hekimliğinin bir uzmanlık alanı olarak adlandırılan ortodonti, diş ve çenelerdeki sorunlara ve bu bağlamda çevre dokularda meydana gelebilecek olan problem durumları ile ilgilenmektedir. Bu faktörlerin tanımlanması, önlenmesi ve sorunun çözümlenmesi konusunda odak oluşturulmaktadır. Diş teli tedavisine başvurulurken üç temel ana faktör karşımıza gelmektedir. Bunlardan ilki estetistiksel görünümün etkili bir biçimde kurulmasıdır. Dişlerinde eğirilik, sorunlar bulunan bireyler bu durumu düzeltmek için çeşitli uğraşlar geliştirmektedir. Sürekli elleri ağızlarında gezmekte ve görünümünü kontrol altına almaya özen göstermektedir. Çoğu kişi gülümserken dişlerini saklamaya özen gösterirler. Birçok kişi de tedaviye bu durumdan ötürü başvurmaktan kaçınmaktadır. Kişiler kendilerini rahat hissetmek için çaba sarfetmektedirler. Fakat bu tedavi biçimi ile en doğal şekilde dişleri istenen konuma getirmek mümkün olmaktadır. Diş teli tedavisi ile istenilen gülüşe ve ağız yapısına sahip olma imkanları oldukça fazladır. Tedaviye katılma adımlarında bireylerin karşılarına çıkacak olan ikinci temel başlık diş ve diş eti sağlığına önem göstermektir. Dişlerdeki çapraşıklık düzeni de pek çok duruma etki etmektedir. Örneğin işlevsel diş fırçalama işleminin kolayca işlemlenmesine engel olunmaktadır. Bu işlemin aksadığı durumlarda dişlerin ön yüzeyinin sarı kahverengi renk alması durumu ile karşı karşıya kalınabilir. Diş aralarına gerekli temizlik yapılmadığı zaman ara bölgelerde diş çürüğü meydana gelmesi de mevcut olacak sorunlardandır. Dişlerin üst kısımlarında meydana gelebilecek olan sorunlara ek olarak fırçalama sırasında dikkat edilemeyen yeterli temizlenme durumunda olmayan diş etlerinde iltihap gibi olumsuz durumların ortaya çıkması da görünebilmektedir. Gözlenen iltihaplar diş teli fiyatları 2021 yılı kriterlerince şekillenmektedir. Diş etlerinde oluşumu muhtemel olan bu iltihabi durumlar, ağız kokusuna, diş etlerindeki çekilmelere hatta diş kaybına neden olabilecektir.

 

Diş teli tedavisinde ele alınması gerekli olan son ana konu da koruyucu faktörlerdir. Erken çocukluk döneminde bazı dişler daha öne doğru belirgin, fırlak yapıda olabilmektedirler. Bu dönemdeki çocuklar da oldukça hareketli oldukları vakit bu yapıdaki dişler çabuk kırılmalar gösterebilirler. Bu dönemdeki bu kırılma ihtimaline karşı olarak ortodontik diş teli tedavisine başvurmak uygun olacaktır. Tel tedavisinde değinilmesi gerekli olacak olan diğer mühim bir konu teli tedavisinin süresinin ne düzeyde olduğunun belirlenmesidir. Tel süresi çeşitli faktörlere göre çeşitlenmeler içermektedir. Kişisel etmenler: kişinin yaşı, kemik yoğunluğu, ilaç kullanıp kullanmadığı, hastalıkları; kişinin dişlerinin dizilişindeki bozuklukların şiddeti; çene konumlarındaki sorunlar: alt-üst çenenin önde, geride ve/veya asimetrik olma durumu; gömülü dişlerin olması; dişlerde noksanlık, gibi koşullar da ortaya konulduüunda tel tedavisinin süresine etki etmektedir. Genel anlamda tel tedavisinin süreci hakkında şunlar ifade edilebilir düzeydedir; tellerinin süreci ortalama 1.5 -3 sene arasında değişim içerisindedir.  Gözlenen süreç diş teli fiyatlarını da bu bağlamda etkileyerek düzenlenmektedir. Diş teli fiyatları sürecin uzunluğundan etkilenerek düzenlenmektedir. Fiyatların düzenlenmesinde diş teli fiyatları 2021 yılında esas alınan kriterler etkili olmaktadır.  Şeffaf plaklar için benzer problem durumları olsa da süreç değişim içerisindedir. Lingual tedavi (dişlerin iç taraflarından yerleştirilen tel) için geçerli olan süreç diğer yöntemlere göre daha fazla olacaktır. Peki diş teli nasıl takılır ve tel tedavisinde bu süre kısalabilir etkileri içerebilir mi? Yaşamın yoğun temposu içerisinde birey tel tedavi sürecini kısaltma arayışları içerisine girmektedir. Tel tedavisinde süreyi daha kısaltan çeşitli yöntemler mevcuttur. Bu yöntemler kapaklı braketler ve hızlı tel tedavi tekniği olarak ifade edilmektedir. Kapaklı yapıda olan braketler aracılığıyla dişin ön kısımlarına monte edilen kapak sayesinde tel ile sürtünme azaltılmaktadır. Tedavi süreci de bu bakımdan kısalma eğilimi içerisindedir. Hızlı tel tedavisi sürecinde ise braketler ve dizayn özel olarak tasarım içerisinde olmaktadır Bu süreç içerisinde ek olarak tel tedavi fiyatlarında da değişikliklerin oluşumu da meydana gelebilecektir.

 

Tüm bireylerin ağız yapısı ve problem durumları da kendine özel yapıda olduğu için hasta ilk ortodonti muayenesine başlamadan fiyat almak size kesin sonuçlar veremeyecektir. Şeffaf plaklar kullanımında tedavi süresi daha uzun süreceği için fiyat açısından da farklı sonuçlar ile karşılaşılabilinmektedir. Ödeme olanakları da söz konusu olduğunda bu etmen merkezden merkeze değişiklikler içerecektir. Tedavi fiyatları; tedavinin sürecine, hastanın ihtiyaçlarına, tel tedavisinde tercih edilecek olan materyale, bu materyalin kalite düzeyine, gelen kişinin yaşına, hastanın ek tedavi ihtiyaç düzeyine, doktorun eğitim düzeyine, deneyimlerine göre değişim içerecektir. Tedaviyi yürütecek olan uzman doktorun, hastanın daha önceki kayıtlarına, röntgenlerine genel muayene sonuçlarına bakarak karşılaştırma yapması gerekmekte ve hasta ile beraber süreç hakkında karşılıklı işbirliği çerçevesinde iletişime geçilmelidir. Tedavinin hangi müdahale türlerinden oluşacağı ve sürecinin ne kadar sürede ilerleme alacağının belirlenmesinden sonra ortodonti fiyatları, diş teli fiyatları da belirlenmiş olmaktadır. Ortodonti fiyatları diş teli fiyatları 2021 hakkında bireylerin bazı etmenler hakkında bilinçlendirilerek süreci yürütmesinde yarar mevcuttur. Belirli bir düzen içerisinde fiyat belirlendikten sonra ek olarak yapılabilecek uygulamalar da belirtilmelidir. Yetişkinlerin diş teli fiyatları 2021 ortalama düzeni çocukların ortodonti fiyatlarının ortalamasından daha maliyetli olma durumu da mevcuttur. Uzman doktorların ilerlettiği aşamalarda verimlilik de yüksek olmaktadır. Uzmanlarca ilerletilen tedavi yöntemleri veya yanlış adımlar sürecin aksamasına neden olabilmektedir. Bu tedavinin kalıcılık düzeyini de olumsuz etkileyen bir durum olarak ifade edilmektedir. Süreç boyunca etkileşim ve özen oldukça ön plana çıkmaktadır. Tedavi sürecindeki bireyler için son olarak toparlarsak dikkat edilmesi gereken adımları şu şekilde sıralayabiliriz:

 

  • Muayene süreci içerisinde gerekli olan özeni kurmak
  • Bakım ve temizlik aşamalarına önem vermek
  • Doktorun önererek kullanmamızı istediği ek aparatları kullanmak
  • Bazı besinlerin kullanımını azaltmak veya daha fazla arttırarak düzelemek
  • Doktor önerisi ile yapılması gereken plakları kullanmak
  • Doktorun yönergelerini takip etmek
  • Tedavi sırası öncesi ve sonrası gerekli adımları not ederek ilerlemek
  • Çok sıcak veya soğuk besinlerden uzak kalarak ağız ve diş sağlığı yapımızı korumak

 

Diş teli fiyatları, ortodonti fiyatları görünmez diş teli / şeffaf diş teli türlerinin seçimine göre değişim göstermektedir Diş teli fiyatları, ortodonti fiyatlarında diş teli fiyatları 2021 yılı değişim kriterlerinden etkilenmektedir. Şeffaf diş teli / görünmez diş teli süreçte diş teli nasıl takılır sorusuyla şekillenerek düzenlenmektedir.

 

Bu aşamalar bireylere ilk bakıldığında zorlu gibi görünse de aslında gerekli emek ve düzeni verdiğinde sonucunu da başarılı bir şekilde alacağı tedavi şeklidir. Bireyler kaygı yaşadığı durumlar hakkında önlem alarak doktoruna başvurmalıdır. Muayene aşamasından gerek diğer durumları da dikkate alarak sürecini planlamalıdır.


Share: