Görüntü
Çocuklarda Diş Teli Tedavisi
Çocuklarda Diş Teli Tedavisi

Diş teli tedavisi günümüzde oldukça sık rastlanan, tercih alanında olan tedaviler arasında yer almaktadır. Alanında uzman kadromuz olan Alpdent ile sizlere diş teli fiyatları 2021 düzenlemeleri ve çocuklarda diş teli tedavisi hakkında süreç bilgilendirmesi sunmaktayız. Alpdent ile diş sağlığını korumak süreç için oldukça önem taşımaktadır. 

 

Diş teli tedavisinde pek çok adım iç içedir. Muayene adımı bireyin sorunlarının tanımlanması ve düzenlenmesi adına büyük bir kısmı oluştururken , müdahale basamağında tüm süreç ele alınarak düzenlenmektedir. Diş teli ve braket temizliği süreç için büyük önem taşımaktadır. Çocukların da bu adıma dikkat ederek işlemlerini ilerletmesi büyük önem taşımaktadır. 

 

Diş Teli Tedavisini Kimler Uygular?

Diş teli tedavisini uygulamak özel bir uzmanlık alanı gerektirmektedir. Diş hekimlerinin bu alanda uzmanlaşması ve deneyim kazanması ile ortodontist ünvanına sahip olması gerekmektedir. 

 

Diş Teli Uygulaması Nasıl Uygulanır?

Diş teli tedavisi bireysel muayenelerin ardından planlanma yapılmasını gerektirir. Hangi adımları hangi sıra ile uygulayacağımız muayene adımları ile gerçekleşmektedir. Bu adımlarda diş teli türü olan metal, lingual veya şeffaf tür seçimi yapılmakta ve uygulanmaktadır. Ele alınan tüm durumlar diş teli tedavisi 2021 düzenlemlerine de etki ederek süreci ilerletmektedir. 

Braket olarak adlandırılan küçük kare yapılar dişlerin üzerine tek tek takılarak sağlıklı ilerleme sağlanmasına destek olmaktadır. Bu yapılar dişleri hafif hafif hareket ettirmektedir. Böylece uygun konumlara doğru hareket edilmiş olunmaktadır. 

 

Diş Teli Tedavisinde Çocuklar

Çocuklar da yetişkinler gibi diş teli tedavisinden yararlanmaktadır. Bu süreçte bazı durumlarda plak kullanımı da tavsiye edilmektedir. Küçük çocukların ağız gelişimi ve diş hareket hızı dikkate alındığında plak kullanımı ile problem durumu da ele alınarak tedavi planlanabilir. Büyük problem durumlarında kullanılmayan plaklar diş teli tedavisinin son aşamasında ele alınmaktadır. Dişlerin uygun konumlara gelerek kalıcılığının sağlanması plaklar yardımı ile olmaktadır.

 

Alanında uzman kadrosu ile sizlere gerekli süreç desteğini sunan Alpdent olarak süreç hakkında bilgilendirmeleri sizlere sunmaktayız. Diş teli fiyatları 2021 düzenlemelerinde ele alınan faktörleri de esas alarak diş teli fiyatları 2021 ödeme planları sağlanmaktadır.


Share: